Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ unendingly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


32 ผลลัพธ์ สำหรับ unendingly  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -unendingly-, *unendingly*, unending

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *unendingly*
Oxford Advanced Learners Dictionary
unendingly (a) ˈʌnˈɛndɪŋliː (uh1 n e1 n d i ng l ii)
unending (j) ˈʌnˈɛndɪŋ (uh1 n e1 n d i ng)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
unending(adj) ไม่มีที่สิ้นสุด, See also: ถาวร, อมตะ, Syn. eternal, incessant, perceptual, undying, endless

Hope Dictionary
unending(อันเอน'ดิง) adj. ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่หยุด, ถาวร, อมตะ, ไม่มีขอบเขต

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The human interest in the unending woe pouring from the wounded metropolis. ชั้นได้ยินเรื่องของคุณเยอะเลยจากแจอิน Hero (1992)
In the best of worlds, all I could bring her was unending grief and the need for constant reassurance that I wouldn't lose my mind. ในโลกนี้ ทุกสิ่งที่ผมนำมาให้เธอได้ ก็คือความเศร้าใจไม่จบไม่สิ้น แถมยังต้องทำให้แน่ใจให้ได้ว่า ผมจะไม่กลายเป็นคนบ้า Numb (2007)
- and her unending love. และความรักที่ไม่สิ้นสุดของเธอ Superhero Movie (2008)
It is a testament to my unending mercy นั่นคือหลักฐานความมีเมตตาอันไม่รู้จบของข้า Free to Be You and Me (2009)
♫ I wish that the unending dreams will one day conclude perfectly ♫ Hate nai yume ga chanto Owari masu you ni สุดท้ายความฝันไม่มีวันจบสิ้น ก็ได้จบลงไป Hanamizuki (2010)
♫ so that the unending waves will stop properly ♫ Hate nai nami ga chanto สุดท้ายเกลียวคลื่นใต้น้ำที่ไม่มีวันจบสิ้น Hanamizuki (2010)
♫ I wish that the unending dreams will one day conclude perfectly ♫ Hate nai yume ga chanto Owari masu you ni สุดท้ายความฝันไม่มีวันจบสิ้น ก็ได้จบลงไป Hanamizuki (2010)
♫ so that the unending waves will stop perfectly ♫ Hate nai nami ga chanto สุดท้ายเกลียวคลื่นใต้น้ำที่ไม่มีวันจบสิ้น Hanamizuki (2010)
The Hong Byuk Seo's aggression and killing are unending? การรุนแรงและการฆ่าคนของฮองบุคโซ ยังไม่จบใช่ไหม? Sungkyunkwan Scandal (2010)
Which means for the last 5 years, her only reality was his unending abuse. ซึ่งหมายถึงว่า กว่า 5 ปีแล้ว ความเป็นจริงเพียงอย่างเดียวของเธอ คือการถูกทำร้ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุด The Company (2012)
In the face of unending pain and... ในการเผชิญกับความเจ็บปวดและไม่มีที่สิ้นสุด ... Monsters University (2013)
All this rerouted traffic seems to be coming from an unending number of networks belonging to... the government. เส้นทางทั้งหมดดูเหมือนจะเข้ามา จากหมายเลยอนันต์ของเครือข่าย ซึ่งเป็นของ... Trojan Horse (2013)
I've done a lot of things in this unending lifetime of mine that I regret, but waiting for you is not one of them. ผมได้ทำอะไรต่างๆมามากมายในช่วงชีวิตที่ไม่จบสิ้นของผม แต่ผมขอบอกไว้เลย Don't You Feel Me (2013)
Your rings represent your unending love for each other. แหวนของคุณจะเป็นตัวแทน ของความรักที่คุณมีให้กัน Wedding in Red (2013)
"Unending notes." "Unending notes." Find Your Happy Place (2008)
If the victims had their invitations made at unending notes, I'm pretty sure we know some of the people they sent them to. Wenn die Opfer ihre Einladungen bei "Unending notes" machen ließen... bin ich mir ziemlich sicher, wir kennen einige Leute, die sie bekommen haben. Find Your Happy Place (2008)
Unending notes. "Unending notes". Find Your Happy Place (2008)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
จ้อย(adv) incessantly, See also: endlessly, continuously, unendingly, Syn. คล่อง, Example: เด็กอายุแค่ 3 ขวบเท่านั้นพูดจ้อยทั้งวัน

CMU Pronouncing Dictionary
UNENDING AH0 N EH1 N D IH0 NG

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
源源不断[yuán yuán bù duàn, ㄩㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] a steady flow (成语 saw); an unending stream, #15,208 [Add to Longdo]
[mián, ㄇㄧㄢˊ, / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered, #17,516 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] unending exertion, #810,454 [Add to Longdo]
慢长[màn cháng, ㄇㄢˋ ㄔㄤˊ, / ] extremely long; unending [Add to Longdo]
香火不绝[xiāng huǒ bù jué, ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] an unending stream of pilgrims [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
endlosunending [Add to Longdo]
endlos { adv }unendingly [Add to Longdo]
unendlich { adv }unendingly [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
果てしのない[はてしのない, hateshinonai] (exp, adj-i) interminable; unending; endless; boundless [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1134 seconds, cache age: 53.804 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม