Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ retreat แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


77 ผลลัพธ์ สำหรับ retreat  R IY0 T R IY1 T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -retreat-, *retreat*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
retreat(n) การล่าถอย, See also: การถอยกลับ, Syn. recession, stepping back
retreat(n) สัญญาณถอย
retreat(n) การปลดเกษียณ, See also: การถอนตัวจากตำแหน่ง, Syn. retirement, withdrawal
retreat(n) ช่วงเวลาแห่งความสันโดษ, See also: ช่วงเวลาที่สงบเงียบ, Syn. religious contemplation
retreat(n) สถานที่ที่สงบเงียบ, See also: สถานที่ที่เป็นส่วนตัว, Syn. hideaway, sanctuary
retreat(vi) ถอย, See also: ล่าถอย, Syn. back away, pull back
retreat(vi) ถอนตัว, Syn. leave, withdraw
retreat to(phrv) ถอนกลับ, See also: ถอยกลับ, Syn. retire to
retreat from(phrv) ล่าถอยจาก, See also: ถอนกลับ, Syn. retire from
retreat from(phrv) หลบหนี (ด้วยความกลัว), Syn. back away, back off

Hope Dictionary
retreat(รีทรีท') vi. ล่าถอย,ถอย,เพิกถอน,ยกเลิก,หลบตัว,หลบหนี,สละสิทธิ, (แก้มหน้าผาก) ตอบ,เอียงลาด n. การถอย,แตรเลิก,แตรเย็น,สัญญาณถอย,ธงสัญญาณการยอมแพ้,การปลดเกษียณ,ความสันโดษ,สถานที่ลี้ภัยหรือพักฟื้น,โรงพยาบาลคนบ้า, See also: retreatal adj. retreatingn

Nontri Dictionary
retreat(n) ความสันโดษ,การล่าถอย,การหนี,ที่ลี้ภัย,สัญญาณถอย
retreat(vi) หนี,ล่าถอย,หลบตัว,สละสิทธิ์,ยกเลิก

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
retreatล่าถอย, หลีกเร้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
retreatการประชุมหารืออย่างเป็นกันเอง ปัจจุบันมีทั้งในระดับหัวหน้ารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และระดับปลัดกระทรวง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการหารือเป็นการเฉพาะระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทน โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ติดตามและไม่มีระเบียบวาระที่แน่นอน แต่จะเปิดกว้างให้มีการหารือได้ในทุก ๆ ประเด็น [การทูต]
Retreatmentการรักษาซ้ำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well-known place of retreat for courting couples who like the echoes of bugles as they court. สำหรับคู่รักติดพันน่าเบื่อที่ชอบ สะท้อนจากหาญที่พวกเขาศาล Help! (1965)
Retreat backwards! หนีถอยหลัง! Yellow Submarine (1968)
You say Ramica and Ray were forced to retreat by a Dampiel? พวกเจ้าจะบอกว่า รามิก้ากับเรย์ถูกสกัด โดยเจ้าลูกครึ่งงั้นเหรอ? Vampire Hunter D (1985)
Stringent security surrounded the funeral of Nicki Marron who was gunned down at a lakeside retreat by an unknown intruder. มีการป้องกันแน่นหนาที่งานศพ นิคกี้ มาร์รอนผู้ถูกสังหารโหด The Bodyguard (1992)
Well, let's hope that Germany retreats from Poland... as quickly as you did from your mountain. อยากให้เยอรมันถอนกำลัง ออกจากโปแลนด์ เร็วอย่างที่คุณถอยลงมา จากบนเขาเลย Seven Years in Tibet (1997)
Now they retreat into a cloud of smoke and congratulate each other... on being masters of the universe. เขาจะไปเยินยอกัน ในฐานะนายของจักรวาล Titanic (1997)
And suddenly, it turns into the language of the relationship and your only option is a silent retreat to neutral corners. ก็เลยกลายเป็นสัญญาณที่ไม่ดีระหว่างเรา ...และก็ทำให้ ความเงียบ นั้น ดีกว่าทุกสิ่ง The Story of Us (1999)
If we increase productivity and marketing while our competitors retreat when the sector bounces back, we'll corner the market. ถ้าเราเพิ่มกำลังการผลิตขณะที่ตลาดและคู่แข่งกำลังถดถอยได้ หลังจากที่ได้รับผลตอบกลับมาแล้ว เราจะเป็นฝ่ายครองตลาด Hothead (2001)
The meeting is over. Retreat to your exits. บอกเลิกการประชุมแล้วถอนกำลังไปตามทางออกของพวกคุณ The Matrix Reloaded (2003)
These people are action oriented. It's like the company retreats at Hilton head. เหมือนที่บริษัทพาเราไปฮิลตัน จำได้มั้ย I Heart Huckabees (2004)
If you retreat I'll kill you myself ถ้าที่นี่เราถูกยึดได้, ที่ต่อไปก็จะเป็น บูซาน, แล้วก็... Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
They retreat from the pulse. Doesn't last long. พวกมันหนีคลื่นอันนี้ แต่คงใช้ได้ไม่นานนัก The Cave (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retreatHe decided neither to advance nor to retreat.
retreatI was uncertain whether to advance or to retreat.
retreatThe army had to retreat.
retreatThe defeated army retreated from the country.
retreatThe enemy behind us presently exists solely to cut off our retreat.
retreatThe soldiers retreated from their positions.
retreatThe trumpets sounded the retreat.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ล่าถอย(v) withdraw, See also: retreat, Syn. ถอย, ถอบกลับ, ถอยหลัง, Example: ท่านแม่ทัพต้องล่าถอยออกมาก่อน เพราะเกรงจะถูกศัตรูล้อม
ถอย(v) retreat, See also: move back, withdraw, go back, Example: ทหารกะเหรี่ยงถอยไปตั้งมั่นนอกเขตประเทศไทย, Thai Definition: เคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง
ถอยกรูด(v) move back, See also: retreat in disarray, recede, Example: ได้ว่าเพียงเห็นเขา หล่อนก็ถอยกรูดเบียดตัวเองเข้ากับซอกตึกเพื่อไม่ให้เขาเห็น, Thai Definition: ถอยอย่างไม่มีระเบียบ, ถอยอย่างตั้งตัวไม่ติด
ถอยกลับ(v) retreat, See also: backward, move back, withdraw, recede, Syn. ล่ากลับ, Ant. เดินหน้า, Example: ความสามารถข้อนี้จะทำให้เราถอยกลับ เพื่อดูข้อมูลที่ไหลเลื่อนผ่านจอภาพไปแล้วได้, Thai Definition: เคลื่อนไปข้างหลัง
ถอยฉะ(v) retreat and fight, Syn. สู้พลางถอยพลาง, Thai Definition: ถอยอย่างมีชั้นเชิง
ถอยทัพ(v) retreat, See also: withdraw troops, order a retreat, withdraw forces or an army, Syn. ถอนทัพกลับ, Ant. ยกทัพ, Example: แม่ทัพสั่งให้ถอยทัพในสถานการณ์ที่ข้าศึกกำลังได้เปรียบ
ถอยร่น(v) retreat, See also: withdraw, move back, retract, Example: ไทยเราสู้ในด้านกำลังคนไม่ได้จึงต้องถอยร่นลงมา
กรูด(adv) graze along, See also: retreat, move back, Syn. ถอยกรูด, Ant. เดินหน้าเข้าหา, Example: ข้าศึกถอยกรูดอย่างไม่เป็นขบวนท่า, Thai Definition: อาการที่ถอยอย่างไม่มีระเบียบ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เข้าพรรษา[Khaophansā] (n) EN: Buddhist Lent ; Buddhist Lent Retreat ; Rains Retreat ; Khao Phansa  FR: carême bouddhiste [m]
เข้าพรรษา[khaophansā] (v) EN: enter the Rainy Season Retreat ; enter the Buddhist Lent  FR: débuter la retraite bouddhiste
ล่า[lā] (v) EN: retreat ; recess ; withdraw  FR: se retirer ; déguerpir ; reculer
นิวาส[niwāt] (n) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode   FR: résidence [f] ; demeure [f]
นิเวศ = นิเวศน์[niwēt] (n) EN: dwelling ; home ; retreat ; residence ; abode ; house ; estate ; housing development  FR: résidence [f] ; demeure [f] ; milieu [m]
ออกพรรษา[øk phansā] (v, exp) EN: end the Rainy Season Retreat ; end the Buddhist Lent  FR: terminer la retraite bouddhique
พรรษา[phansā] (n, exp) EN: rainy season retreat ; rains retreat ; Buddhist lent  FR: retraite de la saison des pluies [f] ; retraite bouddhique [f] ; carême bouddhique [m] ; année d'ordination [f]
ร่น[ron] (v) EN: move back ; retract ; retreat ; contract  FR: se rétracter ; se ramasser
สถานที่ปฏิบัติธรรม[sathānthī patibattham] (n, exp) EN: dhamma retreat
สู้พลางถอยพลาง[sū phlāng thøi phlāng] (v, exp) EN: retreat and fight

CMU Pronouncing Dictionary
RETREAT R IY0 T R IY1 T
RETREATS R IY0 T R IY1 T S
RETREATED R IY0 T R IY1 T AH0 D
RETREATED R IY0 T R IY1 T IH0 D
RETREATING R IY0 T R IY1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
retreat (v) rˈɪtrˈiːt (r i1 t r ii1 t)
retreats (v) rˈɪtrˈiːts (r i1 t r ii1 t s)
retreated (v) rˈɪtrˈiːtɪd (r i1 t r ii1 t i d)
retreating (v) rˈɪtrˈiːtɪŋ (r i1 t r ii1 t i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
退[tuì, ㄊㄨㄟˋ, 退] retreat; to decline; to move back; to withdraw, #1,934 [Add to Longdo]
撤退[chè tuì, ㄔㄜˋ ㄊㄨㄟˋ, 退] retreat, #12,274 [Add to Longdo]
败退[bài tuì, ㄅㄞˋ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] retreat in defeat, #49,122 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Rückzug {m} | Rückzüge {pl}retreat | retreats [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
安居[あんご, ango] (n,vs) {Buddh} varsika (meditation retreat; usu. for 90 days starting on the 15th day of the 4th month of the lunisolar calendar) [Add to Longdo]
庵(P);菴;廬[いおり(P);あん(庵;菴);いお, iori (P); an ( iori ; iori ); io] (n,n-suf) hermitage; retreat; (P) [Add to Longdo]
庵室[あんしつ;あんじつ, anshitsu ; anjitsu] (n) hermit's cell; retreat [Add to Longdo]
一夏[いちげ, ichige] (n) {Buddh} (See 安居・あんご) one summer (during which a monk attends a summer retreat) [Add to Longdo]
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns [Add to Longdo]
一歩退く[いっぽひく, ippohiku] (v5k) to take a step backward; to retreat a step [Add to Longdo]
引き去る;引去る(io);引きさる[ひきさる, hikisaru] (v5r,vt) to retreat; to withdraw; to deduct [Add to Longdo]
引っ込み[ひっこみ, hikkomi] (n) retreat; retirement; depression (hole) [Add to Longdo]
引っ込みが付かない;引っ込みがつかない[ひっこみがつかない, hikkomigatsukanai] (exp) there being no backing out; gone too far to retreat [Add to Longdo]
隠宅[いんたく, intaku] (n) retreat; dwelling for someone in seclusion [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
後退[こうたい, koutai] retreat (vs), backspace (BS) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3997 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม