Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ transformer แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


44 ผลลัพธ์ สำหรับ transformer  T R AE0 N S F AO1 R M ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -transformer-, *transformer*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
transformer(n) หม้อแปลง, See also: หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องแปลงไฟ

Hope Dictionary
transformer(แทรนซฺฟอร์ม'เมอะ) n. ผู้เปลี่ยนรูป, ผู้แปรรูป, หม้อแปลงไฟฟ้า, เครื่องสับ-เปลี่ยน, เครื่องเปลี่ยนแปลง
autotransformer(ออโทแทรนสฟอร์ม'เมอะ) n. หม้อแปลงไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีขดลวดเดียวที่เป็นทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ (auto-transformer)

Nontri Dictionary
transformer(n) เครื่องแปลง, หม้อแปลงไฟฟ้า

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
transformerหม้อแปลง, อุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับให้สูงต่ำตามต้องการ ประกอบด้วยขดลวด 2 ขดพันรอบแกนเหล็ก ซึ่งมีจำนวนรอบไม่เท่ากัน การเปลี่ยนแรงเคลื่อนไฟฟ้าเกิดจากการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you consider that Gobots and Transformers poll... งานนี้เขาได้เงินเดือนขึ้นอีกแล้ว Big (1988)
transformer delay. หม้อแปลงมันดีเลย์น่ะ Good Fences (2007)
Report says this damage was caused by a transformer explosion. รายงานบอกว่ามันเสียหาย จากการระเบิด Goodbye to All That (2008)
Heat wave blew a Transformer on sunday, blacked Out half of downtown. เมื่อวันอาทิตย์หม้อแปลงไฟระเบิด ไฟดับไปกว่าครึ่งเมือง Strange Things Happen at the One Two Point (2008)
- Not specifically, but if you think of grandsons as a metaphor for friendship, you'll agree with this transformer here that it's time for ours to become a man. - ไม่เชิงหรอก แต่ถ้าคุณคิดถึงคำว่าหลานชายดั่งการเปรียบเปรยมิตรภาพ คุณจะยินดีกับการเปลี่ยนแปลงที่นี่ Spanish 101 (2009)
A transformer blew somewhere up the line, so no trains are moving in either direction. ดังนั้นจะไม่มีรถไฟเที่ยวไหนเลย จะผ่านไปได้ This Is Why We Stay (2010)
A transformer blew? Huh. รางรถไฟเกิดบิดเบี้ยว ผิดรูปร่างนั่นรึ? This Is Why We Stay (2010)
He likes kites and Transformers and guess what else? เขาชอบว่าวและทรานซ์ฟอเมอร์ และทายซิมีอะไรอีก Friends, Lies, and Videotape (2011)
You saying a Transformer wrote that? นายบอกว่า ทรานสฟอร์เมอร์เขียนไอ้นี่เหรอ Reading is Fundamental (2012)
The Transformer -- it's Megatron. ทรานสเฟอร์เมอร์ -- นี่เมตาตรอน Reading is Fundamental (2012)
The movie's untitled, which you know is code for Transformers 4. ยังไม่มีชื่อหนัง ซึ่งอาจจะเป็นทรานฟอเมอสี่ Big Brother (2012)
Storm knocked out a transformer down on the street and all power within a nine-block radius. พายุทำให้หม้อเเปลงไฟฟ้าของถนนทั้งสายนี้พัง เเล้วไฟฟ้าก็ใช้การไม่ได้ตลอด 9 ช่วงตึกนี้เลย Proteus (2013)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บันดาล[bandān] (v) EN: transform ; turn into ; change into ; become ; engender  FR: transformer
จำแลง[jamlaēng] (v) EN: transform ; convert ; disguise ; modify ; adapt  FR: se transformer en ; modifier ; adapter
กลาย[klāi] (v) EN: change to ; transforme into ; become ; converte ; transmute ; turn into ; alter  FR: changer ; transformer
กลายเป็น[klāi pen] (v, exp) EN: become ; change to ; turn into  FR: devenir ; se transformer en
หม้อแปลง[møplaēng] (n) EN: transformer
หม้อแปลงไฟฟ้า[møplaēng faifā] (n, exp) EN: transformer  FR: transformateur [ m ] ; transfo [ m ] (abrév. - fam.)
ผันแปร[phanpraē] (v) EN: change ; alter ; become ; transform; turn ; shift  FR: se modifier ; se transformer ; évoluer
ผู้แปรสภาพสาร[phū praē saphāp sān] (n, exp) EN: transformer
แปลง[plaēng] (v) EN: transform ; change ; alter ; convert ; modify ; adapt  FR: transformer ; changer ; modifier
เปลี่ยน[plīen] (v) EN: change ; alter ; vary ; fluctuate ; transform ; convert ; exchange  FR: changer ; transformer ; convertir ; altérer

CMU Pronouncing Dictionary
TRANSFORMER T R AE0 N S F AO1 R M ER0
TRANSFORMERS T R AE0 N S F AO1 R M ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
transformer (n) trˈænsfˈɔːmər (t r a1 n s f oo1 m @ r)
transformers (n) trˈænsfˈɔːməz (t r a1 n s f oo1 m @ z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
变压器[biàn yā qì, ㄅㄧㄢˋ ㄧㄚ ㄑㄧˋ, / ] transformer, #16,059 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Transformator { m }; Umformer { m } | Transformatoren { pl }; Umformer { pl } | abgeschirmter Transformator | am Mast montierter Transformatortransformer | transformers | shielded transformer | pole-mounted transformer [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
オートトランスフォーマー[o-totoransufo-ma-] (n) { comp } auto transformer [Add to Longdo]
スライダック[suraidakku] (n) (abbr) variable autotransformer [Add to Longdo]
トランス[toransu] (n) (1) (abbr) (power) transformer; (2) trance; (pref) (3) (See シストランス異性) trans; (P) [Add to Longdo]
トランスフォーマー[toransufo-ma-] (n) transformer (toy) [Add to Longdo]
一次コイル;1次コイル[いちじコイル, ichiji koiru] (n) primary coil; primary winding (in transformer) [Add to Longdo]
可変変圧器[かへんへんあつき, kahenhen'atsuki] (n) variable transformer [Add to Longdo]
降圧変圧器[こうあつへんあつき, kouatsuhen'atsuki] (n) step-down transformer [Add to Longdo]
逓降変圧器[ていこうへんあつき, teikouhen'atsuki] (n) step-down transformer [Add to Longdo]
変圧器[へんあつき, hen'atsuki] (n) (power) transformer [Add to Longdo]
変圧所[へんあつじょ, hen'atsujo] (n) transformer substation [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
変圧器[へんあつき, hen'atsuki] transformer [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1895 seconds, cache age: 22.609 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม