Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ through แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


112 ผลลัพธ์ สำหรับ through  TH R UW1
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -through-, *through*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
through(prep) ผ่านไป, See also: จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของ, ผ่านตลอด, Syn. straight through
through(prep) ท่ามกลาง, Syn. throughout, during
through(prep) ด้วยวิธี, Syn. by way of, in virtue of, at the hand of
through(prep) ตลอดทุกจำนวน, See also: ตลอดทุกหน่วย, ตลอดทั้งหมด
through(prep) ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง
through(prep) ปราศจากการหยุด, See also: ไปตรงตลอด, Syn. nonstop, unbroken, opened, Ant. broken, interrupted
through(prep) เนื่องจาก, See also: เพราะ
through(adv) ผ่านไปตาม
through(adv) โดยตลอด, See also: โดยทั้งหมด, ตั้งแต่ต้นจนจบ
through(adv) ไปจนเสร็จสิ้น, See also: จนกระทั่งเรียบร้อย

Hope Dictionary
through(ธรู) prep. ผ่าน,ผ่านพ้น,ทะลุ,ผ่านตลอด,ตลอด,รวมทั้ง,ประสบความสำเร็จ,โดยวิธี,โดยเหตุผล,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก. adv. ผ่าน,ผ่านพ้น,โดยตลอด,ตั้งแต่ต้นจนจบ,ถึงที่สุด,เสร็จ,สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ,สำเร็จ,ผ่าน,โดยตลอด
throughly(ธรู'ลี) adv. โดยทั่ว,โดยตลอด,ถ้วนทั่ว
throughout(ธรู'เอาทฺ) prep. โดยตลอด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ. adv. ทุกส่วน,โดยตลอด,ทุกขณะ,ทุกจุด,ตั้งแต่ต้นจนจบ
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
wherethrough(แวร์ธรู') conj. ผ่าน,ระหว่างซึ่ง,เนื่องจาก นั้น,ที่

Nontri Dictionary
through(adj) ตรงไปเรื่อย,ผ่านพ้น,ตลอดรอดฝั่ง,สำเร็จ
through(adv) เสร็จสิ้น,ตัดขาด,ตลอด,ถึงที่สุด
through(pre) ตลอด,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก,รวมทั้ง
throughout(adv) โดยตลอด,ตลอดทั้งหมด,ทุกหนทุกแห่ง,ตั้งแต่ต้นจนจบ
throughout(pre) โดยตลอด,ถ้วนทั่ว,โดยทั่ว
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
throughputปริมาณงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

Longdo Unapproved EN-TH
through no faultโดยไม่ใช่ความผิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through wind and darkness, I summon thee. ผ่านลมและความมืดฉันเรียกเจ้า Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсk เร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Thrilling me through -So true ที่น่าตื่นเต้นฉันผ่านจริงดังนั้น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
But I can never save. Money slips through my fingers. แต่ฉันไม่เคยเก็บออมได้เลย คนหาเช้ากินค่ำอย่างฉัน The Great Dictator (1940)
And this, a view through the glass ceiling. และนี่ ทิวทัศน์ผ่านกระจกฝ่าเพดาน The Great Dictator (1940)
If we can pass through there we're safe. ถ้าเราผ่านไปได้ เราก็จะปลอดภัย The Great Dictator (1940)
Through the woods? เราจะผ่านมันเหรอ The Great Dictator (1940)
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me. จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
The only excuse I can offer is that I've become boorish through living alone. ข้อเเก้ตัวเดียวก็คือผมกลายเป็นคนน่าเบื่อ เพราะอยู่ตัวคนเดียวมานาน Rebecca (1940)
That room in the west wing I was telling you about is there, through that door. ห้องปีกตะวันตกที่ฉันพูดถึง อยู่เลยประตูนี้ไป Rebecca (1940)
She's in the morning room. If you leave through the garden door, she won't see you. หล่อนอยู่ที่ห้องนั่งเล่นเช้า ถ้าคุณออกไปทางประตูสวน หล่อนก็จะไม่เห็นคุณ Rebecca (1940)
I must say, I feel a little like the poor relation, sneaking around through back doors. ผมรู้สึกอย่างกับเป็นญาติอนาถา ต้องหลบออกทางประตูหลัง Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throughA ball flew in through the window.
throughA band led the parade through the city.
throughA baseball came flying through the window.
throughA beam of light through the window woke the professor up out of a deep sleep.
throughA beam of sunlight came through the clouds.
throughA big canoe was cutting through the water.
throughA bird can glide through the air without moving its wings.
throughA book, if read through, may be said to be cheaper than anything else.
throughA broad river runs through the city.
throughA call for help rang through the night.
throughA campaign is underway throughout the company to achieve economy in the use of copying paper.
throughA clean river flows through our town, and we can see many carp swimming in it.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ถูกช่อง(adv) through the right pull, Syn. ถูกช่องถูกทาง, Example: ธุรกิจของเขาดำเนินไปได้ถูกช่องทำให้ได้กำไรมากในปีนี้, Thai Definition: ทำไปในแนวที่พอเหมาะกับโอกาส
แพร่หลาย(adv) extensively, See also: throughout, all through, Example: พันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิได้ปลูกกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Thai Definition: อย่างกระจายออกไปเป็นที่รู้จักทั่วถึง
ทั้งปี(adv) all the year round, See also: throughout the year, Syn. ตลอดปี, Example: ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีฝนตกตลอดทั้งปี
ตลอด(prep) through, See also: all over, throughout, everywhere, Syn. ทั่ว, ทั้งหมด, ทั้งสิ้น, Example: ฉันโทรคุยกับเขาตลอดทั้งคืน, Thai Definition: แต่ต้นไปจนถึงปลาย, แต่ต้นจนจบ, แต่จุดหนึ่งไปจนถึงอีกจุดหนึ่ง
ตลอดชีพ(adv) lifelong, See also: through one's life, in one's whole life, all one's life, Syn. ตลอดชีวิต, Example: แม้เขาไม่ร่ำรวยแต่เขารู้สึกภาคภูมิใจที่เขาทำงานด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดชีพ, Thai Definition: ระยะเวลาทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่
ตลอดปลอดโปร่ง(adv) through, See also: clear, transparent, safely, Example: คนเราเมื่อเวลาเคราะห์ดีทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ตลอดปลอดโปร่งไปหมด, Thai Definition: อย่างเป็นไปโดยง่าย, อย่างไม่มีอุปสรรค
ตลอดวัน(adv) all day (long), See also: throughout the day, whole day, all the day, Syn. ทั้งวัน, Ant. ตลอดคืน, Example: ปัจจุบันเรามีรายการวิทยุและโทรทัศน์ดูตลอดวัน, Thai Definition: ระยะเวลาทั้งวัน
ทั้งคืน(adv) all night long, See also: through the night, the whole night, Syn. ตลอดคืน, Ant. ทั้งวัน, Example: ครูนั่งตรวจการบ้านทั้งคืน
ทั่วถึง(adv) throughout, See also: thoroughly, all over, Syn. ถ้วนทั่ว, ครอบคลุม, ตลอด, กว้างขวาง, ทั่วไป, Example: นายอำเภอเดินตรวจอาคารสถานที่ และบ้านพักข้าราชการทุกหลังอย่างทั่วถึง, Thai Definition: ถึงทุกคน, ครบทั่วทุกคน
ชั่ว(prep) throughout, See also: during, in every part of, Syn. ตลอด, สิ้น, Example: นักการทำงานมาเกือบชั่วชีวิต แต่เก็บเงินได้ไม่ถึงแสนบาท

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อ่านผ่าน ๆ[ān phān-phān] (v, exp) EN: skim (through) ; read through  FR: feuilleter ; parcourir
บันลือโลก[banleū lōk] (adj) EN: well-known throughout the world  FR: connu dans le monde entier ; de réputation mondiale
เบียด[bīet] (v) EN: jostle ; push through/into ; press into ; shove  FR: coudoyer ; bousculer ; pousser
ชั่ว[chūa] (prep) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of  FR: durant ; à travers
ชั่วชีวิต[chūa chīwit] (adj) EN: lifetime ; all one's life ; one's whole life ; throughout one's life ; ad vitam  FR: viager ; à vie
ชวด[chūat] (v) EN: lose ; fail ; come to nothing ; fall through  FR: échouer ; tomber à l'eau
เดินป่า[doēn pā] (v, exp) EN: roam about the forest ; travel through a forest   FR: faire une randonnée en forêt
โดย[dōi] (prep) EN: by ; via ; with ; by means of ; through  FR: par ; en ; avec ; au moyen de
โดยอาศัย[dōi āsai] (x) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to  FR: à l'aide de ; à force de
โดยวิถีทาง[dōi withīthāng] (x) EN: through  FR: par ; au moyen de

CMU Pronouncing Dictionary
THROUGH TH R UW1
THROUGHS TH R UW1 Z
THROUGHOUT TH R UW0 AW1 T
THROUGHPUT TH R UW1 P UH2 T
THROUGHWAY TH R UW1 W EY2

Oxford Advanced Learners Dictionary
through (a) θruː (th r uu)
throughout (a) θrˈuːˈaut (th r uu1 au1 t)
throughput (n) θrˈuːput (th r uu1 p u t)
throughway (n) θrˈuːwɛɪ (th r uu1 w ei)
throughputs (n) θrˈuːputs (th r uu1 p u t s)
throughways (n) θrˈuːwɛɪz (th r uu1 w ei z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
透过[tòu guò, ㄊㄡˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] through; via, #6,992 [Add to Longdo]
直达[zhí dá, ㄓˊ ㄉㄚˊ, / ] through; nonstop, #14,089 [Add to Longdo]
全美[quán měi, ㄑㄩㄢˊ ㄇㄟˇ, ] throughout the United States; the whole of America, #14,349 [Add to Longdo]
联运[lián yùn, ㄌㄧㄢˊ ㄩㄣˋ, / ] through transport; through traffic jointly organized by different enterprises, #35,869 [Add to Longdo]
千秋万代[qiān qiū wàn dài, ㄑㄧㄢ ㄑㄧㄡ ㄨㄢˋ ㄉㄞˋ, / ] throughout the ages, #65,212 [Add to Longdo]
通途[tōng tú, ㄊㄨㄥ ㄊㄨˊ, ] through road; thoroughfare, #73,035 [Add to Longdo]
康衢[kāng qú, ㄎㄤ ㄑㄩˊ, ] through street; thoroughfare [Add to Longdo]
直通火车[zhí tōng huǒ chē, ㄓˊ ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄛˇ ㄔㄜ, / ] through train [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Durchgangsbahnhof {m}through station [Add to Longdo]
Durchgangsverkehr {m}through traffic [Add to Longdo]
Kurswagen {n}through carriage [Add to Longdo]
im Wandel der Zeitenthrough the ages [Add to Longdo]
durch {prp; +Akkusativ} (räumlich) | durch die Stadt laufenthrough | to walk through the town [Add to Longdo]
durch und durchthrough and through; thoroughgoing [Add to Longdo]
hierdurch {adv}through this; hereby [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
おじゃんになる[ojanninaru] (exp) to fall through; to come to nothing; to be ruined [Add to Longdo]
お見通し[おみとおし, omitooshi] (n) seeing through (e.g. a trick, someone's mind) [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
から[kara] (prt) (1) from (e.g. time, place, numerical quantity); since; (2) from (originator); (3) because; (4) out of (constituent, part); (5) through (e.g. window, vestibule); (6) after; since (following te-form verb); (P) [Add to Longdo]
ぐう[guu] (n) (1) (See じゃん拳) rock (in rock, paper, scissors); (adv,n) (2) (See ぐうの音も出ない) sound made through constricted throat; (3) sound made in suffering or under adversity [Add to Longdo]
しくじる[shikujiru] (v5r,vi) to fail; to fall through; to blunder; (P) [Add to Longdo]
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
すうすう[suusuu] (adv,vs) (on-mim) sound of wind rustling through a crack; wheezing [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ウォークスルー[うおーくするー, uo-kusuru-] (structured) walk-through [Add to Longdo]
スルー[するー, suru-] through [Add to Longdo]
スループット[するーぷっと, suru-putto] throughput [Add to Longdo]
スルーホール[するーほーる, suru-ho-ru] through hole [Add to Longdo]
スルー接続[スルーせつぞく, suru-setsuzoku] through-connect [Add to Longdo]
プリントスルー[ぷりんとするー, purintosuru-] print through [Add to Longdo]
維持可能スループット[いじかのうスループット, ijikanou suru-putto] sustainable throughput [Add to Longdo]
実効スループット[じっこうスループット, jikkou suru-putto] effective throughput [Add to Longdo]
処理能力[しょりのうりょく, shorinouryoku] throughput [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2853 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม