Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ to แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
250 ผลลัพธ์ สำหรับ to  T UW1
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -to-, *to*
Possible hiragana form:

Longdo Unapproved ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
cocerned[To all concerned] (n modal verb ) To all concerned
toboggon (n vt ) แผ่นกระดานลื่นหิมะ เล่นแผ่นกระดานลื่นหิมะ
Longdo Unapproved เดนมาร์ก (DA) - อังกฤษ (EN)
to (n ) two
tolv (n ) twelve
totten (n ) seconteen
Longdo Unapproved อิตาลี (IT) - ไทย (TH)
tondo[ทอน โด] (n ) จิตรกรรมภาพกลม
Longdo Unapproved ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH)
tonometryการตรวจวัดความดันลูกตา
Longdo Unapproved ไทย (TH) - ไทย (TH)
torque wrench (n ) ประแจวัดแรงบิด
Longdo Unapproved ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN)
取り扱い上の注意[Toriatsukaijo no chui] (n ) Precaution
See also: R. 予防
Longdo Approved EN-TH
to be on the top of the worldเป็นสำนวนแปลได้สองแบบ คือ มีความสุขอย่างล้นหลาม มีความสุขที่สุด หรือประสบความสำเร็จอย่างสูง
to be stuck up(phrase) หยิ่ง, นึกว่าตัวเองเก่งหรือดีกว่าชาวบ้าง, จองหอง
to hang out(v. slang) ออกไปข้างนอก สังสรรค์ คุยกัน เช่น กับเพื่อนๆ
to make a mountain out of a molehillสร้างเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่
to see a man about a horse(phrase slang) เป็นการขอโทษเมื่อต้องการจะออกไปข้างนอก มักพูดเมื่อจะขอตัวไปห้องน้ำ หรือออกไปซื้อเครื่องดื่ม เช่น Can we stop, Simon? I have to see a man about a horse., S. to see a man about a dog
to stickติด
to twiddle one's thumbsเสียเวลาจริงๆ เช่น I was twiddling my thumbs., S. to waste one's time,
to wire so. money(vt) โอนเงิน(ทางธนาคาร)
tonfa(n) พลองมือ เป็นอาวุธตระกูลโอกินาวะ มีส่วนยื่นออกมาใช้จับได้, S. tong fa, tuifa
tow away(vt) ลากออกไป เช่น the police tows the car away.
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
to[PREP] ไปถึง, See also: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ, Syn. toward, into, on, over, until
to[ADV] ไปถึง, See also: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ
toe[N] นิ้วเท้า (ของคนและสัตว์), See also: ปลายเท้า, หัวแม่เท้า
toe[N] ส่วนหน้าของเท้าสัตว์
toe[N] ส่วนปลายของรองเท้าหรือถุงเท้า
toe[N] ปลายของไม้ตีกอล์ฟ
toe[N] ส่วนที่คล้ายนิ้วเท้า
toe[VI] ยืนหรือเดินด้วยปลายเท้า
toe[VT] แตะด้วยปลายเท้า, See also: แตะนิ้วเท้าลงบน
toe[VT] ตีด้วยด้านหน้าของปลายไม้กอล์ฟ
Hope Dictionary
to(ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน
to-and-fro(โท'อันโฟร') adj. ไป ๆ มา ๆ ,ขึ้นหน้าแล้วถอยหลัง. n. การเคลื่อนที่ไป ๆ มา ๆ
to-day(ทะเด') n. วันนี้,ทุกวันนี้,ในวันนี้,สมัยนี้,ยุคนี้,ปัจจุบันนี้ adj. วันนี้,ในวันนี้,ปัจจุบันนี้, Syn. now,at present,pronto
to-morrow(ทูมอ'โร) n. วันพรุ่งนี้,อนาคต,อนาคตกาล. adv. พรุ่งนี้,อนาคต
to-night(ทะไนทฺ') n.,adj. คืนนี้,คืนวันนี้.
toad(โทด) n. คางคก,บุคคลน่ารังเกียจ,สิ่งที่น่า-เกลียด., See also: toadish adj. toadlike adj. toadishness n. toadless n.
toadeater(โทด'อีทเทอะ) n. คนประจบสอพลอ,คนประจบประแจง, Syn. toady
toadstool(โทด'สทูล) n. เห็ดชนิดหนึ่งที่มีพิษ,รา (fungi) ชนิดหนึ่งที่มีลำต้นและส่วนที่คล้ายร่มอยู่ข้างบน
toast(โทสทฺ) n. แผ่นขนมปังปิ้ง (ย่าง,อังไฟ) ,การดื่มอวยพร,การดื่มให้พร,ผู้ที่ได้รับการดื่มอวยพร,ดื่มอวยพร vt.,vi. บึ้ง,ย่าง,อังไฟ,ดื่มให้พร,เสนอให้มีการดื่มอวยพร,ทำให้ถูกปิ้ง (ย่าง,อังไฟ), See also: toaster n..
toastee(โทส'ที) n. ผู้ที่ได้รับการดื่มอวยพร
Nontri Dictionary
to(pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่
TO AND to and fro(adv) ไปๆมาๆ,กลับไปกลับมา
TO-AND-to-and-fro(adj) ไปๆมาๆ
toad(n) คางคก,คนน่าเกลียด,คนน่ารังเกียจ
toadstool(n) เห็ดมีพิษ
toast(n) ขนมปังปิ้ง,การดื่มอวยพร,ผู้ที่ได้รับการดื่มให้พร
toast(vt) ปิ้ง,ย่าง,ดื่มอวยพร
toaster(n) เครื่องปิ้งขนมปัง,เตาปิ้ง,คนดื่มอวยพร
tobacco(n) ยาสูบ,ยาเส้น,ใบยา,บุหรี่
tobacconist(n) พ่อค้ายาสูบ,คนขายบุหรี่
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
to pay as cargoจ่ายตามสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
to-and-fro soundเสียงฟู่ไปมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toadskin; hyperkeratosis, follicularหนังคางคก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tobaccoism; nicotinismภาวะติดบุหรี่ [มีความหมายเหมือนกับ tabagism ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tocus; accouchement; childbirth; labor; labour; parturition; partusการคลอด [มีความหมายเหมือนกับ delivery ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toddyน้ำตาลเมา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
toeขอบแนวเชื่อม, ขอบรอยเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
toe contact; short toe contactสัมผัสปลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
toe-inโทอิน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
toe-outโทเอาต์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
to be a party to a conventionเป็นภาคีแห่งอนุสัญญา [การทูต]
To Remindเป็นคำที่ระบุในบัตรเชิญเข้าร่วมงานต่าง ๆ ในกรณีที่ การเชิญนั้นผู้ได้รับเชิญได้ตอบรับการเชิญอย่างไม่เป็นทางการแล้ว การส่งบัตรเชิญโดยระบุคำว่า "To Remind" เป็นการส่งมาเตือนอีกครั้งหนึ่ง [การทูต]
Toadsคางคก [TU Subject Heading]
Toadyismสอพลอ [TU Subject Heading]
toastการดื่มอวยพร ซึ่งเจ้าภาพเชิญดื่มให้แก่แขกเกียรติยศ สำหรับการดื่ม อวยพรซึ่งแขกเกียรติยศเชิญดื่มให้เจ้าภาพ เรียกว่า return toast [การทูต]
Tobaccoยาสูบ [TU Subject Heading]
Tobacco curingการบ่มใบยาสูบ [TU Subject Heading]
Tobacco industryอุตสาหกรรมยาสูบ [TU Subject Heading]
tobacco mosaicโรคใบด่างของยาสูบ, โรคที่เกิดขึ้นกับใบของต้นยาสูบ ทำให้ใบยาสูบด่าง โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tobacco smoke pollutionมลพิษของควันจากยาสูบ [TU Subject Heading]
Longdo Unapproved EN-TH
To add fuel to the fire (slang ) ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น โดยทำให้ใครบางคนโกรธหรือเสียใจมากกว่าเดิม ex. Martha's still mad at you, so don't go adding fuel to the fire by arguing with her right now. Let her calm down, first.
To add fuel to the fire or to add fuel to the flames (slang ) ทำให้สถานการณ์เลวร้ายยิ่งขึ้น โดยทำให้ใครบางคนโกรธหรือโศกเศร้ามากกว่าแต่ก่อน ex. He not only ignored to call but he also added fuel to the flames by coming to the meeting 1 hour late.
To add insult to injury (slang ) ทำให้บางคนรู้สึกแย่กว่าเดิมหลังจากที่คุณได้ทำให้เขาเจ็บใจหรือเสียใจไปแล้ว ex. After Adam broke up with me, he added insult to injury by telling me that his new girlfriend is my best friend.
to be intimidatedถูกขู่ ทำให้ตกใจกลัว
To do on purpose (Idiom ) จงใจ
To get your act together (slang ) เริ่มทำตัวให้เหมาะสม หรือทำอะไรได้เรื่องได้ราว หรือทำตัวให้เข้ารูปเข้าลอย หรือเตรียมตัวให้พร้อม ex. Get dressed, Molly, get your act together. The show will begin at 9 p.m., so we really need to go. He thought i needed to get my act together if i wanted to win.
to kill two birds with one stone (phrase) ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
To Live Life to the Fullest (phrase ) ใช้ชีวิตให้คุ้มค่า
to make (someone/thing) content (vt ) ทำให้พอใจด้วย
to name a fewและอื่น ๆ อีก เช่น The company set up an affiliate to offer premium imported cars such as Alphard, Harrier, Mini, MX5 and Beetle, to name a few.
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
11 to 3! 11-3! Balls of Fury (2007)
To a child. กับเด็กๆ Pret-a-Poor-J (2008)
Where to go? ที่ ไหน? Skyline (2010)
Just to be sure. ได้สิ Vampires Suck (2010)
To run? ไปหนี ? Pleasant Little Kingdom (2010)
To Mike. ผมขอว้อดก้า Are You...? (2012)
To run? หนี ? Captain (2012)
Listen to me! ฟังทางนี้ Sunset (2012)
To me. กับฉัน A Stitch in Time (2012)
To you. แด่คุณ The Origins of Monstrosity (2012)
Next to me. เคียงข้างฉัน De Marathon (2012)
I had to try. ผมต้องพยายาม The Diamond in the Rough (2013)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
to10000 dollars was paid to him.
to2. Sew together the shoulder of the garment body.
to4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
to60,000 lucky number request: I got a request to draw an illustration for the site of Beikyu, who hit the lucky number, "Standing By A Little Maple Tree".
to600 problems will be tough going.
toA 10% tax will be withheld from the payment to you.
to... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
toA Airlines flight 112 bound for Tokyo will be delayed 30 minutes.
toA baby boy was born to them.
toA baby comes to chew foods.
toA baby was born to them.
toA bad carpenter quarrels with his tools.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ถูกเนื้อต้องตัว[V] touch someone, Example: คำว่าลวนลามมักใช้ในการที่ชายถูกเนื้อต้องตัวหญิงในลักษณะที่ไม่สุภาพ, Thai definition: แตะต้องหรือสัมผัสเนื้อตัว
มองว่า[V] think, See also: to have the opinion of, Syn. เห็นว่า, คิดว่า, Example: ผู้แทนนักศึกษาคนหนึ่งมองว่า คนไทยยังไม่ให้ความสนใจกับเรื่องสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคเท่าที่ควร, Thai definition: มีความคิดเห็นว่า
ยอดไม้[N] treetop, See also: top of a tree, Ant. รากไม้, Example: สมันชอบกินหญ้าโดยเฉพาะหญ้าอ่อน ผลไม้ ยอดไม้ และใบไม้หลายชนิด, Count unit: ยอด, Thai definition: ส่วนปลายสุดของต้นไม้
ยาบำรุง[N] tonic, See also: pick-me-up, stimulant, restorative, Example: ยาบำรุงที่คุณหมอให้ระหว่างตั้งครรภ์ มีส่วนประกอบหลักคือธาตุเหล็ก
วันนี้[N] today, Example: จงระลึกว่าวันนี้เป็นวันแห่งการเสียสละของบรรพบุรุษของเรา, Count unit: วัน, Thai definition: ช่วงเวลาปัจจุบันที่ไม่ใช่เมื่อวานนี้และวันพรุ่งนี้
เต็มเปา[ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
หลุมศพ[N] grave, See also: tomb, sepulcher, Syn. หลุมฝังศพ, Example: นักโบราณคดีค้นพบหลุมศพของคนสมัยโบราณซึ่งคาดว่ามีอายุกว่าสองร้อยปี
เกินแกง[ADV] too (old), Example: คุณลุงแก่เกินแกงที่จะดำรงตำแหน่งนี้แล้ว, Thai definition: ี่พ้น หรือเลยความเหมาะสมที่จะใช้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว
ของรับไหว้[N] token of a bride and bridegroom's respect, Example: พ่อแม่เจ้าสาวมอบรถยนต์เป็นของรับไหว้แก่คู่บ่าวสาว, Count unit: อย่าง, ชนิด, ชิ้น, Thai definition: ของที่ผู้ใหญ่ให้ตอบแทนเมื่อคู่บ่าวสาวมาไหว้
ทะลุเป้า[V] top, See also: break, surpass, Example: ยอดเทปทะลุเป้าอยู่ที่ล้านกว่าตลับในเวลาอันรวดเร็ว, Thai definition: เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; ruin ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; evil path   FR: vice [m] ; perversité [f]
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to   FR: faire la cour ; courtiser
แอบ[v.] (aēp) EN: hide ; conceal ; go into hiding ; lie low ; snuggle up to ; slip ; tuck away ; be covert ; cover up ; sneak ; steal ; present oneself as   FR: cacher ; dissimuler ; couvrir
แอสตัน วิลล่า[TM] (Aēstan Willā) EN: Aston villa   FR: Aston Villa [m]
อาหารที่เหลือ[n. exp.] (āhān thī leūa) EN: leftovers   FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
ไอ[v.] (ai) EN: cough ; have a cough   FR: tousser ; toussoter
ไอแห้ง[n. exp.] (ai haēng) EN: dry cough   FR: toux sèche [f]
ไอพิษ[n. exp.] (ai phit) EN: poison gas   FR: gaz toxique [m]
ไอแซก นิวตัน = ไอแซค นิวตัน[n. prop.] (Aisaēk Niūtan) EN: Isaac Newton   FR: Isaac Newton
CMU Pronouncing Dictionary
TO   T UW1
TO   T IH0
TOO   T UW1
TOM   T AA1 M
TOP   T AA1 P
TOA   T OW1 AA0
TOL   T AO1 L
TOD   T AA1 D
TOE   T OW1
TON   T AH1 N
Oxford Advanced Learners Dictionary
to  (in)
to  (a) tˈuː
Tom  (n) tˈɒm
toe  (v) tˈou
tog  (v) tˈɒg
ton  (v) tˈʌn
too  (a) tˈuː
top  (v) tˈɒp
tor  (n) tˈɔːr
tot  (v) tˈɒt
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[liǎo, ㄌㄧㄠˇ, ] to know; to understand, #3 [Add to Longdo]
[, ㄏㄨˊ, ] to complete a set in mahjong or playing cards, #7 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] to have; there is; there are; to exist; to be, #8 [Add to Longdo]
[shuō, ㄕㄨㄛ, / ] to speak; to say; a theory (usually in compounds such as 日心说 heliocentric theory), #22 [Add to Longdo]
[dào, ㄉㄠˋ, ] to (a place); until (a time); up to; to go; to arrive, #25 [Add to Longdo]
[zháo, ㄓㄠˊ, / ] to touch; to come in contact with; to feel; to be affected by; to catch fire; to fall asleep; to burn, #26 [Add to Longdo]
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, / ] to wear (clothes); to contact; to use; to apply, #26 [Add to Longdo]
[hào, ㄏㄠˋ, ] to be fond of, #32 [Add to Longdo]
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, / ] to balance an account; accounting, #34 [Add to Longdo]
[lái, ㄌㄞˊ, / ] to come; to arrive; to come round; ever since; next, #36 [Add to Longdo]
Longdo Approved JP-TH
トースター[とーすたー, to-suta-] (n) เครื่องปิ้งขนมปัง
[とばり, tobari] (n) ม่าน
渡米[とべい, tobei] (n) การไปสหรัฐ
飛び出す[とびだす, tobidasu] (vt) กระโดดออกมา
土地[とち, tochi] (n) ที่ดิน, ดิน
土地台帳[とちだいちょう, tochidaichou] (n) โฉนดที่ดิน
都庁[とちょう, tochou] (n) ่ศาลาว่าการนครโตเกียว
途中[とちゅう, tochuu] (adj) ระหว่างทาง, ระหว่างที่ (ทำอะไรบางอย่าง)
徒歩[とほ, toho] (vt) เดินเท้า
東北大学[tohoku daigaku, tohoku daigaku] (n uniq) มหาวิทยาลัยโตโฮกุ ตั้งอยู่ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นเป็นแห่งที่สามของประเทศญี่ปุ่น
Longdo Unapproved JP-TH
砥石[といし, toishi] (n ) หินเจียร์
トイレ[といれ, toire, toire , toire] (n ) ห้องน้ำ
トイレ[といれ, toire, toire , toire] (n ) ห้องน้ำ, ห้องส้วม, ห้องสุขา , See also: S. お手洗い,
[とう, tou] (n) a tower
問う[とう, tou] (vt ) ถามคำถาม
統一[とういつ, touitsu] (n) เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
党員[とういん, touin] (n ) สมาชิกพรรคการเมือง
投影機[とうえいき, toueiki] (n) เครื่องฉายข้ามศีรษะ, โอเวอเฮด
冬瓜[とうがん, tougan] ฟักเขียว
陶器[とうき, touki] (n) เครื่องปั้นดินเผา
Saikam JP-TH-EN Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: ขจัดออก English: to remove
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
整う[ととのう, totonou] Thai: จัดเป็นระเบียบ English: to be put in order
整う[ととのう, totonou] Thai: เป็นระเบียบ English: to be arranged
整う[ととのう, totonou] Thai: พร้อมแล้ว English: to be prepared
取れる[とれる, toreru] Thai: หลุดออกมา English: to come off
取れる[とれる, toreru] Thai: หายไปแล้ว
取れる[とれる, toreru] Thai: เอามาได้ English: to be obtained
取れる[とれる, toreru] Thai: ตีความ
[とし, toshi] Thai: ปี English: year
Longdo Approved DE-TH
Tochter(n) |die, pl. Töchter| ลูกสาว
Tod(n) |der, nur Sing.| ความตาย
Todesstrafe(n) |die, pl. Todesstrafen| โทษประหารชีวิต
Tomografie(n) |die, pl. Tomografien| การสร้างภาพตัดขวางของรูปทรงโดยใช้เทคนิคต่างๆ ดังเช่น จากการสั่นพ้องของคลื่นสนามแม่เหล็ก หรือ จากรังสีเอกซ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
Torte(n) |die, pl. Torten| ขนมเค้กประเภทที่มีครีมบนหน้าหรือที่มีการตบแต่งเป็นพิเศษ เค้กแฟนซี และรวมถึงทาร์ตด้วย เช่น Schwarzwälderkirschtorte, Erdbeertorte, See also: der Kuchen
tote Hose(slang) น่าเบื่อมาก, ไม่มีอะไัรน่าสนใจเลย เช่น Von der Party bin ich gleich wieder weg, da war total tote Hose. ผมรีบออกมาจากงานทันที เำพราะมันน่าเบื่อมาก
Tourismus[ทัว-ริส-มุส] (n) |der, nur Sg.| การท่องเที่ยว , See also: S. der Fremdenverkehr,
Tournier(n) |das, pl. Tourniere| การแข่งขัน, See also: der Wettkampf
Auto(n) |das, pl. Autos| รถยนต์, See also: der Wagen
Oktober(n) |der| เดือนตุลาคม
Longdo Unapproved DE-TH
toothed ring (n ) ไม่รุ้
torah (n) หนังสือเบญจบรรณ หรือหนังสือโทราห์ เป็นชื่อเรียกหนังสือ 5 เล่มแรกของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของหลักข้อเชื่อศาสนายิว
See also: S. Pentateuch, R. The Old Testament
DING DE-EN Dictionary
Abendbrot essen; zu Abend essento have tea [Sc.] [Add to Longdo]
Abschied nehmento take leave [Add to Longdo]
zum Abschluss bringen; perfekt machento clinch [Add to Longdo]
Absicht durchkreuzen; vereiteln; zunichte machento foil [Add to Longdo]
die Absolution erteilen [relig.]to absolve [Add to Longdo]
Abstand nehmen vonto refrain from [Add to Longdo]
Abstriche machento lower one's sights [Add to Longdo]
auf Abzahlung kaufento buy on hire purchase; to buy on the instal(l)ment plan [Am.] [Add to Longdo]
in Acht nehmento take care of [Add to Longdo]
unerlaubte Änderungen vornehmen (an)to tamper (with) [Add to Longdo]
zum Äußersten treibento carry to an extreme [Add to Longdo]
jdm. Anerkennung zollento pay tribute to someone [Add to Longdo]
etw. in Angriff nehmento make a start on sth. [Add to Longdo]
große Angst haben; fürchterlich Schiss habento be funky [Am.] [coll.] [Add to Longdo]
vor Anker treibento drag (the anchor) [Add to Longdo]
Longdo Approved FR-TH
tomate(n) |f, pl. tomates| มะเขือเทศ
tôt(adv) เช้า(เร็ว) เช่น Il doit rentrer tôt., See also: A. tard,
tout le monde(n) ทุกคน (ใช้กิริยารูปเอกพจน์เสมอ, monde เป็นคำนามเพศชาย) เช่น (1) Tout le monde aime mon amie. ทุกคนชอบเพื่อนผู้หญิงของฉัน (2) Bonjour, tout le monde! สวัสดีจ้าทุกคน
tout,toute,tous,toutes(adj) ทั้งหมด เช่น Tout le monde = ทุกๆคน Elle habite toute seule = เธออาศัยอยู่คนเดียว Tous les jours = ทุกวัน
à bientôt!(phrase) แล้วพบกันเร็วๆ นี้
à tout de suite!(phrase) อีกเดี๋ยวเจอกัน, อีกสักครู่เจอกัน
à tout à l'heure!(phrase) เดี๋ยวเจอกัน (ทิ้งช่วงเวลานานกว่า à tout de suite! นิดหน่อย)
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
aller et retour(n) |m| ตั๋วโดยสารขาไป-กลับ เช่น trois allers (et) retours pour Reims ตั๋วไปกลับสำหรับเมืองราสสามที่
chaton,-s(n) แมวน้อย, ลูกแมว, See also: S.chat(te)
EDICT JP-EN Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
擤む(oK)[かむ, kamu] (v5m) (uk) to blow (one's nose); (P) [Add to Longdo]
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
COMPDICT JP-EN Dictionary
10進2進変換[10しん2しんへんかん, 10 shin 2 shinhenkan] decimal to binary conversion [Add to Longdo]
10進演算子[10しんえんざんし, 10 shin'enzanshi] decimal operator [Add to Longdo]
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2ルート化[にルートか, ni ru-to ka] (link, path) redundancy [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
あげられる[あげられる, agerareru] to be captured (e.g. data) [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
が変更となる[がへんこうとなる, gahenkoutonaru] ...is to be changed, ...is to be updated [Add to Longdo]
ひずみ[ひずみ, hizumi] distortion [Add to Longdo]
JDDICT JP-DE Dictionary
乏しい[とぼしい, toboshii] unzureichend, knapp [Add to Longdo]
京浜[けいひん, keihin] Tokyo-Yokohama [Add to Longdo]
伴う[ともなう, tomonau] begleiten, mit_jemanden_gehen, mit_sich_bringen, begleitet_sein_von [Add to Longdo]
[とも, tomo] Gefolge, Begleiter [Add to Longdo]
便所[べんじょ, benjo] Toilette [Add to Longdo]
倒産[とうさん, tousan] Konkurs, Bankrott [Add to Longdo]
倒錯[とうさく, tousaku] Perversion, Umkehrung [Add to Longdo]
倒閣[とうかく, toukaku] eine_Regierung_stuerzen [Add to Longdo]
[とう, tou] PARTEI [Add to Longdo]
党員[とういん, touin] Parteimitglied [Add to Longdo]
Time: 0.0135 seconds, cache age: 64.239 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม