Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ strongly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


56 ผลลัพธ์ สำหรับ strongly  S T R AO1 NG L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -strongly-, *strongly*, strong

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
strongly(adv) อย่างแข็งแรง, See also: อย่างมีกำลัง, Syn. mightily, powerfully

Hope Dictionary
strongly(สทรอง'ลี) adv. อย่างแข็งแรง,อย่างแข็งขัน,อย่างรุนแรง, Syn. powerfully

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Strongly Alkaline (8.5-9.0)ปฎิกิริยาเป็นด่างแก่, Example: ปฎิกิริยาเป็นด่างแก่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feel it as strongly as I've felt anything. มันมีอีกเหตุผลที่ผมควรทำ ผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้มาก่อนในชีวิต มันต้องมีเหตุผล Field of Dreams (1989)
I strongly advise you not to contemplate having-- ผมต้องเตือนคุณว่า อย่าคิดที่จะ Basic Instinct (1992)
I just wanted to say that I strongly agree with your views concerning Rushmore. ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง กับมุมมองของคุณเรื่องรัชมอร์ Rushmore (1998)
And in the meantime I strongly recommend caution to all. เอาเป็นว่าตอนนี้ ผมขอแนะนำให้ทุกคนระวังตัว อย่างมาก Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Safe Driving believes strongly in minimum coverage. Safe Driving believes strongly in minimum coverage. 21 Grams (2003)
They strongly believed that it would rain if they prayed พวกเขาเชื่อมั่นว่าฝนต้องตก /Nถ้าพวกเขาสวดวิงวอน Uninvited (2003)
Monsanto sent the second letter and this was even more strongly worded. และใช้ถ้อยคำที่แข็งกร้าวกว่าเดิม The Corporation (2003)
Harry, some within the Ministry would strongly discourage me... ... fromdivulgingwhatI'm about to reveal to you. แฮรี่, มีบางอย่างที่ท่านรัฐมนตรีสั่งชั้น ไม่ให้พูดกับเธอ จนกว่าเธอจะกลับไปโรงเรียน Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
'The public are being strongly advised not to approach anyone... ' เป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดสำหรับเขา Shaun of the Dead (2004)
If you like spicy food, I would strongly recommend Chili Crabs ถ้าคุณชอบอาหารรสจัด ผมแนะนำฉู่ฉี่ปูครับ Rice Rhapsody (2004)
If you feel so strongly about it, ถ้าแกรู้สึกอย่างนั้นจริง ๆ Sweet 18 (2004)
I know it wasn't what you wrote... but Mr. Baxter felt very strongly that when a man likes a woman... he must ignore her. เป็นแบบคุณเองไง มันประหม่าน่ะค่ะ มันก็น่ารักดี เหมือนตัวคุณน่ะ King Kong (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stronglyBeth's father discussed with her how strongly he expects her to be quiet.
stronglyHe is a tall and strongly built man.
stronglyHe pushed his plan strongly.
stronglyHer kind action strongly impressed me.
stronglyHe strongly persisted in arguing his opinion.
stronglyHe was strongly against all violence.
stronglyI also think 'living hell' is putting it too strongly.
stronglyI feel strongly that men and women are equal.
stronglyI recommend it strongly.
stronglyI strongly suggest you visit Kyoto.
stronglyI strongly suspected that he had been lying.
stronglyMariko's parents are strongly opposed to her marrying an American.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เป็นปึกแผ่น(adv) firmly, See also: strongly, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร, Example: คนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญาความสามารถ
ถึงเป็นถึงตาย(adv) strongly, See also: extremely, Thai Definition: อย่างเอาจริงเอาจังเกินไป, อย่างรุนแรง
ถึงพริกถึงขิง(adv) at it hammer and tongs, See also: strongly, violently, seriously, fiercely, Syn. เผ็ดร้อนรุนแรง, รุนแรง, Example: ลำตัดคณะนี้เล่นถึงพริกถึงขิงดีจริง
ร้อนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, Syn. รุนแรง, เร่าร้อน, Example: เขามีความปรารถนาอย่างร้อนแรงที่จะช่วยประเทศของเขา
กรุ่น(adv) fragrantly, See also: strongly scented, Syn. อบอวล, Example: ดอกราตรีจะหอมกรุ่นในตอนกลางคืน
แจ๊ด(adv) brightly, See also: strongly, intensely, glaringly, Syn. จัด, ยิ่ง, มาก, Example: สมศรีทาปากสีแดงแจ๊ดมาทำงานทุกวัน
อย่างแรงกล้า(adv) strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น
รุนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, violently, intensely, sharply, acutely, excessive, Syn. หนักหน่วง, สาหัส, แรง, Example: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่ต้องผิดหวังอย่างรุนแรง
อย่างแรงกล้า(adv) strongly, See also: vigorously, powerfully, energetically, forcefully, Example: เราทั้งหลายปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะปรับปรุงดำเนินกิจการบ้านเมืองให้ปกติมั่นคงขึ้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เชื่อมั่น[cheūaman] (v) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in  FR: être confiant ; être convaincu
จ้า[jā] (adv) EN: very ; strongly ; loudly
แจ๊ด = แจด[jaēt] (adv) EN: brightly ; strongly ; intensely ; glaringly ; terribly
แน่นหนา[naennā] (adv) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily  FR: solidement ; fermement
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously
เสถียร[sathīen] (adv) EN: stably ; firmly ; strongly  FR: stable ; constant
อย่างแรงกล้า[yāng raēng klā] (adv) EN: strongly

CMU Pronouncing Dictionary
STRONGLY S T R AO1 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
strongly (a) strˈɒŋliː (s t r o1 ng l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
措辞强硬[cuò cí qiáng yìng, ㄘㄨㄛˋ ㄘˊ ㄑㄧㄤˊ ㄧㄥˋ, / ] strongly-worded [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あくが強い;灰汁が強い[あくがつよい, akugatsuyoi] (exp,adj-i) (1) (See あくの強い) having a strong alkaline taste; harsh to the taste; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
あくの強い;灰汁の強い[あくのつよい, akunotsuyoi] (adj-i) (1) (See あくが強い) harsh tasting; strongly alkaline tasting; (2) excessively strong-willed; fiercely individualistic; strongly idiosyncratic [Add to Longdo]
こってり;ごってり[kotteri ; gotteri] (adv,adv-to,vs) (1) (ごってり is emphatic) thickly; heavily; richly; (2) severely; strongly [Add to Longdo]
しろと言う[しろという, shirotoiu] (exp,v5u) (uk) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
せよと言う[せよという, seyotoiu] (exp,v5u) (uk) (See しろと言う) to advise strongly; to insist (on something) [Add to Longdo]
どころ[dokoro] (prt) (See どころか) particle used to indicate that what precedes it is an extreme example and strongly negates it [Add to Longdo]
ぶん投げる;打ん投げる[ぶんなげる, bunnageru] (v1,vt) to throw (strongly, violently, etc.) [Add to Longdo]
むんず[munzu] (adv-to) strongly; violently; with all one's strength [Add to Longdo]
引きずる(P);引ずる;引き摺る;引摺る(io)[ひきずる, hikizuru] (v5r,vt) (1) to drag along; to pull; (2) to force someone along; (3) to prolong; to drag out; (4) to influence strongly; to seduce; (P) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2366 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม