tail แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


154 ผลลัพธ์ สำหรับ tail  T EY1 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -tail-, *tail*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
taillight(n) ไฟท้ายรถ เช่น I'm building an improved taillight for my motorcycle. Instead of an incandescent bulb and reflector, I'm using 80 high-brightness red LEDs.

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
tail(n) หาง (สัตว์), Syn. rear end, extremity, coccyx
tail(n) ชายเสื้อ, See also: ปลาย, ชาย, Syn. tailpiece
tail(n) ส่วนท้าย (เครื่องบิน, เรือ), See also: ส่วนท้าย, ตอนหลัง, Syn. tailpiece
tail(n) ก้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บั้นท้าย
tail(n) เวลาสุดท้าย, See also: ช่วงสุดท้าย
tail(n) ผู้ติดตาม
tail(vt) ติดตาม, See also: ตาม, แอบตาม, สะกดรอย
tail(vt) ตัดหางสัตว์, See also: ตัดหาง
tail(vt) ปลิดก้านผลไม้
tail(adj) ซึ่งเกี่ยวกับส่วนหลัง, See also: ซึ่งเกี่ยวกับข้างท้าย, ซึ่งเกี่ยวกับส่วนท้าย, เกี่ยวกับหาง

Hope Dictionary
tail(เทล) n., adj. หาง, ปลาย, ท้าย, ส่วนท้าย, ส่วนใน, ส่วนที่ไม่ต้องการ, เปีย (ผม) , ด้านก้อยของเหรียญ, การสังวาสหญิง. vt. เป็นส่วนหาง, เป็นส่วนปลาย, ใส่หาง, ตัดหาง, ตามหลัง. vi. ตามหลัง, ล้าหลัง, ลากหาง, ค่อย ๆ หายไป, (ท้ายเรือ) เกยตื้น.
tail lampn. ไฟท้ายรถ
tail lightn. ไฟท้ายรถ
tailings(เทล'ลิงซฺ) n. หางแร่, กากแร่, หางสุรา
tailor(เท'เลอะ) n. ช่างตัดเสื้อ vi., vt. ตัดเสื้อ., Syn. shape, adapt, fit
tailor-made(เท'เลอะเมด) adj., n. (เสี้อผ้า) ตัดตามสั่ง, ตัดตามขนาดวัด, ตามรสนิยม, ตามสมัย
atomic cocktailปริมาณสารกัมมันตภาพรังสีที่ใช้ในการรักษาหรือวินิจฉัยมะเร็ง
bangtail(แบง'เทล) n. ม้าแข่ง
bobtailn. หางสัตว์ที่ตัดสั้น
cattail(แคท'เทล) n. พืชคล้ายต้นอ้อ

Nontri Dictionary
tail(n) หาง, ข้างหลัง, ท้าย, ปลาย, ชาย, การสังวาส
tailor(n) ช่างตัดเสื้อ
bobtail(n) หางสั้น
bobtail(vt) ตัดหางให้สั้น
cocktail(n) เหล้าค็อกเทล
curtail(vt) ลดลง, ตัดทอน, กำจัด, ย่อ, ทำให้สั้น
detail(n) รายละเอียด, ข้อปลีกย่อย
detail(vt) แจกแจงรายละเอียด, กล่าวโดยละเอียด
entail(vt) ถ่ายทอด, ยกให้, มอบให้, นำมาซึ่ง
horsetail(n) หางม้า

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tail๑. จำกัด๒. วงจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tail generalทรัพย์มรดกตกทอดสายตรง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tail lamp; rear lampไฟท้าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tail pipeท่อไอเสียท่อนปลาย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tail, estate inที่ดินมรดกตกทอดในวงจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tail, feeทรัพย์มรดกตกทอดในวงจำกัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
tail draintail drain, คูระบายน้ำท้ายแปลง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
tail regulatortail regulator, อาคารบังคับน้ำปลายคลอง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Tail windลมส่งท้าย หรือ ลมส่ง [อุตุนิยมวิทยา]
Tailoringการตัดเย็บสูท [TU Subject Heading]
Tailoring (Women's)การตัดเย็บสูทสำหรับสตรี [TU Subject Heading]
tailwater leveltailwater level, ระดับท้ายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
tailwater rating curvetailwater rating curve, โค้งอัตราการไหลท้ายน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

Longdo Unapproved EN-TH
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
tail boneกระดูกก้นกบ
tailgateขับขี่ยานพาหนะจี้ท้ายรถคันหน้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I got a tail too. ฉันได้รับหางด้วย Pinocchio (1940)
That'll show them, bring their tails up. ที่จะแสดงให้พวกเขานำหาง ของพวกเขาขึ้นมั้ย How I Won the War (1967)
-We could put a tail on them. - เราสามารถใส่หางกับพวกเขา The Godfather (1972)
Bend over Let me see you shake your tail feather โค้งเหนือ ให้ผมเห็นคุณเขย่าก้นขนนกของคุณ The Blues Brothers (1980)
Come on Let me see you shake your tail feather มาเถอะ ให้ผมเห็นคุณเขย่าก้นขนนกของคุณ The Blues Brothers (1980)
His tail was a mile long. แล้วหางก็ยาว ตั้งสามไมล์เชียวล่ะ An American Tail (1986)
# Her tail was all he left of her # เขาก็ทิ้งไว้เพียงหางของเธอ An American Tail (1986)
Every time Rambo sees a mannequin, he gets so scared his little pug tail comes right out his little mouth. ทุกครั้งที่แรมโบ้เห็นหุ่นตัวนั้น มันจะกลัวมาก บางครั้งถึงกับเยี่ยวแตกเยี่ยวแตน ...ไอ้หางกุด ๆ ของมันแทบจะจุกออกมานอกปาก Mannequin (1987)
SIS has got a revolving tail and hung a wire on the house phone. มีรถสลับกันตามและดักฟังโทรศัพท์เขา Heat (1995)
Shake your bloomin' tail feathers! - บินไปเลย! สั่นขนหางซะ! James and the Giant Peach (1996)
Sound post, tail piece. New bridge, of course. พวกซาวด์โพสก็ใหม่หมดครับ The Red Violin (1998)
You can't wear tails all the time. จะแต่งอย่างนี้ทั้งวันไม่ได้หรอก Bicentennial Man (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tailA fish swims by moving its tail.
tailAfter all I couldn't make heads or tails of her story.
tailA puppy followed me wagging its tail.
tailAs a tadpole grows, the tail disappears and legs begin to form.
tailBetter be the head of a cat than the tail of a lion. [ Proverb ]
tailBetter be the head of a dog than the tail of a lion.
tailBetter to be the head of a dog than the tail of a lion.
tailDespite the fact that Mary keeps saying I was the only man she'd like to marry, when I proposed to her, she said "NO". I cannot make head or tail of it.
tailFather always has the tailor make his suits.
tailGenerally speaking, orchestra conductors wear tailcoats at concerts.
tailHeads I win, tails you lose.
tailHeads I win, tails you win.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ครีบหาง(n) tail, Example: ปลาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยหลังได้ โดยโบกครีบหางสลับกับการยืดและหดของกล้ามเนื้อลำตัว, Thai Definition: อวัยวะที่เป็นแผ่นติดกันเป็นพืดอยู่บริเวณหางของปลา
ช่างตัดเสื้อ(n) tailor, See also: dressmaker, Syn. ช่างเสื้อ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพเย็บเครื่องแต่งกาย
หาง(n) tail end (of one of the Thai consonants), Example: พยัญชนะบ. กับพยัญชนะป.เขียนแตกต่างกันที่หางของพยัญชนะ, Thai Definition: ส่วนของตัวหนังสือไทยที่ลากยาวขึ้นทางเบื้องบน
หาง(n) tailings, See also: lower fractions of fractional distillation, Thai Definition: เรียกของที่คัดหรือกลั่นเอาส่วนที่เป็นหัวออกแล้วว่า หาง เช่น หางเหล้า หางกะทิ หางน้ำนม
แพน(n) tail, Syn. หางนก, Example: สีตามธรรมชาติของแพนเป็นสีที่ยากจะเลียนแบบได้, Thai Definition: หางนกบางชนิดที่แผ่ออกไปเป็นแผ่น
ไฟท้าย(n) tail light, See also: tail lamp, Example: รถคันหน้าไฟท้ายไม่ติด แล้วยังจะขับตอนกลางคืนอีก, Thai Definition: ดวงไฟท้ายรถหรือเรือ
ตัด(v) cut out, See also: tailor, Syn. ตัดเย็บ, Example: เธอตัดเสื้อผ้าชุดนี้ด้วยฝีมือเธอเอง, Thai Definition: ตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้เป็นสิ่งสำเร็จรูป
ติดสอยห้อยตาม(v) follow, See also: tail after someone, accompany, stick close (to someone), attach, Syn. ติดตาม, Ant. หลีกหนี, Example: หล่อนชินที่จะต้องติดสอยห้อยตามคนโตไม่ว่าไปไหนต่อไหน, Thai Definition: คอยติดตามรับใช้, ไปไหนก็ไปด้วย
ร้านตัดเสื้อ(n) tailor's shop, See also: dressmaking's shop, Count Unit: ร้าน
ประกบตัว(v) tail, See also: shadow, cover, keep under surveillance, follow closely, Syn. เกาะติด, ตามติด, เฝ้าติดตาม (ตัว), Ant. ปล่อยตัว, Example: ตำรวจประกบตัวผู้ต้องหา

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เอาเป็นอารมณ์[ao pen ārom] (v, exp) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration
บาก[bāk] (n) EN: notch  FR: entaille [ f ] ; encoche [ f ]
บาก[bāk] (v) EN: bevel ; chip off  FR: entailler ; biseauter ; tailler en biseau ; encocher
เบอร์[boē] (n) EN: size  FR: taille [ f ]
เบอร์เล็ก[boē lek] (n, exp) EN: small size  FR: petite taille [ f ]
เบอร์ใหญ่[boē yai] (n, exp) EN: large size  FR: grande taille [ f ]
บริเวณจำหน่าย[børiwēn jamnāi] (n, exp) EN: retail area ; sales area
ช่างเจียระไน[chang jīaranai] (n) EN: lapidary  FR: tailleur de pierres [ m ]
ช้างกระ[chāngkra] (n) EN: Rhynchostylis gigantea ; Foxtail Orchids  FR: ?
ช่างสลัก[chang salak] (n) EN: carver ; woodcaver ; sculptor  FR: tailleur [ m ] ; graveur sur bois [ m ]

CMU Pronouncing Dictionary
TAIL T EY1 L
TAILS T EY1 L Z
TAILED T EY1 L D
TAILOR T EY1 L ER0
TAILLON T EY1 L AH0 N
TAILORS T EY1 L ER0 Z
TAILING T EY1 L IH0 NG
TAILHOOK T EY1 L HH UH2 K
TAILORED T EY1 L ER0 D
TAILSPIN T EY1 L S P IH2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
tail (v) tˈɛɪl (t ei1 l)
tails (v) tˈɛɪlz (t ei1 l z)
tailed (v) tˈɛɪld (t ei1 l d)
tailor (v) tˈɛɪlər (t ei1 l @ r)
tailing (v) tˈɛɪlɪŋ (t ei1 l i ng)
tailors (v) tˈɛɪləz (t ei1 l @ z)
tail-end (n) tˈɛɪl-ˈɛnd (t ei1 l - e1 n d)
tailgate (n) tˈɛɪlgɛɪt (t ei1 l g ei t)
tailless (j) tˈɛɪl-ləs (t ei1 l - l @ s)
tailored (v) tˈɛɪləd (t ei1 l @ d)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[wěi, ㄨㄟˇ, ] tail #2,606 [Add to Longdo]
尾巴[wěi ba, ㄨㄟˇ ㄅㄚ˙, ] tail #8,977 [Add to Longdo]
裁缝[cái féng, ㄘㄞˊ ㄈㄥˊ, / ] tailor; dressmaker #29,299 [Add to Longdo]
[líng, ㄌㄧㄥˊ, ] tail feathers #32,999 [Add to Longdo]
尾翼[wěi yì, ㄨㄟˇ ㄧˋ, ] tail wing; empennage (arrow feathers or tail assembly of plane); tail unit #36,927 [Add to Longdo]
尾水[wěi shuǐ, ㄨㄟˇ ㄕㄨㄟˇ, ] tailwater; outflow (from mill or power plant) #86,708 [Add to Longdo]
尾蚴[wěi yòu, ㄨㄟˇ ㄧㄡˋ, ] tailed larva; Cercaria (microscopic larva of parasitic Miracidium flatworm) #101,898 [Add to Longdo]
尾子[wěi zi, ㄨㄟˇ ㄗ˙, ] tail; end; small change; odd sum remaining after large round number #202,039 [Add to Longdo]
尾羽[wěi yǔ, ㄨㄟˇ ㄩˇ, ] tail feathers [Add to Longdo]
裁缝师[cái fèng shī, ㄘㄞˊ ㄈㄥˋ ㄕ, / ] tailor [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
Taille(n) |die, pl. Taillen| เอว

DING DE-EN Dictionary
Hecklicht { n } | Hecklichter { pl }tail light | tail lights [Add to Longdo]
Kielflosse { f } | Kielflossen { pl }tail fin | tail fins [Add to Longdo]
Leitwerk { n } (am Flugzeug)tail unit [Add to Longdo]
taillierter Schaft (Schraube) [ techn. ]waisted shank [Add to Longdo]
Schlussleuchte { f }tail light [Add to Longdo]
Schlussvignette { f }tail piece [Add to Longdo]
Schwänzeltanz { m }tail wagging dance [Add to Longdo]
Schwanz { m } | Schwänze { pl }tail | tails [Add to Longdo]
Schwanzende { n } | Schwanzenden { pl }tail end | tail ends [Add to Longdo]
Schwanzfeder { f } | Schwanzfedern { pl }tail feather | tail feathers [Add to Longdo]
Sporn { m } (am Flugzeug)tail skid [Add to Longdo]
Taille { f } | Taillen { pl } | mit schmaler Taillewaist | waists | narrow-waisted [Add to Longdo]
Taille { f }bodice [Add to Longdo]
taillierento fit at the waist [Add to Longdo]
tailliert { adj }waisted [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
taille-crayon(n) |m| กบเหลาดินสอ เช่น Ma collection de Taille-crayon et l'histoire de l'invention de ce petit objet. Depuis l'age de 11 ans je collectionne les taille-crayons.

EDICT JP-EN Dictionary
[no] (prt) (See 乃) indicates possessive among other uses (for full details and examples see the main entry (linked)) #1 [Add to Longdo]
内容[ないよう, naiyou] (n) subject; contents; matter; substance; detail; import; (P) #164 [Add to Longdo]
詳しく[くわしく, kuwashiku] (adv) in detail; fully; minutely; at length #485 [Add to Longdo]
詳細[しょうさい, shousai] (adj-na, n) detail; particulars; (P) #955 [Add to Longdo]
経緯[いきさつ(P);けいい;たてぬき;たてよこ(ok), ikisatsu (P); keii ; tatenuki ; tateyoko (ok)] (n) (1) (いきさつ, けいい only) details; particulars; whole story; sequence of events; chronology; circumstances; how it started; how things got this way; (2) (けいい only) longitude and latitude; (3) (けいい, たてぬき, たてよこ only) (orig. meaning of けいい) (See 縦横・たてよこ・4) warp and weft; warp and woof; (P) #2,320 [Add to Longdo]
詳しい(P);精しい;委しい[くわしい, kuwashii] (adj-i) (1) detailed; full; accurate; (2) (ant #2,381 [Add to Longdo]
[び, bi] (n) (1) tail (animal, kite, comet, etc.); tail end; (2) slope at the foot of a mountain; (P) #2,967 [Add to Longdo]
[び, bi] (n) (1) (See 二十八宿) Chinese "Tail" constellation (one of the 28 mansions); (suf, ctr) (2) counter for fish, shrimp, etc. #2,967 [Add to Longdo]
削減[さくげん, sakugen] (n, vs) cut; reduction; curtailment; (P) #5,899 [Add to Longdo]
蒲;香蒲[かば(蒲);がま;こうほ(蒲);かま(ok), kaba ( kama ); gama ; kouho ( kama ); kama (ok)] (n) (uk) common cattail (Typha latifolia); common bulrush; common reed mace #6,159 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
処理内容[しょりないよう, shorinaiyou] processing details [Add to Longdo]
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data [Add to Longdo]
詳細情報[しょうさいじょうほう, shousaijouhou] detailed information [Add to Longdo]
詳細設計[しょうさいせっけい, shousaisekkei] detailed design [Add to Longdo]
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation [Add to Longdo]
明細[めいさい, meisai] detail [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
胴回り[どうまわり, doumawari] Taille, Taillenweite [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0866 seconds, cache age: 0.946 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม