rendez-vous แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


53 ผลลัพธ์ สำหรับ rendez-vous
ภาษา
หรือค้นหา: -rendez-vous-, *rendez-vous*, rendez-vou

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *rendez-vous*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When Lucien arrives, you and I will rendez-vous there. เมื่อลูเซียนมาถึง เธอกับฉันจะพบกันที่นั่น Petty in Pink (2011)
Then take the car and the girl and meet us at the rendez-vous. ให้ขับรถนี่ไปพร้อมกับผู้หญิง แล้วไปพบกันที่จุดนัดหมาย Knight Rider (2008)
We missed the rendez-vous. เราเลยจุดรวมพลแล้ว Death Trap (2010)
Hey, Upper East Siders, word is that B. is headed for a secret rendez-vous. ว่าไง ชาวอัพเปอร์อีสไซด์ ดูเหมือนว่าบีเป็นหัวหน้าในการนัดพบแบบลับๆ Petty in Pink (2011)
When Lucien arrives, you and I will rendez-vous there. เมื่อลูเซียนมาถึง เธอกับฉันจะพบกันที่นั่น Petty in Pink (2011)
You two rendez-vous-ing in an airport toilet? คุณสองคนมากุ๊กกิ๊กในห้องน้ำ Putting It Together (2011)
C'est un rendez-vous. It's a date. C'est un rendez-vous มันเป็นเดท A Is for A-l-i-v-e (2013)
It's meeting time. Zeit für das Rendez-vous. The Eye of the Monocle (1962)
Do Ι need to make an appointment? Muss ich um ein Rendez-vous bitten? Muriel, or the Time of Return (1963)
Why didn't you show up at the CΙub d'Or? Warum sind Sie nicht zu unserem Rendez-vous ins "Globe d'Or" gekommen? Muriel, or the Time of Return (1963)
- We've got to go. - Are you going? Hab' ein Rendez-vous. Out 1 (1971)
I'd given Jim my first date. Ich hatte Jim mein erstes Rendez-vous gegeben. A Real Young Girl (1976)
0600 Zulu. Rendez-vous mit Tankflugzeug Tango... über der Norwegischen See bestätigt. Proof Through the Night (1984)
Like a date. Ein Rendez-vous. The Bodyguard (1992)
- No, just stay calm and... What, are we dating? Haben wir ein Rendez-Vous? Starsky & Hutch (2004)
You're asking to borrow money from me, for a date. Du willst dir Geld leihen für ein Rendez-vous? Locked Up (2004)
I'm not some jealous wife who suspects hubby's cheating on her. Ich spiele nicht die eifersüchtige Ehefrau, die ihrem Mann ein Rendez-vous vorm Haustor andichtet. Caché (2005)
In the 8 months I've known her, she's been at least 45 minutes late for every rendez-vous. In den 8 Monaten, die ich sie kenne, ist sie bei jedem Rendez-vous mindestens 45 Minuten zu spät gewesen. A Curtain Raiser (2006)
What date should I set for your next rendez-vous? Welches Datum soll ich für euer nächstes Rendez-vous festlegen? A Curtain Raiser (2006)
Hot rendezvous? Heißes Rendez-vous? My Bad Too (2008)
- He would not meet his fiancée. Das Rendez-vous fiel ins Wasser. À l'ombre des jeunes filles en fleurs (2011)
She had dates at specific hours. Rendez-vous an festen Terminen. Dame de carreau (2012)
How can you be so sure it was a date? Warum waren Sie sich sicher, dass es Rendez-vous waren? Dame de carreau (2012)
A date? Ein Rendez-vous? Evim Sensin (2012)
You look a million dollars. - Hui, ein Rendez-vous. À coup sûr (2014)
I'm kind of on a date right now. Ich hab ein Rendez-vous. BoJack Hates the Troops (2014)

Longdo Approved FR-TH
rendez-vous(n) |m| การนัดพบ, การนัดหมาย เช่น J'ai un rendez-vous avec ma mère cet après-midi et après chez le médicin. บ่ายวันนี้ผมมีนัดกับแม่ และมีนัดกับหมอหลังจากนั้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
การนัด[kān nat] (n) EN: appointment ; assignation ; date ; tryst ; engagement ; meeting  FR: rendez-vous [ m ]
การนัดหมาย[kān nat māi] (n) EN: appointment  FR: rendez-vous [ m ]
แล้วแต่จะนัด[laēotāe ja nat] (xp) FR: sur rendez-vous
เลื่อนนัด[leūoen nat] (v, exp) EN: postpone a date ; put off a date ; delay a date ; postpone a meeting  FR: différer un rendez-vous
มีนัด[mī nat] (v, exp) EN: have a date  FR: avoir rendez-vous ; avoir un rendez-vous ; avoir un rancard (fam.)
มีนัดตอน...[mī nat tøn ...] (v, exp) EN: have an appointment at ... (+ time)  FR: avoir un rendez-vous à ...(+heure)
แนะนัด[nae nat] (v, exp) FR: proposer un rendez-vous
นัด[nat] (n) EN: appointment ; date  FR: rendez-vous [ m ] ; rencontre [ f ] ; rancard [ m ] (fam.)
นัด[nat] (v) EN: arrange an appointment ; make an appointment ; meet ; set a date ; date ; set the time  FR: se rencontrer ; se voir ; fixer un rendez-vous
นัดหมาย[natmāi] (n, exp) EN: arrange an appointment ; make an appointment with  FR: fixer un rendez-vous
ผิดนัด[phit nat] (v, exp) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment ; fail to appear ; not to show up ; default ; be in default  FR: manquer un rendez-vous
พลาดนัด[phlāt nat] (v, exp) EN: miss an appointment ; fail to keep an appointment  FR: manquer un rendez-vous
วันนัด[wan nat] (n, exp) EN: appointed day ; date fixed (for sth)  FR: jour de rendez-vous [ m ] ; jour convenu [ m ] ; jour fixé [ m ]
เวลานัด[wēlā nat] (n, exp) EN: appointment  FR: heure de rendez-vous [ f ]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0283 seconds, cache age: 27.602 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม