Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ satisfactions แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


165 ผลลัพธ์ สำหรับ satisfactions  S AE2 T AH0 S F AE1 K SH AH0 N Z
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -satisfactions-, *satisfactions*, satisfaction

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *satisfactions*
CMU Pronouncing Dictionary
SATISFACTIONS S AE2 T AH0 S F AE1 K SH AH0 N Z
SATISFACTION S AE2 T AH0 S F AE1 K SH AH0 N
SATISFACTION S AE2 T IH0 S F AE1 K SH AH0 N
DISSATISFACTION D IH2 S AE0 T IH0 S F AE1 K SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary
satisfactions (n) sˌætɪsfˈækʃənz (s a2 t i s f a1 k sh @ n z)
satisfaction (n) sˌætɪsfˈækʃən (s a2 t i s f a1 k sh @ n)
dissatisfaction (n) dˌɪssˌætɪsfˈækʃən (d i2 s s a2 t i s f a1 k sh @ n)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
satisfaction(n) ความพอใจ, See also: ความถูกใจ, การทำให้พึงพอใจ, Syn. retaliation, counterattack
satisfaction(n) การชดเชย, See also: การชดใช้
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ, See also: ความขุ่นเคือง, Syn. grievance, gripe, grumble, Ant. compliment
self-satisfaction(n) ความพึงพอใจในตัวเอง, See also: ความอิ่มเอมใจ, Syn. self-complacency, pride, vanity

Hope Dictionary
dissatisfactionn. ความไม่พอใจ, ความไม่อิ่ม, Syn. discontent
satisfaction(แซททิสแฟค'เชิน) n. ความพอใจ, การทำให้พอใจ, การถ่ายบาป, การแก้แค้น, สิ่งที่ชดเชย, See also: satisfactional adj., Syn. gratification, fulfillment

Nontri Dictionary
dissatisfaction(n) ความไม่พอใจ, ความไม่จุใจ, ความไม่อิ่ม, ความไม่ถูกใจ
satisfaction(n) ความสมปรารถนา, ความพอใจ, ความสาแก่ใจ
SELF-self-satisfaction(n) ความอิ่มเอมใจ, ความพอใจในตนเอง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
satisfactionความพอใจ, การทำให้พอใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Accord and satisfactionข้อตกลงประนีประนอม [TU Subject Heading]
Consumer satisfactionความพอใจของผู้บริโภค [TU Subject Heading]
Job satisfactionความพอใจในการทำงาน [TU Subject Heading]
Patient satisfactionความพอใจของผู้ป่วย [TU Subject Heading]
Resident satisfactionความพอใจของผู้อยู่อาศัย [TU Subject Heading]
Satisfactionความพอใจ [TU Subject Heading]
User satisfactionความพอใจของผู้ใช้ [TU Subject Heading]
Dissatisfactionความไม่พอใจ [การแพทย์]
Job Satisfactionความพอใจในการทำงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very well. I hope I shall do everything to your satisfaction, madam. ค่ะ ฉันก็หวังว่าจะทําให้คุณพอใจเช่นกันค่ะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
He'll have to entertain somewhere else to obtain satisfaction. เขาจะต้องสร้างความบันเทิงตก เลือดสกปรก ที่อื่นสำหรับเขาที่จะได้รับ ความพอใจ เขาจะไม่ได้ครับ How I Won the War (1967)
There's lots of satisfaction to be had out of the anticipation. มีจำนวนมากของความพึงพอใจ ที่จะได้เป็น จากความคาดหมาย How I Won the War (1967)
Don't give them the satisfaction, the fucks. ไม่ให้พวกเขาหลับเลยรึไง ไอบ้า Goodfellas (1990)
Three needs. "Three reasons to buy. Satisfaction guaranteed. "สามเหตุผลที่ต้องซื้อ รับรองความพอใจ The Joy Luck Club (1993)
Every true lover knows that the moment of greatest satisfaction... comes when ecstasy is long over... and he beholds before him... the flowers which has blossomed beneath his touch. นักรักตัวจริงรู้ ถึงนาทีแห่งความสุขสุดยอด จะมาเมื่อเวลานั้นที่ยาวนานสิ้นสุด Don Juan DeMarco (1994)
The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place. ความพอใจที่จะได้ชัยชนะเหนือชายหนุ่ม ที่มีค่าน้อยที่สุดในอังกฤษ อาจจะยังมีเหลืออยู่ในที่ที่เหมาะสม Episode #1.6 (1995)
It shall be settled to our satisfaction or we'll be leaving as soon as possible. เราจะต้องอยู่ที่นี่ด้วยความเต็มใจหรือว่า จะเดินทางออกไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Anna and the King (1999)
-For the inner satisfaction it brings. \ เพื่อที่คุณจะได้รู้สึกดีกับตัวเองต่างหากละ A Walk to Remember (2002)
With a certain satisfaction, I might add. ...ด้ยความพึงพอใจในระดับหนึ่งน่ะนะผมว่า The Matrix Reloaded (2003)
We need satisfaction. เราต้องทำมัน Eating Out (2004)
We need satisfaction. We shouldn't deny our bodies. ถึงเรามีสติแค่ใหนแต่ว่าเราก็ปฎิเสธความปรารถนาไม่ได้หรอก Eating Out (2004)
- Is it satisfaction or disbelief? เรื่องจริงหรืออำกันเล่นวะ My Little Bride (2004)
- Satisfaction, of course. -เรื่องจริงอยู่แล้วแหงๆ My Little Bride (2004)
give them the satisfaction. อย่าให้มันได้สมใจ The Great Raid (2005)
But I'd hate to deprive the nation of China... of that kind of satisfaction. แต่ฉันไม่อยากทำให้ชาวจีน The Perfect Man (2005)
It's a real specific kind of satisfaction, isn't it... cooking for people? มันเป็นความสุขใจอย่างมาก ใช่ไหมคะ ที่ได้ทำอาหารให้คนอื่น The Perfect Man (2005)
By working hard, we achieve satisfaction. การทำงานหนัก ทำให้เรารู้สึกภูมิใจ Voice (2005)
All we ask for is satisfaction. ชั้นต้องการแค่ความพอใจ Silent Hill (2006)
Satisfaction? ความพอใจเหรอ Silent Hill (2006)
See if it is to your satisfaction ดูถ้ามันจะเป็นตามความต้องการของท่าน Fearless (2006)
Anyway I won't get Umbridge's satisfaction แล้วมันจะทำให้อัมบริดจ์พอใจด้วย Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
I wouldn't give you the satisfaction. กูไม่ยอมให้มันสมใจหรอก Hot Fuzz (2007)
But what sense of hope... or satisfaction, could a reader derive from an ending like that? แต่ .. อะไรล่ะ ความรู้สึกของการมีความหวัง หรืออาจเป็นการลบล้างความผิดก็ได้ ผู้อ่านอยากให้จบแบบนั้นเหรอ Atonement (2007)
Not to my satisfaction apparently. ความพึงพอใจของฉันยังไม่ปรากฏออกมาเลย Transporter 3 (2008)
Right now my satisfaction should be your main concern. จากนี้ไป เป็นไปตามความพึงพอใจของฉัน นั่นคือสิ่งที่คุณจะต้องกังวล Transporter 3 (2008)
Clearly, there is no prize that I could give you that would compare to the satisfaction of having your name and photo immortalized on a Buy More plaque. แน่นอน คงไม่มีรางวัลไหน ที่จะให้ ไปเทียบกับความพอใจ ที่จะได้มี ชื่อและภาพติดถาวร อยู่บนบอร์ดจารึกของบายมอร์ Chuck Versus the Sensei (2008)
For the salvation of my soul, give me true contrition, that I may, day and night by penance make satisfaction for my many sins. สำหรับการไถ่บาปแก่\ วิญญาณข้าพระองค์ ข้าพระองค์สำนึกผิด ทั้งวันทั้งคืน Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
He wanted me to beg for my life, but I wouldn't give him the satisfaction. Is anything usable? Not that I've seen. Power Trip (2008)
BECAUSE THEY EXCITED HIM SEXUALLY. THE COPYCAT'S SATISFACTION ISN'T SEXUAL. ดีไลล่า เกรนแนน ทำงานอะไร? The Angel Maker (2008)
Has my job performance been to your satisfaction, sir? สำหรับคุณ การทำงานของฉันน่าพอใจรึเปล่าคะ Masterpiece (2008)
And if it weren't to your satisfaction, you'd tell me? และถ้าคุณไม่พอใจ คุณก็จะบอกฉันใช่ไหมคะ Masterpiece (2008)
Look, don't answer him, Chloe. Don't give him the satisfaction. เธอรักคนอื่นใช่หรือไม่? Committed (2008)
She wants to deny her parents the satisfaction of saving her life. เธอปฏิเสธพ่อแม่ตัวเอง พอใจมากกว่าที่ จะรักษาชีวิตตัวเอง Emancipation (2008)
Well, if you'd like some self-satisfaction... we do have some... electronic devices right over there. หรือถ้าคุณพอใจที่จะทำด้วยตัวเอง เราก็มี... อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ทางนู้น Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Five thousand Baht, new car smell satisfaction money back. ห้าพันบาท, ใหม่ๆซิงๆ เอ๊าะๆ ไม่พอใจยินดีคืนเงิน Bangkok Dangerous (2008)
But instead of the satisfaction I imagined I'd feel,  แต่เพื่อให้ได้ผลเป็นที่น่าพึงพอใจ ผมคิดว่าผมรู้สึก Frost/Nixon (2008)
I thought you'd get some satisfaction out of seeing him strung up. ผมเลยคาดว่าคุณคงพึงพอใจ เมื่อได้เห็นเขาถูกยึดโยงแบบนี้ Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
He wants the satisfaction of firing us himself. เค้าคงอยากไล่พวกเราออกด้วยตัวเอง Invictus (2009)
Gentlemen, is everything to your satisfaction? ท่านสุภาพบุรุษ คุณมีอะไรให้รับใช้ไหมครับ Mandala (2009)
Well, you must get some satisfaction from what you did to me. แต่คุณต้องสะใจบ้างล่ะ กับสิ่งที่เคยทำกับผม Bound (2009)
"Then you'll have the satisfaction of being right. แต่เธอก็คงรู้สึกดีที่ได้รู้ว่าตัวเองถูก Gone with the Will (2009)
If you complete detention to my satisfaction,  ถ้าเธอทำตัวดีในการกักบริเวณจนฉันพอใจ You've Got Yale! (2009)
If you complete detention to my Satisfaction, yale will still be possible. ถ้าเธอยอมขัดใจเธอทำตามที่ฉันต้องการได้ละก็ เรื่องเข้าเรียนที่เยล... Carrnal Knowledge (2009)
Satisfaction guaranteed. รับประกันความพึงพอใจ Do It, Monkey (2009)
- The satisfaction of being even. เจ๊ากัน แฟร์ๆ ถูก ผิด มันไม่มีหรอก พระเจ้า Pilot (2009)
No, this doesn't. I just get more satisfaction on relearning an old skill. ไม่ มันไม่ใช่ ผมแค่ รู้สึกสบายใจกว่า ที่จะเรียนรู้ทักษะเก่า ๆ The Bond in the Boot (2009)
He double-crossed me, and i... demand satisfaction. ฉันต้องการความพึงพอใจ Enough About Eve (2009)
Besides of the added satisfaction of knowing my father would have to suffer if I were ever caught. แถมยังยินดีที่บอกว่ารู้จักพ่อผม ซึ่งต้องเจ็บปวดแน่ถ้าผมโดนจับ The Last Days of Disco Stick (2009)
the sexual sadist can't find satisfaction from a willing participant. จากผู้ที่ยินยอมพร้อมใจได้ Cradle to Grave (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
satisfactionAn experiment, I would learn much later, when studying the philosophy of science, had to arise from a real dissatisfaction with existing knowledge.
satisfactionHe pouted with dissatisfaction.
satisfactionHis success was a great satisfaction to me.
satisfactionI can't get sexual satisfaction.
satisfactionI had the satisfaction of finishing the work.
satisfactionI noticed that I got a more lasting satisfaction from works of a more incomplete character.
satisfactionIt would be a satisfaction to me.
satisfactionShe expressed satisfaction with her life.
satisfactionWe hope this will be to your satisfaction.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ความพึงพอใจ(n) contentment, See also: satisfaction, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความสมใจ, ความสมหวัง, ความสมปรารถนา, Ant. ความเกลียด, Example: ความสำเร็จในชีวิตของคนปัจจุบันมิได้วัดด้วยความสุข หรือความพึงพอใจจากภาวะภายใน หากเอาปัจจัยภายนอก หรือค่านิยมที่คนทั่วไปยึดถือเป็นเกณฑ์กำหนด, Thai Definition: ความรู้สึกที่สมใจ, ชอบใจ
เฮ้อ(int) sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction, Example: เฮ้อ คราวนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนกันล่ะ, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความเบื่อหน่ายหรือไม่ถูกใจเป็นต้น
ความสันโดษ(n) contentment, See also: satisfaction, gratification, Example: บรรยากาศสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่เข้าไปอาศัยอยู่ดูเป็นลักษณะของความสันโดษมีชีวิตที่ราบเรียบไม่โลดโผนมีจิตใจเอื้ออารีต่อกัน, Thai Definition: ความยินดีหรือความพอใจเท่าที่ตนมีอยู่และความพอใจ ความยินดี ความสบายใจในสิ่งรอบข้าง
ความอิ่มใจ(n) contentedness, See also: gratification, delight, satisfaction, complacency, Syn. ความปลื้มใจ, ความพอใจ, ความสุขใจ, Example: เรื่องธรรมดาของศิลปินเมื่อสิ้นสุดการก้าวเดินช่วงหนึ่งก็มักเกิดความภูมิใจ และความอิ่มใจ
อิฏฐารมณ์(n) satisfaction, See also: gratification, Ant. อนิฏฐารมณ์, Thai Definition: อารมณ์ หรือสิ่งที่น่าปรารถนาน่าพอใจ ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข
ฮึ่ม(int) sound which express dissatisfaction, Thai Definition: คำที่เปล่งออกมาแสดงความไม่พอใจ
รดี(n) pleasure, See also: amusement, satisfaction, contentment, Syn. รติ, ความยินดี, ความชอบใจ
รูจี(n) pleasure, See also: satisfaction, Syn. รุจี, ความชอบใจ
ความขัดเคือง(n) anger, See also: dissatisfaction, discontentment, displeasure, indignation, Syn. ความโกรธเคือง, ความขุ่นเคือง, ความแค้นเคือง, Example: การล้ำพรมแดนทำให้ทั้งสองประเทศเกิดความขัดเคืองถึงกับทำสงครามกัน, Thai Definition: ความโกรธเพราะถูกขัดใจ
ความขุ่นเคือง(n) anger, See also: displeasure, dissatisfaction, resentment, indignation, Syn. ความโกรธเคือง, ความโกรธ, ความเคือง, Example: เรื่องนี้ได้สร้างความขุ่นเคืองแก่ผู้บริหารเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ความรู้สึกไม่พอใจ
ความพอใจ(n) contentment, See also: satisfaction, willingness, Syn. ความชอบใจ, ความพึงพอใจ, Example: คนเราไม่เคยมีความพอใจในสภาพที่เป็นอยู่
ความพึงใจ(n) satisfaction, See also: contentment, complacency, Syn. ความพอใจ, ความชอบใจ, ความพึงพอใจ
ดุษฎี(n) pleasure, See also: admiration, satisfaction, joy, happiness, bliss, Syn. ความยินดี, ความชื่นชม
ถึงอกถึงใจ(adv) to one's heart is content, See also: to one's satisfaction, to one is satisfied, Syn. ถึงใจ, Example: พรรคการเมืองที่กลเม็ดดี ย่อมแสวงหาเป้าหมายสำหรับการโจมตีอย่างดุเดือดแหลกลาญถึงอกถึงใจ
นนท์(n) pleasure, See also: delight, enjoyment, happiness, joy, contentment, satisfaction, Syn. นันท์, ความสนุก, ความยินดี, ความรื่นเริง, Notes: (บาลี, สันสกฤต)
ความสมหวัง(n) fulfillment, See also: gratification, satisfaction, Syn. ความสมปรารถนา, ความสมใจ, Ant. ความผิดหวัง, Example: ชีวิตเขามีแต่ความสมหวังในทุกเรื่อง
ความไม่พอใจ(n) dissatisfaction, See also: displeasure, discontent, Ant. ความพอใจ, Example: การสร้างเขื่อนของรัฐบาลสร้างความไม่พอใจให้กับชาวบ้าน
ความเต็มใจ(n) willingness, See also: contention, satisfaction, Syn. ความสมัครใจ, ความยินดี, Ant. ความไม่เต็มใจ, Example: รัฐบาลมีความเต็มใจในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น, Thai Definition: มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง
ความชื่นชม(n) appreciation, See also: admiration, satisfaction, Syn. ความชื่นชอบ, ความชื่นชมยินดี, Ant. ความรังเกียจ, Thai Definition: ความปีติยินดี
ชักสีหน้า(v) show dissatisfaction (toward someone), See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone, Example: เมื่อถูกเอ็ดเข้าบ่อยๆ เธอก็เริ่มชักสีหน้ากับแม่แสดงอาการไม่พอใจ, Thai Definition: แสดงความไม่พอใจออกทางสีหน้า
ชักหน้า(v) show dissatisfaction (toward someone), See also: suddenly turn hostile, be hostile to someone, Syn. ชักสีหน้า, Thai Definition: ทำสีหน้าโกรธไม่พอใจ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ความไม่พึงพอใจ[khwām mai pheungphøjai] (n) EN: dissatisfaction  FR: mécontentement [ m ]
ความไม่พอใจ[khwām mai phøjai] (n) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration  FR: mécontement [ m ]
ความพึงพอใจ[khwām pheungphøjai] (n) EN: satisfaction [ f ]  FR: satisfaction [ f ]
ความพึงพอใจของผู้บริโภค[khwām pheungphøjai khøng phūbøriphōk] (n, exp) EN: consumer satisfaction
ความพึงพอใจในการทำงาน[khwām pheungphøjai nai kān thamngān] (n, exp) EN: job satisfaction
ความพอใจ[khwām phøjai] (n) EN: contentment ; satisfaction ; willingness  FR: satisfaction [ f ] ; contentement [ m ]

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
满意[mǎn yì, ㄇㄢˇ ㄧˋ, / 滿] satisfied; pleased; to one's satisfaction, #1,703 [Add to Longdo]
冷笑[lěng xiào, ㄌㄥˇ ㄒㄧㄠˋ, ] to sneer; to laugh grimly; grin of dissatisfaction (bitterness, helplessness, indignation etc); bitter, grim, sarcastic or angry smile, #6,400 [Add to Longdo]
大快人心[dà kuài rén xīn, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄞˋ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] to the satisfaction of everyone, #45,416 [Add to Longdo]
两清[liǎng qīng, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧㄥ, / ] loan settled (business term); business complete to the satisfaction of both parties, #87,472 [Add to Longdo]
暗喜[àn xǐ, ㄢˋ ㄒㄧˇ, ] hidden smile; smirk; to rejoice covertly; secret satisfaction concerning one's evil plans [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Befriedigung { f } | Befriedigungen { pl }satisfaction | satisfactions [Add to Longdo]
Erfüllung { f } von Lösungsbedingungenconstraint satisfaction [Add to Longdo]
Genugtuung { f }satisfaction [Add to Longdo]
Kundenzufriedenheit { f }customer satisfaction [Add to Longdo]
Selbstgefälligkeit { f }self-approval; self-satisfaction [Add to Longdo]
Selbstzufriedenheit { f }self-satisfaction [Add to Longdo]
Unzufriedenheit { f }dissatisfaction [Add to Longdo]
Zufriedenheit { f } | zu meiner vollen Zufriedenheitsatisfaction | to my complete satisfaction [Add to Longdo]
etw. mit Befriedigung (Genugtuung) feststellen | feststellend | festgestelltto notice sth. with satisfaction | noticing | noticed [Add to Longdo]
zu { prp; +Dativ } | komm zu mir | zu meiner Zufriedenheit | zu niedrigen Preisen | zu einem großen Teil | im Verhältnis 4 zu 1to | come to me; come to my place | to my satisfaction | at low prices | to a large extent | at a ratio of 4 to 1 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
にんまり笑う[にんまりわらう, ninmariwarau] (exp, v5u) to smile complacently; to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]
ぱっとしない;パッとしない[pattoshinai ; patsu toshinai] (exp) expression of vague dissatisfaction with a thing, person, or situation [Add to Longdo]
サティスファクション[sateisufakushon] (n) satisfaction [Add to Longdo]
[えつ, etsu] (n) self-satisfaction; rejoicing [Add to Longdo]
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp, v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction [Add to Longdo]
円満[えんまん, enman] (adj-na, n) perfection; harmony; peace; smoothness; completeness; satisfaction; integrity; (P) [Add to Longdo]
会心[かいしん, kaishin] (n, vs) congeniality; satisfaction; (P) [Add to Longdo]
会心の笑みを浮かべる[かいしんのえみをうかべる, kaishinnoemiwoukaberu] (exp, v1) to smile a smile of satisfaction [Add to Longdo]
堪能(P);勘能[たんのう(堪能)(P);かんのう(ok), tannou ( tannou )(P); kannou (ok)] (adj-na) (1) proficient; skillful; (n, vs) (2) satisfaction; (3) { Buddh } fortitude; (P) [Add to Longdo]
甘心[かんしん, kanshin] (n, vs) satisfaction [Add to Longdo]
顧客満足[こかくまんぞく(P);こきゃくまんぞく, kokakumanzoku (P); kokyakumanzoku] (n) customer satisfaction; (P) [Add to Longdo]
顧客満足度[こきゃくまんぞくど, kokyakumanzokudo] (n) (degree of) customer satisfaction [Add to Longdo]
思い通り;思いどおり[おもいどおり, omoidoori] (adj-na, n) at one's pleasure; as one likes; to one's satisfaction [Add to Longdo]
思うがまま[おもうがまま, omougamama] (exp) (See 思うまま) to one's heart's content or satisfaction [Add to Longdo]
思うまま;思う儘[おもうまま, omoumama] (n) to one's heart's content or satisfaction [Add to Longdo]
自己満[じこまん;ジコマン, jikoman ; jikoman] (n) (abbr) (sl) (See 自己満足) self-satisfaction; (self-)complacency [Add to Longdo]
自己満足[じこまんぞく, jikomanzoku] (n, vs, adj-no) self-satisfaction; (self-)complacency [Add to Longdo]
自足[じそく, jisoku] (n, vs) self-sufficiency; self-satisfaction [Add to Longdo]
自得[じとく, jitoku] (n, vs) self-acquisition; self-satisfaction; being paid back for one's deeds [Add to Longdo]
制約充足[せいやくじゅうそく, seiyakujuusoku] (n, adj-no) constraint satisfaction [Add to Longdo]
制約充足問題[せいやくじゅうそくもんだい, seiyakujuusokumondai] (n) constraint satisfaction problem (esp. in AI); CSP [Add to Longdo]
代償満足[だいしょうまんぞく, daishoumanzoku] (n) vicarious satisfaction [Add to Longdo]
八方円満[はっぽうえんまん, happouenman] (n, adj-na) to the satisfaction of all parties; all sides being happy and satisfied [Add to Longdo]
不服[ふふく, fufuku] (adj-na, n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P) [Add to Longdo]
不平[ふへい, fuhei] (adj-na, n) complaint; discontent; dissatisfaction; (P) [Add to Longdo]
本望[ほんもう, honmou] (adj-na, n) long-cherished ambition; satisfaction [Add to Longdo]
満悦至極[まんえつしごく, man'etsushigoku] (n, adj-na) highly delighted; very pleased; deeply satisfied; brimming over with satisfaction [Add to Longdo]
満足(P);滿足(oK)[まんぞく, manzoku] (adj-na, n, vs) (1) (See 不満, 不満足) satisfaction; (2) { math } (ant [Add to Longdo]
満足感[まんぞくかん, manzokukan] (n) feeling of satisfaction [Add to Longdo]
満腹感[まんぷくかん, manpukukan] (n) feeling of a full stomach after a meal; satisfaction of having a full stomach [Add to Longdo]
役不足[やくぶそく, yakubusoku] (adj-na, n) dissatisfaction with the work (role) given to one; feeling oneself above the given work (role) [Add to Longdo]
留飲[りゅういん, ryuuin] (n, vs) gloating; satisfaction [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
満足[まんぞく, manzoku] satisfaction (vs) (e.g. of some condition) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2554 seconds, cache age: 59.972 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม