Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ tough แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


94 ผลลัพธ์ สำหรับ tough  T AH1 F
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -tough-, *tough*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
tough(adj) ที่ทนทาน, See also: ที่ใช้ได้นาน, Syn. solid, firm
tough(adj) เหนียว(อาหาร), See also: ที่เคี้ยวยาก, Syn. adhesive
tough(adj) แข็งแรง, Syn. robust
tough(adj) ที่น่ากลัว, See also: ที่มีพฤติกรรมน่ากลัว
tough(adj) ยาก
tough(adj) ที่ลงโทษร้ายแรง
tough(n) คนที่ต่อต้านสังคม
tough(adv) อย่างก้าวร้าว
tough(int) คำอุทานถึงความโชคร้าย
toughen(vt) ทำให้แข็งแรง

Hope Dictionary
tough(ทัฟ) adj. เหนียว,ทนทาน,ไม่เปราะ,บึกบึน,ดื้อรั้น,แข็งแรง,ยาก,ใจแข็ง,ร้าย. n. อันธพาล,วายร้าย. vt. tough it out อดทน., See also: toughish adj. toughly adv. toughness n., Syn. resilient, hardy
toughen(ทัฟ'เฟิน) vi.,vt. (ทำให้) กลายเป็นเหนียว,ทนทาน,บึกบึน,ทำให้ยาก., See also: toughener n., Syn. harden

Nontri Dictionary
tough(adj) เหนียว,บึกบึน,ดื้อดึง,ยาก,ทนทาน,แข็งแรง
toughen(vt) ทำให้เหนียว,ทำให้ทนทาน,ทำให้บึกบึน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
toughened glassกระจก(นิรภัย)แบบเหนียว : [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's the system, but... if you ask me, I'd slap those tough kids down before they start any trouble. ถ้าคุณถามฉันฉันตบเด็กที่ยากลำบากเหล่านั้นลงก่อนที่พวกเขาเริ่มต้นปัญหาใด ๆ 12 Angry Men (1957)
And it's just too tough Pounding grown-up stuff มันึจงยากนักที่จะสอนเรื่องของผู้ใหญ่ The Little Prince (1974)
Some tough cookies, boy. เด็กอะไรหัวแข็งจริง Oh, God! (1977)
This is a tough time for you to be alone. เวลานี้คุณไม่ควรอยู่ตัวคนเดียว Oh, God! (1977)
He's a tough little kid. I love him. ฉันรักน้องชายฉันมาก Phantasm (1979)
You think Rambo was the only guy who had a tough time in Vietnam? คุณคิดว่า แรมโบ้ เป็นคนเดียวที่มีช่วงเวลาที่ยากลำบากในเวียดนาม First Blood (1982)
Trust is a tough thing to come by these days. แล้วคอยดูเขาอย่างใกล้ชิด แกได้ยินที่ฉันพูดไหม The Thing (1982)
#When the going's rough, just get tough # เมื่อพบกับความลำบาก จงแข็งแกร่ง An American Tail (1986)
- So when things get too tough - Get too tough เวลาที่อะไรเริ่มยาก เริ่มยากขึ้น Labyrinth (1986)
Tough break เพราะคังอินแหละ พวกเค้าให้ของขวัญแค่อันย่ากับเอว่า Full House (1987)
It was built by my grandfather, Tough Teddy Prince. ปู่ของฉันเป็นคนสร้างห้างนี้ขึ้นมา, ท็อฟ เท็ดดี้ ปริ้นซ์. Mannequin (1987)
Don't make it tough on us, Frank. อย่าทำให้มันยากที่เราแฟรงก์ Bloodsport (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tough600 problems will be tough going.
toughDonkeys are tough animals.
toughHe gets tough at times.
toughHe is a tough customer.
toughHe is a tough customer to deal with.
toughHe looked the toughest of all the challengers.
toughHe's a tough-minded owner.
toughHe seems like a softy on the surface. But at the core he's got an iron will that makes him an extremely tough negotiator.
toughHe won't be discouraged easily, as he's tough guy.
toughI'm sure it's tough taking part in two sets of activities but good luck!
toughIn a crisis you must get in tough with your teacher.
toughIt looked tough to achieve his aim.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
นักเลงโต(n) ruffian, See also: tough, rogue, gangster, hoodlum, thug, Syn. นักเลงใหญ่, Example: อำนาจหรืออิทธิพลของนักเลงโตนั้นเป็นศักยภาพเฉพาะตัวของบุคคล, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เกะกะระราน มีลูกสมุนมาก
หนัก(adv) hard, See also: toughly, tediously, laboriously, Ant. น้อย, เบา, Example: มนุษย์ไม่สามารถทำงานหนักตลอดเวลา โดยไม่มีข้อผิดพลาดได้, Thai Definition: มาก
เหนียว(adj) tough, See also: durable, strong, resilient, inflexible, Example: บอลลูนมีลักษณะเป็นลูกโป่งขนาดใหญ่เปลือกสร้างจากวัตถุเบาแต่มีลักษณะเหนียวสามารถรับความอัดดันของก๊าซเบาได้, Thai Definition: ดึงขาดยาก, ทนทานไม่หักไม่ขาดไม่เข้าได้ง่าย, ไม่ยุ่ย, ไม่เปื่อย
ความเหนียว(n) toughness, See also: gumminess, glutinousness, Example: ฝ้ายอียิปต์เป็นฝ้ายที่มีเส้นใยยาวละเอียดและมีความเหนียวของเส้นใยสูงสามารถที่จะปั่นด้ายเบอร์สูงๆ ขึ้นไปได้, Thai Definition: การดึงขาดยาก
มือหนัก(adj) heavy handed, See also: tough, rough, sever, ungentle, Syn. แรง, รุนแรง, Ant. มือเบา, Example: คุณพ่อเป็นคนมือหนัก, Thai Definition: อาการที่ใช้มือทำอะไรอย่างรุนแรงหรือไม่ประณีตบรรจง
บึก(adj) tough, See also: strong, Syn. บึกบึน, Ant. อ่อนแอ, Example: เขาเป็นผู้ชายบึกดี ใช้งานอะไรก็ไม่มีเกี่ยงทั้งนั้น, Thai Definition: ที่แข็งแรงหรือมีกำลังมาก
เชือกเขา(n) tough mountain vein, See also: vine, climber, liana, Syn. เถาวัลย์, Count Unit: เส้น
กร้าว(adj) tough, See also: strong, unyielding, harsh, hard, rough, Syn. กระด้าง, Ant. อ่อน, นุ่ม, Example: นี่คือคำประกาศด้วยน้ำเสียงที่เข้มและกร้าวจริงจังของเขา
ความทรหด(n) toughness, See also: firmness, doughtiness, stiffness, fortitude, Syn. ความอดทน, ความทรหดอดทน, Example: เขาเอาชนะได้ด้วยความทรหด, Thai Definition: ความอดทนไม่ย่อท้อ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อึด[eut] (x) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough  FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
กรรมของกู[kam khøng kū] (xp) EN: my own tough luck ; I guess I desserved it
ความเหนียว[khwām nīo] (n) EN: toughness ; gumminess ; glutinousness  FR: consistance [f]
กระดูก[kradūk] (adj) EN: difficult to deal with ; tough ; strict ; resolute ; unbending ; hard-bitten
กระดูกเหล็ก[kradūk lek] (adj) EN: tough ; steel-willed ; hard-boned ; dauntless
มือหนัก[meūnak] (v) EN: be tough
แนวความคิด[naēo khwāmkhit] (n, exp) EN: thinking ; idea ; philosophy ; line of tought ; way of thinking ; concept  FR: concept [m]
หนัก[nak] (adv) EN: toughly ; tediously ; laboriously  FR: durement ; laborieusement
นักเลงโต[naklēng tō] (n, exp) EN: ruffian; tough ; rogue ; gangster ; hoodlum ; thug
เหนียว[nīo] (adj) EN: tough ; durable ; strong ; resilient ; inflexible  FR: dur ; coriace

CMU Pronouncing Dictionary
TOUGH T AH1 F
TOUGHS T AH1 F S
TOUGHEN T AH1 F AH0 N
TOUGHED T AH1 F T
TOUGHER T AH1 F ER0
TOUGHIE T AH1 F IY0
TOUGHEST T AH1 F AH0 S T
TOUGHENS T AH1 F AH0 N Z
TOUGHENED T AH1 F AH0 N D
TOUGHNESS T AH1 F N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
tough (n) tˈʌf (t uh1 f)
toughs (n) tˈʌfs (t uh1 f s)
toughen (v) tˈʌfn (t uh1 f n)
tougher (j) tˈʌfər (t uh1 f @ r)
toughie (n) tˈʌfiː (t uh1 f ii)
toughly (a) tˈʌfliː (t uh1 f l ii)
toughens (v) tˈʌfnz (t uh1 f n z)
toughest (j) tˈʌfɪst (t uh1 f i s t)
toughies (n) tˈʌfɪz (t uh1 f i z)
toughened (v) tˈʌfnd (t uh1 f n d)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
强硬[qiáng yìng, ㄑㄧㄤˊ ㄧㄥˋ, / ] tough, #9,421 [Add to Longdo]
坚韧[jiān rèn, ㄐㄧㄢ ㄖㄣˋ, / ] tough and durable; tenacious, #15,662 [Add to Longdo]
韧性[rèn xìng, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] toughness, #20,823 [Add to Longdo]
劲草[jìng cǎo, ㄐㄧㄥˋ ㄘㄠˇ, / ] tough upright grass; fig. a staunch character able to withstand tough test, #95,366 [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, ] tough, strong, hard, #252,253 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Scheißpech {n}tough shit [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
がっしり[gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
ごつい;ごっつい[gotsui ; gottsui] (adj-i) (1) rough; tough; hard; (2) unrefined; rustic; (3) exceeding; extreme; too much [Add to Longdo]
しぶとい[shibutoi] (adj-i) tenacious; tough; enduring; dogged; headstrong; stubborn; obstinate; unyielding [Add to Longdo]
タフ[tafu] (adj-na,n) tough; (P) [Add to Longdo]
タフガイ[tafugai] (n) tough guy [Add to Longdo]
タフネス[tafunesu] (n) toughness [Add to Longdo]
悪ぶる[わるぶる, waruburu] (v5r) to act tough; to act bad; to act worse than one really is [Add to Longdo]
外剛内柔[がいごうないじゅう, gaigounaijuu] (n) being tough on the outside but soft at heart; a faint-hearted person pretending to be brave [Add to Longdo]
競り勝つ;競勝つ[せりかつ, serikatsu] (v5t,vi) to win after tough bidding [Add to Longdo]
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) tough; stiff; hard; (2) inflexible; obstinate; stubborn [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2654 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม