Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ undergone แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


16 ผลลัพธ์ สำหรับ undergone  AH2 N D ER0 G AO1 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -undergone-, *undergone*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Kathleen's undergone several surgical attempts to restore her voice in the pt five years, none have been successful. เคทลีนพยายามรับการผ่าตัดอีกหลายครั้งในห้าปีที่ผ่านมา เพื่อให้เสียงของเธอกลับคืนมา แต่ไม่มีครั้งไหนประสบความสำเร็จ All by Myself (2008)
Seems to have undergone some kind of breakdown - drinking, sexually inappropriate conduct. ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เลิกดื่มเหล้าแล้ว มีความประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ Episode #1.4 (2010)
You'll be released once you've all undergone a physical examination, one at a time. พวกคุณจะกลับมาได้ พวกคุณทุกคนจะได้รับการตรวจสอบทางกายภาพ ทีละคน Visitation (2010)
I've devoted my life to arms... and we have undergone a fearful loss of noble lives and valuable property in this hateful struggle." ชีวิตผมจมจ่ออยู่กับอาวุธ เราเผชิญความสูญเสียที่น่าพรั่นพรึง สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอันมีค่า Episode #1.3 (2012)
Sheriff, has this building undergone any sort of renovations since 1988? นายอำเภอ ที่ตึกนี้ มีการปรับปรุงใหม่ ตั้งแต่ปี 1988 บ้างรึเปล่า Pay It Forward (2013)
After his initial transition, 62547 has undergone 3 day without feeding. หลังจากเขาได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง 62547 ผ่านมา 3 วันแล้ว โดยไม่ได้ให้อาหาร Monster's Ball (2013)
You've undergone many procedures. รักษาหลายวิธีแล้วด้วย Doctor Strange (2016)
The Mercury Atlas Space vehicle, which will putt John Glenn the first American into Earth orbit, has already undergone 5 unmanned flight tests. รถคันอวกาศปรอท แอทแลส ซึ่ง จะพัตต์จอห์นเกล็น ชาวอเมริกันคนแรกขึ้นสู่วงโคจร โลก มีระดับการแล้ว 5 เที่ยวบิน ทดสอบกำลังใจ Hidden Figures (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
undergoneJapan has undergone a drastic change as a result of industrialization.
undergoneNote that the impetus for change has undergone a series of transformations in this community.
undergoneThe historical thesis can be summarized by saying that Darwinism has undergone three stages of evolution.
undergoneThis book has undergone several translations.
undergoneThis town has undergone a rapid change.

CMU Pronouncing Dictionary
UNDERGONE AH2 N D ER0 G AO1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
undergone (v) ˌʌndəgˈɒn (uh2 n d @ g o1 n)

EDICT JP-EN Dictionary
小冠者[こかんじゃ, kokanja] (n) (arch) (See 元服) young man (who has recently undergone his manhood ceremony) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1558 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม