Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ together แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


79 ผลลัพธ์ สำหรับ together  T AH0 G EH1 DH ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -together-, *together*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
together(adv) พร้อมกับคนอื่น, See also: ร่วมกัน, Syn. at the same time, concurrently
together(adv) รวมกัน, See also: รวม, Syn. collectively, commonly, unitedly
together(adv) อย่างเชื่อมโยงกัน, See also: อย่างสัมพันธ์กัน
together(adv) อย่างเห็นพ้องร่วมกัน
together(adv) อย่างต่อเนื่องกัน, See also: อย่างไม่ถูกขัดจังหวะ
together(adv) อยู่ร่วมกัน (คำไม่เป็นทางการ), See also: แต่งงานกัน
together(adj) ที่มีอารมณ์มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง
together with(phrv) พร้อมด้วย, See also: พร้อมทั้ง

Hope Dictionary
together(ทูเกธ'เธอะ) adv. ด้วยกัน, พร้อมกัน, ร่วมกัน, เข้าด้วยกัน, ปะทะกัน, สัมพันธ์กัน, เกี่ยวข้องกัน, เวลาเดียวกัน, โดยไม่หยุดยั้ง
togetherness(ทู'เกธ'เธอะนิส) n. ความพร้อมกัน, การร่วมกัน, ความสัมพันธ์กัน, ความเกี่ยวข้องกัน, ภราดรภาพ, มิตรภาพอันอบอุ่น, Syn. collectiveness
altogether(ออลทูเกธ' เธอะ) adv. ทั้งหมด, พร้อมกัน, ด้วยประการทั้งปวง, โดยสิ้นเชิง, ทั้งสิ้น, โดยสรุป, รวมทั้งสิ้นเป็น (entirely, completely)

Nontri Dictionary
together(adv) ด้วยกัน, ร่วมกัน, พร้อมกัน, ติดๆกัน
altogether(adv) ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, โดยสิ้นเชิง, พร้อมกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Аnd сheerfully together we сan tidy uр the рlaсe และมีความสุขด้วยกัน เราสามารถเป็นระเบียบ เรียบร้อยขึ้นสถานที่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
- Yes! We are all together again! เราทุกคนร่วมกันอีกครั้ง! Pinocchio (1940)
Oh, we can't lose each other now. We must be together always. ตอนนี้เราทิ้งกันไปไม่ได้เเล้ว เราต้องอยู่ด้วยกันตลอด Rebecca (1940)
We must get together for a game of golf when it's all over, eh? เมื่อเรื่องมันจบลงเเล้ว ว่างๆ เราไปตีกอล์ฟกันนะ Rebecca (1940)
Let's leave the unhappy couple to spend their last moments together alone. ปล่อยให้คู่ทุกข์คู่ยากเขาได้อยู่ด้วยกันในวาระสุดท้าย Rebecca (1940)
Now we are joined together and have been since noon. ตอนนี้เรามีร่วมกัน และได้รับตั้งแต่เที่ยง The Old Man and the Sea (1958)
Now we'll fish together again. ตอนนี้เราจะตกปลาด้วยกันอีก ครั้ง The Old Man and the Sea (1958)
- All in together now, sir. - Now. - Ah! อา ชิลลิง ชิลลิง? Help! (1965)
And we're together again. เรากลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Right, all together now. - Mr Goodbody, sir. - (all) Mr Goodbody, sir. นาย กุดบอดี ครับ นาย กุดบอดี ครับ How I Won the War (1967)
All together now ด้วยกันทั้งหมด Yellow Submarine (1968)
All together now (all together now), all together now (all together now) ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้) ทั้งหมดเข้าด้วยกันในขณะนี้ (ทั้งหมดเข้าด้วยกันตอนนี้) Yellow Submarine (1968)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
together2. Sew together the shoulder of the garment body.
togetherAfter we finished working, we enjoyed talking together.
togetherAi and Mariko are close friends; they go everywhere together.
togetherAll of the students stood up together.
togetherAll the church bells started ringing together.
togetherAll the money put together still won't be enough.
togetherAll you do is string together a bunch of farfetched ideas. I can't understand a word of it.
togetherAnd had spent hours talking together.
togetherAnd so the two little rabbits lived together happily in the big forest; eating dandelions, playing Jump The Daisies, Run Through The Clover and Find The Acorn all day long.
togetherAnd yet the large blocks of stone are fitted together so closely that you cannot put in the point of a knife between them.
togetherAnn and Zachary want to run off together.
togetherA short lunch at MacD's, a coffee at 'bucks, then drank together while having shabu-shabu - that's the way it went.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เข้าด้วยกัน(adv) together, See also: altogether, Example: แม่ครัวผสมเครื่องปรุงเข้าด้วยกัน แล้วราดไปบนผักที่จัดไว้, Thai Definition: อย่างรวมเข้าไว้ด้วยกัน
พร้อมกับ(conj) together with, Syn. กับ, พร้อมด้วย, พร้อมทั้ง, Example: เขาให้สัญญาว่าเขาจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความสำเร็จในการเรียน
พร้อมด้วย(conj) together with, See also: along with, be in accompany with, Syn. กับ, พร้อม, พร้อมกับ, พร้อมทั้ง, Example: ดอนวิโตไปอิตาลีพร้อมด้วยกระเป๋าเอกสารสองใบที่มีเงินสดอัดแน่น 2 ล้านดอลลาร์
พร้อมทั้ง(conj) together with, See also: along with, be in accompany with, Syn. และ, พร้อมด้วย, พร้อมกับ, Example: วิทยากรจะบรรยายเรื่องสภาพแวดล้อมในประเทศไทยพร้อมทั้งวิธีการแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมเป็นพิษด้วย, Thai Definition: กับ
โดยพร้อมเพรียง(adv) together, Syn. พร้อมกัน, Example: ประชาชนมารวมกันโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระพรแด่ในหลวง
คลอ(adv) side by side, See also: together, alongside, by the side, Example: หญิงสาวเดินคลอไปกับชายอื่นอย่างไม่แยแส, Thai Definition: เคียงคู่กันไปอย่างสนิทสนม
กัน(adv) together, See also: jointly, Syn. ด้วยกัน, Example: นักฟุตบอลทีมเยาวชนร่วมทำบุญตักบาตรกันในวันสถาปนากรมพละศึกษา
ควบกัน(adv) concurrently, See also: together, at the same time, Syn. พร้อมกัน, ควบคู่กัน, Example: เขาชอบฟังเพลงกับอ่านหนังสือควบกันอย่างนี้บ่อยๆ, Thai Definition: อย่างพร้อมๆ กัน, อย่างไปด้วยกัน
ด้วยกัน(adv) together, See also: in company with, together with, along, Syn. พร้อมกัน, Example: เราจะไปฮ่องกงด้วยกัน
รวมกัน(adv) altogether, See also: together, Example: แผ่นรวมไมโครฟิล์มหมายถึงไมโครพิล์มที่มาเก็บรวมกันในลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อัญชลี[anchalī] (v) EN: saluting by raising one' s hand press together on the face/chest
บรรจบ[banjop] (v) EN: meet ; join ; converge ; come together  FR: rejoindre ; converger ; confluer
บัดกรี[batkrī] (v) EN: solder ; weld ; fuse together  FR: souder ; braser
เบ็ดเสร็จ[betset] (adv) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely
บูรณาการรวมหน่วย[būranā kān rūam nūay] (n, exp) EN: grouping separated units together ; integration
ช่วยกัน[chūay kan] (v, exp) EN: help one another ; help each other ; help together  FR: s'entraider ; s'épauler ; se soutenir
ได้กัน[dāikan] (v, exp) EN: become husband and wife ; live together
โดยพร้อมเพรียง[dōi phrømphrīeng] (adv) EN: together
ด้วยกัน[dūaykan] (adv) EN: together ; in company with ; together with ; along  FR: ensemble ; conjointement
อิงแอบ[ing-aēp] (v) EN: snuggle up ; nestle ; sit close against ; press together ; press up against ; cling together

CMU Pronouncing Dictionary
TOGETHER T AH0 G EH1 DH ER0
TOGETHERS T AH0 G EH1 DH ER0 Z
TOGETHERNESS T AH0 G EH1 DH ER0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary
together (a) tˈəgˈɛðər (t @1 g e1 dh @ r)
togetherness (n) tˈəgˈɛðənəs (t @1 g e1 dh @ n @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
一起[yī qǐ, ㄧ ㄑㄧˇ, ] together, #213 [Add to Longdo]
一道[yī dào, ㄧ ㄉㄠˋ, ] together, #2,448 [Add to Longdo]
连同[lián tóng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] together with; along with, #12,973 [Add to Longdo]
一块儿[yī kuài er, ㄧ ㄎㄨㄞˋ ㄦ˙, / ] together; in the same place, #17,396 [Add to Longdo]
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] together; same, #104,484 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
in Gemeinschaft mittogether with; jointly with [Add to Longdo]
samt; mitsamt { prp; +Dativ } | samt all seinem Hab und Guttogether with | togehter with all his belongings [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t, adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
おしどり夫婦;鴛鴦夫婦[おしどりふうふ, oshidorifuufu] (exp) loving couple; couple of lovebirds; happily married couple (who are always together) [Add to Longdo]
おそろ[osoro] (n, adj-no) (abbr) (sl) (See お揃い) same; matching; going together [Add to Longdo]
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both [Add to Longdo]
お揃い;御揃い[おそろい, osoroi] (adj-no) same; matching; going together [Add to Longdo]
くつわを並べて[くつわをならべて, kutsuwawonarabete] (exp) (See 轡・くつわ) together; abreast; side-by-side [Add to Longdo]
ぐるみ[gurumi] (suf) (together) with; -wide; including [Add to Longdo]
こ;っこ[ko ; kko] (suf) (1) (abbr) (See 事・こと・6, 慣れっこ, ぺちゃんこ・1) doing; in such a state; (2) (See 睨めっこ・1) doing together; contest; match; (3) (fam) (See 餡こ・1) familiarizing suffix (sometimes meaning "small") [Add to Longdo]
こすり合わせる;擦り合わせる[こすりあわせる, kosuriawaseru] (v1) to rub together (e.g. one's hands) [Add to Longdo]
ごっこ[gokko] (n-suf) something done together; game of make-believe [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0982 seconds, cache age: 6.882 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม