Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ steadily แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


40 ผลลัพธ์ สำหรับ steadily  S T EH1 D AH0 L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -steadily-, *steadily*, steady

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Nontri Dictionary
steadily(adv) อย่างแน่วแน่, อย่างมั่นคง, อย่างหนักแน่น, อย่างเด็ดเดี่ยว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But four hours later, the fish was still swimming steadily out to sea... ... towing the skiff, and the old man was still braced solidly. แต่สี่ชั่วโมงต่อมาปลาก็ยังคง การว่ายน้ำอย่างต่อเนื่องออกไป ในทะเล ลากเรือกรรเชียงเล็กและคนชรา The Old Man and the Sea (1958)
He felt the strength of the great fish moving steadily toward what he had chosen... ... and he thought, "When once through my treachery... ... it had been necessary for him to make a choice... ... his choice had been to stay in the deep water... ... far out beyond all snares and traps and treacheries. เขารู้สึกแข็งแรงของปลาที่ดี ผ่านสายที่มีต่อการเคลื่อนไหว อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เขาได้รับการแต่งตั้งและ เขาคิดว่า The Old Man and the Sea (1958)
"The King still lived, but Buttercup's nightmares were growing steadily worse." พระราชายังคงมีชีวิตอยู่ แต่ฝันของบัตเตอร์คัพกลับเลวร้ายลงเรื่อยๆ The Princess Bride (1987)
Steadily increasing water current. โอ้โหเฮะ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
( monitor beeping steadily ) บี๊บ... . Pilot (2004)
( monitor beeping steadily ) บี๊บ Pilot (2004)
- What about the casino? - It's steadily growing. แล้วทางคาสิโนเป็นยังไงบ้าง มันกำลังไปได้ดี My Wife Is a Gangster 3 (2006)
"slowly, steadily My heart has gone crazy in love" "ช้าๆ, อย่างมั่นคง หัวใจฉัน เจียนคลั่งตายในเพราะความรัก" Namastey London (2007)
In fact, I believe the number of eyes watching us has been steadily growing. ที่จริงแล้ว ข้าเชื่อว่าสายตาที่จับจ้องเราอยู่นั้น จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นะ The Hidden Enemy (2009)
Since they landed outside Hamburg five years ago... they have steadily advanced across Europe. พวกมันรุกคืบผ่านไปทั่วยุโรป Edge of Tomorrow (2014)
That is until the turn of the 20th century and it's been going up steadily and rapidly ever since. นั่นคือจนกระทั่งศตวรรษที่ 20 และจะได้รับจะขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ The World Set Free (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
steadilyHer health is becoming steadily better.
steadilyHer studies are improving slowly but steadily.
steadilyHis condition has got steadily better.
steadilyHis horse gained steadily on his rivals.
steadily"How are things going?" "Terrific. Income and profit are continuing to rise steadily."
steadilyPrices have been climbing steadily.
steadilyPrices have been rising steadily.
steadilyPrices have risen steadily during the past decade.
steadilySlow and steadily wins the race.
steadilySnow was been falling steadily since this morning.
steadilySteadily minting money.
steadilyThe construction work is steadily nearing completion.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
อย่างมั่นคง(adv) stably, See also: steadily, Syn. อย่างถาวร, อย่างมั่นคงถาวร, Example: มหาตมะคานธียึดถือแนวทางอหิงสาอย่างมั่นคง, Thai Definition: อย่างไม่เปลี่ยนแปลง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ลุ่ม ๆ ดอน ๆ[lum-lum døn-døn] (adv) EN: inconsistently ; unsteadily

CMU Pronouncing Dictionary
STEADILY S T EH1 D AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
steadily (a) stˈɛdɪliː (s t e1 d i l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
稳步[wěn bù, ㄨㄣˇ ㄅㄨˋ, / ] steadily; a steady pace, #7,227 [Add to Longdo]
每况愈下[měi kuàng yù xià, ㄇㄟˇ ㄎㄨㄤˋ ㄩˋ ㄒㄧㄚˋ, / ] steadily deteriorate, #36,491 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ぐんぐん[gungun] (adv) (on-mim) steadily [Add to Longdo]
こつこつ(P);コツコツ[kotsukotsu (P); kotsukotsu] (adv, adv-to) (1) (on-mim) unflaggingly; steadily; untiringly; laboriously; (2) clicking; drumming; (P) [Add to Longdo]
じっと見る[じっとみる, jittomiru] (exp, v1) (See 凝乎と・2) to watch steadily; to stare [Add to Longdo]
じわっと[jiwatto] (adv) (on-mim) slowly but steadily [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[sorosoro (P); sorotto] (adv, adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
どんどん[dondon] (adv-to, adv) (1) (on-mim) drumming (noise); (2) rapidly; steadily; (P) [Add to Longdo]
ひたひた[hitahita] (adv-to, adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no, adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to, adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly [Add to Longdo]
よたよた[yotayota] (adv, vs) unsteadily; waddling; staggeringly; totteringly [Add to Longdo]
シコシコ[shikoshiko] (n, vs) (1) (on-mim) chewy; springy; al dente; (2) slowly but steadily; (3) masturbation; fap fap [Add to Longdo]
ジワジワ(P);じわじわ[jiwajiwa (P); jiwajiwa] (adv, adv-to) (1) (on-mim) slowly (but steadily); gradually; bit-by-bit; (2) (on-mim) slowly soaking in; slowly permeating; oozing out; seeping out; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.107 seconds, cache age: 32.459 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม