Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ strainedly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


206 ผลลัพธ์ สำหรับ strainedly  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -strainedly-, *strainedly*, strained

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *strainedly*
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
strained(adj) ซึ่งทำให้ตึง
restrained(adj) ซึ่งถูกควบคุม, See also: ซึ่งถูกจำกัด, Syn. controlled, constrained, disciplined
constrained(adj) ที่เค้นออกมา, See also: ที่ไม่เป็นธรรมชาติ
constrained(adj) ที่บังคับ, Syn. compelled, forced
unconstrained(adj) ซึ่งไม่มีเงื่อนไข, See also: ซึ่งไม่มีข้อจำกัด, Syn. absolute, informal, unconditional, uncontrolled

Hope Dictionary
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ,ซึ่งระงับความรู้สึกไว้,ฝืนใจ,ถูกจำกัด
strained(สเทรนดฺ) adj. ใช้กำลัง,ออกแรง,ฝืน,ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ,เครียด., See also: strainedness n.

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
restrained weld testการทดสอบการร้าวแบบตรึง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt. เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ The Old Man and the Sea (1958)
[IN STRAINED VOICE] Let's play Twister. มาเล่นทวิสเตอร์กัน The One with George Stephanopoulos (1994)
Local resources have been strained to the breaking point. โรงพยาบาลท้องถิ่นต้องทำงานหนัก Jumanji (1995)
"Though passion may have strained... "ถึงแม้ ความเครียดแค้น/จะก่อให้เกิดความกดดัน... American History X (1998)
Probably, she forgot my name she saw at the college while she was restrained. บางที เธออาจลืมชื่อของชั้นที่เคยเห็นที่มหาลัยก็ได้ ตอนที่ถูกกักกัน Death Note: The Last Name (2006)
Unrestrained driver,D.O.A.At the scene. คนขับสิ้นใจ,ตอนที่กำลังมาเนี่ย A Change Is Gonna Come (2007)
- 40-year-old unrestrained driver in a rollover M.V.C. - trauma one. ชายอายุสี่สิบ คนขับใจแตก รางวัลMVC อยู่ในห้องทรอม่าหนึ่ง Let the Truth Sting (2007)
(strained voice) oh,i'm thirsty. โอ.. ฉันหิวน้ำ How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Sure, she's better for a tear-strained face แหม... น่าปล่อยให้ร้องแบบนั้นดีแล้ว Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
[ strained voice ] the wishes turn bad,sam. คำอธิษฐานนั่นเริ่มไม่ดีแล้ว แซม Wishful Thinking (2008)
Nor was she physically restrained. ผลจากกระแสไฟฟ้า Power Trip (2008)
I think I strained my wrist. God, it hurts. ฉันคิดว่าข้อมือเคล็ดน่ะ เจ็บจังเลย You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Well, you pulled out your mirror, took a look at yourself and just let out this huge, happy, totally unrestrained laugh. แล้วคุณก็หยิบกระจก มองดูตัวเอง และหัวเราะ มีความสุข โดยที่ ที่ไม่ต้อง ควบคุมอะไร ออกมา Me and My Town (2008)
Vincent Kenner, 58, unrestrained backseat passenger of a limo that took a nosedive. วินเซ็น เคนเนอร์ 58 ใจแตกเบาะหลัง ผู้โดยสารรถลิโม้ที่สีกัน Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
White, have the doctor restrained! ไวท์ จับหมอเอาไปขังไว้ Dead Space: Downfall (2008)
Take care, child, or I'll have you restrained. ระวังหน่อยนะ เด็กน้อย หรือจะให้ข้ามัดเจ้าไว้ The Labyrinth of Gedref (2008)
Take care, child, or I'll have you restrained. ดูแลนางให้ดี หรือคอยยับยั้ง To Kill the King (2008)
No! He's restrained. ไม่ เขาถูกมัดอยู่ Day of the Dead (2008)
You're saying the virus is restrained because of the injection. จะบอกว่าเธอมีภูมิคุ้มกันเชื้อโรค เพราะยาที่ฉีดไปก่อนหน้านั้นเหรอ Death Note: L Change the World (2008)
Fact: the United States military is strained to the breaking point. ทหารของสหรัฐ ถูกดึงมาเข้าจุดแตกหัก Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Yeah, like if you were restrained on a bed ใช่ เหมือนคุณโดนมัดอยู่บนเตียง Demonology (2009)
(strained voice) Orson! ออร์สัน! ออร์สัน! The Story of Lucy and Jessie (2009)
He's restrained. ก็ทำไปแล้ว Ben 10: Alien Swarm (2009)
(Strained voice) mrs. Delfino, please. คุณนายเดลฟิโน ขอร้อง Never Judge a Lady by Her Lover (2009)
No more strained carrots. ไม่มีแครอตบดแล้ว Nice Is Different Than Good (2009)
[strained chuckle] i'm stronger than you think. ฉันแข็งแรงกว่าที่นายคิดนะ You're Undead to Me (2009)
Ligature marks on her wrists and ankles indicate she was constrained. มีร่องรอยถูกมัด ที่ข้อมือและข้อเท้า ซึ่งชี้ว่า เธอถูกบังคับ Reckoner (2009)
With unrestrained lunatics. อยู่กับคนบ้าวิกลจริต Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
I'll make sure your betrothed is properly restrained. Ah! Hadley! ผมจะดูในแน่ใจว่าคู่หมั้นท่าน จะยับยั้งชั่งใจได้ แฮดลี่ย์! I Got a Right to Sing the Blues (2010)
Send me some back-up, I've got him restrained. ส่งหน่วยสนับสนุนมา ฉันควบคุมตัวเขาไว้แล้ว The Eleventh Hour (2010)
'Prisoner Zero is restrained. ' BIRDSONG The Eleventh Hour (2010)
I am restrained by the law. ผมพิจารณาไปตามหลักกฎหมาย The Boy with the Answer (2010)
But really good music can also be controlled, and restrained. แต่เพลงที่ดี จะต้องสามารถควบคุม และผ่อนเบาได้ Britney/Brittany (2010)
Ever since Richard retired from the army, things have been... strained. ตั้งแต่ริชาร์ดเกษียณจากกองทัพ หลายสิ่งหลายอย่างก็เริ่มตึงเครียด Sorry Grateful (2010)
She was restrained. เธอถูกกักขัง Reflection of Desire (2010)
Everyone in the family blames him for causing trouble all the time, and for being indulgent and unrestrained. ครอบครัวของฉันบอกว่า เขาชอบสร้างปัญหาอยู่เสมอ แล้วเขาก็ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อย Episode #1.5 (2010)
These are too strained. เครียดจังเลย Episode #1.12 (2010)
There's no way she touched the baby because she was restrained. เธอไม่มีทางแตะต้องตัวลูกได้ เพราะเธอโดนมัดอยู่ The Rite (2011)
Let's just say my patience is as strained บอกได้ว่าความอดทนของฉัน เริ่มจะหมดแล้ว The Kids Are Not All Right (2011)
- He's been restrained and experimented upon, biopsied, and tortured by Nelec. วู้ดเวิร์ด! - เขาถูกยับยั้ง และทำการทดลอง เกี่ยวกับ การตรวจชิ้นเนื้อ และทรมานโดย เนเลค Super 8 (2011)
Well, usually, the most dangerous time in an encounter like this is before the victim's restrained, 'cause usually that's when a struggle can happen, but what bothers me about this is, ปกติแล้วการเผชิญหน้าแบบนี้ ช่วงอันตรายที่สุดคือ ก่อนที่เหยื่อจะถูกควบคุม เพราะอาจทีการขัดขืน Ka Hakaka Maika'i (2011)
- Looks like they're already restrained. - Laser mic is online. ดูเหมือนพวกเขาโดนจับมัดแล้ว ไมค์เลเซอร์ทำงานแล้ว Ka Hakaka Maika'i (2011)
So our vic didn't put up a fight when he was restrained. งั้นเหยื่อก็ไม่ได้ต่อสู้ตอนที่ถูกจับมัด Ka Hakaka Maika'i (2011)
I'm sure the doctor will change up the meds when he gets here, but, in the meantime, we've had to keep her restrained. ฉันมั่นใจว่าคุณหมอคงจะเปลี่ยนยาให้เมื่อเธอมาอยู่ที่นี่ แต่ว่า ในระหว่างนี้ เราคงต้องให้เธออยู่นิ่งๆก่อน Spooky Little Girl (2011)
Restrained? อยู่นิ่งๆงั้นเหรอ Spooky Little Girl (2011)
I don't imagine I have to tell you that things between Daniel and myself have been strained since you've come into the picture. ฉันนึกไม่ออกเลยว่าจะูพูดกับเธอยังไงดี เรื่องระหว่างแดนเนี่ยลกับฉัน ทำให้มีปัญหาตามมาตั้งแต่เธอเข้ามาในชีวิตเรา Suspicion (2011)
We to split up. Natural and unrestrained a bit. คุณจะไม่จูบลาฉันก่อนที่ฉันจะไปสักหน่อยเหรอ? Spellbound (2011)
Strained between us. สิ่งที่เครียดระกว่างเรา It Just Got Normal (2012)
Like she was restrained. เธอโดนบังคับ Ka Ho' Oponopono (2012)
I will not be constrained by your god or anyone else's. ฉันจะไม่ยอม ให้พระเจ้าของแกบีบบังคับ หรืออย่างอื่นมาครอบงำ Gone, Gone, Gone (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strainedHe sang with his voice strained.
strainedHe strained every nerve to see in the darkness.
strainedHe strained his eyes by reading too much.
strainedHis weight strained the rope.
strainedI barely restrained the impulse to strike him.
strainedI felt constrained to help her.
strainedI have a strained back.
strainedI strained to hear what the President said.
strainedI wanted a hamburger, but I restrained myself.
strainedI was constrained to tell a lie.
strainedRelations between the two countries have been strained to the breaking point.
strainedShe restrained tears with difficulty.
strainedSomehow all those reasons sound rather strained ...
strainedThe atmosphere became strained when he came.
strainedThe atmosphere can become rather strained.
strainedThe government finances are severely constrained because of falling tax revenues.
strainedThe speaker was restrained in his attitude.
strainedWe are constrained to and restrained from an action.
strainedWe ate with chopsticks in restrained silence.
strainedWe restrained the boy from breaking the window.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ดุเดือดเลือดพล่าน(adv) furiously, See also: violently, intensely, unrestrained, Syn. ดุเดือด, รุนแรง, ร้ายแรง, ดุเด็ดเผ็ดมัน, Example: ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านโจมตีและตอบโต้กันอย่างดุเดือดเลือดพล่าน
เครียด(adj) serious, See also: tense, strained, stern, nervous, taut, Example: พ่อนั่งสูบบุหรี่มีสีหน้าเครียดอยู่ข้างๆ แม่
เคร่งเครียด(adv) seriously, See also: strictly, tensely, strainedly, sternly, earnestly, Example: ในภาวะเช่นนี้เราอาจจะเห็นบางคนหัวเราะอย่างขมขื่นหรือหัวเราะอย่างเคร่งเครียด
เคร่งเครียด(adj) serious, See also: strict, tense, strained, stern, earnest, Example: สีหน้าของเขาหดหู่เหมือนกำลังคุยเรื่องเคร่งเครียดมากกว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องการแต่งงาน
ปล่อยตัวปล่อยใจ(v) be unrestrained, See also: be self-indulgent, Example: ผู้คนจำนวนมากได้ปล่อยตัวปล่อยใจกับแรงผลักดันทางเพศทั้งๆ ที่ขัดกับมาตรฐานของสังคม, Thai Definition: ใจแตก
ตึง(v) be strict, See also: be rigid, be strained, be taut, be tight, be tense, be critical, Syn. เข้มงวด, เคร่ง, เคร่งครัด, Example: เราควรดำเนินตนให้เป็นสายกลาง คือ ไม่หย่อนและไม่ตึงไปนัก, Count Unit: หย่อน
ตึง(v) be in an angry mood, See also: refrain from speaking, look strained/sullen, Ant. คล่อง, สะพัด, Example: อยู่ๆ เขาก็มาตึงใส่ฉัน ฉันไม่เข้าใจเลย, Thai Definition: มีอาการออกจะโกรธๆ
ตึงเครียด(v) be tense, See also: be strained, be serious, be taut, be tight, be critical, be stern, Ant. คลี่คลาย, Example: จิตใจของผู้ที่อพยพด้วยความไม่สมัครใจจะตึงเครียดยิ่งกว่าพวกที่สมัครใจ, Thai Definition: ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก
ตึงเครียด(adj) tense, See also: strained, serious, taut, tight, critical, stern, Ant. คลี่คลาย, Example: แม้ว่าจะต้องเผชิญปัญหาหรือเหตุการณ์ตึงเครียดมากมายขนาดไหน เขาก็สามารถผ่านพ้นมาได้, Thai Definition: ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก
ตึงเปรี๊ยะ(adj) too tight, See also: extremely tense, extremely strained or tight, Ant. หย่อนยาน, หย่อน, Example: สายตาของผมอดที่จะแลมองไปที่เป้ากางเกงตึงเปรี๊ยะนั่นไม่ได้เลย, Thai Definition: ตึงมากจนเกือบจะขาด
ใจแตก(adj) spoiled, See also: unrestrained, Example: เขาต้องการหาทางดัดนิสัยเด็กใจแตกพวกนี้ให้ได้, Thai Definition: ที่ประพฤติไปตามที่ตนนิยมในทางที่ผิดหรือนอกโอวาทจนเคยตัว
คราก(v) become strained, See also: become sprained, become worn, become loose, Thai Definition: ยืดขยายออกแล้วไม่คืนตัว
เท่(v) be fancy, See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained, Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า, Example: ้ร้านนี้เท่สมกับเป็นร้านคาวบอย, Notes: (ปาก)
เท่(v) be fancy, See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained, Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า, Example: ้ร้านนี้เท่สมกับเป็นร้านคาวบอย, Notes: (ปาก)
ตึงตัว(v) be tense, See also: be strained, Ant. คลายตัว, Example: ตอนนี้สภาวะการเงินกำลังตึงตัว, Thai Definition: แก้ไขให้คลายความลำบากหรือความคับแค้นได้ยาก
เท่(v) be fancy, See also: be cool, be elegant, be free and easy, be natural and unrestrained, Syn. โก้เก๋, หรู, โก้, หรูหรา, สง่า, Example: ้ร้านนี้เท่สมกับเป็นร้านคาวบอย, Notes: (ปาก)
บึ้งบูด(v) sullen, See also: serious, strained, unsmiling, Syn. บึ้ง, หน้ามุ่ย, บูดบึ้ง, Example: หล่อนบึ้งบูดใส่ผมทั้งๆ ที่ผมเองยังไม่รู้เลยว่าทำอะไรให้หล่อนไม่พอใจ, Thai Definition: ี่ทำหน้าเหง้าแสดงความไม่พอใจ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บึ้งบูด[beungbūt] (adj) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling  FR: grincheux ; hargneux
จำ[jam] (v) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be obliged  FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[jamjai] (v) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant  FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi
เจียม[jīem] (v) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate  FR: être réservé ; faire preuve de réserve
คราก[khrāk] (v) EN: become strained
เครียด[khrīet] (adj) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight  FR: stressé ; tendu ; crispé
หน้าตึง[nāteung] (x) EN: look strained ; have a serious face ; be stern-faced
ปากเสีย[pāk sīa] (xp) EN: be unrestrained with criticisms and comments
ปล่อยตัวปล่อยใจ[plǿitūaplǿijai] (v) EN: be unrestrained ; be self-indulgent
สำรวม[samrūam] (adj) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained  FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
เสรี[sērī] (adj) EN: free ; open ; unrestrained ; independent ; liberated ; loose  FR: libre ; franc
ตึง[teung] (adj) EN: tight ; strained ; stretched , taut ; tense  FR: raide ; tendu

CMU Pronouncing Dictionary
STRAINED S T R EY1 N D
RESTRAINED R IY0 S T R EY1 N D
CONSTRAINED K AH0 N S T R EY1 N D
UNRESTRAINED AH2 N R IY0 S T R EY1 N D
UNCONSTRAINED AH2 N K AH0 N S T R EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary
strained (v) strˈɛɪnd (s t r ei1 n d)
distrained (v) dˈɪstrˈɛɪnd (d i1 s t r ei1 n d)
restrained (v) rˈɪstrˈɛɪnd (r i1 s t r ei1 n d)
unstrained (j) ˈʌnstrˈɛɪnd (uh1 n s t r ei1 n d)
constrained (v) kˈənstrˈɛɪnd (k @1 n s t r ei1 n d)
overstrained (v) ˌouvəstrˈɛɪnd (ou2 v @ s t r ei1 n d)
unrestrained (j) ˌʌnrɪstrˈɛɪnd (uh2 n r i s t r ei1 n d)
constrainedly (a) kˈənstrˈɛɪnədliː (k @1 n s t r ei1 n @ d l ii)
unconstrained (j) ˌʌnkənstrˈɛɪnd (uh2 n k @ n s t r ei1 n d)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, / ] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce, #1,486 [Add to Longdo]
[làng, ㄌㄤˋ, ] wave; breaker; unrestrained; dissipated, #4,128 [Add to Longdo]
[nì, ㄋㄧˋ, ] restrained, #4,330 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, ] free; unrestrained; inundate, #4,695 [Add to Longdo]
潇洒[xiāo sǎ, ㄒㄧㄠ ㄙㄚˇ, / ] natural and unrestrained (of a person's appearance, demeanor, carriage); elegant and unconventional, #7,981 [Add to Longdo]
自在[zì zai, ㄗˋ ㄗㄞ˙, ] free; unrestrained; comfortable; at ease, #10,971 [Add to Longdo]
自如[zì rú, ㄗˋ ㄖㄨˊ, ] freedom of action; unobstructed; unconstrained; smoothly; with ease; freely, #12,415 [Add to Longdo]
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, / ] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish, #13,501 [Add to Longdo]
肆无忌惮[sì wú jì dàn, ㄙˋ ㄨˊ ㄐㄧˋ ㄉㄢˋ, / ] absolutely unrestrained; unbridled; without the slightest scruple, #16,862 [Add to Longdo]
奔放[bēn fàng, ㄅㄣ ㄈㄤˋ, ] bold and unrestrained; untrammeled, #18,553 [Add to Longdo]
豪放[háo fàng, ㄏㄠˊ ㄈㄤˋ, ] bold and unconstrained; powerful and free, #26,533 [Add to Longdo]
毫不客气[háo bù kè qi, ㄏㄠˊ ㄅㄨˋ ㄎㄜˋ ㄑㄧ˙, / ] no trace of politeness; unrestrained (criticism), #28,435 [Add to Longdo]
拘束[jū shù, ㄐㄩ ㄕㄨˋ, ] to restrict; to restrain; constrained; awkward; ill at ease; uncomfortable; reticent, #29,052 [Add to Longdo]
拘泥[jū ní, ㄐㄩ ㄋㄧˊ, ] a stickler for formalities; rigidly adhering to sth; constrained; ill at ease, #29,100 [Add to Longdo]
挥洒[huī sǎ, ㄏㄨㄟ ㄙㄚˇ, / ] to sprinkle; to shed (tears, blood etc); fig. free, unconstrained; to write in a free style, #29,238 [Add to Longdo]
无拘无束[wú jū wú shù, ㄨˊ ㄐㄩ ㄨˊ ㄕㄨˋ, / ] unconstrained; unbuttoned; freely, #33,887 [Add to Longdo]
跌宕[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, ] uninhibited; free and unconstrained; rythmical, #39,948 [Add to Longdo]
蕴藉[yùn jiè, ㄩㄣˋ ㄐㄧㄝˋ, / ] temperate and refined; implicit; restrained, #85,930 [Add to Longdo]
紧绷绷[jǐn bēng bēng, ㄐㄧㄣˇ ㄅㄥ ㄅㄥ, / ] tight; taut; strained; sullen, #107,504 [Add to Longdo]
[pēi, ㄆㄟ, ] unstrained spirits, #108,759 [Add to Longdo]
[wò, ㄨㄛˋ, ] constrained, #288,688 [Add to Longdo]
拘检[jū jiǎn, ㄐㄩ ㄐㄧㄢˇ, / ] restrained and cautious, #420,768 [Add to Longdo]
受约束[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restricted; constrained [Add to Longdo]
大肆攻击[dà sì gōng jī, ㄉㄚˋ ㄙˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] to vilify sb wantonly; unrestrained attack (on sb) [Add to Longdo]
悠哉游哉[yōu zāi yóu zāi, ㄧㄡ ㄗㄞ ㄧㄡˊ ㄗㄞ, / ] free and unconstrained (成语 saw); leisurely and carefree [Add to Longdo]
戏说[xì shuō, ㄒㄧˋ ㄕㄨㄛ, / ] dramatic form consisting of historical narration; history as jocular narrative; to stretch history for a joking story; amusing story with strained interpretations of history; to make an unreasonable comparison in jest [Add to Longdo]
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, / ] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease [Add to Longdo]
拘牵[jū qiān, ㄐㄩ ㄑㄧㄢ, / ] restrained; confined [Add to Longdo]
猖披[chāng pī, ㄔㄤ ㄆㄧ, ] wild; unrestrained [Add to Longdo]
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, / ] uninhibited; free and unconstrained; rythmical [Add to Longdo]
跌荡[diē dàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄤˋ, / ] uninhibited; free and unconstrained; rythmical [Add to Longdo]
迫于[pò yú, ㄆㄛˋ ㄩˊ, / ] constrained; restricted; forced to; under pressure to do sth [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Bewegung {f} | Bewegungen {pl} | ebene Bewegung | gebundene Bewegung | krummlinige Bewegung | räumliche Bewegungmotion | motions | plane motion | constrained motion | curvilinear motion | space motion [Add to Longdo]
Extremum {n} [math.] | lokales Extremum | Extremum {n} unter Nebenbedingungenextremum | local extremum | constrained extremum [Add to Longdo]
angespannt {adj} | angespannter | am angespanntestenstrained | more strained | most strained [Add to Longdo]
anstrengen; anspannen | anstrengend; anspannend | angestrengt; angespannt | strengt an | strengte anto strain | straining | strained | strains | strained [Add to Longdo]
gepfändet; pfändetedistrained [Add to Longdo]
lockerunconstrained [Add to Longdo]
pfänden | pfändend | pfändet | pfändeteto distrain | distraining | distrains | distrained [Add to Longdo]
überanstrengen | überanstrengend | überanstrengt | überanstrengt | überanstrengteto overstrain; to overwork | overstraining; overworking | overstrained | overstrains | overstrained [Add to Longdo]
unbeherrscht; zügellos; hemmungslos {adj} | unbeherrschter | am unbeherrschtestenunrestrained | more unrestrained | most unrestrained [Add to Longdo]
unbeschränkt; rückhaltlos {adj}unrestrained [Add to Longdo]
unbeschränkt {adv}unrestrainedly [Add to Longdo]
uneingeschränkt {adv}unrestrainedly [Add to Longdo]
unzensiertunstrained [Add to Longdo]
unzensiert {adv}unstrainedly [Add to Longdo]
zurückhaltend; verhalten; beherrscht; unaufdringlich {adj}restrained [Add to Longdo]
zurückhaltend {adv}restrainedly [Add to Longdo]
zwanghaft {adj} | zwanghafter | am zwanghaftestenconstrained | more constrained | most constrained [Add to Longdo]
gezwungen; gequält; steif {adj}constrained [Add to Longdo]
gezwungen {adv}constrainedly [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ぎこちない(P);ぎごちない[gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
ぎすぎす[gisugisu] (adv,n,vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony [Add to Longdo]
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
こじつけ[kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
忌憚のない[きたんのない, kitannonai] (adj-i,exp) unrestrained; unreserved; candid; frank [Add to Longdo]
気が詰まる[きがつまる, kigatsumaru] (exp,v5r) to feel constrained; to feel ill at ease [Add to Longdo]
気の詰まる[きのつまる, kinotsumaru] (exp,adj-f) (See 気が詰まる) constrained; ill at ease [Add to Longdo]
気詰まり;気詰り;気づまり[きづまり, kidumari] (adj-na) constrained; uncomfortable; awkward [Add to Longdo]
窮屈[きゅうくつ, kyuukutsu] (adj-na,n) narrow; tight; stiff; rigid; uneasy; formal; constrained; (P) [Add to Longdo]
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P) [Add to Longdo]
緊張関係[きんちょうかんけい, kinchoukankei] (n) tense relationship; tense relations; strained relations; strained ties; tension [Add to Longdo]
緊迫した[きんぱくした, kinpakushita] (adj-f) strained; tense [Add to Longdo]
苦しい[くるしい, kurushii] (adj-i) (1) painful; difficult; agonizing; (2) (See 苦しい懐・くるしいふところ) needy; tight (budget); straitened (circumstances); (3) (See 苦しい言い訳・くるしいいいわけ) forced (smile, joke); lame (excuse); strained (interpretation); (4) awkward (situation); painful (position); (suf,adj-i) (5) (often ぐるしい) (See 寝苦しい・ねぐるしい,聞き苦しい・ききぐるしい,見苦しい・みぐるしい) (after masu stem) hard to do; unpleasant; (P) [Add to Longdo]
苦笑[くしょう, kushou] (n,vs) bitter smile; wry smile; strained laugh; sarcastic laugh; (P) [Add to Longdo]
牽強付会[けんきょうふかい, kenkyoufukai] (n,adj-no) farfetched (argument, opinion); forced (sense, view); strained (interpretation); distorted [Add to Longdo]
漉し餡;こし餡[こしあん, koshian] (n) strained bean paste [Add to Longdo]
搾り滓[しぼりかす, shiborikasu] (n) strained lees (draff) [Add to Longdo]
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] (n) {comp} constrained optimization [Add to Longdo]
大胆奔放[だいたんほんぽう, daitanhonpou] (n,adj-na,adj-no) bold and unrestrained; daring and unfettered [Add to Longdo]
買い控え[かいびかえ, kaibikae] (n) restrained buying; (P) [Add to Longdo]
不自然[ふしぜん, fushizen] (adj-na,n) unnatural; artificial; affected; strained; (P) [Add to Longdo]
放りっぱなし[ほうりっぱなし, hourippanashi] (adv) untouched; unrestrained; unscathed [Add to Longdo]
歪む[ゆがむ(P);いがむ;ひずむ, yugamu (P); igamu ; hizumu] (v5m,vi) to warp; to swerve; to deflect; to be crooked; to be distorted; to be bent; to incline; to slant; to be perverted; to be gross-grained; to get bent; to be strained; (P) [Add to Longdo]
洒脱[しゃだつ, shadatsu] (adj-na,n) unconventional; unconstrained [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] constrained optimization [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3733 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม