Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ this แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


110 ผลลัพธ์ สำหรับ this  DH IH1 S
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -this-, *this*, thi

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
this(det) (คน, สิ่ง) นี้, Syn. the, that
this(pron) นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว), Syn. the one, this one, that
this(adv) ขนาดนี้, See also: ถึงเพียงนี้, เท่านี้
thistle(n) พืชไม้มีหนามจำพวก Cirsium, Carduus, Onopordum

Hope Dictionary
this(ธิส) นี่, ที่นี่
thistle(ธิส'เซิล) n. พืชไม้มีหนามชนิดหนึ่ง
akathisiaภาวะที่ต้องเปลี่ยนท่าบ่อย ๆ
phthisis(ไธ'ซิส, ธิส'ซิส) n. วัณโรคปอด, การเสื่อมเสียของร่างกาย หรือส่วนของร่างกาย
sympathise(ซิม'พะไธซ) vi. เห็นอกเห็นใจ., See also: sympathiser n. sympathizer n., Syn. commiserate

Nontri Dictionary
this(adj) นี้, อย่างนี้, เช่นนี้, แค่นี้, นี่
this(n) สิ่งนี้, อย่างนี้, ที่นี้, ในเวลานี้
thistle(n) ต้นไม้หนาม

Longdo Unapproved EN-TH
This has not healed yet.(pron)
This matter coming on to be heardศาลได้ออกนั่้งพิจารณาคดี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This is. - แน่นอน X-Men: The Last Stand (2006)
This way. ทางนี้ Surrogates (2009)
This is... นี่.. Chuck Versus Operation Awesome (2010)
This morning. เมื่อเช้านี้ Excited and Scared (2010)
This way. ? Episode #1.7 (2010)
This is Evi. นี่ เอฟวี่ Roots (2011)
This is crazy. บ้าชัดๆ Pilot (2012)
This way. went through a tutu phase ทางนี้ Dangerous Territory (2013)
Is this him? No. - ไม่ โอ้ ไม่ All or Nothing (2013)
This woman... สาวคนนี้... Hail, Hale (2013)
This was fun. อันนี้น่าสนุกดี 0-8-4 (2013)
This is my fault. เป็นความผิดของผมเอง 0-8-4 (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
this... Aaah, just how am I supposed to cope with this I wonder?
thisA bad cold has kept me from studying this week.
thisAbility to operate a computer is critical for this job.
thisA black coat is in fashion this winter.
thisAbout one hundred people were killed in this accident.
thisAbout this time of the year typhoons visit the island.
thisAbout this time, the disease slowed.
thisAbout this time tomorrow, we'll be climbing Mt. Fuji.
thisAbove and beyond this, he can read Hebrew.
thisA car was coming in this direction.
thisAccidents of this kind often occur.
thisAccording to an estimate, steel production will reach 100 million tons this year.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เช้านี้(n) this morning, Syn. เช้าวันนี้, Ant. เย็นนี้, Example: จิตใจของเธอในเช้านี้เบิกบาน เพราะมีโอกาสได้สัมผัสกับลูกน้อยอย่างแท้จริง, Thai Definition: เวลาเช้าของวันนี้
ศกนี้(n) this year, Syn. ปีนี้, พ.ศ.นี้, Ant. ศกหน้า, Example: กองกำลังส่วนหนึ่งจะเริ่มถอนออกไปประมาณกลางเดือนพฤษภาคมศกนี้
คืนนี้(adv) tonight, See also: this night, this evening, Syn. คืนวันนี้, Example: เขาจะไปโตเกียวคืนนี้
ทั้งนี้ทั้งนั้น(conj) at any rate, See also: this is to say, in any case, however, nevertheless, at all events, Syn. อย่างไรก็ตาม, Example: สังคมไทยปัจจุบัน เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องมาจากการขาดแคลนทรัพยากร, Thai Definition: พอสรุปลงได้ว่า
นี้แหละ(det) this, Ant. นั้นแหละ, Example: บทจะอารมณ์ดีแม่ก็พูดเพราะๆ ได้อย่างนี้แหละ
ครั้งนี้(adv) this time, See also: now, Syn. คราวนี้, Example: ครั้งนี้ถึงเวลาที่ต้องไตร่ตรองปัญหาความแออัดในกรุงเทพแล้ว
คราวนี้(n) this occasion, See also: this time, now, at present, at this time, Syn. ครั้งนี้, โอกาสนี้, ตอนนี้, Ant. คราวนั้น, ตอนนั้น, Example: คราวนี้เราลองมาวาดภาพด้วยสีน้ำมันดูบ้าง
ตรงนี้(det) here, See also: this place, Syn. นี้, Example: หอตรงนี้เป็นโรงเรียนมาก่อน
นี่แหละ(pron) this/these, Syn. นี่เอง, Example: ขบวนการพยัคฆ์ทมิฬนี่แหละที่เป็นตัวการลอบสังหารนายราชีพคานธี
เมื่อเช้านี้(n) this morning

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาหารมื้อนี่[āhān meū nī] (n, exp) EN: this meal  FR: ce repas
อันนี้[an nī] (pr) EN: this one ; this thing  FR: celui-ci ; ceci ; celle-ci
บัดนี้[batnī] (adv) EN: at this moment ; immediately ; presently ; now  FR: à cet instant ; immédiatement ; sur le champ ; maintenant ; à présent
ฉะนี้[cha] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon
ฉะนั้น[chanan] (adv) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: alors ; dans ce cas
ฉะนี้[chanī] (x) EN: for that reason ; for this reason ; therefore ; so ; thence ; hence ; whence ; as  FR: de cette façon ; pour cette raison
เช้านี้[chāo nī] (n, exp) EN: this morning  FR: ce matin ; aujourd'hui matin
เช้าวันนี้[chāo wannī] (x) EN: this morning
เช่นนี้[chen nī] (x) EN: such ; like this ; in this way  FR: comme ça ; pareil ; tel
เชิญทางนี้[choēn thāng nī] (xp) EN: This way, please

CMU Pronouncing Dictionary
THIS DH IH1 S
THIS DH IH0 S
THIS' DH IH1 S
THIS'LL DH IH1 S AH0 L
THIS'LL DH IH0 S AH0 L
THISSEN TH IH1 S AH0 N
THISTLE TH IH1 S AH0 L
THISTLES TH IH1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
this (j) ðɪs (dh i s)
thistle (n) θˈɪsl (th i1 s l)
thistles (n) θˈɪslz (th i1 s l z)
thistledown (n) θˈɪsldaun (th i1 s l d au n)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[zhè, ㄓㄜˋ, / ] this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing), #12 [Add to Longdo]
这个[zhè ge, ㄓㄜˋ ㄍㄜ˙, / ] this; this one, #63 [Add to Longdo]
这样[zhè yàng, ㄓㄜˋ ㄧㄤˋ, / ] this (kind of, sort of); this way; such; like this; such, #103 [Add to Longdo]
这种[zhè zhǒng, ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] this; this kind of; this sort of; this type of, #179 [Add to Longdo]
今年[jīn nián, ㄐㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ, ] this year, #182 [Add to Longdo]
[cǐ, ㄘˇ, ] this; these, #343 [Add to Longdo]
此次[cǐ cì, ㄘˇ ㄘˋ, ] this time, #971 [Add to Longdo]
本文[běn wén, ㄅㄣˇ ㄨㄣˊ, ] this text; article; the main body of a book, #3,543 [Add to Longdo]
本月[běn yuè, ㄅㄣˇ ㄩㄝˋ, ] this month; the current month, #3,694 [Add to Longdo]
此刻[cǐ kè, ㄘˇ ㄎㄜˋ, ] this moment; now; at present, #4,501 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch

DING DE-EN Dictionary
Diesseits { n } | im Diesseitsthis world | in this world [Add to Longdo]
augenblicklichthis minute [Add to Longdo]
dies und jenesthis and that [Add to Longdo]
diesjährig; heurig [ Ös. ] [ Süddt. ] { adj }this year's [Add to Longdo]
genau diese Fragethis very question [Add to Longdo]
heuer [ Ös. ] [ Süddt. ]this year [Add to Longdo]
noch heutethis very day [Add to Longdo]
Damit ist mir nicht gedient.This won't serve my turn. [Add to Longdo]
Daraus geht hervor, dass ...This shows that ... [Add to Longdo]
Daraus wird ersichtlich, dass ...This shows that ... [Add to Longdo]
Daraus wird ersichtlich, dass ...This indicates that ... [Add to Longdo]
Das erinnert mich an zu Hause.This reminds me of home. [Add to Longdo]
Das geht Sie an.This concerns you. [Add to Longdo]
Das geht auf meine Rechnung.This is on me. [Add to Longdo]
Das gehört dir.This is yours. [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ああしろこうしろ[aashirokoushiro] (exp) do this, do that; dos and don'ts [Add to Longdo]
ああだこうだ[aadakouda] (exp) this, that and the other; this and that [Add to Longdo]
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na, n) we are of equal status in this regard [Add to Longdo]
こういった[kouitta] (exp) (See 言う, 斯う) this sort of [Add to Longdo]
こうする[kousuru] (exp, vs-i) (See 為る・する・1) to (do) like this [Add to Longdo]
こうすると[kousuruto] (exp) having done this; if this is done; if it is done in this way; (P) [Add to Longdo]
こうすれば[kousureba] (exp) if you do this; if this is the case; (P) [Add to Longdo]
こうなると[kounaruto] (exp) given the situation; now that it has come to this [Add to Longdo]
こうやって[kouyatte] (conj) thus; in this way [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!! [Add to Longdo]
[てい, tei] base, radix (deprecated in this sense) [Add to Longdo]
論理リンク制御副層[ろんりリンクせいぎょふくそう, ronri rinku seigyofukusou] WHAT IS THIS? [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1368 seconds, cache age: 2.484 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม