Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ spring แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


144 ผลลัพธ์ สำหรับ spring  S P R IH1 NG
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -spring-, *spring*, spr

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
spring onion(n) ต้นหอม, Syn. green onion
spring roll(n) เปาะเปี๊ยะ
karst spring(n, phrase) น้ำพุใต้ดิน, Syn. cave spring
box spring(n) ฐานรองที่นอน โครงไม้รองที่นอน เช่น Are they looking for a wide selection of bed frames and box spring beds including metal bed frame, wood panel bed frame, and box spring metal bed frame?

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
spring(vi) ดีดตัว, See also: เด้ง, กระโดด, สปริงตัว, Syn. bound, jump, leap
spring(n) สปริง, See also: ลวดสปริง, Syn. coiled spring
spring(n) ฤดูใบไม้ผลิ
spring(n) การกระโดด, See also: การดีดกลับ, Syn. bound, jump, leap
spring(n) น้ำพุธรรมชาติ, Syn. fountainhead
spring(n) แหล่งกำเนิด, See also: มูล, บ่อเกิด, Syn. source
springe(n) กับดัก, See also: หลุมพราง, บ่วงแร้ว, Syn. snare, trap
springe(vt) สร้างหลุมพราง, See also: วางกับดัก, Syn. snare
springy(adj) เป็นสปริง, See also: ซึ่งเด้งได้, Syn. bouncy, resilient
springy(adj) ยืดหยุ่น, Syn. elastic, flexible

Hope Dictionary
spring(สพริง) { sprang/sprung, sprung, springing, springs } vi., vt. (ทำให้) กระโดด, เด้ง, ดีด, ดีดตัว, ทะลัก, ไหลทะลัก, พรั่งพรู, ผลิ, โผล่, งอก, เกิด, ปรากฎ, ปรากฎขึ้นกะทันหัน, ขึ้นสูง, ระเบิด n. สปริง, ลวดสปริง, ลาน, ความยืดหยุ่น, ฤดูใบไม้ผลิ, น้ำพุธรรมชาติ, การกระโดด, แหล่งกำเนิด, ระยะแรกเริ่ม
spring balancen. ตาชั่งระบบสปริง
springal(d) (สพริง'กัล) n. เด็กวัยรุ่น
springboardn. กระดาน กระโดด, จุดเริ่มต้น., Syn. spur
springbok(สพริง'บอค) n. ละมั่งแอฟริกา ชอบกระโดดขึ้นสูงในเวลาตกใจ, ทีมรักบี้แอฟริกาใต้, Syn. gazelle
springbuck(สพริง'บัค) n. =springbok (ดู)
coil springn. ขดลวดสปริง
dayspring(เด'สพริง) n. รุ่งอรุณ
handspringn. การยืนกลับ, การยืนด้วยมือทั้งสอง ที่ยันพื้นและเท้าทั้งสองชี้ฟ้า
headspringn. ต้นน้ำ, แหล่งน้ำ, แหล่งกำเนิด, Syn. fountainhead, source

Nontri Dictionary
spring(n) ลวดสปริง, การกระโดด, ฤดูใบไม้ผลิ, น้ำพุ, สาเหตุ, ลานนาฬิกา
spring(vi) ผุดขึ้น, กระโดด, ผลิ, เกิดขึ้น, โผล่, ดีดตัว, ปะทุ
spring(vt) ก่อ, ทำให้เกิดขึ้น, ออก, วางกับดับ, ทำให้เด้ง, ทำให้ระเบิด
springboard(n) กระดานกระโดดน้ำ
springtime(n) ฤดูใบไม้ผลิ
dayspring(n) รุ่งเช้า, รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, รุ่งแจ้ง
mainspring(n) สายสำคัญ, กำลังสำคัญ, ต้นเหตุสำคัญ
offspring(n) ลูกหลาน, ผล, ผลิตผล, ทายาท

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
springสปริง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
springน้ำพุ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
spring clipตัวรัดแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring eyeหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring hanger; hanger bracketแท่นยึดหูแหนบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring retainer; valve spring ratainerฐานสปริงลิ้น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring shackle; shackleห่วงยึดแหนบ, โตงเตง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spring wood; early woodเนื้อไม้ต้นฤดู [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
spring constantค่าคงตัวสปริง, แรงที่ทำให้สปริงยืดหรือหดต่อหนึ่งหน่วยระยะทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Springsน้ำพุ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
April. Spring in Tomainia. เมษา ฤดูใบไม้ผลิใน โทไมเนีย The Great Dictator (1940)
He might spring out on us at any time. เขาอาจจะออกมาในฤดูใบไม้ ผลิเราได้ตลอดเวลา Pinocchio (1940)
He rolled himself in the blanket and slept on the papers... ... that covered the springs of the bed. เขาก็กลิ้งตัวเองอยู่ในผ้าห่ม และนอนบนหนังสือพิมพ์เก่า อื่น ๆ ที่ปกคลุมน้ำพุของเตียง The Old Man and the Sea (1958)
The gay face of spring is set before the world หน้าร่าเริงของ spring is ตั้งก่อนโลก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
All we can do now is hole up 'til spring and wait for the rescue team. No, we don't wait. แล้วแกจะรู้ได้ไง ว่านั้นเป็นตัวฉันจริง ๆ The Thing (1982)
By spring it could be all of us. ใช่ ฉันคิดว่าน่าจะมีการทดสอบ โดยการตรวจเลือด The Thing (1982)
After six years, the return of spring fashion. หลังจาก 6 ปี, แฟชั่นฤดูใบไม้ผลิก็กลับมาอีกครั้ง. Cinema Paradiso (1988)
He'd put on 50 pounds, and his spring was gone from his step ... but he could still hit. เขาน้ำหนักเพิ่มขึ้น 50 ปอนด์ และไม่มีแรงกระโดดแล้ว แต่เขายังตีลูกได้ Field of Dreams (1989)
Before the spring was out,  ก่อนที่ฤดูใบไม้ผลิจะจบลง Wuthering Heights (1992)
Well, perhaps they just spring out and scare girls and boys บางทีนะมันอาจจะเด้งขึ้นมา ทำให้เด็กๆ ตกใจ The Nightmare Before Christmas (1993)
And he springs this serious gourmet shit on us. และเขาสปริงอึร้านอาหารนี้อย่างจริงจังเกี่ยวกับเรา Pulp Fiction (1994)
But then, in the spring of 1949, the powers that be decided that... แต่แล้วในฤดูใบไม้ผลิของปี 1949, อำนาจที่จะตัดสินใจว่า ... The Shawshank Redemption (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
springAccording to this magazine, my favorite actress will marry a jazz musician next spring.
springA great many tourists visit Kyoto in spring.
springA lot of flowers begin to bloom in spring.
springApparently an old friend of mine is going to a university in Osaka in Spring.
springA spring rain revived the flower.
springAt last spring has come to this part of Japan.
springAutumn is suitable for study, compared with spring.
springBirds make a nest in the springtime to raise their babies in.
springCuckoos visit here in spring.
springDo you like spring or autumn?
springDuring my last spring vacation I took a job in a restaurant to help pay the costs of my trip abroad.
springEvery spring I am anxious to get out in the garden again.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เตียงสปริง(n) spring bed, Example: คนสูงอายุไม่ชอบนอนเตียงสปริงเพราะทำให้ปวดหลัง, Thai Definition: เตียงชนิดที่มีสปริงอยู่ที่พื้นเตียงใต้ที่นอน
แร้ว(n) spring-trap, See also: snare, Syn. กับดัก, Example: หลังจากราชสีห์ติดบ่วงแร้วนายพราน หนูตัวที่มันเคยตะครุบเล่นได้มาช่วย, Thai Definition: เครื่องสำหรับดักสัตว์ชนิดหนึ่ง มีบ่วงติดกับปลายไม้ เอาโคนปักไว้ที่ดิน
ฤดูใบไม้ผลิ(n) spring, Example: ปลาในเขตหนาวจะมีการเจริญเติบโตเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น เพราะมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์, Count Unit: ฤดู
ลวดสปริง(n) spring, Syn. สปริง, Count Unit: ขด, เส้น, Thai Definition: ลวดที่ทำเป็นขดๆ สามารถยืดหยุ่นได้
วสันต์(n) spring, Syn. ฤดูใบไม้ผลิ, Example: การเล่นนักขัตฤกษ์สงกรานต์ของเรามีต้นเหตุมาจากเล่นสนุกในฤดูวสันต์ของอินเดีย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เด้ง(v) bounce, See also: spring, bound, leap, Syn. กระดอน, กระเด้ง, ดีดกลับ, ตีกลับ, สะท้อน, Example: ลูกปิงปองเด้งไปใต้โต๊ะ, Thai Definition: ดีดหรือดันขึ้นเมื่อถูกกดหรือถูกบีบเป็นต้น
ตาน้ำ(n) spring, See also: natural fountain, mouth of a spring, subterranean course of water, Example: เขาใช้เครื่องมือตรวจสอบหาตาน้ำ, Count Unit: แห่ง, ตา, Thai Definition: ทางน้ำใต้ดินที่มีน้ำไหลไม่ขาดสาย
น้ำเกิด(n) spring tide, See also: flood tide, rising tide, high water, Syn. น้ำขึ้น, Ant. น้ำลง, น้ำทรง, Example: เราไปทะเลในช่วงน้ำเกิดพอดี, Thai Definition: น้ำขึ้นมากในทะเล และแม่น้ำลำคลองที่มีทางติดต่อโดยตรงกับทะเล หรือได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเล มีระดับน้ำขึ้นสูงมากและลงต่ำมาก เนื่องมาจากความดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์
น้ำพุ(n) fountain, See also: spring, Example: ี่น้ำใต้ดินลดลงเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำพุเหือดแห้ง, Count Unit: สาย, ที่, แห่ง, Thai Definition: น้ำใต้ดินที่ผุดพุ่งขึ้นมาเหนือพื้น มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์
กระเด้ง(v) bounce, See also: spring, leap, Syn. เด้ง, กระดอน, Example: ลูกบอลนี้กระเด้งได้สูงมาก, Thai Definition: ดีดหรือดันขึ้นเมื่อถูกกดหรือถูกบีบเป็นต้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อนุชน[anuchon] (n) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring  FR: génération future [ f ] ; jeune génération [ f ]
บ่อน้ำแร่[bø nāmraē] (n, exp) EN: mineral spring ; spa   FR: source minérale [ f ]
บ่อน้ำร้อน[bø nām røn] (n, exp) EN: hot spring  FR: source d'eau chaude [ f ]
บุตร[but] (n) EN: child ; son ; daughter ; offspring  FR: enfant [ m, f ] ; fils [ m ] ; fille [ f ] ; progéniture [ f ]
เด้ง[deng] (v) EN: bounce ; spring back ; recoil ; rebound ; leap ; bound  FR: rebondir
ฟักข้าว[fak khāo] (n, exp) EN: Spring Bitter Cucumber
หอม[høm] (n) EN: onion ; scallion ; spring onion (Am.) ; shallot  FR: oignon [ m ] ; ciboule [ f ] ; échalote [ f ]
โจม[jōm] (v) EN: rush ; spring ; pounce
โจน[jōn] (v) EN: jump ; spring ; skip ; leap ; bound ; hop ; dive  FR: bondir ; sauter ; plonger
เกิดขึ้น[koētkheun] (v) EN: happen ; occur ; arise ; rise ; emerge ; spring ; bring about ; come about ; produce ; crop up ; form  FR: se produire ; survenir ; arriver ; naître ; se former ; émerger ; surgir

CMU Pronouncing Dictionary
SPRING S P R IH1 NG
SPRING S P ER0 IH1 NG
SPRINGS S P R IH1 NG Z
SPRINGS S P ER0 IH1 NG Z
SPRING'S S P R IH1 NG Z
SPRINGER S P R IH1 NG ER0
SPRINGMAN S P R IH1 NG M AH0 N
SPRINGING S P R IH1 NG IH0 NG
SPRINGBORN S P R IH1 NG G B ER0 N
SPRINGTIME S P R IH1 NG T AY2 M

Oxford Advanced Learners Dictionary
spring (v) sprˈɪŋ (s p r i1 ng)
springs (v) sprˈɪŋz (s p r i1 ng z)
springy (j) sprˈɪŋiː (s p r i1 ng ii)
springbok (n) sprˈɪŋbɒk (s p r i1 ng b o k)
springier (j) sprˈɪŋɪəʳr (s p r i1 ng i@ r)
springing (v) sprˈɪŋɪŋ (s p r i1 ng i ng)
spring-gun (n) sprˈɪŋ-gʌn (s p r i1 ng - g uh n)
springboks (n) sprˈɪŋbɒks (s p r i1 ng b o k s)
springiest (j) sprˈɪŋɪɪst (s p r i1 ng i i s t)
springless (j) sprˈɪŋləs (s p r i1 ng l @ s)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[chūn, ㄔㄨㄣ, ] spring (time); gay; joyful; youthful; love; lust; life, #1,459 [Add to Longdo]
春节[chūn jié, ㄔㄨㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Spring Festival (Chinese New Year), #1,870 [Add to Longdo]
春天[chūn tiān, ㄔㄨㄣ ㄊㄧㄢ, ] spring (season), #4,457 [Add to Longdo]
春秋[chūn qiū, ㄔㄨㄣ ㄑㄧㄡ, ] spring and autumn; four seasons; the year; a person's age; Spring and Autumn period (770-476 BC), with many states contending for hegemony; Spring and Autumn Annals, chronicle of Lu State 722-481 BC, the earliest surviving Chinese history in the form of a, #7,093 [Add to Longdo]
春季[chūn jì, ㄔㄨㄣ ㄐㄧˋ, ] springtime, #7,945 [Add to Longdo]
春风[chūn fēng, ㄔㄨㄣ ㄈㄥ, / ] spring wind, #10,941 [Add to Longdo]
泉水[quán shuǐ, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, ] spring water, #17,637 [Add to Longdo]
弹簧[tán huáng, ㄊㄢˊ ㄏㄨㄤˊ, / ] spring, #17,901 [Add to Longdo]
春光[chūn guāng, ㄔㄨㄣ ㄍㄨㄤ, ] spring sunshine, #23,891 [Add to Longdo]
春联[chūn lián, ㄔㄨㄣ ㄌㄧㄢˊ, / ] Spring Festival couplets; New Year scrolls, #24,562 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Antriebspese { f } [ techn. ]spring belt [Add to Longdo]
Bogenansatz { m } [ arch. ]spring of an arch; springing of an arch [Add to Longdo]
Federzirkel { m }spring dividers [Add to Longdo]
Feder { f } [ techn. ] | Parallelschaltung { f } von Federn | Reihenschaltung { f } von Federnspring | springs in parallel | springs in series [Add to Longdo]
Federbride { f }; Federbügel { m }spring clamp [Add to Longdo]
Federelement { n }spring element [Add to Longdo]
Federisolator { m }spring isolator [Add to Longdo]
Federkennlinie { f } [ techn. ]spring characteristics [Add to Longdo]
Federklammer { f }spring clip [Add to Longdo]
Federkonstante { f }spring constant [Add to Longdo]
Federkörner { m }spring center punch [Add to Longdo]
Federmanometer { n }spring pressure gauge [Add to Longdo]
Federring { m } [ techn. ] | geschlitzter Federringspring washer | spring lock ring [Add to Longdo]
Federscheibe { f }spring washer [Add to Longdo]
Federsonde { f }spring probe [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
いさら井;細小井[いさらい, isarai] (n) (arch) small water spring [Add to Longdo]
かえるの目借時;蛙の目借時;蛙の目借り時[かえるのめかりどき;かえるのめかるどき(かえるの目借時;蛙の目借時);かわずのめかりどき(蛙の目借時;蛙の目借り時), kaerunomekaridoki ; kaerunomekarudoki ( kaeruno me shaku toki ; kaeru no me shaku t] (exp) springtime mating of frogs (haiku term) [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]
すす払い;煤払い[すすはらい, susuharai] (n) (1) cleaning dust etc. from rooms; housecleaning; (2) (See 煤掃き) (the traditional Japanese end-of-the-year, 13th December) big house cleaning; spring cleaning (only not in spring) [Add to Longdo]
ぜんまい仕掛け;ばね仕掛け;発条仕掛け[ぜんまいじかけ(ぜんまい仕掛け;発条仕掛け);ばねじかけ(ばね仕掛け;発条仕掛け), zenmaijikake ( zenmai shikake ; hatsujou shikake ); banejikake ( bane shikake ; hat] (n, adj-no) clockwork (motor, etc.); spring action [Add to Longdo]
たたき台;叩き台[たたきだい, tatakidai] (n, adj-no) chopping block; springboard for discussion [Add to Longdo]
なごり雪;名残り雪;名残雪[なごりゆき, nagoriyuki] (n) (1) (See 残雪) lingering snow; (2) snowfall at the end of the winter or the beginning of spring [Add to Longdo]
ぺこん;ぺこり;ぺこりん[pekon ; pekori ; pekorin] (adv, adv-to) (1) sound of thin metal or plastic surface caving in and springing back; (2) action of quickly bowing or lowering one's head; (with a) bob of the head [Add to Longdo]
もちもち[mochimochi] (adj-no, vs) springy (texture) [Add to Longdo]
アホ毛[アホげ, aho ge] (n) (1) (m-sl) (See 寝癖) long spike (or 'antenna') of hair, may do tricks (seen in anime and manga); (2) frizz; short tufts springing up from hair surface here and there [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
噴水[ふんすい, funsui] Springbrunnen, Fontaene [Add to Longdo]
跳ぶ[とぶ, tobu] springen, huepfen [Add to Longdo]
躍る[おどる, odoru] springen, huepfen [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4776 seconds, cache age: 6.351 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม