Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ thews แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


93 ผลลัพธ์ สำหรับ thews  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -thews-, *thews*, thew

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *thews*
Nontri Dictionary
thews(n) เอ็น, กล้าม, กำลังกาย

Oxford Advanced Learners Dictionary
thews (n) θjˈuːz (th y uu1 z)
Matthew (n) mˈæθjuː (m a1 th y uu)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
Matthew(n) แมททิว (ชื่อของผู้ชาย), Syn. Matt

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mathews. Mathews. The Lumberjack (1981)
-Matthew. - Matthew. Pistol Whipped (2008)
Matthew? Matthew? Cloverdale (2010)
I shall now read from the books of Matthew, Mark, Luke and duck! พ่อจะอ่านจากพระคัมภีร์ มัทธิว มาระโก ลูกา ...และหมอบ Blazing Saddles (1974)
- What's your name? - Matthew Lucas. คุณชื่ออะไร แมทธิวลูคัส I Spit on Your Grave (1978)
- Bye. - Bye, Matthew. ลาก่อน แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
- You're gonna scare 'em away. - Bring the pail, Matthew. คุณจะไห้มันตกใจ นำถัง แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
Where the fuck is Matthew? แมทธิวอยู่ที่ไหน I Spit on Your Grave (1978)
You feeling good, Matthew baby? คุณรู้สึกดี แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
God damn it, Matthew, can't you just shit quietly? พระเจ้า ด่า มัน , แมทธิว คุณไม่สามารถ เพียงแค่ อึ อย่าง เงียบ ๆ ? I Spit on Your Grave (1978)
Hey, Matthew, what do you say? เฮ้ , แมทธิว , สิ่งที่คุณ พูด I Spit on Your Grave (1978)
A broad, Matthew, a broad. กว้าง , แมทธิว , วงกว้าง I Spit on Your Grave (1978)
What's a special broad, Matthew? สิ่งที่พิเศษ กว้าง , แมทธิว ? I Spit on Your Grave (1978)
New York broads are all loaded, Matthew. บรอด นิวยอร์ก ถูกโหลด ทั้งหมด , แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
- Don't miss your chance, Matthew. - Do it, Matthew, come on. อย่าพลาดโอกาสที่ แมทธิว ของ คุณ ทำมัน , แมทธิว , มา I Spit on Your Grave (1978)
- Don't blow it. - Matthew! อย่า bIow มัน Whoo , แมทธิว ! I Spit on Your Grave (1978)
Fucking Matthew. You're gonna die a virgin. ไอ้ แมทธิว คุณกำลัง จะ ตาย บริสุทธิ์ I Spit on Your Grave (1978)
Come on, Matthew, move your fucking ass. มาสิ, แมทธิว ย้าย ตูด ร่วมเพศ ของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
Come on, Matthew, don't waste time. มาสิ, แมทธิว ไม่ต้องเสียเวลา I Spit on Your Grave (1978)
Hey, Matthew! เฮ้ , แมทธิว ! I Spit on Your Grave (1978)
- Don't miss your chance, Matthew! อย่าพลาดโอกาสที่ แมทธิว ของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
Try it, Matthew. It'll be good, you'll see. ลอง , แมทธิว lt'จะ จะดี คุณจะ เห็น I Spit on Your Grave (1978)
- It's now or never, Matthew. - Move! lt เป็น ตอนนี้หรือไม่ , แมทธิว ย้าย I Spit on Your Grave (1978)
- Come on, Matthew. Try it, baby! มาสิ, แมทธิว ลอง ที่รัก ! I Spit on Your Grave (1978)
Hey, Matthew's going to do it. He's going to do it. เฮ้ , แมทธิว จะทำมัน เขาจะ ทำ มัน I Spit on Your Grave (1978)
- Go, Matthew! ไป แมทธิว ! I Spit on Your Grave (1978)
Hey, Matthew! เฮ้ , แมทธิว ! ว้าว ! I Spit on Your Grave (1978)
Little Matthew! ลิตเติ้ล แมทธิว ! I Spit on Your Grave (1978)
Take off your fucking glasses, Matthew. ถอด แว่นตา ร่วมเพศ ของคุณ แม ทธิว I Spit on Your Grave (1978)
Hey, what's the matter, Matthew baby, huh? เฮ้ , สิ่งที่ เป็นเรื่อง, แมทธิว เด็ก ฮะ? I Spit on Your Grave (1978)
Matthew, I want you to go back and do her, okay? แมทธิว ฉันต้องการให้คุณ กลับ ไปและทำ ของเธอ โอเค ? I Spit on Your Grave (1978)
Come here, Matthew. Come here. มาที่นี่ , แมทธิว มาที่นี่ I Spit on Your Grave (1978)
Matthew, I don't have time to fuck around. Now come on. แมทธิว ฉัน ไม่ได้ มีเวลาที่จะ มี เพศสัมพันธ์ รอบ ตอนนี้มา อยู่กับ I Spit on Your Grave (1978)
- We're gonna stay here, Matthew. เรา จะ อยู่ที่นี่ , แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
- Don't leave me. - Matthew, we don't have all day. อย่าปล่อยให้ ฉัน แมทธิว เรา ไม่ได้มี ทุก วัน I Spit on Your Grave (1978)
Matthew, come on, go. แมทธิว มาที่ ไป I Spit on Your Grave (1978)
Matthew! แมทธิว ! I Spit on Your Grave (1978)
Matthew! แมทธิว ! I Spit on Your Grave (1978)
Good boy, Matthew. เด็กดี , แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
What else is new, Matthew? อะไรคือใหม่ , แมทธิว ? I Spit on Your Grave (1978)
Yeah, and it will poison the air with a stench, Matthew, that can be smelled for hundreds and hundreds of yards around, a stench that's a hell of a lot worse than your fucking shit. ใช่ และจะ วางยาพิษ ในอากาศ ที่ มี กลิ่นเหม็น, แมทธิว ที่สามารถ กลิ่น หลายร้อย และ หลายร้อย หลา รอบ ๆ กลิ่นเหม็น ที่ นรกของมาก เลวร้ายยิ่งกว่า อึ ร่วมเพศ ของคุณ I Spit on Your Grave (1978)
Tell me, Matthew, where did you stab her? บอก แมทธิว ที่ คุณไม่ แทง เธอ I Spit on Your Grave (1978)
Go on, Matthew. Have your ice cream. ไปใน แมทธิว มี ไอศครีม ของ คุณ I Spit on Your Grave (1978)
I'm gonna send you on a mission, Matthew, a very important mission. ฉัน เมตร จะ ส่ง ไปปฏิบัติภารกิจ ที่แมทธิว ภารกิจ ที่สำคัญมาก I Spit on Your Grave (1978)
Hey, Matthew, get this to the house on Parkhill Lane. เฮ้ , แมทธิว ได้รับนี้ ไปที่บ้าน บน ถนน พาคฮิล I Spit on Your Grave (1978)
You came super fast, Matthew. คุณมาเร็วมาก แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
Here, Matthew. ที่นี่ , แมทธิว I Spit on Your Grave (1978)
Matthew, over here. แมทธิว , กว่าที่นี่ I Spit on Your Grave (1978)
What have I done to you, Matthew? มีอะไร ฉัน ทำเพื่อ คุณ แมทธิว ? I Spit on Your Grave (1978)
Why, Matthew? ทำไม แมทธิว ? I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thewAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
thewMatthew Hopkins witchfinder general.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เขตราชเทวี[Khēt Rātchathēwī] (n, prop) EN: Ratchathewi district

CMU Pronouncing Dictionary
THEW TH UW1
MATHEW M AE1 TH Y UW0
WILTHEW W IH1 L TH Y UW0
MATHEWS M AE1 TH Y UW0 Z
THEWLIS TH Y UW1 L IH0 S
MATTHEW M AE1 TH Y UW0
MERITHEW M ER0 IH1 TH Y UW0
HATHEWAY HH EY1 DH W EY0
MATTHEWS M AE1 TH Y UW0 Z
MATTHEW'S M AE1 TH Y UW0 Z
MATHEWSON M AE1 TH Y UW0 S AH0 N
TRETHEWEY T R EH1 TH Y UW0 IY0
MATTHEWSON M AE1 TH Y UW0 S AH0 N
MATTHEWS'S M AE1 TH Y UW0 Z IH0 Z

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
美中不足[měi zhōng bù zú, ㄇㄟˇ ㄓㄨㄥ ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] (idiom) a small problem in what is othewise perfect, #33,799 [Add to Longdo]
阿兰[Ā lán, ㄚ ㄌㄢˊ, / ] Alan, Allen, Allan, Alain etc (name); A-lan (Chinese female name); Ram, begotten of Hezron 赫茲龍|赫兹龙 and begetter of Amminadab 阿米納達布|阿米纳达布 in biblical Book of Ruth 路得記|路得记, 4:19 and Matthew 1:4, #38,563 [Add to Longdo]
为富不仁[wéi fù bù rén, ㄨㄟˊ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ, / ] the benevolent man cannot be rich (成语, saw from Mencius). It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven (Matthew 19:24)., #64,403 [Add to Longdo]
马太福音[Mǎ tài fú yīn, ㄇㄚˇ ㄊㄞˋ ㄈㄨˊ ㄧㄣ, / ] Gospel according to St Matthew, #100,492 [Add to Longdo]
旧瓶装新酒[jiù píng zhuāng xīn jiǔ, ㄐㄧㄡˋ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄡˇ, / ] lit. new wine in old bottles; fig. new concepts in an old framework; (loan saw 外來成語|外来成语 from Matthew 9:17, but fig. meaning is opposite), #121,272 [Add to Longdo]
亚金[Yà jīn, ㄧㄚˋ ㄐㄧㄣ, / ] Achim (son of Zadok in Matthew 1:14), #298,383 [Add to Longdo]
为仁不富[wéi rén bù fù, ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ, / ] the rich man cannot be benevolent (成语, saw from Mencius). It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven (Matthew 19:24)., #517,242 [Add to Longdo]
亚所[Yà suǒ, ㄧㄚˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] Azor (son of Eliakim and father of Zadok in Matthew 1:13-14) [Add to Longdo]
以利亚敬[Yǐ lì yà jìng, ㄧˇ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄐㄧㄥˋ, / ] Eliakim (name, Hebrew: God will raise up); Eliakim, servant of the Lord in Isaiah 22:20; Eliakim, son of Abiud and father of Azor in Matthew 1:13 [Add to Longdo]
则步隆[Zé bù lóng, ㄗㄜˊ ㄅㄨˋ ㄌㄨㄥˊ, / ] Zabulon or Zebulun, biblical land between Jordan and Galilee (Matthew 4:15) [Add to Longdo]
撒督[Sǎ dū, ㄙㄚˇ ㄉㄨ, ] Zadok (son of Azor and father of Achim in Matthew 1:13) [Add to Longdo]
为富不仁,为仁不富[wéi fù bù rén, wei2 ren2 bu4 fu4, ㄨㄟˊ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄖㄣˊ, <span class='pronunc-pinyin'>wéi rén bù fù</span>, <span class="pronunc-zhuyin" style="font-size:smaller">ㄨㄟˊ ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ</span>, / ] the benevolent man cannot be rich and vice versa (成语 saw, from Mencius). It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of heaven (Matthew 19:24). [Add to Longdo]
玛窦[Mǎ dòu, ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ, / ] Matthew; St Matthew the evangelist; less common variant of 馬太|马太 (preferred by the Catholic church) [Add to Longdo]
玛窦福音[Mǎ dòu fú yīn, ㄇㄚˇ ㄉㄡˋ ㄈㄨˊ ㄧㄣ, / ] Gospel according to St Matthew [Add to Longdo]
符类福音[fú lèi fú yīn, ㄈㄨˊ ㄌㄟˋ ㄈㄨˊ ㄧㄣ, / ] synoptic gospels (i.e. Matthew, Mark and Luke, with similar accounts and chronology) [Add to Longdo]
血田[xuè tián, ㄒㄩㄝˋ ㄊㄧㄢˊ, ] field of blood; battlefield; hateful place; Aceldama (field bought by Judas Iscariot with his 30 pieces of silver in Matthew 27:7) [Add to Longdo]
马太[Mǎ tài, ㄇㄚˇ ㄊㄞˋ, / ] Matthew (name) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Muskeln { pl }thews [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
マタイによる福音書[マタイによるふくいんしょ, matai niyorufukuinsho] (n) the Gospel according to Matthew (book of the Bible) [Add to Longdo]
マタイ伝[マタイでん, matai den] (n) (See マタイ福音書) Gospel of Matthew (book of the Bible) [Add to Longdo]
マタイ福音書[マタイふくいんしょ, matai fukuinsho] (n) Gospel of Matthew (book of the Bible) [Add to Longdo]
福音史家[ふくいんしか, fukuinshika] (n) evangelist (i.e. Matthew, Mark, Luke or John) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1304 seconds, cache age: 62.74 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม