Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ strained แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


50 ผลลัพธ์ สำหรับ strained  S T R EY1 N D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -strained-, *strained*, strain, straine

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
strained(adj) ซึ่งทำให้ตึง

Hope Dictionary
strained(สเทรนดฺ) adj. ใช้กำลัง, ออกแรง, ฝืน, ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ, เครียด., See also: strainedness n.
constrained(คันสเทรนดฺ') adj. ถูกบังคับ, ซึ่งระงับความรู้สึกไว้, ฝืนใจ, ถูกจำกัด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He was stiff and sore now... ... and his wounds and all of the strained parts of his body hurt. เขาเป็นคนที่แข็งและเจ็บใน ขณะนี้ และบาดแผลของเขาและ ทั้งหมดของ ส่วนตึงเครียดของร่างกายของ เขาเจ็บ The Old Man and the Sea (1958)
[ IN STRAINED VOICE ] Let's play Twister. มาเล่นทวิสเตอร์กัน The One with George Stephanopoulos (1994)
Local resources have been strained to the breaking point. โรงพยาบาลท้องถิ่นต้องทำงานหนัก Jumanji (1995)
[ strained voice ] the wishes turn bad, sam. คำอธิษฐานนั่นเริ่มไม่ดีแล้ว แซม Wishful Thinking (2008)
I think I strained my wrist. God, it hurts. ฉันคิดว่าข้อมือเคล็ดน่ะ เจ็บจังเลย You're Gonna Love Tomorrow (2008)
Fact: the United States military is strained to the breaking point. ทหารของสหรัฐ ถูกดึงมาเข้าจุดแตกหัก Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
No more strained carrots. ไม่มีแครอตบดแล้ว Nice Is Different Than Good (2009)
I don't imagine I have to tell you that things between Daniel and myself have been strained since you've come into the picture. ฉันนึกไม่ออกเลยว่าจะูพูดกับเธอยังไงดี เรื่องระหว่างแดนเนี่ยลกับฉัน ทำให้มีปัญหาตามมาตั้งแต่เธอเข้ามาในชีวิตเรา Suspicion (2011)
Strained between us. สิ่งที่เครียดระกว่างเรา It Just Got Normal (2012)
Well, as strained as things have been between us, you know I wouldn't want that, Conrad. เรื่องตึงเครียดระหว่างเรา คุณก็รู้ว่าฉันไม่ต้องการแบบนั้น คอนราด Grief (2012)
Since this is the only thing our unsubs have in common, it tell us that as time goes on, their friendship will become strained and ultimately fall apart. เพราะนี่คือสิ่งเดียวที่อันซับมีเหมือนกัน มันบอกเราว่าเมื่อเวลาผ่านไป ความสัมพันธ์พวกเธอจะตึงเครียด และในที่สุดมันจะสลายไป The Pact (2012)
The strained mother-child relationship is a hallmark for many killers. ความสัมพันธ์แม่-ลูกที่ตึงเครียดเกินไป เป็นลักษณะเด่น ของฆาตกรหลายคน Profiling 101 (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strainedHe sang with his voice strained.
strainedHe strained every nerve to see in the darkness.
strainedHe strained his eyes by reading too much.
strainedHis weight strained the rope.
strainedI have a strained back.
strainedI strained to hear what the President said.
strainedRelations between the two countries have been strained to the breaking point.
strainedSomehow all those reasons sound rather strained ...
strainedThe atmosphere became strained when he came.
strainedThe atmosphere can become rather strained.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตึงเครียด(adj) tense, See also: strained, serious, taut, tight, critical, stern, Ant. คลี่คลาย, Example: แม้ว่าจะต้องเผชิญปัญหาหรือเหตุการณ์ตึงเครียดมากมายขนาดไหน เขาก็สามารถผ่านพ้นมาได้, Thai Definition: ใกล้จะถึงขั้นแตกหัก

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บึ้งบูด[beungbūt] (adj) EN: sullen ; serious ; strained ; unsmiling  FR: grincheux ; hargneux
จำ[jam] (v) EN: have to ; be constrained ; be obliged ; be obliged  FR: être contraint ; être obligé ; devoir
จำใจ[jamjai] (v) EN: have to ; be compelled ; be forced ; be obliged ; be constrained ; do sth against one's will ; be unwilling ; be reluctant  FR: devoir ; être obligé ; être contraint ; faire qqch. contre sa volonté/contre son gré/malgré soi
เจียม[jīem] (v) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate  FR: être réservé ; faire preuve de réserve
คราก[khrāk] (v) EN: become strained
เครียด[khrīet] (adj) EN: serious ; tense ; strained ; stern ; nervous ; taut ; under stress ; under strain ; tight  FR: stressé ; tendu ; crispé
หน้าตึง[nāteung] (x) EN: look strained ; have a serious face ; be stern-faced
ปากเสีย[pāk sīa] (xp) EN: be unrestrained with criticisms and comments
ปล่อยตัวปล่อยใจ[plǿitūaplǿijai] (v) EN: be unrestrained ; be self-indulgent
สำรวม[samrūam] (adj) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained  FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret

CMU Pronouncing Dictionary
STRAINED S T R EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary
strained (v) strˈɛɪnd (s t r ei1 n d)

DING DE-EN Dictionary
angespannt { adj } | angespannter | am angespanntestenstrained | more strained | most strained [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ぎこちない(P);ぎごちない[gikochinai (P); gigochinai] (adj-i) awkward; clumsy; stiff; crude; unrefined; constrained; (P) [Add to Longdo]
ぎすぎす[gisugisu] (adv, n, vs) (on-mim) strained atmosphere; thin and bony [Add to Longdo]
ぎっくり腰;ギックリ腰[ぎっくりごし(ぎっくり腰);ギックリごし(ギックリ腰), gikkurigoshi ( gikkuri koshi ); gikkuri goshi ( gikkuri koshi )] (n) strained back; slipped disk; lumbosacral strain [Add to Longdo]
こじつけ[kojitsuke] (n, adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
忌憚のない[きたんのない, kitannonai] (adj-i, exp) unrestrained; unreserved; candid; frank [Add to Longdo]
気が詰まる[きがつまる, kigatsumaru] (exp, v5r) to feel constrained; to feel ill at ease [Add to Longdo]
気の詰まる[きのつまる, kinotsumaru] (exp, adj-f) (See 気が詰まる) constrained; ill at ease [Add to Longdo]
気詰まり;気詰り;気づまり[きづまり, kidumari] (adj-na) constrained; uncomfortable; awkward [Add to Longdo]
窮屈[きゅうくつ, kyuukutsu] (adj-na, n) narrow; tight; stiff; rigid; uneasy; formal; constrained; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
条件付き最適化[じょうけんつきさいてきか, joukentsukisaitekika] constrained optimization [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1505 seconds, cache age: 61.919 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม