Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ruptured แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


79 ผลลัพธ์ สำหรับ ruptured  R AH1 P CH ER0 D
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ruptured-, *ruptured*, ruptur, rupture

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *ruptured*
CMU Pronouncing Dictionary
RUPTURED R AH1 P CH ER0 D
RUPTURE R AH1 P CH ER0
RUPTURES R AH1 P CH ER0 Z
RUPTURING R AH1 P CH ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
ruptured (v) rˈʌptʃəd (r uh1 p ch @ d)
rupture (v) rˈʌptʃər (r uh1 p ch @ r)
ruptures (v) rˈʌptʃəz (r uh1 p ch @ z)
rupturing (v) rˈʌptʃərɪŋ (r uh1 p ch @ r i ng)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
rupture(vi) แตกออก, See also: แตก, ฉีกขาด, Syn. break, burst, tear
rupture(vt) ทำให้แตกความสามัคคี, See also: ทำให้แตกแยก, Syn. breach
rupture(vt) ทำให้แตกออก, See also: ทำให้แยกออก, Syn. break, burst, tear
rupture(n) การแตกออก, See also: การแยกออก, Syn. break, split
rupture(n) เนื้อเยื่อหรือวัยวะที่แตกออก, See also: อาการโป่งหรือบวมเนื่องจากอวัยวะห่อหุ้มแตก
rupture(n) การแตกแยก, See also: การแตกสามัคคี, Syn. breach

Hope Dictionary
rupture(รัพ'เชอะ) vt.,vi.,n. (การ) แตกออก,แยกออก,แตกร้าว,ทำให้แตกแยก, See also: rupturable adj., Syn. break, breach

Nontri Dictionary
rupture(n) ความแตกสามัคคี,ความแตกแยก,ความบาดหมางกัน
rupture(vi, vt) แตกสามัคคี,แตกหัก,โกรธกัน,บาดหมางกัน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rupture memberอุปกรณ์แตกตามพิกัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
rupturingแตกเป็นเสี่ยง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ruptureการฉีก, การแตก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Aneurysm, Mycotic, Rupturedอนิวริสม์แตก [การแพทย์]
Aneurysm, Rupturedหลอดเลือดโป่งแตกออก [การแพทย์]
Aortic Ruptureหลอดเลือดแดงเอออร์ตาแตก, เอออร์ตาแตก [การแพทย์]
Appendicitis, Ruptureไส้ติ่งแตก [การแพทย์]
Carcinomatous Nodule, Spontaneous Rupture ofการแตกของก้อนมะเร็ง [การแพทย์]
Cerebral Aneurysm, Ruptured ofหลอดเลือดสมองโป่งพอง [การแพทย์]
Corpus Luteum Cyst, Rupturedถุงคอร์พัสแตก [การแพทย์]
Corpus Luteum, Rupturedการแตกของคอร์ปัสลูเทียม [การแพทย์]
Ear Drum, Traumatic Rupture ofแก้วหูฉีกขาดจากอุปัทวเหตุ [การแพทย์]
Ectopic, Rupturedครรภ์นอกมดลูกแตก [การแพทย์]
Fetal Membranes, Rupture of the, Prematureถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ [การแพทย์]
Gestation Rupture, Ectopicการแตกของครรภ์นอกมดลูก [การแพทย์]
Intervertebral Disc, Rupturedหมอนกระดูกแตก [การแพทย์]
Lumbar Disc, Rupturedหมอนกระดูกแตก [การแพทย์]
Membrane, Artificial Rupture of theการเจาะถุงน้ำคร่ำ [การแพทย์]
Membrane, Premature Rupture ofถุงน้ำคร่ำแตกก่อนกำหนด [การแพทย์]
Membrane, Prolonged Rupture ofถุงน้ำคร่ำแตกนานก่อนคลอด [การแพทย์]
Membranes, Rupture of the, Prematureถุงน้ำคร่ำแตกก่อนการเจ็บครรภ์ [การแพทย์]
Membranes, Rupture of, Prematureน้ำเดินก่อนมีการเจ็บครรภ์, ถุงน้ำคร่ำแตกก่อนเวลา, การแตกของถุงน้ำก่อนกำหนด [การแพทย์]

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ลงฝัก(n) hernia, See also: rupture, Syn. กระษัยลงฝัก, ไส้เลื่อน, Thai Definition: โรคเกิดเพราะเส้นเลื่อนลงสู่อัณฑะ ทำให้อัณฑะโต
สะบั้น(v) rupture, See also: be broken off, be cut off, break, snap, be cut asunder, Syn. แยกออก, ขาด, ขาดสะบั้น, Example: ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นได้ขาดสะบั้นลงแล้ว, Thai Definition: แยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด
ไส้เลื่อน(n) hernia, See also: rupture, Syn. โรคไส้เลื่อน, Example: ท่านได้อาพาธด้วยโรคความดันโลหิตสูง และโรคไส้เลื่อน, Thai Definition: ชื่อโรคที่ลำไส้ลงมาตุงที่อัณฑะ
ฉีก(v) rip, See also: rend, tear, rupture, Example: เราสามารถใช้มือฉีกผ้าชิ้นนี้แทนใช้กรรไกรตัดได้, Thai Definition: ทำให้ขาดหรือแยกออกจากกัน
ความร้าวฉาน(n) disunion, See also: dissociation, split, rupture, discord, disagreement, dissension, disjunction, Syn. ความระหองระแหง, ความแตกร้าว, ความบาดหมาง, Ant. ความสามัคคี, ความปรองดอง, Example: ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเป็นความร้าวฉานระหว่างสถาบัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ฉีก[chīk] (v) EN: tear ; rip ; rend ; rupture  FR: déchirer ; lacérer ; arracher
จุดแตกหัก[jut taēkhak] (n, exp) EN: breaking point  FR: point de rupture [m]
การผิดสัญญา[kān phit sanyā] (n, exp) EN: breach of contract ; breach of promise ; non-fulfilment ; non-performance ; default  FR: rupture de contrat [f]
ไส้เลื่อน[saileūoen] (n) EN: hernia ; rupture

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
断裂[duàn liè, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ, / ] fracture; rupture, #8,159 [Add to Longdo]
决裂[jué liè, ㄐㄩㄝˊ ㄌㄧㄝˋ, / ] to rupture; to burst open; to break; to break off relations with; a rupture, #29,161 [Add to Longdo]
断裂模数[duàn liè mó shù, ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧㄝˋ ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ, / ] modulus rupture [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Bruch {m}rupture [Add to Longdo]
sich einen Bruch zuziehen; sich verhebento rupture oneself [Add to Longdo]
Bruchfestigkeit {f} (Bruchmodul)modulus of rupture [Add to Longdo]
Riss {m} | Risse {pl}rift; rupture | rifts [Add to Longdo]
reißen; platzen | reißend; platzend | gerissen; geplatztto rupture | rupturing | ruptured [Add to Longdo]
zerbrechen; brechen; aufreißen | zerbrechend; brechend; aufreißend | zerbrochen; gebrochen; aufgerissento rupture | rupturing | ruptured [Add to Longdo]
zerreißendrupturing [Add to Longdo]
zerreißtruptures [Add to Longdo]
zerrissruptured [Add to Longdo]
Ruptur {f}; Gewebszerreißung {f}; Organzerreißung {f} [med.]rupture [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ギロチン破断[ギロチンはだん, girochin hadan] (n) guillotine break; guillotine rupture [Add to Longdo]
ラプチャーディスク[rapucha-deisuku] (n) rupture disk (type of safety valve) [Add to Longdo]
筋断裂[きんだんれつ, kindanretsu] (n) muscle rupture; myorrhexis [Add to Longdo]
決潰[けっかい, kekkai] (n,vs) collapse; rupture [Add to Longdo]
決裂[けつれつ, ketsuretsu] (n,vs) breakdown; rupture; (P) [Add to Longdo]
絶交[ぜっこう, zekkou] (n,vs) breaking off a relationship; permanent breach of friendship; rupture; (P) [Add to Longdo]
穿孔[せんこう, senkou] (n,vs) (1) perforation; punching (a hole); rupture; (2) {comp} punch [Add to Longdo]
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P) [Add to Longdo]
破断[はだん, hadan] (n,vs) rupture; break; fracture [Add to Longdo]
破裂[はれつ, haretsu] (n,vs) explosion; rupture; break off; (P) [Add to Longdo]
破裂板[はれつばん, haretsuban] (n) rupture disk [Add to Longdo]
不成立[ふせいりつ, fuseiritsu] (n) failure; rejection; rupture; (P) [Add to Longdo]
離合[りごう, rigou] (n,vs) alliance and rupture; meeting and parting [Add to Longdo]
離合集散[りごうしゅうさん, rigoushuusan] (n,vs) alliance and rupture [Add to Longdo]
離散集合[りさんしゅうごう, risanshuugou] (n,vs) meeting and parting; gathering and scattering; alignment and realignment; alternating alliance and rupture; alternating cooperation and defection [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2584 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม