Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ stool แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


87 ผลลัพธ์ สำหรับ stool  S T UW1 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -stool-, *stool*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
stool(n) ม้านั่งไม่มีพนักซึ่งมี 3 หรือ 4 ขา, See also: ม้านั่งเดี่ยว, Syn. chair, seat
stool(n) อุจจาระ, Syn. excrement, ordure
stool(n) รากที่แตกหน่อใหม่, Syn. root
stool(n) ตอไม้, See also: ตอ
stool(n) นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ, See also: เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ, Syn. decoy
stool(n) ที่นั่งอันเป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจ, Syn. throne
stool(n) ห้องส้วม, Syn. privy, toilet
stool(vi) แตกหน่อ, Syn. sprout
stool(vi) ถ่ายอุจจาระ, Syn. evacuate bowels
stool(vi) เป็นนกต่อ, See also: เป็นตัวล่อ

Hope Dictionary
stool(สทูล) n. ม้านั่งเดี่ยว, ตั่ง, ตั่งพักเท้า, ม้ารองเข่า, ตอ, ตอไม้, ราวไม้เกาะของนก, รากที่แตกหน่อใหม่, นกเกาะบนราวไม้ที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ, เป็ดเทียมหรือนกเทียมที่ใช้เป็นเหยื่อล่อ, นกต่อ, ถังอุจจาระ, ม้านั่งถ่ายอุจจาระ, อุจจาระ, ที่นั่งที่เป็นสัญลักษณ์อำนาจ vi. แตกหน่อ, ถ
campstooln. ม้านั่งพับได้
cutty stooln. ม้านั่งเตี้ย
toadstool(โทด'สทูล) n. เห็ดชนิดหนึ่งที่มีพิษ, รา (fungi) ชนิดหนึ่งที่มีลำต้นและส่วนที่คล้ายร่มอยู่ข้างบน

Nontri Dictionary
stool(n) ตั่ง, ม้านั่ง, ตอไม้, คอนไม้, นกต่อ
footstool(n) ม้าวางเท้า
toadstool(n) เห็ดมีพิษ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
stoolม้านั่งเดี่ยว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stool, acholicอุจจาระไร้น้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stool, biliousอุจจาระปนน้ำดี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stool, bloodyอุจจาระปนเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stool, dysentericอุจจาระโรคบิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stool, fattyอุจจาระปนไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stool, lientericอุจจาระกากมาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stool, mucousอุจจาระปนมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stool, rice-waterอุจจาระน้ำซาวข้าว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stool; faeces; fecesอุจจาระ, คูถ [ มีความหมายเหมือนกับ ordure ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
thanks for the bruises. keep the stool samples. ขอบคุณสำหรับแผลนะ ผมทิ้งอึไว้เป็นที่ระลึก Spies Like Us (1985)
My ass on a stool all day. -ก้นฉันติดเก้าอี้ทั้งวัน City of Angels (1998)
Even my piano stool belongs to Mr Collins. แม้แต่เก้าอี้นั่งเล่นเปียโนของฉัน ก็เป็นของคุณคอลลินส์ Pride & Prejudice (2005)
You think Arts is drilling some nails into the stools in just one morning? คุณคิคว่าศิลปะคือการเจาะตะปูตอนเช้าหรือไง? My Girl (2005)
- Got a stool sample yet? - ได้ตัวอย่างอุจจาระแล้วเหรอ? 97 Seconds (2007)
But we need the stools for wood shop. แต่เราต้องการเก้าอี้ ให้โรงช่างไม้ Pilot (2009)
So, we're a stool choir now? Nope. - เต้นกับเก้าอี้เหรอครับ? Hairography (2009)
I mean, you used to spend hours every day doing backflips and high kicks, and now, I mean, now you spend all your free time sitting on a stool in the dark singing show tunes. หนูเคยออกกำลังทุกวัน ทั้งตีลังกา เตะขาสูง... แต่ตอนนี้ หนูใช้เวลาว่าง นั่งในที่มืดๆ ร้องเพลงทั้งวัน Ballad (2009)
My milk stool is complete. เก้าอี้รีดนมผมก็เสร็จเรียบร้อย The Excelsior Acquisition (2010)
First, our competition at sectionals are your classic stool choirs. เรื่องแรก คู่แข่งระดับเขตของเรา ร้องเพลงคลาสสิค Special Education (2010)
Good. Good. He raids a stool most nights at O'Sheedy's. ดี ดีมาก เขามักจะไปดื่มที่ร้าน O'Sheedy Something to Watch Over Me (2011)
And no larvae or eggs were observed in any of his stool samples. แล้วก็ไม่มีตัวอ่อนหรือไข่ใดๆที่สังเกตเห็น ในตัวอย่างอุจจาระของเขา Fall from Grace (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stoolA man came in and sat on the stool next to her.
stoolA woman was sitting on a stool in a bar.
stoolBetween two stools one falls to the ground.
stoolBetween two stools you fall to the ground.
stoolHe had a roundworm in his stool the other day.
stoolIf you need to reach up to the top closet you must stand on this stool.
stoolI have bloody stools.
stoolI have hard stools.
stoolI have mucous in my stool.
stoolI have soft stools.
stoolI have watery stools.
stoolThis stool wants to be repaired.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อุจจาระ(n) stools, See also: solid waste from the body, feces, Syn. ขี้, อึ, มูล, ของเสีย, Example: ไส้ใหญ่ส่วนเก็บสะสมมีหน้าที่เก็บอุจจาระไว้เพื่อเตรียมถ่ายออกไปทางทวารหนัก
เก้าอี้(n) chair, See also: stool, seat, armchair, Example: ปัญหาเกี่ยวกับการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ แก้ไขด้วยการหาเก้าอี้นั่งให้เหมาะสม มีส่วนพิงหลัง เอว ข้อศอก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ที่สำหรับนั่งมีขา ยกย้ายไปได้ มีมากชนิดด้วยกัน ถ้าเป็นเก้าอี้นั่งมีรูปต่างๆ โดยมากมีพนักพิง
ม้า(n) bench, See also: stool, Syn. เก้าอี้นั่ง, ม้านั่ง, Example: เวลาผมนั่งตีระนาดนี่ต้องเอาม้าเตี้ยๆ มารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องรองนั่งมีขา ไม่มีพนัก
ม้านั่ง(n) bench, See also: stool, Example: เขามองหาม้านั่งข้างทางเดินแต่ไม่มีม้านั่งแห่งไหนว่าง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ตั่งเครื่องรองนั่ง มีหรือไม่มีขาก็ได้ ไม่มีพนัก มักกว้างกว่าม้า
ม้า(n) bench, See also: stool, Syn. เก้าอี้นั่ง, ม้านั่ง, Example: เวลาผมนั่งตีระนาดนี่ต้องเอาม้าเตี้ยๆ มารองก้น ไม่งั้นตีไม่ถนัด, Count Unit: ตัว, Thai Definition: เครื่องรองนั่งมีขา ไม่มีพนัก
ม้านั่ง(n) bench, See also: stool, Example: เขามองหาม้านั่งข้างทางเดินแต่ไม่มีม้านั่งแห่งไหนว่าง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ตั่งเครื่องรองนั่ง มีหรือไม่มีขาก็ได้ ไม่มีพนัก มักกว้างกว่าม้า
ตั่ง(n) stool, See also: small table, chair, seat, bench, Syn. ม้านั่ง, เก้าอี้, เตียง, แคร่, Example: ยามบ่ายคุณยายชอบมานั่งเล่นบนตั่งหน้าบ้าน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ที่สำหรับนั่ง ไม่มีพนัก อาจมีขาหรือไม่มีขาก็ได้
บิฐ(n) stool, See also: bench, Syn. ตั่ง, Thai Definition: ที่นั่งชนิดหนึ่ง รูปสี่เหลี่ยม มีเท้า มีพนักอิงบ้าง ไม่มีบ้าง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เห็ด[het] (n) EN: mushroom ; toad-stool ; fungus ; fungi (pl.)  FR: champignon [ m ]
เก้าอี้โต๊ะเกรื่องแป้ง[kao-ī to khreūang paēng] (x) EN: stool  FR: tabouret de toilette [ m ]
ขี้[khī] (n) EN: fecal matter ; faeces = feces (Am.) ; excrement ; stool  FR: fèces [ fpl ] ; excréments [ mpl ] ; selles [ fpl ] ; merde (vulg.) [ f ] ; crotte [ f ]
ขี้[khī] (v) EN: defecate ; go to the toilet ; shit ; go to stool ; loosen the bowels  FR: déféquer ; aller à la selle ; se soulager ; chier (vulg.) ; crotter (fam.)
ม้า[mā] (n) EN: bench ; stool  FR: tabouret [ m ]
ม้านั่ง[mānang] (n) EN: bench ; stool  FR: banc [ m ] ; tabouret [ m ]
ไปถ่าย[pai thāi] (v, exp) EN: go to stool ; defecate ; move the bowels ; relieve oneself
ไปทุ่ง[pai thung] (v, exp) EN: go to stool ; defecate ; move the bowels ; relieve oneself  FR: déféquer
ตั่ง[tang] (n) EN: stool ; small table ; chair ; seat ; bench  FR: tabouret [ m ]
อุจจาระ[utjāra] (n) EN: feces ; excrement ; stools  FR: excrément [ m ] ; matières fécales [ fpl ] ; fèces [ fpl ] ; selles [ fpl ] ; merde [ f ] (vulg.)

CMU Pronouncing Dictionary
STOOL S T UW1 L
STOOLS S T UW1 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
stool (n) stˈuːl (s t uu1 l)
stools (n) stˈuːlz (s t uu1 l z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[shǐ, ㄕˇ, ] stool; feces; ear wax; nasal mucus, #3,634 [Add to Longdo]
凳子[dèng zǐ, ㄉㄥˋ ㄗˇ, ] stool; small seat, #16,451 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Hocker { m }; Stuhl { m } | Hocker { pl }; Stühle { pl }stool | stools [Add to Longdo]
Schemel { m } | Schemel { pl }stool | stools [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
スツール[sutsu-ru] (n) stool [Add to Longdo]
メレナ;メレーナ[merena ; mere-na] (n) melena (melaena) (stool containing partially digested blood) [Add to Longdo]
椅子(P);倚子[いす, isu] (n) (1) chair; stool; (2) post; office; position; (P) [Add to Longdo]
快食快便[かいしょくかいべん, kaishokukaiben] (n) good appetite and good bowel movements; enjoying one's food and having regular stools [Add to Longdo]
丸椅子;丸いす[まるいす, maruisu] (n) stool [Add to Longdo]
継ぎ台;継台;接ぎ台;接台[つぎだい, tsugidai] (n) (1) stool (stood on to reach high objects); (2) stock (in grafting) [Add to Longdo]
血便[けつべん, ketsuben] (n) bloody stool [Add to Longdo]
検便[けんべん, kenben] (n, vs) stool (feces) examination [Add to Longdo]
三脚椅子[さんきゃくいす, sankyakuisu] (n) a three-legged stool [Add to Longdo]
止まり木;止り木;止木[とまりぎ, tomarigi] (n) (1) perch; (2) barstool [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1278 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม