Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ tenacity แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


27 ผลลัพธ์ สำหรับ tenacity  T AH0 N AE1 S IH0 T IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -tenacity-, *tenacity*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
tenacity(n) ความดื้อรั้น, See also: ความดื้อดึง, Syn. obstinacy, perseverance, stubbornness

Hope Dictionary
tenacity(ทะแนส'ซิที) n. ความดื้อรั้น, ความดื้อดึง, การยืนหยัด, การถือทิฐิ, ความเหนียว, ความเหนียวเหนอะ, Syn. stubbornness

Nontri Dictionary
tenacity(n) ความดื้อรั้น, ความเหนียวแน่น, การยืนหยัด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tenacityความเหนียวหนืด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
it would be nice to think that your tenacity in this case is a byproduct of a remarkable and robust professionalism. มันน่าทึ่งนะ ถ้าคิดว่าความอุตสาหะของคุณ\ ในเรื่องนี้ เกิดจากความเป็นมืออาชีพชั้นเลิศ Pilot (2008)
You, and your mask-killer theory one you followed with the tenacity of a true sociopath. แก, กับเรื่องฆาตกรที่แกคิด... ความเป็นคนขวางโลกของแก ทำให้แกจิกไม่ปล่อย Watchmen (2009)
Well, isn't that tenacity the reason you promoted her in the first place? ก็ไม่ใช่เพราะความดื้อรั้นงั้นรึไง ที่ทำให้คุณโปรโมทเธอ ตั้งแต่แรกน่ะ? Get Gellar (2011)
If it hadn't been for the tenacity of your boy,  ถ้าไม่ได้ความดื้อรั้นจากเด็กของท่าน The Secret Sharer (2011)
Her tenacity I admire, and I wish to welcome her into the fold... การยืนหยัดของเธอ ฉันชื่นชม และฉันปรารถนาที่จะต้อนรับเธอสู่ครอบครัว Confidence (2012)
Well, you've shown a lot of tenacity and a lot of guts bringing this to me. ดีที่คุณได้แสดงให้เห็น มีหลายความดื้อรั้น และจำนวนมากของความกล้า นำนี้ให้ฉัน. 2 Guns (2013)
Use that tenacity to get him out of my pool house. ใช้ความดื้อรั้นนั้นเอาเขาออกจากบ้าสระน้ำของฉัน Mercy (2013)
The tenacity of life is mind-boggling. ความดื้อรั้นของชีวิตคือเหลือเชื่อ Some of the Things That Molecules Do (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tenacityHe has a spirit of tenacity.
tenacityI got over the difficulty with my characteristic tenacity.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
แรงใจ(n) inner strength, See also: tenacity, Syn. กำลังใจ, Example: นักเขียนอุทิศแรงกายและแรงใจแปลหนังสือเล่มนี้

CMU Pronouncing Dictionary
TENACITY T AH0 N AE1 S IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
tenacity (n) tˈɪnˈæsɪtiː (t i1 n a1 s i t ii)

EDICT JP-EN Dictionary
スポ根[スポこん, supo kon] (n) heart (athletics); tenacity [Add to Longdo]
頑張り[がんばり, ganbari] (n) tenacity; endurance; (P) [Add to Longdo]
根気[こんき, konki] (n) patience; perseverance; persistence; tenacity; energy; (P) [Add to Longdo]
持久力[じきゅうりょく, jikyuuryoku] (n) stamina; tenacity [Add to Longdo]
執着(P);執著[しゅうちゃく(P);しゅうじゃく, shuuchaku (P); shuujaku] (n, vs) attachment; adhesion; tenacity; (P) [Add to Longdo]
執着心[しゅうちゃくしん, shuuchakushin] (n) attachment (to); tenacity of purpose [Add to Longdo]
執念[しゅうねん, shuunen] (n) tenacity; implacability; (P) [Add to Longdo]
不屈不撓[ふくつふとう, fukutsufutou] (n) indefatigability; indomitableness; with unremitting tenacity [Add to Longdo]
不撓[ふとう, futou] (adj-na, n) unbending; inflexible; tenacity; indomitableness [Add to Longdo]
不撓不屈[ふとうふくつ, futoufukutsu] (adj-na, n) inflexibility; tenacity; indomitableness [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0977 seconds, cache age: 54.809 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม