Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ stripped แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


29 ผลลัพธ์ สำหรับ stripped  S T R IH1 P T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -stripped-, *stripped*, stripp, strippe

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stripped naked under the tent brailings like a snake, he is. brailings เหมือนงูเขาเป็น ทำไม? ทำไมอะไร? How I Won the War (1967)
At 2400 hours today, the Colonel is hereby stripped of his command and rank, and will be placed under arrest. ภายใน 2400 ชั่วโมงวันนี้ ท่านผู้พัน จะต้องปฎิบัติตามหนังสือคำสั่งนี้ และจะถูกจับกุมภายใต้สัญญานี้ Akira (1988)
I'll tell them about the time you stripped in court. เดี๋ยวผมเล่าเรื่องพ่อแก้ผ้าในศาลนะ The Bodyguard (1992)
All the bodies were stripped and left to the sun. มัน เป็น ไปไม่ได้เพค่ะ Anna and the King (1999)
This is the first time I've ever stripped for joyfulness with someone else in the room. นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเปลื้องผ้าเพื่อความปิติยินดี ตอนมีคนอยู่ในห้องด้วย Hope Springs (2003)
With the authority invested in me by the Melchizedek priesthood, and in the name of Jesus Christ, I have no choice but to begin excommunication proceedings against you, at which point you will be stripped of the priesthood... the garments... and membership in this church. จากการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ the Melchizedek priesthood และในนามของพรเจ้า เราไม่มีทางเลือก เราของตัดสิทธิทางการเป็นพระของคุณ ห้ามแต่งกายชุดนี้อีก Latter Days (2003)
Stripped down, those levels should be dancing. ตกลงไป ระดับของมันควรจะเต้น English, Fitz or Percy (2005)
He's been stripped of his title and thrown out of the palace. เขาได้ถูกถอดออกจากตำแหน่งและถูกไล่ออกจากวังไปแล้ว Episode #1.9 (2006)
You've stripped it from me. คุณทำลายมันจนหมดสิ้น Casino Royale (2006)
I have stripped everything down for you. ฉันมีการปล้น ลงทุกอย่างสำหรับคุณ Balls of Fury (2007)
Well, it did not work. Instead it stripped it. นั่นแหละ หยิบออกไม่ได้ ก็เลยต้องเอาออกมาทั้งยวงเลย Disturbia (2007)
"She could ape Dorothy Parker or Emily Dickinson but stripped of someone else's literary clothes she was a vacant, empty imitation of a writer." เธอเลียนแบบ โดโรธี ปาร์กเกอร์ได้ หรือไม่ก็ เอมิลี่ ดิ๊กสัน เธอสามารถถอดเสื้อผ้าคนอื่นได้ด้วย งานเขียน เธอก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลย ที่ก็อปปี้ชางบ้านไปเรื่อย Music and Lyrics (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strippedPat stripped off his clothes and dived in.
strippedShe stripped the child and put him in the bath.
strippedStrong wind stripped the tree of its leaves.
strippedThe boy stripped a tree of the bark.
strippedThe boy stripped off his clothes.
strippedThe king was stripped of his power.
strippedThey stripped the tree of its bark.
stripped"Who do you belong to?" Wrapped around his feet was a small cat. It was a grey stripped fluffy cat.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ล่อน[lǿn] (v) EN: come off easily ; be stripped naked  FR: se détacher facilement
เปลื้อง[pleūang] (v) EN: strip ; take off ; shed ; undress ; deprive of ; be stripped of  FR: retirer ; ôter

CMU Pronouncing Dictionary
STRIPPED S T R IH1 P T

Oxford Advanced Learners Dictionary
stripped (v) strˈɪpt (s t r i1 p t)

EDICT JP-EN Dictionary
もろ肌;諸肌;両肌;諸膚[もろはだ;りょうはだ(両肌), morohada ; ryouhada ( ryou hada )] (n) (See 片肌) both bare shoulders; stripped to the waist [Add to Longdo]
丸裸になる[まるはだかになる, maruhadakaninaru] (exp, v5r) to be stripped of all one's clothes; to lose everything one has [Add to Longdo]
吉川神道[よしかわしんとう, yoshikawashintou] (n) Yoshikawa Shinto (Confucianist form of Shinto, stripped of Buddhist influence) [Add to Longdo]
身包みはがれる;身ぐるみはがれる[みぐるみはがれる, migurumihagareru] (exp, v1) (See 身ぐるみ) to be stripped of all one has [Add to Longdo]
赤裸[あかはだか;せきら, akahadaka ; sekira] (adj-na, n, adj-no) (1) stark naked; nakedness; nudity; (2) stripped of all belongings; without a penny; (n) (3) (obsc) (See 裸麦) rye [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0552 seconds, cache age: 101.303 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม