Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ talkative แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


51 ผลลัพธ์ สำหรับ talkative  T AO1 K AH0 T IH0 V
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -talkative-, *talkative*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
talkative(adj) ช่างพูด, See also: ช่างคุย, ช่างเจรจา, ซึ่งพูดมาก, Syn. chatty, gabby

Hope Dictionary
talkative(ทอลคฺ'คะทิฟว) adj. ขี้คุย, ช่างคุย, ชอบเจรจา, พูดมาก., See also: talkativeness n., Syn. taciturn

Nontri Dictionary
talkative(adj) ช่างพูด, ช่างจำนรรจา, ช่างคุย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I get talkative around coma patients. อยู่ใกล้คนป่วยโคม่าแล้วฉันพูดมาก The O.C. (2003)
He becomes talkative when he's drunk. เวลาเมาเขาจะพูดมากน่ะ Everybody Has a Little Secret (2004)
Where has the talkative Oh Dan Hee disappeared to? โอดันฮีที่เคยพูดมาก ๆ หายไปไหน Smile Again (2006)
It's not easy to be talkative when you got the 29th St. Kings playing whack the witness. พูดไม่ออกหรอก ถ้ามีพวกแก้งค์ 29 ตามฆ่าพยานเป็นว่าเล่น Waiting to Exhale (2007)
You haven't been very talkative since we met. คุณรู้ไหม คุณเป็นนักพูดที่ไม่ดีเอาซะเลย ตั้งแต่ที่เราพบกัน P2 (2007)
My passengers is still as talkative as ever. ผู้โดยสารของฉัน หิวโหยอยู่ตลอดเวลา Resident Evil: Afterlife (2010)
He hasn't been very talkative these last 20 years. 20 ปีมานี้เขาไม่ได้พูดมากนักหรอก The Kingsroad (2011)
Apparently, you've lost a rather talkative cargo pilot. เห็นได้ชัดว่าคุณหายไป นักบินนำร่องค่อนข้างพูด Rogue One: A Star Wars Story (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
talkativeAmericans on the whole are a talkative people.
talkativeA talkative person is always letting the cat out of the bag and jeopardizing the interests of others.
talkativeGeorge is quite talkative.
talkativeHe is as talkative as ever.
talkativeHer talkativeness is a pain in the neck.
talkativeJapanese, be talkative!
talkativeMy roommate is too talkative.
talkativePat is very talkative.
talkativeThe more excited he got, the less talkative he become.
talkativeWe should be more talkative.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คนพูดมาก(n) big mouth, See also: talkative person, Example: คนพูดมากเป็นคนน่ารำคาญ มักไม่มีใครอยากพูดด้วย
ปากตำแย(adj) talkative, See also: garrulous, Syn. ปากคัน, ปากบอน, Example: คนปากตำแยเป็นบุคคลประเภทที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอันดับต้นๆ, Thai Definition: ชอบพูด, ชอบฟ้อง
ต่อยหอย(adv) talkatively, See also: ceaselessly, chatter away, prattle, babble, on and on, at great length, Syn. ฉอด ๆ, พูดฉอดๆ, Example: เธอพูดเป็นต่อยหอยจนคนฟังเบื่อ, Thai Definition: ไม่รู้จักหยุด, (ใช้แก่กริยาพูด)
บ้าลำโพง(adv) talkatively, See also: garrulously, Syn. บ้าน้ำลาย, Example: มันแสดงความคิดเห็นอย่างบ้าลำโพงมากเกินไปหน่อย เลยไม่มีใครสนใจจะฟัง, Thai Definition: พูดพล่ามไม่หยุด
ช่างจำนรรจา(adj) talkative, See also: chatty, garrulous, loquacious, Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, Example: ในบรรดาลูกๆ ของเธอ บอยฉายแววความเป็นเด็กช่างจำนรรจามาแต่เล็กแล้ว

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บ้าน้ำลาย[bānāmlāi] (adv) EN: talkatively
ช่างคุย[chang khui] (adj) EN: chatty ; talkative  FR: bavard ; volubile
ช่างพูด[chang phūt] (adj) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty  FR: bavard ; babillard
ขี้คุย[khīkhūi] (adj) EN: talkative ; boastful ; bragful  FR: bavard ; vantard
ขุนทอง[khunthøng] (n) EN: talkative person ; chatterbox  FR: moulin à paroles [ m ]
เงียบขรึม[ngīep khreum] (adj) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent  FR: taciturne ; silencieux ; réservé
พูดมาก[phūt māk] (v, exp) EN: talk to much ; be talkative ; babble ; be chatty ; be gabby  FR: parler pour ne rien dire ; être bavard ; trop parler
โป้ง[pōng] (adj) EN: boastful ; out spoken ; talkative ; loose  FR: vantard

CMU Pronouncing Dictionary
TALKATIVE T AO1 K AH0 T IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary
talkative (j) tˈɔːkətɪv (t oo1 k @ t i v)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
多嘴[duō zuǐ, ㄉㄨㄛ ㄗㄨㄟˇ, ] talkative; to speak out of turn; to blab; to shoot one's mouth off; rumors fly, #41,622 [Add to Longdo]
贫嘴[pín zuǐ, ㄆㄧㄣˊ ㄗㄨㄟˇ, / ] talkative; garrulous; loquacious, #59,876 [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] talkative, #182,489 [Add to Longdo]
[sè, ㄙㄜˋ, ] talkative; loquacious [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
geschwätzig; redselig { adj } | geschwätziger | am geschwätzigstentalkative | more talkative | most talkative [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
おちゃっぴい[ochappii] (n) chatterbox; talkative girl; precocious girl [Add to Longdo]
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na, n, adj-no, vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]
軽口[かるくち, karukuchi] (n, adj-no) talkative; loose-lipped; persiflage; frivolous talk [Add to Longdo]
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp, adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed [Add to Longdo]
口の軽い[くちのかるい, kuchinokarui] (adj-i) (See 口が軽い) loose-tongued; talkative [Add to Longdo]
口軽[くちがる, kuchigaru] (adj-na, n) loose-lipped; talkative [Add to Longdo]
口喧しい;口やかましい[くちやかましい, kuchiyakamashii] (adj-i) (1) nagging; critical; (2) talkative; gossipy [Add to Longdo]
口数の多い[くちかずのおおい, kuchikazunoooi] (adj-i) (See 口数が多い) talkative [Add to Longdo]
口叩き[くちたたき, kuchitataki] (n) talking a lot; talkative person [Add to Longdo]
口忠実;口まめ[くちまめ, kuchimame] (adj-na, n) talkative; voluble [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 2.6024 seconds, cache age: 10.861 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม