Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ take out แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


57 ผลลัพธ์ สำหรับ take out  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -take out-, *take out*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
take out(vt) สมัครเป็นสมาชิก เช่น If this magazine is really good, I might take out a subscription.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
take out(phrv) นำออกไป, See also: เคลื่อนย้าย, Syn. move out, remove
take out(phrv) ดึงออก, See also: ใช้กำลัง ถอนออก, Syn. extract, pull out
take out(phrv) แกะออก, Syn. unpack
take out(phrv) ตัดตอนข้อความออกมา, See also: คัดลอกข้อความออกมา, Syn. excerpt, extract
take out(phrv) ตัดออก, See also: ออก, ตัดทอน
take out(phrv) ขอ (เอกสารทางกฎหมาย)
take out(phrv) ถอนเงิน, Syn. withdraw
take out(phrv) ซื้ออาหารกลับไปกินที่บ้าน, See also: ซื้ออาหาร
take out(phrv) นัดออกไปข้างนอก, See also: เชื้อเชิญ, นัดหมาย, Syn. ask out, invite out
take out(phrv) พาออกไปจาก, See also: นำออกจาก, Syn. carry out, go out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nowadays, these kids, they take out everything. เด็กสมัยนี้ใช้อุปกรณ์เพียบ Jaws (1975)
- I told you to take out the garbage. - Just a second! เจ้าต้องการละลายมันด้วยอะไร Big (1988)
What did you take out of that pocket? นายเอาอะไรออกมาจากกระเป๋าน่ะ Of Mice and Men (1992)
You could take out anybody and said you did the job. เพราะเธอสามารถเอาใครมาก็ได้ และบอกว่าทำงานเสร็จแล้ว Léon: The Professional (1994)
Open it up. Take out the money. เปิดมันขึ้น จะออกเงิน Pulp Fiction (1994)
You lay on your back and let her take out that aggression on you. นายนอนแผ่อยู่ / แล้วปล่อยให้เธอระบายอารมร์กับแก American History X (1998)
Look, I can't take out her sister until Kat starts dating. ฟังนะ ฉันไม่อาจพาน้องสาวเธอไปเที่ยวได้ ถ้าแคทยังไม่มีเดท 10 Things I Hate About You (1999)
You're gonna pay me to take out some chick? นายจะจ้างฉันไปเที่ยวกับผู้หญิง? 10 Things I Hate About You (1999)
- For you to take out Kat. ที่นายจะพาแคทไปเดทไง 10 Things I Hate About You (1999)
I didn't pay you to take out Kat so some little punk could snake me with Bianca. ฉันไม่ได้จ่ายเงินให้นายมาคบกับแคท เพื่อจะให้ไอ้เด็กแสบนั่นมาหลอกเอาบิอังก้าไปนะเว่ย 10 Things I Hate About You (1999)
Some asshole paid me to take out this really great girl. ไอ้บ้าคนนึงจ่ายฉัน เพื่อให้จีบสาวแสนดีคนนี้ 10 Things I Hate About You (1999)
So I got $500. That's maximum. That's what I can take out in a day. ฉันมี 500ดอลล่า นั่นมากที่สุด นั่นที่ฉันถอนออกมาได้วันนึง Punch-Drunk Love (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
take outDon't take out the books on this shelf.
take outHe was seen to take out the book secretly.
take outHow many books can I take out at one time?
take outI quietly take out my camera, so as not to be noticed by my photographic subject, and peek through the finder.
take outI saw him take out something like a pot from the box.
take outIs that to eat here or take out?
take outJane went to the bank to take out some money.
take outNever mind that, just take out what you've just nicked from your bag.
take outTo take out.
take outWill you make it to take out?

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คดข้าว(v) dip out rice, See also: take out, ladle, Example: น้องคนเล็กคดข้าวใส่จานให้สมาชิกในครอบครัวจนครบทุกคน, Thai Definition: ตักเอาข้าวสุกออกมาจากภาชนะที่ใส่
แคะ(v) pick out, See also: take out, dig out, extract, Syn. แซะออก, แกะออก, แงะออก, Example: ช่างกำลังแคะก้อนกรวดออกจากท่อน้ำมัน, Thai Definition: ใช้เล็บมือหรือสิ่งมีปลายแหลมเป็นต้นทำให้สิ่งที่ติดอยู่ข้างในหรือในซอกในรูหลุดออมมา
ถอนทหาร(v) withdraw, See also: take out, remove, extract, Syn. ถอนกำลัง, Ant. ตรึงกำลัง, Example: โซเวียตรับปากจะถอนทหารหน่วยนั้นออกไป, Thai Definition: ถอนกำลังทหาร

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เบิก[boēk] (v) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up  FR: retirer
ชนะการประกวด[chana kān prakūat] (v, exp) EN: take out contest  FR: remporter un concours
จับจอง[japjøng] (v) EN: stake out one's claim to squat
จดทะเบียนสิทธิบัตร[jotthabīen sitthibat] (v, exp) EN: take out a patent
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แคะ[khae] (v) EN: pick out; take out; dig out; extract  FR: curer ; gratter
กู้ยืมเงินปลูกบ้าน[kūyeūm ngoen plūk bān] (v, exp) EN: take out a construction loan
ผูกหู[phūkhū] (v) EN: reserve ; earmark ; stake out one's claim
ตัดออก[tat øk] (v, exp) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge  FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser
ถ่าย[thāi] (v) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete  FR: évacuer

DING DE-EN Dictionary
auslagern [econ.]take out of the warehouse [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
引き出す(P);引出す(P);引きだす[ひきだす, hikidasu] (v5s,vt) to pull out; to take out; to draw out; to withdraw; (P) [Add to Longdo]
引っ張り出す;引っ張りだす[ひっぱりだす, hipparidasu] (v5s,vt) to take out; to drag out [Add to Longdo]
持ち帰る(P);持帰る[もちかえる, mochikaeru] (v5r,vt) to bring back; to carry home; to take out (e.g. food); (P) [Add to Longdo]
持ち出す(P);持出す[もちだす, mochidasu] (v5s,vt) (1) to take out; to carry out; to bring out from where it belongs; (2) to mention something; to broach a topic; to bring up (a subject); to raise (an issue); to mention; (P) [Add to Longdo]
借り出す[かりだす, karidasu] (v5s,vt) to borrow; to take out [Add to Longdo]
取り出す(P);取出す;取りだす;とり出す[とりだす, toridasu] (v5s,vt) (1) to take out; to produce; to pick out; (2) to fetch; to retrieve; (P) [Add to Longdo]
舟を出す[ふねをだす, funewodasu] (exp,v5s) to take out a boat; to put out a boat [Add to Longdo]
出してくれる[だしてくれる, dashitekureru] (exp,v1) to take out; to put out; to help leave [Add to Longdo]
出す[だす, dasu] (v5s,vt) (1) to take out; to get out; (2) to put out; to reveal; to show; (3) to submit (e.g. thesis); to turn in; (4) to publish; to make public; (5) (See 手紙を出す) to send (e.g. letter); (6) (See 声を出す) to produce (a sound); to start (fire); (7) to serve (food); (suf) (8) to begin; (P) [Add to Longdo]
請け出す;受け出す;請出す[うけだす, ukedasu] (v5s,vt) (1) to redeem; to take out of pawn; (2) (See 身請け) to buy a geisha or prostitute out of bondage (by paying off her debt to her employer) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1431 seconds, cache age: 32.029 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม