Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ smashers แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
6 ผลลัพธ์ สำหรับ smashers  S M AE1 SH ER0
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -smashers-, *smashers*, smasher

Oxford Advanced Learners Dictionary
smashers  (n) smˈæʃəz
Hope Dictionary
atom smasherเครื่องมือไฟฟ้าสถิตหรือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ผลิตอนุภาคที่มีพลังงานสูงแล้วยิงเข้าที่เป้าหนึ่ง (accelerator)
CMU Pronouncing Dictionary
SMASHER   S M AE1 SH ER0
Oxford Advanced Learners Dictionary
smasher  (n) smˈæʃər
smashers  (n) smˈæʃəz
DING DE-EN Dictionary
Mordsding {n} | Mordsdinge {pl}smasher | smashers [Add to Longdo]
Time: 0.0186 seconds, cache age: 179.29 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม