Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ sponge แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
74 ผลลัพธ์ สำหรับ sponge  S P AH1 N JH
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -sponge-, *sponge*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
sponge[N] ฟองน้ำ (สัตว์ทะเลชนิดหนึ่ง), Syn. poriferan
sponge[N] ยางฟองน้ำ
sponge[VT] เช็ดถูด้วยฟองน้ำ, Syn. mop up
sponge[VI] เกาะคนอื่นกิน, See also: อาศัยคนอื่นยังชีพ, Syn. eadge, crave
sponge on[PHRV] อาศัย, See also: พึ่งพิง, ยังชีพด้วยค่าใช้จ่ายของคนอื่นโดยไม่ได้รับเชิญ, Syn. spatter on, spatter with, splash over, splash with
sponge up[PHRV] ดูด/ซับด้วยฟองน้ำ
sponge off[PHRV] ถูออกด้วยฟองน้ำ, See also: ซับออกด้วยฟองน้ำ, Syn. sponge away
sponge out[PHRV] ถูออกด้วยฟองน้ำ, See also: ซับออกด้วยฟองน้ำ, Syn. sponge away
sponge away[PHRV] ถูออกด้วยฟองน้ำ, See also: ซับออกด้วยฟองน้ำ, Syn. sponge off
sponge cake[N] ขนมเค้ก
Hope Dictionary
sponge(สพันจฺ) n. ฟองน้ำ vt. ถูด้วยฟองน้ำ,ดูดซึมด้วยฟองน้ำ vi. ซับน้ำ,เก็บฟองน้ำ,อาศัยคนอื่นยังชีพ -Phr. (throw in the sponge ยอมแพ้), Syn. exploit,impose on
Nontri Dictionary
sponge(n) ฟองน้ำ,กาฝาก,ขนมฟู
sponge(vt) ถู,เช็ดด้วยฟองน้ำ,ลบ,ซับ
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sponge๑. ฟองน้ำ๒. ก้อนซับ, แผ่นซับ๓. ซับเช็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spongeฟองน้ำ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sponge tentจุกถ่างทำด้วยฟองน้ำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
You're right. A sponge bath from this woman would really be paradise. ให้เธอเช็ดตัว คงเหมือนขึ้นสวรรค์เลยนะ Punchline (1988)
I just had the walls sponge painted, Val. ฉันเพิ่งมีกำแพงฟองน้ำทาสี Val The Birdcage (1996)
Spiker and Sponge might see you, and they hate spiders. ป้าสไปค์เกอร์และป้าสปันจ์อาจเห็น และพวกเขาเกลียดแมงมุม James and the Giant Peach (1996)
I've just found some sponge cake. ข้าเจอเค้กฟองนํ้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Oh, uh, you might want to give jane a sponge bath 'cause she had a little... accident. โอ้ เอ่อ คุณน่าจะเช็ดตัวเจนนะคะ หรืออาบน้ำ เพราะเธอ เอ่อ มีอุบัติเหตุนิดหน่อย Listen to the Rain on the Roof (2006)
Before They Give Him His Last Sponge Bath. ก่อนที่เค้าจะอาบน้ำให้คาลอสก่อนออกร.พ แล้วล่ะ Something's Coming (2007)
Now the room upstairs is bigger, it's got cable, better-looking sponge bath nurses. ถ้าคุณรู้สึกไม่สบาย คุณเรียกผมได้โดยตรง,ไม่ใช่ดร.วิลสัน เขากำลังต้องถูกฉีดฮอร์โมนเข็มสุดท้าย Alone (2007)
How about Sponge Bob? สปอนจ์บ๊อบเป็นไง The Nanny Diaries (2007)
Some artists use sponges for painting. ศิลปินบางคนใช้ฟองน้ำในการระบายสี Page Turner (2008)
They are sponges that regulate the flow of water. ฟองน้ำควบคุมการไหลของน้ำ Home (2009)
So, the sponge is the electrolyte? งั้น เอ่อ ฟองน้ำก็คืองอิเล็กโทรไลต์ใช่ไหม 4 Days Out (2009)
100.1. - Oy. You mind giving him a sponge bath, cool him off? 100.1 คุณช่วย พาเขาไปเช็ดตัว ให้ตัวเย็นได้มั้ยคะ Lost Boys (2009)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spongeA sponge absorbs liquids.
spongeA sponge absorbs water.
spongeI sponged a dinner off my uncle.
spongePlease sponge the mess up of the table.
spongeSponge absorbs water so it is convenient for shading water-colours and such.
spongeThe boxing match was completely one-sided, one pug was so badly mauled that his manager had to throw in the sponge.
spongeThe mother sponged her sick child's face.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ฟองน้ำ[N] sponge, Example: เธอเคยเห็นฟองน้ำเป็นๆ ในทะเลบ้างหรือเปล่า, Count unit: ก้อน, เรียกตามลักษณะและขนาด เช่น ชิ้น, แผ่น, ม้วน, Thai definition: สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลังทุกชนิดในจำพวก Porifera มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้น ลักษณะเป็นรูพรุน อุ้มน้ำ พบทั้งในทะเลและน้ำจืด
ฟองน้ำ[N] sponge, Example: ที่ก้นกระถางจะมีฟองน้ำคอยซับน้ำและเก็บน้ำไว้เพื่อให้ความชุ่มชื่นแก่ต้นไม้, Count unit: ก้อน, เรียกตามลักษณะและขนาด เช่น ชิ้น, แผ่น, ม้วน, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นรูพรุน อ่อนนุ่ม และซับน้ำได้ดี
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บวบเหลี่ยม[n. exp.] (būap līem) EN: sponge gourd ; Angled Gourd ; vegetable gourd ; Chinese oka   
ฟองน้ำ[n.] (føngnām) EN: sponge   FR: éponge [f]
ฟองน้ำใช้ครัว[n. exp.] (føngnām chai khrūa) EN: kitchen sponge   FR: éponge de cuisine [f]
ฟองน้ำล้างจาน[n. exp.] (føngnām lāng jān) EN: kitchen sponge   FR: éponge à vaisselle [f]
ขนมฟู[n. exp.] (khanom fū) EN: Chinese sponge cake   
ขนมสาลี่[n. exp.] (khanom sālī) EN: Thai sponge cake   
กระถินหอม[n. exp.] (krathin høm) EN: Sponge Tree ; Sweet Wattle   
กระถินเทศ[n. exp.] (krathin thēt) EN: Sponge Tree ; Sweet Wattle   
รังบวบ[n.] (rangbūap) EN: loofah ; dried tough fiber of the sponge-gourd   
สาลี่[n.] (sālī) EN: Thai sponge cake   
CMU Pronouncing Dictionary
SPONGE   S P AH1 N JH
SPONGED   S P AH1 N JH D
SPONGES   S P AH1 N JH IH0 Z
SPONGEFORM   S P AH1 N JH IH0 F AO2 R M
Oxford Advanced Learners Dictionary
sponge  (v) spˈʌnʤ
sponged  (v) spˈʌnʤd
sponger  (n) spˈʌnʤər
sponges  (v) spˈʌnʤɪz
spongers  (n) spˈʌnʤəz
sponge-cake  (n) spˈʌnʤ-kɛɪk
sponge-cakes  (n) spˈʌnʤ-kɛɪks
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
海绵[hǎi mián, ㄏㄞˇ ㄇㄧㄢˊ, / 綿] sponge, #12,838 [Add to Longdo]
蜂糕[fēng gāo, ㄈㄥ ㄍㄠ, ] sponge cake (light steamed flour or rice cake), #376,511 [Add to Longdo]
松糕[sōng gāo, ㄙㄨㄥ ㄍㄠ, / ] sponge cake [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
Porengummi {m}sponge rubber [Add to Longdo]
Schwamm {m} | Schwämme {pl} | mit einem Schwamm abwaschen; mit einem Schwamm abwischensponge | sponges | to sponge down; to sponge off [Add to Longdo]
Stockschwamm {m}sponge on a stick [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
どら焼き;銅鑼焼き[どらやき, dorayaki] (n) Japanese dessert consisting of two slices of kasutera (sponge cake) with red bean jam in between [Add to Longdo]
カステラ(P);カステーラ[, kasutera (P); kasute-ra] (n) sponge cake (por [Add to Longdo]
シフォンケーキ[, shifonke-ki] (n) chiffon (cake); sponge (cake) [Add to Longdo]
スポンジ(P);スパンジ(ik)[, suponji (P); supanji (ik)] (n) sponge; (P) [Add to Longdo]
スポンジケーキ[, suponjike-ki] (n) sponge cake; (P) [Add to Longdo]
スポンジゴム[, suponjigomu] (n) sponge rubber [Add to Longdo]
スポンジボール[, suponjibo-ru] (n) soft ball; sponge ball [Add to Longdo]
スポンジラバー[, suponjiraba-] (n) sponge rubber [Add to Longdo]
スポンジ状[スポンジじょう, suponji jou] (n) (1) sponge; (adj-no) (2) spongy; spongiform [Add to Longdo]
海綿[かいめん;うみわた, kaimen ; umiwata] (n,adj-no) sponge [Add to Longdo]
Time: 0.0111 seconds, cache age: 196.607 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม