rosig แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


53 ผลลัพธ์ สำหรับ rosig  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -rosig-, *rosig*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *rosig*
DING DE-EN Dictionary
rosigauroral [Add to Longdo]
rosig { adj } | rosiger | am rosigstenrosy | rosier | rosiest [Add to Longdo]
rötlich; rosig { adj } | rötlicher | am rötlichstenruddy | ruddier | ruddiest [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where do I fit into this rosy picture? Wo passe ich in dieses rosige Bild? Anatomy of a Murder (1959)
A toast to this night - ... die Zukunft ist rosig... Sleeping Beauty (1959)
For goodness knows My life is rosy Denn Gott weiß Mein Leben ist rosig. Cinderfella (1960)
Beautiful, chubby, mountain farm girl! Bei dir mein Dickerchen, mein rosiger Fleischkloß. La Dolce Vita (1960)
Only these kriss kringles came without white whiskers and rosy cheeks and twinkling eyes. Nur kamen diese Christkinder ohne weiße Bärte, rosige Wangen und ohne zwinkernde Augen. To Serve Man (1962)
O chaste, rose-pink son. Oh Du jungfräulicher, rosiger Sohn. Ro.Go.Pa.G. (1963)
"The second spread her legs and her flesh glowed rosy red." "Die Zweite spreizte ihre Beine und ihr Fleisch schimmerte rosig rot. Contempt (1963)
And should at you some hardship nag, You cheer up, my friend! Sieht alles nicht so rosig aus, so lass den Kopf nicht hängen! Kingdom of Crooked Mirrors (1963)
Promising youth blighted. Rosige Jugend verdorben. Marnie (1964)
You'd probably have got him and jail. Nicht gerade rosige Aussichten. Marnie (1964)
I didn't come to Tel Aviv to say things are peaches and cream. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu erzählen, die Lage sei rosig. Cast a Giant Shadow (1966)
Come on, Struther, you've washed your pink body enough. He, du hast deinen rosigen Körper lang genug gewaschen. Nevada Smith (1966)
Against 50 guns, maybe more? - Gegen 50 Gewehre oder mehr? Keine rosigen Aussichten. Return of the Magnificent Seven (1966)
Doesn't look too good, does it. Das sind keine rosigen Aussichten. Savage Gringo (1966)
I understand that things have not been going too well at the Russian front. Im Kessel von Stalingrad sieht's nicht rosig aus. A Klink, a Bomb and a Short Fuse (1966)
It is a matter of greed. - Soll ich es rosig sehen? The Flim-Flam Man (1967)
Take every dollar if they have the chance. Ich wüsste nicht, was an dieser Welt rosig wäre. The Flim-Flam Man (1967)
Sure, everything's rosy now. Sicher, jetzt ist alles rosig. Valley of the Dolls (1967)
True love was never rosy. Wahre Liebe war noch nie rosig. Waterhole #3 (1967)
I know this is the worst thing that ever happened to you, but now everything's gonna be roses. Ich weiß, das ist das Schlimmste, was dir je passierte, aber jetzt wird alles rosig werden. Rosemary's Baby (1968)
You've put out a rosy smoke screen. Your beauty and grace. Ihr rosiger Nebelschleier ist Ihre Schönheit und Anmut. The Rite (1969)
When we became friends. She's had a few drinks... Sie hatte ein bisschen getrunken, ihre Wangen war rosig. Le Boucher (1970)
Who guessed when he hugged a rosy cheeked child he longed to tear those cheeks with a razor Wenn er das rosige Antlitz eines Kindleins küsste, hätte er ihm gern die Wangen mit einem Rasiermesser herausgerissen... Don't Deliver Us from Evil (1971)
Well, if it's anything like now, it's going to be pretty awful. Na, wenn die der Gegenwart ähnelt, sieht sie nicht sehr rosig aus. Dr. Phibes Rises Again (1972)
"Ugly, red, cold men "who don't know how to treat their pale, pink, cool women." Hässliche, rothaarige, kühle Männer, die keine Ahnung haben, wie sie ihre blassen, rosigen, kühlen Frauen behandeln. Sleuth (1972)
Life looks rosy if you have emptied his glass. Das Leben sieht rosig aus, wenn man sein Glas geleert hat. The Three Musketeers (1973)
I suggest you forget the past... and start thinking about the future... which, from the look of things, I'd say is not very promising. Nicht die Vergangenheit zählt, sondern die Zukunft. Und leider sieht die Zukunft alles andere als rosig aus. The Island at the Top of the World (1974)
He went away, she started to puff up, he's coming back later this afternoon, and it's best for her to be on her own. Rückblickend malt man natürlich immer ein rosigeres Bild. Ich kann mich jedoch erinnern, dass es wirklich Spass machte, dass wir uns amüsierten. Fawlty Towers (1975)
That includes your buddy Riccio too, eh? He can't, he's in jail. (blows thudding) Doesn't matter,  { \cHFFFF00 }Diesmal sieht's aber { \cHFFFF00 }für die Bank nicht so rosig aus. Il soldato di ventura (1976)
Yeah, well, you could call it that. So könnte man es nennen. Die Besucherzahlen und Einnahmen steigen, alles ist rosig. Judy Collins (1978)
- Look at the rosy cheeks. - Was für rosige Wangen. F.I.S.T. (1978)
I want pink cheeks. Ich will rosige Wangen. The Prodigal Daughter (1981)
I see a past filled with romance and intrigue and a very bright future ahead of you. Ich sehe eine Vergangenheit voller Romantik und Ränkespiele, aber auch eine rosige Zukunft. The Pearls (1981)
Yeah, everything is roses. Ja, alles rosig. Scarface (1983)
Well, things don't seem to be too great, so I can't wait to hear this one. Da die Dinge mir nicht rosig scheinen, kann ich es kaum erwarten. Under Fire (1983)
You're facing a pretty bleak future, pal. Sie habe keine rosige Zukunft, Freundchen. Say It with Bullets (1984)
It's for your soft, rosy bottom, not your heart. Das ist für deinen rosigen weichen Hintern, nicht dein Herz. Moscow on the Hudson (1984)
As you'll see, we come up smelling like roses. Wie Sie sehen werden, kommen wir rosig dabei weg. Birds of a Feather (1985)
So now you know the picture really isn't very rosy. Du weißt also, dass es nicht rosig aussieht. A Matter of Choice (1987)
- Right. Things are looking up. - Die Zukunft sieht also rosig aus. Rumors of My Death (1987)
I thought we were planning a rosy future together. Ich dachte, wir planen eine gemeinsame rosige Zukunft. Jaws: The Revenge (1987)
You can start by wiping that fucking dumb-ass smile off your rosy fucking cheeks. Indem Sie sich zuerst dieses blöde saudumme Lächeln von lhren verdammten rosigen Backen wischen. Planes, Trains & Automobiles (1987)
On the rosy wings of love fly, my anguished sigh and comfort the weary mind of the unhappy prisoner Auf den rosigen Flugeln der Liebe eile, o tranenvoller Seufyer und bringe Trost dem betrubten Sinn des unglucklichen Gefangenen Il trovatore (1988)
When I see at the altar step a pure love from heaven, when it bids me take the rosy veil of M arriage, another heart robs me of my beloved liberty! wenn eine keusche Himmelsliebe mich zum Altare geleitet, wenn sie mich auffordert, den rosigen S chleier der Eheschließung anzulegen , entführt mir ein anderes Herz die teure Freiheit! Maria Stuarda (1988)
When with rosy light the day shone upon me, when amidst happy sights my spirit delighted, love made me sin, love opened the abyss. Als der Tag für mich in rosigem Licht erstrahlte, als sich meine S eele zwischen frohen Bildern freute, machte die Liebe mich schuldig , öffnete mir die Liebe einen Abgrund. Maria Stuarda (1988)
But it's made your cheeks rosy and your eyes bright. Aber deine Wangen sind nun rosig und deine Augen leuchten. Scrooged (1988)
He's pink like a baby's butt. Ist rosig wie ein frischgewaschener Babyarsch! À gauche en sortant de l'ascenseur (1988)
Making it blue sky. Für eine rosige Zukunft. Episode #1.8 (1990)
Pink, soft, round like a pumpkin! Rosig, weich, rund wie ein Kürbis! Night on Earth (1991)
Tell them how great business is and how wonderful the future looks,  Sag ihnen, wie gut es läuft und wie rosig die Zukunft aussieht. Other People's Money (1991)

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.4898 seconds, cache age: 8.357 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม