Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ sink แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


115 ผลลัพธ์ สำหรับ sink  S IH1 NG K
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -sink-, *sink*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
sink(vi) จม, Syn. fall, drop, plunge, Ant. rise
sink(vt) ทำให้จม, Syn. fall, drop, plunge, Ant. rise
sink(vi) ตกลง, See also: ต่ำลง, ลดลง, Syn. deflate, degrade, Ant. elevate, raise
sink(n) อ่างสำหรับล้าง
sinker(n) ผู้จม
sink in(phrv) ซึมเข้า, Syn. soak in
sink in(phrv) (เรือ) จมใน
sink to(phrv) ทรุดลง, See also: ล้มลงกับ, ล้มฟุบกับ
sink to(phrv) (ที่ดิน, พื้นดิน) มีไปจนถึง
sink to(phrv) ทรุดลงกับ, See also: ล้มลงกับ, ล้มฟุบกับ

Hope Dictionary
sink(ซิงคฺ) vi., vt. (ทำให้) จม, จมลง, จมหายไป, ต่ำลง, ตก, ยุบ, ลดลง, เพียบลง, ลึกลง, ถลำลง, เอียงลง, ทรุดลง, เพียบลง, เสื่อมลง, ซาลง, โบ๋, ซึมลง, แทรกซึม, นั่งลง, ฝัง, ทำให้เสื่อมลง, ลด, ขุด, เจาะ, เซาะ, สลัก, โค่น, ล้ม, ลงทุน. n.. อ่าง, อ่างล้าง, หนอง, ร่องน้ำ, ท่อน้ำ, แหล่งชั่วร้าย, หลุมน้ำ,
sinkage(ซิง'คิจ) n. การจมลง, กระบวนการจมลง, ปริมาณที่จมลง
countersink { countersank(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า, เจาะรู
countersinking(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า, เจาะรู
countersinks }(เคา'เทอะซิงค) vt. คว้านรูเพื่อให้ตะปูเข้า, เจาะรู
diesinkern. คนแกะแม่พิมพ์

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sinkแหล่งปลายทาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
sink lake; karst lake; karst pond; solution lakeทะเลสาบคาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sink; limesink; limestone sinkหลุมยุบในหินปูน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sinkhole; leach holeหลุมยุบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sinking fundเงินสำรองเพื่อชำระหนี้สาธารณะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sinking fundเงินทุนสำรองเพื่อชำระหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
sink holeหลุมยุบ, หลุมลึกบนพื้นดินเกิดจากสะเก็ดดาวตกลงมาทำให้แผ่นดินยุบตัวลงไปหรือเกิดจากน้ำละลายเอาสารใต้พื้นดิน  เช่น เกลือหินออกไปทำให้พื้นดินยุบตัวลงเป็นหลุมใหญ่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sinkholeหลุมยุบ, Example: หลุมลึกบนแผ่นดินที่ปากเกือบกลม และมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว 20 ถึงกว่า 200 ม. เกิดจากน้ำละลายเอาหินเกลือ หินยิปซัม หรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปเสีย ทำให้พื้นดินตอนบนยุบตัวลง เป็นหลุมใหญ่ หากการละลายสารดังกล่าวเป็นไปอย่างกว้างขวาง [สิ่งแวดล้อม]
sinkhole; leach holesinkhole; leach hole, หลุมยุบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Sinking fundกองทุนจม [การบัญชี]
Sinking fund methodวิธีกองทุนจม [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I would love to sink my teeth into your little bottom. ผมอยากจะฝังฟันของผมลงบนก้นอูม ๆ ของคุณจริง ๆ! Mannequin (1987)
I should sink a well down here and retire. ผมน่าจะพังกำแพงนี่ แล้วก็ปลดเกษียณเลย Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
After the wedding, the fears began to sink in, take hold. หลังจากงานแต่งงาน ความกลัวก็เริ่มจมลงไป จับเอาไว้ The Joy Luck Club (1993)
That's why you gamble swimming with a body that can sink like a rock? นั่นเป็นเหตุผลที่ต้องลงไปว่ายน้ำ เสี่ยงกับการดิ่งลงเหมือนหินงั้นรึ? Ghost in the Shell (1995)
It is unsinkable. God himself could not sink this ship. ใช่แล้ว แม้แต่พระเจ้ายังไม่มีทางจมมันได้เลย Titanic (1997)
He figures anything big enough to sink the ship, they're gonna see in time to turn. คิดว่าถ้าเห็นก้อนน้ำแข็งจะสั่งเลี้ยวทัน Titanic (1997)
Unbelievable Come on you can do better than that Jelly, show them how to sink a ship เหลือเชื่อชะมัด นายทำได้ดีกว่านั้นตั้งเยอะ เจลลี่ สอนวิธีเจ๊งให้พวกเขาหน่อย The Legend of 1900 (1998)
If nothing mattered, you'd love me and not some man whose chin could sink the Titanic. เพราะถ้ามันไม่สำคัญคุณคงรักผม ไม่ใช่ไปรักผู้ชายที่คางยื่น จนจมไททานิคได้ Bicentennial Man (1999)
He must sink this shot from 110 yards to win the championship. เขาต้องตีช็อตนี้จาก 110 หลา ลงหลุมเพื่อเป็นแชมป์ The Legend of Bagger Vance (2000)
Hagen wants Spec to hold the flag for him in case he sinks it. - เฮเก้นให้สเปคถือธงไว้ The Legend of Bagger Vance (2000)
They slowly grow, then they burst... and sink back into the sea. เติบโตขึ้นอย่างช้าๆ.. แล้วก็แตกออก สุดท้าย.. Visitor Q (2001)
Being with you, she seems to sink deeper and deeper. การได้อยู่กับนาย เธอดูเหมือนว่าจะจมลงไปและดิ่งลึกลงไปอีก Platonic Sex (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sinkA sailor saw his fellow sailor sink from exhaustion.
sinkHe had heard that war had started, but it didn't sink in for a long time until his father was drafted into the army.
sinkI am able to fix the sink this afternoon.
sinkI escaped from the sinking boat with difficulty.
sinkIf you stack the dishes up by the sink, I'll do them later.
sinkI haven't had time to do the dishes for two days; they are in a pile in the kitchen sink.
sinkI saw the ship sink in the sea.
sinkIt was sink or swim with me.
sinkI was watching the red sun sinking in the west.
sinkI wish I could sink through the floor.
sinkJust like rats leaving a sinking ship.
sinkKeiko deftly piles up the cutlery and takes them to the sink.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตกน้ำ(v) sink, See also: fall, submerge, Example: กล้องถ่ายรูปหลุดมือผมตกน้ำไป, Thai Definition: ตกลงไปในน้ำ
บุ๋ม(v) sink in, See also: dent, Syn. บุบ, ยุบ, Example: เบาะบุ๋มลงไปเป็นวงกว้างเพราะน้ำหนักตัวร่วม 100 กิโลของป้า, Thai Definition: ที่ยุบเป็นรอยลึกลงไป
ล่ม(v) sink, See also: capsize, submerge, go down, founder, Example: เรือได้ล่มและจมดิ่งสู่ใต้สายธารของลูกคลื่น, Thai Definition: กิริยาที่ไม่ทรงตัวอยู่ เอียงจนตะแคงหรือคว่ำ, กิริยาที่จม, ทำให้จมลง
อ่างล้างหน้า(n) sink, See also: washbasin, basin, Example: สุขภัณฑ์ที่ใช้ในห้องน้ำมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำฝักบัว และที่นั่งถ่ายชนิดชักโครก, Count Unit: อ่าง
อับปาง(v) capsize, See also: sink, Syn. ล่ม, จม, Example: เรือไททานิคอับปางลงจากการพุ่งชนภูเขาน้ำแข็งกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในปี 1911
ทรุดนั่ง(v) sink into a chair, See also: lower oneself into a sitting position, sit, Ant. ลุกยืน, Example: ผมโยนไม้กวาดลงไปบนพื้น แล้วเดินกลับไปทรุดนั่งบนเก้าอี้ตัวเดิม, Thai Definition: ลดตัวลงนั่ง, หย่อนตัวลงนั่ง
ทรุด(v) sink, See also: sag, collapse, subside, shrink, deteriorate, cave in, Syn. ยุบ, จม, Example: พื้นดินในกรุงเทพฯ ทรุดลง เพราะมีการขุดน้ำบาดาลขึ้นมาใช้มาก, Thai Definition: จมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ
ยวบยาบ(adv) sinking and rebounding, See also: waving, yielding, swaying, fluctuating, waving, Example: ช้างเดินยวบยาบ, Thai Definition: อาการเดินหนักๆ ช้าๆ ทำให้พื้นไหวเยือกๆ
จม(v) sink, See also: submerge, Ant. ลอย, Example: เมื่อเหลียวมองรอบข้างจึงรู้ว่าเรือยังไม่จม แต่ระดับน้ำในเรือสูงเลยหัวเข่าขึ้นมาแล้ว, Thai Definition: หายลงไปหรืออยู่ใต้พื้นผิว
จมดิ่ง(v) submerge, See also: sink, Syn. จม, Ant. ลอย

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อ่างล้างชาม[āng lāng chām] (n, exp) EN: sink  FR: évier [ m ]
อ่างล้างหน้า[āng lāng nā] (n) EN: washbasin ; sink  FR: lavabo [ m ]
อับปาง[appāng] (v) EN: capsize ; sink ; wreck ; founder  FR: faire nauvrage ; chavirer ; sombrer
จม[jom] (v) EN: sink ; submerge ; be imbedded ; be immersed  FR: couler ; s'enfoncer ; être submergé ; sombrer
จมดิ่ง[jomding] (v) EN: submerge ; sink
ล่ม[lom] (v) EN: sink ; capsize ; submerge ; go down ; founder  FR: couler ; sombrer
เรือล่ม[reūa lom] (v) EN: sink  FR: faire nauvrage
ทรุด[sut] (v) EN: subside ; sink ; sag ; collapse ; shrink ; cave in  FR: s'affaiser ; s'enfoncer
ต่ำ[tam] (v) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive  FR: plonger
ต่ำต้อย[tamtøi] (v) EN: go down ; depreciate ; sink

CMU Pronouncing Dictionary
SINK S IH1 NG K
SINKO S IH1 NG K OW0
SINKS S IH1 NG K S
SINKER S IH1 NG K ER0
SINKING S IH1 NG K IH0 NG
SINKLER S IH1 NG K L ER0
SINKHOLE S IH1 NG K HH OW2 L
SINKHORN S IH1 NG K HH ER0 N
SINKFIELD S IH1 NG K F IY2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary
sink (v) sˈɪŋk (s i1 ng k)
sinks (v) sˈɪŋks (s i1 ng k s)
sinker (n) sˈɪŋkər (s i1 ng k @ r)
sinkers (n) sˈɪŋkəz (s i1 ng k @ z)
sinking (v) sˈɪŋkɪŋ (s i1 ng k i ng)
sinkable (j) sˈɪŋkəbl (s i1 ng k @ b l)
sinkings (n) sˈɪŋkɪŋz (s i1 ng k i ng z)
sinking-fund (n) sˈɪŋkɪŋ-fʌnd (s i1 ng k i ng - f uh n d)
sinking-funds (n) sˈɪŋkɪŋ-fʌndz (s i1 ng k i ng - f uh n d z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
水槽[shuǐ cáo, ㄕㄨㄟˇ ㄘㄠˊ, ] sink, #35,571 [Add to Longdo]
沉落[chén luò, ㄔㄣˊ ㄌㄨㄛˋ, ] sink, fall, #75,673 [Add to Longdo]

Longdo Approved DE-TH
sinken(vi) |sank, ist gesunken| ลดลง, ลดต่ำ, ตกลง, หล่น, ร่วง, จมลง เช่น Die Temperatur sinkt. อุณหภูมิลดต่ำลง, Ein Schiff ist gestern gesunken. เมื่อวานมีเรือลำหนึ่งจม, See also: fallen, A. steigen, Related: senken, Syn. abnehmen

DING DE-EN Dictionary
Ausguss { m } | Ausgüsse { pl }sink | sinks [Add to Longdo]
Sinkgeschwindigkeit { f }sedimentation velocity [Add to Longdo]
Spüle { f }sink unit [Add to Longdo]
sinken; versinken; untergehen | sinkend; versinkend; untergehend | gesunken; versunken; untergegangen | er/sie/es sinkt | ich/er/sie/es sank | wir/sie sanken | er/sie/es ist/war gesunken | ich/er/sie sänketo sink { sank; sunk, sunken } | sinking | sunken; sunk | he/she/it sinks | I/he/she/it sank | we/they sank | he/she/it is/was sunken | I/he/she would sink [Add to Longdo]
sinken; untergehen | sinkendto founder | foundering [Add to Longdo]
sinken (unter) | sinkend | gesunkento drop (below) | dropping | dropped [Add to Longdo]
sinken | sinkendto subside | subsiding [Add to Longdo]
sinkend { adv }downwardly [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ぶくり[bukuri] (adv) sound of something floating or sinking in water [Add to Longdo]
へたり込む[へたりこむ, hetarikomu] (v5m) to sit down hard; to sink down to the floor [Add to Longdo]
シンカー[shinka-] (n) sinker; (P) [Add to Longdo]
シンキング[shinkingu] (n, vs) (1) thinking; (2) sinking [Add to Longdo]
シンク[shinku] (n) (1) sink; (2) sync (synchronous); (P) [Add to Longdo]
データ受信装置[データじゅしんそうち, de-ta jushinsouchi] (n) { comp } data sink [Add to Longdo]
ドリーネ;ドリネ[dori-ne ; dorine] (n) doline (sinkhole, in karst topography) (ger [Add to Longdo]
ヒートシンク[hi-toshinku] (n) { comp } heat sink [Add to Longdo]
ヘルシンキ[herushinki] (n) Helsinki; (P) [Add to Longdo]
ユーティリティー;ユーティリティ;ユティリティー[yu-teiritei-; yu-teiritei ; yuteiritei-] (n) (1) utility; (2) room with sink, washing machine, etc. in a house or apartment [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
データ受信装置[データじゅしんそうち, de-ta jushinsouchi] data sink [Add to Longdo]
ヒートシンク[ひーとしんく, hi-toshinku] heat sink [Add to Longdo]
通報受端[つうほうじゅたん, tsuuhoujutan] message sink [Add to Longdo]
放熱板[ほうねつばん, hounetsuban] heat sink [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
[ぼつ, botsu] SINKEN, UNTERGEHEN [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.113 seconds, cache age: 24.676 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม