Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ rout แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


132 ผลลัพธ์ สำหรับ rout  R AW1 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -rout-, *rout*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
rout(n) ความพ่ายแพ้ราบคาบ, Syn. beating, defeat
rout(n) การชุลมุนวุ่นวาย, See also: ฝูงชนที่ชุลมุนวุ่นวาย, Syn. rabble
rout(vt) ตีแตกพ่าย, Syn. beat, defeat, conquer
rout(vi) ใช้จมูกขุดคุ้ย (สัตว์), Syn. burrow, dig
rout(vt) ใช้จมูกขุดคุ้ย (สัตว์), Syn. burrow, dig
route(n) เส้นทางของรถ เรือ เครื่องบิน, See also: ทาง, Syn. itinerary, path, way
route(vt) กำหนดเส้นทาง, See also: วางเส้นทาง
rout up(idm) ค้นหา, See also: คุ้ยหา, Syn. dredge up, rake out
rout up(idm) ปลุกให้ลุกขึ้น
routine(n) กิจวัตรประจำ, See also: หน้าที่ประจำ, Syn. custom, habit, pattern

Hope Dictionary
rout(เราทฺ) n. การพ่ายหนี,ฝูงชนที่อลหม่าน,การชุลมุนวุ่นวาย,งานชุมนุมที่อึกทึกครึกโครม,กลุ่มคน vt. ทำให้แตกพ่ายหนี,ทำให้พ่ายแพ้กระเซอะกระเซิง
route(รูท) n. ทาง,เส้นทาง,เส้นทางเดิน,เส้นทางเดินเรือ,คำสั่งเดินทัพ,vi. กำหนดเส้นทาง,วางเส้นทาง, See also: routerouter n. -Phr. en route อยู่ในระหว่างเส้นทาง, Syn. course, road, passing
routine(รูทีน') n.,adj. งานประจำ,วิธีการประจำ,ตามปกติ
routineer(รูทีเนียร์') n. ผู้ปฏิบัติตามระ-เบียบที่ใช้ประจำ,ผู้ยึดแบบแผนที่ตายตัว
bean sproutsn. ถั่วงอก
brussels sproutn. พืชคล้ายกะหล่ำปลีชนิดหนึ่ง
crouton(ครูธ'ทัน) n. เศษขนมปังทอดหรือปิ้งที่กรอบใช้ใส่ในน้ำแกง
drouth(เดราทฺ,เดราธฺ) n. ฤดูแล้ง,การขาดแคลนที่ยาวนาน,ความกระหายน้ำ
drouthy(เดรา'ธี) adj. ดูdroughty, See also: drouthiness n. ดูdroughty
en route(อานรูท') fr. ในระยะทาง,ไปตามทาง

Nontri Dictionary
rout(n) การหนีกระเซอะกระเซิง,การแตกพ่าย
rout(vt) ทำให้แตกพ่าย,ทำให้ถอยหนี,ทำให้กระเซอะกระเซิง
route(n) เส้นทาง,ทางเดิน,ทาง,การเดินทาง
routine(adj) ประจำวัน,เป็นกิจวัตร,เกี่ยวกับงานประจำ,ตามปกติ
routine(n) หน้าที่ประจำ,กิจวัตรประจำวัน,งานประจำ
enroute(adv) ระหว่างทาง,ในระยะทาง
sprout(n) ตุ่ม,หน่อ,ต้นอ่อน
sprout(vi, vt) แตกกิ่งก้าน,งอก,โผล่,ออกดอก,แตกหน่อ
trout(n) ปลาเทราท์

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
routการก่อความวุ่นวาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
routeเส้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
routeเส้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
routineรูทีน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
routingการจัดเส้นทาง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Route choiceการเลือกเส้นทาง [TU Subject Heading]
Route surveyingการสำรวจเส้นทาง [TU Subject Heading]
routerเราต์เตอร์, Example: อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบแลนสำหรับส่งข้อมูลจากสถานีงานหนึ่งในระบบแลนวงหนึ่งไปยังสถานีงานที่อยู่ในระบบแลนอีกวงหนึ่ง [คอมพิวเตอร์]
routerอุปกรณ์จัดเส้นทาง, อุปกรณ์ที่ใช้งานในการเชื่อมโยงเครือข่ายหลายเครือข่ายเข้าด้วยกัน หรือเชื่อมโยงอุปกรณ์หลายอย่างเข้าด้วยกัน ดังนั้นจึงมีเส้นทางการเข้าออกของข้อมูลได้หลายเส้นทาง อุปกรณ์จัดเส้นทางจะหาเส้นทางที่เหมาะสมให้ เพื่อนำส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ไปยังอุปกรณ์ปลายทาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Routers (Computer networks)อุปกรณ์จัดเส้นทาง (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
routineรูทีน,โปรแกรมใช้ประจำ, Example: โปรแกรมที่อีกโปรแกรมหนึ่งเรียกไว้ใช้บ่อยๆ [คอมพิวเตอร์]
Routine monitoringการเฝ้าสังเกตประจำ, การตรวจติดตามปริมาณรังสีอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งหมายเพื่อแสดงว่า สภาพการปฏิบัติงาน รวมทั้งระดับของปริมาณรังสีรายบุคคล เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด การเฝ้าสังเกตประจำ อาจเป็นการเฝ้าสังเกตรายบุคคล หรือการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ, Example: [นิวเคลียร์]

Longdo Unapproved EN-TH
router(n) Router คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อ computer จากเครือข่ายหนึ่ง ไปยัง computer อีกเครือข่ายหนึ่ง หรือเปรียบเทียบง่าย ๆ ก็คือ ผู้ที่ทำหน้าที่เหมือนบุรุษไปรษณีย์ ที่คอยส่งข้อความจาก computer เราไปยังที่อื่น แถมยังเลือกเส้นทางที่สะดวก หรือใกล้ที่สุด เพื่อจะไปยังจุดหมายปลายทาง Router มีทั้งแบบกระจายสัญญาณ และทำหน้าที่รับสัญญาณอย่างเดียว

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
routAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
routCan I change the route?
routCan I get a route map, please?
routFor 381 days, the buses of Montgomery travelled back and forth on their routes, almost empty.
routHere I decide, without hesitating, to take the alternative route.
routHe was accustomed to flying alone, and he had flown this route in his imagination many times.
routHousewives may well complain about their daily routine.
routI am quite tired of daily routine.
routI am tired of the day-to-day routine of life.
routI'd like a bus route map.
routI follow my routine every day.
routIt then became necessary to settle the best route for the line to follow; and that was determined, in the first place, by the shape of the land it had to cross.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ทางลง(n) route of descent, See also: way down, Ant. ทางขึ้น, Example: เด็กๆ แอบตรงมุมตึกใกล้บันไดทางลงคอยส่งเสียงแกล้งทำให้คนเดินผ่านตกใจ
งานประจำ(n) routine, See also: routine work, Ant. งานชั่วคราว, Example: งานที่เขาทำอยู่ในบริษัทนี้เป็นงานประจำ, Count Unit: งาน, Thai Definition: งานที่ต้องทำเป็นปกติ สม่ำเสมอ
งานหลัก(n) routine, See also: routine work, Syn. งานประจำ, Ant. งานอดิเรก, Example: งานหลักของเขาคือการสอนหนังสือ, Count Unit: งาน
ตาทัพ(n) route of an army, See also: route of march, march of an army, route that an army is going to take, compare to the squa, Syn. ทัพ, แนวทัพ, Example: กองทหารข้าศึกพยายามเข้ามาขัดตาทัพของฝ่ายเรา, Thai Definition: ทางที่กองทัพเดิน ซึ่งเปรียบด้วยตาหรือแต้มหมากรุก
กิจวัตร(n) routine, See also: habitual practice, daily routine, daily programme, daily task, routine matter, routine of, Syn. กิจวัตรประจำวัน, งานประจำวัน, Example: กิจวัตรของแต่ละคนจะแตกต่างกัน, Thai Definition: กิจที่ทำเป็นประจำ, กิจที่ทำอยู่เป็นนิตย์
จำเจ(adv) repeatedly, See also: routinely, regularly, Syn. บ่อยๆ, ซ้ำซาก, เนืองๆ, Example: ภาพที่เห็นจำเจทุกเมื่อเชื่อวันกลายเป็นความบันดาลใจให้บทกวีหลั่งไหลออกมา
เส้นทาง(n) route, See also: way, course, line, passage, path, Syn. ทาง, วิถีทาง, , Example: ตลอดเส้นทางที่แม่น้ำหวงเหอที่ไหลผ่าน ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมสมัยโบราณของจีน, Count Unit: เส้น, Thai Definition: ทางสัญจร

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บูรณะถนน[būrana thanon] (v, exp) EN: repair the roads  FR: réparer la route
ฉงน[cha-ngon] (v) EN: be in doubt ; be uncertain ; feel puzzled ; be perplexed ; be baffled ; be bewildered ; have doubts  FR: être perplexe ; être déconcerté ; être dérouté ; avoir des doutes
ช่องทาง[chǿngthāng] (n) EN: way ; path ; route ; road   FR: chemin [m]
เดินทาง[doēnthāng] (v) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave  FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer
ไฮเวย์[haiwē] (n) EN: highway ; motorway  FR: autoroute [f]
หนทาง[honthāng] (n) EN: route ; road ; way  FR: chemin [m] ; route [f]
จราจร[jarājøn] (n) EN: trafic ; street traffic  FR: trafic [m] ; circulation (routière) [f]
จาริก[jārik] (n) EN: traveler ; wayfarer ; wanderer  FR: routard [m] ; bourlingueur [m] (fam.)
จอดรถชิดขอบทาง[jøt rot chit khøp thāng] (v, exp) EN: pull over  FR: se ranger sur le côté de la route
กะหล่ำดาว[kalam dāo] (n, exp) EN: Brussels Sprouts   FR: chou de Bruxelles [m]

CMU Pronouncing Dictionary
ROUT R AW1 T
ROUTE R UW1 T
ROUTE R AW1 T
ROUTT R AW1 T
ROUTH R AW1 TH
ROUTES R UW1 T S
ROUTER R AW1 T ER0
ROUTER R UW1 T ER0
ROUTED R AW1 T IH0 D
ROUTES R AW1 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary
rout (v) rˈaut (r au1 t)
route (v) rˈuːt (r uu1 t)
routs (v) rˈauts (r au1 t s)
routed (v) rˈautɪd (r au1 t i d)
routed (v) rˈuːtɪd (r uu1 t i d)
routes (v) rˈuːts (r uu1 t s)
routine (n) rˈuːtˈiːn (r uu1 t ii1 n)
routing (v) rˈautɪŋ (r au1 t i ng)
routing (v) rˈuːtɪŋ (r uu1 t i ng)
routines (n) rˈuːtˈiːnz (r uu1 t ii1 n z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
路线[lù xiàn, ㄌㄨˋ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] route; course; fig. political course, #2,137 [Add to Longdo]
常务[cháng wù, ㄔㄤˊ ㄨˋ, / ] routine business; everyday duties, #6,227 [Add to Longdo]
路程[lù chéng, ㄌㄨˋ ㄔㄥˊ, ] route; path traveled; distance traveled; distance from A to B; fig. course (of development), #11,933 [Add to Longdo]
例行[lì xíng, ㄌㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, ] routine, #13,311 [Add to Longdo]
路由器[lù yóu qì, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, ] router, #17,707 [Add to Longdo]
日常工作[rì cháng gōng zuò, ㄖˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] routine, #20,242 [Add to Longdo]
路由[lù yóu, ㄌㄨˋ ㄧㄡˊ, ] routing (in computer networks), #42,565 [Add to Longdo]
溃军[kuì jūn, ㄎㄨㄟˋ ㄐㄩㄣ, / ] routed troops, #136,924 [Add to Longdo]
径路[jìng lù, ㄐㄧㄥˋ ㄌㄨˋ, / ] route; path [Add to Longdo]
截程序[jié chéng xù, ㄐㄧㄝˊ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, ] routine [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Route {f}; Strecke {f}; Richtung {f}; Leitung {f} | Routen {pl}; Strecken {pl}route | routes [Add to Longdo]
Router {m} [comp.]router [Add to Longdo]
Routine {f} | Routinen {pl}routine; practice; experience | routines [Add to Longdo]
Routineuntersuchung {f}routine examination; routine physical [Add to Longdo]
Routing {n}; Leitweglenkung {f} [comp.]routing [Add to Longdo]
Routinier {m}routinier [Add to Longdo]
routinemäßig; langweilig {adj}; Routine...ho-hum [Add to Longdo]
routinemäßig {adv}routinely [Add to Longdo]
routiniert {adj}slick; sly [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あろうとなかろう[aroutonakarou] (exp) whether or not; presence or absence [Add to Longdo]
お決まり;お決り;御決まり;御決り[おきまり, okimari] (n,adj-no) (See 決まり・3) standard; set; routine; regular; usual; conventional; stereotyped; same old [Add to Longdo]
お役所仕事;御役所仕事[おやくしょしごと, oyakushoshigoto] (n) bureaucratic routine; red tape [Add to Longdo]
つる返し;蔓返し[つるがえし, tsurugaeshi] (n) (uk) digging up, removing sprouts from, and replanting tubers (esp. of the sweet potato) to make for a bigger end product [Add to Longdo]
どうであろうと[doudearouto] (exp) whatever (the case may be) [Add to Longdo]
にょきりにょきり[nyokirinyokiri] (adv-to) (on-mim) (See にょきにょき) feelings; memories; imagined items or dreams that sprout up one after the other [Add to Longdo]
イージーフライ[i-ji-furai] (n) routine fly ball (baseball) (wasei [Add to Longdo]
イニシャライザルーチン[inisharaizaru-chin] (n) {comp} initializer routine [Add to Longdo]
インテグレーティドルーチング[integure-teidoru-chingu] (n) {comp} integrated routing [Add to Longdo]
インラインサブルーチン[inrainsaburu-chin] (n) {comp} in-line subroutine [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
インテグレーティドルーチング[いんてぐれーていどるーちんぐ, integure-teidoru-chingu] integrated routing [Add to Longdo]
エラー回復ルーチン[エラーかいふくルーチン, era-kaifuku ru-chin] error recovery routine [Add to Longdo]
オーバーフロールーチング[おーばーふろーるーちんぐ, o-ba-furo-ru-chingu] overflow routing [Add to Longdo]
オーバーフロールート[おーばーふろーるーと, o-ba-furo-ru-to] overflow route [Add to Longdo]
オーバレイルーチング[おーばれいるーちんぐ, o-bareiru-chingu] overlay routing [Add to Longdo]
コルーチン[こるーちん, koru-chin] coroutine [Add to Longdo]
サービスルーチン[さーびするーちん, sa-bisuru-chin] utility routine, service routine [Add to Longdo]
サービスルーチンプログラム[さーびするーちんぷろぐらむ, sa-bisuru-chinpuroguramu] utility routine (program), service routine (program) [Add to Longdo]
サブルーチン[さぶるーちん, saburu-chin] subroutine [Add to Longdo]
サブルーチン副プログラム[サブルーチンふくプログラム, saburu-chin fuku puroguramu] subroutine subprogram [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.283 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม