Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ the past แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


49 ผลลัพธ์ สำหรับ the past  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -the past-, *the past*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls. ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น Rebecca (1940)
You've blotted out the past for me more than all the bright lights of Monte Carlo. คุณช่วยลบรอยอดีตให้ผม ยิ่งกว่าแสงไฟในมอนติ คาร์โล Rebecca (1940)
Each time was a new time... ... and he never thought about the past when he was doing it. แต่ละครั้งเป็นเวลาใหม่และเขา ไม่เคย คิดเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาเมื่อเขา ได้ทำมัน The Old Man and the Sea (1958)
You haven't used that finger in the past hour and we're in danger. ชั่วโมงและเรากำลังอยู่ในอันตราย เช่นกันคุณรู้ว่า Help! (1965)
Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics. Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics. The Godfather (1972)
This was the third episode in the Sun City sectors in the past 27 days. ในภาค ซันซิตี ใน 27 วันที่ผ่าน มา Mad Max (1979)
It was a bad time for everyone, Rambo. It's all in the past now. มันเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับทุกคน แรมโบ้ มันเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาขณะนี้ First Blood (1982)
Let me tell you. For the past 10 over years, I have never wetted my bed. จะบอกอะไรให้นะ ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาข้าไม่เคยฉี่รดที่นอนมาก่อน. Return of the Condor Heroes (1983)
Yeah, I know it sounds like a funky club for podiatrists but I've been speaking with Japanese- Americans in the past few days who say that our crime wave is reminiscent of a secret band of ninja thieves who once operated in Japan. ใช่ฉันรู้ว่ามันเสียงเหมือนสโมสรขี้ขลาดสำหรับเท้า ... ... แต่ฉันได้รับการพูดคุยกับ Japanese - ชาวอเมริกันในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ... Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You have made overtures for the past few weeks and all she has done is ignore you, humiliate you and treat you like so much dirt on the ground. คุณน่ะได้พยายามไปแล้ว เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา และสี่งที่หล่อนทำ นั่นก็คือการเมินใส่ต่อคุณ ทำให้คุณเสียหน้า ปฏิบัติกับคุณ อย่างกับสิ่งสกปรกบนพื้น Mannequin: On the Move (1991)
Can you explain your whereabouts over the past four months? คุณบอกได้ไหมว่า ไปอยู่ไหน ระหว่าง สี่เดือนที่แล้ว ? Squeeze (1993)
Actually, I was surprised at how easy the past can be overcome. แท้ที่จริง ผมประหลาดจริง ที่อดีตถูกลบลืมได้ง่ายอะไรอย่างนี้ Don Juan DeMarco (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
the pastA cowboy is driving cattle to the pasture.
the pastAll of us are connected with the past and the future as well as the present.
the pastAlthough CFIT accounted for just over a third of crashes in the past six years, it caused 53% of the deaths.
the pastAnd so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.
the pastBy demolishing buildings of bygone times, we wipe out every trace of the past forever.
the pastBy means of monthly payments, people can purchase more than in the past.
the pastDead or alive, Can't live in the past.
the pastDon't worry about the past.
the pastDuring the past several years, many Japanese have been either killed or injured while traveling overseas.
the pastEach generation would have to rediscover for itself the truths of the past.
the pastFor the past few days Jane has been quiet and out of humor.
the pastFreddy's been working the graveyard shift the past month, so he hasn't been able to see any of his friends who work normal hours.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ครั้งหลัง(n) the past, See also: the old days, Syn. สมัยก่อน, Example: ทุกวันนี้คุณปู่ยังคงจำภาพอันหวานชื่นในครั้งหลังได้
อดีต(n) the past, See also: previous times, Syn. อดีตกาล, อดีตสมัย, โบราณกาล, สมัยก่อน, Ant. ปัจจุบัน, Example: ผู้จัดทำหนังสือเก็บรวบรวมผลงานของนักเขียนดีเด่นในอดีตมาพิมพ์เผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่ง, Thai Definition: เวลาที่ล่วงแล้ว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบื้องหลัง[beūanglang] (adv) EN: behind ; in the rear ; in the past  FR: avant
โบราณคดี[bōrānnakhadī] (n) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature
บุพเพสันนิวาส[bupphēsanniwāt] (n) EN: state of being husband and wife in the past life
ได้[dāi = dai] (v) EN: [ auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense ]  FR: [ verbe auxiliaire servant à former le passé ]
หนหลัง[hon lang] (adv) EN: in the past  FR: dans le passé
มาแล้ว[mā laēo] (x) EN: in the past ; once upon a time ; ago  FR: passé ; révolu ; déjà
หมู่นี้[mū nī] (adv) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately  FR: récemment
ในอดีต[nai adit] (x) EN: in the past ; in former times  FR: dans le passé ; dans l'ancien temps ; par le passé
ปางหลัง[pāng lang] (x) EN: in the past
สมัยก่อน[samaikøn] (n) EN: the old days ; former times ; the olden days ; the past

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
已往[yǐ wǎng, ㄧˇ ㄨㄤˇ, ] the past, #54,716 [Add to Longdo]
往事如风[wǎng shì rú fēng, ㄨㄤˇ ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄈㄥ, / ] the past is vanished like the wind; gone beyond recall [Add to Longdo]
这几天[zhè jǐ tiān, ㄓㄜˋ ㄐㄧˇ ㄊㄧㄢ, / ] the past few days [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
けり[keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion [Add to Longdo]
ませなんだ;ましなんだ;ませんかった;ませんだった[masenanda ; mashinanda ; masenkatta ; masendatta] (exp) (pol) (arch) (See ませんでした) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
ませんでした[masendeshita] (exp) (pol) (See ません) suffix used to negate a verb in the past tense [Add to Longdo]
遺制[いせい, isei] (n) institutions bequeathed from the past [Add to Longdo]
一昔[ひとむかし, hitomukashi] (n) ages; long time; decade; the past ten years; (P) [Add to Longdo]
鉛粉[なまりふん, namarifun] (n) white powder (lead carbonate) used in the past as face pigment and used in paint more recently [Add to Longdo]
往にし[いにし, inishi] (adj-pn) olden-day; hidden in the past [Add to Longdo]
往んじ[いんじ, inji] (adj-pn) olden-day; hidden in the past [Add to Longdo]
往事[おうじ, ouji] (n) the past; past events [Add to Longdo]
往事渺茫[おうじびょうぼう(uK), oujibyoubou (uK)] (adj-t, adv-to) (arch) (See 往事茫々) memories of the past events (being, becoming) far and distant [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4605 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม