Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ stiffenings แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


58 ผลลัพธ์ สำหรับ stiffenings  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -stiffenings-, *stiffenings*, stiffening

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *stiffenings*
Oxford Advanced Learners Dictionary
stiffenings (n) stˈɪfnɪŋz (s t i1 f n i ng z)
stiffen (v) stˈɪfn (s t i1 f n)
stiffens (v) stˈɪfnz (s t i1 f n z)
stiffened (v) stˈɪfnd (s t i1 f n d)
stiffener (n) stˈɪfnər (s t i1 f n @ r)
stiffeners (n) stˈɪfnəz (s t i1 f n @ z)
stiffening (v) stˈɪfnɪŋ (s t i1 f n i ng)

Longdo Approved EN-TH
stiffener(n) แผ่นเสริมแรง, แผ่นเสริมกำลัง, ชิ้นส่วนช่วยยึด, See also: stiffened, stiff

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
stiffen(vi) แข็งทื่อ
stiffen(vt) ทำให้แข็งทื่อ
stiffen up(phrv) ทำให้แข็งทื่อ

Hope Dictionary
stiffen(สทีฟ'เฟิน) vt. ทำให้แข็ง, ทำให้แข็งทื่อ, ทำให้ตรง, ทำให้แน่น, ทำให้เหนียวหนืด vi. กลายเป็นแข็งทื่อ, แข็งแกร่ง, ดื้อรั้น., See also: stiffener n., Syn. harden, solidify, firm

Nontri Dictionary
stiffen(vi) แข็งแกร่ง, แข็ง, แข็งทื่อ
stiffen(vt) ทำให้แข็ง, ทำให้แข็งตึง, ทำให้แน่น, ทำให้เหนียว

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
duct stiffenerโลหะดามท่อลม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I repeat it till my tongue stiffens. ฉันจะกล่าวซ้ำ จนกระทั่งลิ้นแข็งชา Wuthering Heights (1992)
I said her limbs are stiffening. - อะไรนะ? Snow White: A Tale of Terror (1997)
I can feel your resolve stiffening. ฉันรู้สึกได้ถึงความปั้นปึ่งที่เริ่มละลายของคุณแล้วล่ะ Hope Springs (2003)
Then this here stiffens up. แล้วนี่ ต้องแข็งขึ้น Fly, Daddy, Fly (2006)
I'm not stiffening! ข้าไม่ยอมแข็งตัว Your Highness (2011)
If you get yolk in it or you don't let it stiffen properly then you might as well be making pancakes. ถ้าปล่อยให้ไข่แดงปนลงไป หรือไม่ปล่อยให้ขนมฟูตัวขึ้นอย่างเหมาะสม มันก็เหมือนกับ จะกลายเป็นแพนเค้กไป Blame It on the Alcohol (2011)
Everything in the body constricts and stiffens. ทุกอวัยวะในร่างกายเรา จะถูกแช่แข็งขยับไม่ได้ Going Dutch (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stiffenThe doctor's warning stiffened my resolve to stop drinking.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
มหาสดมภ์(n) disease characterized by stiffening of the jaw, See also: lock-jaw, locked jaw, Thai Definition: ชื่อโรคลมชนิดหนึ่งตามตำราแพทย์แผนโบราณซึ่งอาจทำให้ขากรรไกรแข็ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มือแข็ง(v) stiffen, See also: be disrespectful, lack of respect/salute, Ant. มืออ่อน, Example: เขามือแข็ง ไม่ค่อยจะไหว้ใคร, Thai Definition: ไม่ค่อยไหว้คนง่ายๆ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แข็ง[khaeng] (v) EN: stiffen ; harden  FR: rigidifier ; affermir
มือแข็ง[meūkhaeng] (v) EN: stiffen

CMU Pronouncing Dictionary
STIFFEN S T IH1 F AH0 N
STIFFENS S T IH1 F AH0 N Z
STIFFENED S T IH1 F AH0 N D
STIFFENER S T IH1 F AH0 N ER0
STIFFENING S T IH1 F AH0 N IH0 NG
STIFFENING S T IH1 F N IH0 NG

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
浆硬[jiāng yìng, ㄐㄧㄤ ㄧㄥˋ, / 漿] to starch; to stiffen cloth with starch [Add to Longdo]
变硬[biàn yìng, ㄅㄧㄢˋ ㄧㄥˋ, / ] stiffen [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Aussteifung { f }; Versteifung { f }; Absteifung { f }bracing; stiffing; stiffening [Add to Longdo]
Horizontalverbände { pl }horizontal stiffening elements [Add to Longdo]
Kontaktverstärker { m }contact stiffener [Add to Longdo]
Sahnesteif { n } [ cook. ]whipping cream stiffener [Add to Longdo]
Versteifung { f } | Versteifungen { pl }stiffener | stiffeners [Add to Longdo]
erstarrento stiffen [Add to Longdo]
gesteift; steiftestiffened [Add to Longdo]
steif machen; stärken; versteifen; steifen; steif werden lassento stiffen [Add to Longdo]
verstärken; stärkento stiffen [Add to Longdo]
wird steifstiffens [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
しゃちほこ張る;鯱張る[しゃちほこばる;しゃっちょこばる(鯱張る);しゃちこばる(鯱張る), shachihokobaru ; shacchokobaru ( shachihokobaru ); shachikobaru ( shachihokobaru )] (v5r) (1) to stand on ceremony; (2) to stiffen up (the nerves); to be tense [Add to Longdo]
引き締める(P);引締める(P)[ひきしめる, hikishimeru] (v1, vt) to tighten; to stiffen; to brace; to strain; (P) [Add to Longdo]
強張る;強ばる[こわばる, kowabaru] (v5r, vi) (uk) to stiffen; to become stiff [Add to Longdo]
凝り性[こりしょう, korishou] (adj-na, adj-no, n) (1) fastidiousness; enthusiasm for one thing; meticulousness; monomania; obsession; (2) susceptibility for a stiffening of the shoulders; (P) [Add to Longdo]
凝る;痼る[しこる, shikoru] (v5r, vi) to stiffen; to harden [Add to Longdo]
肩肘張る[かたひじはる, katahijiharu] (v5r) to swagger; to stiffen [Add to Longdo]
構える[かまえる, kamaeru] (v1, vt) (1) to set up (e.g. a building); (2) to prepare in advance (e.g. a meal); to prepare to use something (e.g. a camera); (3) to plan; to scheme; (4) to fabricate in order to deceive; (5) to stiffen; to become formal; (P) [Add to Longdo]
硬化剤[こうかざい, koukazai] (n) hardener; curative agent; stiffening agent [Add to Longdo]
硬直[こうちょく, kouchoku] (n, vs) stiffening; rigidity; rigor; stiffness; ossification; petrification; (P) [Add to Longdo]
足を棒にして[あしをぼうにして, ashiwobounishite] (exp) (e.g. to walk, stand, etc., until) one's legs turn to lead; (doing something) until one's legs tire and stiffen [Add to Longdo]
勃起[ぼっき, bokki] (n, vs) erection (usu. penis); standing erect; stiffening [Add to Longdo]
礬水;陶砂;礬砂[どうさ, dousa] (n) size (solution for stiffening textiles, etc.) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 2.7882 seconds, cache age: 151.693 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม