relevantly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


141 ผลลัพธ์ สำหรับ relevantly  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -relevantly-, *relevantly*, relevant

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *relevantly*
Oxford Advanced Learners Dictionary
relevantly (a) rˈɛləvəntliː (r e1 l @ v @ n t l ii)
relevant (j) rˈɛləvənt (r e1 l @ v @ n t)
irrelevant (j) ˈɪrˈɛləvənt (i1 r e1 l @ v @ n t)
irrelevantly (a) ˈɪrˈɛləvəntliː (i1 r e1 l @ v @ n t l ii)

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
relevant(adj) เข้าประเด็น, See also: ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน, ตรงประเด็น, ซึ่งสัมพันธ์กัน, Syn. pertinent, Ant. irrelevant
relevant(adj) สำคัญ, See also: มีความหมาย, Syn. essential, significant
irrelevant(adj) ไม่สัมพันธ์กัน, See also: ไม่เกี่ยวเนื่องกัน, Syn. unconnected, unrelated, Ant. relevant
irrelevantly(adv) อย่างไม่สัมพันธ์กัน, See also: อย่างไม่เกี่ยวเนื่องกัน

Hope Dictionary
irrelevant(อิเรล'ละเวินท.) adj. ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่ถูกจุด, ไม่ตรงประเด็น.
relevant(เรล'ลิเวินทฺ) adj. เข้าประเด็น, ตรงประเด็น, สัมพันธ์กัน, เข้าเรื่องกัน, See also: relevantly adv., Syn. pertinent, apt, related

Nontri Dictionary
irrelevant(adj) นอกเรื่อง, ไม่ถูกจุด, ไม่ตรงประเด็น
relevant(adj) สัมพันธ์กัน, เข้าเรื่อง, ตรงประเด็น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relevantเกี่ยวกับประเด็น, เกี่ยวเนื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevantเกี่ยวเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relevant evidenceพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevant factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ ดู evidential fact ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, evidential; fact, relevantข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, irrelevantข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fact, relevant; fact, evidentialข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrelevantนอกประเด็น [ ดู relevant ประกอบ ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrelevant factข้อเท็จจริงที่ไม่เกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Information, Irrelevantข้อมูลที่ไม่เข้ากับเหตุการณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But that was irrelevant to the point you were making? แต่มันก็ไม่สำคัญสำหรับคุณ Gandhi (1982)
Which one do you think is relevant? ซึ่งหนึ่งคุณคิดว่าเป็นความ เกี่ยวข้องหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
It is not relevant. มันไม่ได้เกี่ยวข้อง The Russia House (1990)
Need I remind you that it's an act of treason to withhold information from me relevant to this matter, regardless of how classified it is. ผมขอเตือนคุณไว้ก่อนว่า คุณจะมีความผิด ถ้าไม่รับฟังคำแนะนำจากผม... ...ในสิ่งที่คุณกำลังจะทำ, ขอให้พึงระลึกไว้ด้วย. Ghost in the Shell (1995)
I believe that makes the question more than relevant. ฉันเชื่อว่าจะทำให้คำถาม มากกว่าที่เกี่ยวข้อง Contact (1997)
Objection! Why is this relevant? ขอค้านค่ะ เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องอะไรด้วย Legally Blonde (2001)
Desire is irrelevant. คุณไม่อยากทำหรอก ความรู้สึกไม่มีผลใดๆต่อผม Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
It is, at this point, irrelevant. แต่ก็ไม่สำคัญแล้วล่ะ ไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้น The Matrix Reloaded (2003)
Concordantly, while your first question may be the most pertinent you may or may not realize it is also the most irrelevant. อย่างที่คาดหวัง, คำถามแรกของคุณ อาจจะตรงประเด็นที่สุด คุณอาจจะตระหนักหรือไม่ว่ามันตรงประเด็นที่สุด The Matrix Reloaded (2003)
The relevant issue is whether or not you are ready to accept the responsibility for the death of every human being in this world. ประเด็นสำคัญก็คือคุณล่ะพร้อมมั้ย ที่จะยอมรับผิดชอบการตายของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ The Matrix Reloaded (2003)
I mean, don't you think that that's relevant to a murder investigation? ไม่คิดเหรอว่ามันเกี่ยวกับ งานสืบสวนในคดีฆาตกรรม Four Brothers (2005)
I didn't tell you because it wasn't relevant at all. ผมไม่ได้บอก เพราะมันไม่เกี่ยวเลย Four Brothers (2005)
They are irrelevant. เอาเฉพาะที่มันเกี่ยวข้อง. V for Vendetta (2005)
She's irrelevant. เธอไม่เกิ่ยว Arrival (2005)
You're all becoming irrelevant. พวกแกมันไร้ค่า.. The Illusionist (2006)
You tell me everything and I will decide which details are relevant. คุณต้องบอกผมทุกอย่าง ผมจะตัดสินเองว่าข้อมูลไหนสำคัญ Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
I'm tired of the church not being relevant. เบื่อกับการที่โบสถ์ไม่เกี่ยวข้อง Faith Like Potatoes (2006)
Unless it's relevant. นอกเสียจากว่ามันจะสำคัญ The Right Stuff (2007)
You don't think it's relevant. คุณไม่คิดว่ามันสำคัญหรอ The Right Stuff (2007)
"had written off Gusteau as irrelevant since the great chef's death, ที่ไม่สนใจร้านกุสโตว์ แต่สูญเสียเชฟคนดังไป Ratatouille (2007)
Does this seem irrelevant to all of you? ฟังดูเกี่ยวข้องกับพวกเธอรึเปล่า? Teeth (2007)
How gallant, but irrelevant. ช่างหล้าหาญ แต่ไม่เกี่ยวกัน High School Musical 2 (2007)
But I fail to see how any of this is relevant to Sara Tancredi and the fact that she aided and abetted, that she jumped bail... แต่ชั้นไม่เห็นว่านี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง ซาร่า แทนเครดี้ และความจริงก็คือช่วยเหลือและส่งเสริม that she jumped bail... Sona (2007)
I was supposed to do pre-law but I said screw it, I studied philosophy instead and that pissed the parental units off big time, as if the meaning of life's just irrelevant, right? - ทาร่า เงียบๆเลย - ก็เงินหนูอ่ะ - แต่ปีศาจแม่ Burning House of Love (2008)
Tracking relevant targets. ค้นหาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง Eagle Eye (2008)
- That isn't relevant! -คิดว่าแค่นี้มันจบหรอ? Eiga: Kurosagi (2008)
Irrelevant. เรื่องขัดแย้ง I Don't Wanna Know (2008)
Into family keepsake albums, along with relevant journaling. เข้าไปในอัลบั้มภาพของครอบครัว กับบันทึกญาติตระกูล Finding Freebo (2008)
but around these parts, traditional increasingly means irrelevant. แต่ภูมิภาคแถบนี้ ไม่เห็นความสำคัญ ของการทำตามแบบแผนอยู่แล้ว Pilot (2008)
It's irrelevant. มันเป็น irrelevant. Adverse Events (2008)
As a designer, your worst fear is becoming irrelevant. สิ่งที่คนเป็นดีไซน์เนอร์กลัวทีสุดก็คือ การผลิตงานที่คนไม่ยอมรับออกมา The Dark Night (2008)
I'm afraid it's irrelevant. แต่ฉันว่ามันคนละเรื่องนะ New Haven Can Wait (2008)
The fighter's irrelevant. You don't like coincidences. คนไข้ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน คุณไม่ชอบความบังเอิญนี่ Not Cancer (2008)
But the third type's irrelevant to the point i want to make. แต่พวกที่สามไม่อยู่ในประเด็น เข้าวัตถุประสงค์ที่ฉันต้องการ Not Cancer (2008)
You lead with the irrelevant types? คุณให้ยืมโดยไม่สนใจประเด็น Not Cancer (2008)
Since when is a new symptom irrelevant? Since when is a new symptom irrelevant? Adverse Events (2008)
Why does attempted murder from 25 years ago suddenly become relevant to her health now? ทำไมการพยายามฆาตกรรมเธอเมื่อ25ปีก่อน\ ถึงได้มีผลต่อสุขภาพเธอในปัจจุบัน Birthmarks (2008)
Not diagnostically relevant. วินิจฉัยไม่เข้ากับอาการ Lucky Thirteen (2008)
Also not diagnostically relevant. ดังนั้นไม่อยู่ในประเด็นที่จะวินิจฉัย Lucky Thirteen (2008)
Thought it might be medically relevant. คิดว่ามันอาจเป็น ประเด็นวินิจฉัยทางการแพทย์ได้ The Itch (2008)
Bong means nothing. Drugs are irrelevant. \"บ้อง\"แปลว่าไม่มีอะไร\\\\\\\\\\\\\\\ ไม่มีความสัมพันธุ์กับยา Emancipation (2008)
Relevant if she's taking them. ไม่มีความสัมพันธุ์ ถ้าเธอใช้มัน Emancipation (2008)
Even if she is: irrelevant. กระนั้นถ้าเธอไม่มีความสัมพันธุ์ Emancipation (2008)
Only relevant if it can cause pulmonary edema and delirium. มันจะเกี่ยวข้องถ้าทำให้เกิด น้ำท่วมปอดกับคลุ้มคลั่ง Emancipation (2008)
But there is no relevant policy. แต่ตอนนี้ไม่มีกฏข้อไหนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ Baby and I (2008)
Whether or not this was in fact the correct boy was not relevant to my decision; เด็กคนนี้ จะเป็นตัวจริงหรือไม่ ก็ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผม Changeling (2008)
It isn't relevant. ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกันเลย Frost/Nixon (2008)
Well, it's irrelevant! ผมนี่ไง! นั่น มันไม่ได้สัมพันธ์เลยน่ะ Frost/Nixon (2008)
She's irrelevant. เธอไม่รู้เรื่องด้วย Eagles and Angels (2008)
It's an antiquated system desperately trying to remain relevant. ของเก่าๆ ไร้ประโยชน์จะยังดันทุรังอยู่ไปทำไม Chapter Four 'Cold Wars' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relevantAn irrelevant remark.
relevantI hope this expense report contains all the relevant business expenses because I'm not paying a cent more after this.
relevantIn order to distract the others, we brought up this irrelevant issue as a red herring.
relevantMy grandfather, being hard of hearing, often makes an irrelevant answer.
relevantThe content of his speech is not relevant to the subject.
relevantThey found out truth while examining a pile of relevant documents.
relevantWe can eliminate C and D since they are irrelevant to the generation of the arcs.
relevantWhat he said is irrelevant to the matter.
relevantYour question is not relevant to the subject.
relevantYour remark is irrelevant to our argument.
relevantYour suggestion seems irrelevant to our discussion here.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ถูกจุด(v) be pertinent, See also: be right to the point, be relevant, Syn. ตรงเป้า, ตรงประเด็น, Example: นักข่าวตั้งคำถามได้ถูกจุดมาก, Notes: (ปาก)
ปัจจัยภายนอก(n) external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai Definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
ปัจจัยภายใน(n) internal factor, See also: relevant factor, Ant. ปัจจัยภายนอก, Example: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา, Thai Definition: เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล
ไม่เกี่ยว(v) be unrelated, See also: be unconnected, be irrelevant, Example: เขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวกับคดีจ้างฆ่าหัวคะแนนของพรรคการเมืองใหญ่, Thai Definition: ไม่มีส่วนในเรื่องนั้น, ไม่เกี่ยวข้องกัน
สัมพันธ์กัน(v) be related, See also: be involved, have to do with, be relevant to, concern, Syn. เกี่ยวข้องกัน, Example: ข้อมูลทั้งสองชุดนี้ต้องสัมพันธ์กัน, Thai Definition: ผูกพันกัน, เกี่ยวข้องกัน
นอกบาลี(v) be unconventional, See also: not in any book, outlandish, irrelevant, Syn. นอกครู, นอกรีต, นอกรีตนอกรอย, Thai Definition: ปฏิบัติไม่ตรงตามธรรมเนียมที่เคยทำมา, กระทำนอกแบบฉบับ
ออกนอกเรื่อง(adv) divergently, See also: divertingly, irrelevant, Example: พ่อเล่านิทานออกนอกเรื่องจนทำให้ฉันงงไปหมด, Thai Definition: พูดไปถึงเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไม่เกี่ยวข้อง[mai kīokhøng] (adj) EN: irrelevant
นอกประเด็น[nøk praden] (adj) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial  FR: pas pertinent
ออกนอกเรื่อง[øk nøk reūang] (adv) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant  FR: hors de propos
ผิดฝาผิดตัว[phitfā-phittūa] (adj) EN: mismatched ; mistaken ; unrelated ; irrelevant ; in the wrong way
สัมพันธ์กัน[samphan kan] (v, exp) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern  FR: interagir
ตรงประเด็น[trong praden] (v, exp) EN: be relevant ; be pertinent

CMU Pronouncing Dictionary
RELEVANT R EH1 L AH0 V AH0 N T
IRRELEVANT IH2 R EH1 L AH0 V AH0 N T

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
相应[xiāng yìng, ㄒㄧㄤ ㄧㄥˋ, / ] to correspond; answering (one another); to agree (among the part); corresponding; relevant; appropriate; (modify) accordingly #1,836 [Add to Longdo]
有关系[yǒu guān xi, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧ˙, / ] to relate to; to be relevant; to have involvement; to have connections #11,386 [Add to Longdo]
不相干[bù xiāng gān, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄢ, ] be irrelevant; have nothing to do with #29,063 [Add to Longdo]
不着边际[bù zhuó biān jì, ㄅㄨˋ ㄓㄨㄛˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˋ, / ] not to the point; wide of the mark; neither here nor there; irrelevant #42,452 [Add to Longdo]
答非所问[dá fēi suǒ wèn, ㄉㄚˊ ㄈㄟ ㄙㄨㄛˇ ㄨㄣˋ, / ] to answer beside the point; irrelevant answer #54,891 [Add to Longdo]
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, / ] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor #66,378 [Add to Longdo]
挨边[āi biān, ㄞ ㄅㄧㄢ, / ] to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant) #159,990 [Add to Longdo]
挨边儿[āi biān r, ㄞ ㄅㄧㄢ ㄦ˙, / ] erhua variant of 挨邊|挨边; to keep close to the edge; near the mark; close to (the true figure); relevant (used with negative to mean totally irrelevant) #571,856 [Add to Longdo]
着边[zháo biān, ㄓㄠˊ ㄅㄧㄢ, / ] relevant; to the point; has sth to do with the matter (also used with negative) [Add to Longdo]
着边儿[zháo biān r, ㄓㄠˊ ㄅㄧㄢ ㄦ˙, / ] erhua variant of 著邊|着边, relevant; to the point; has sth to do with (also used with negative) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umständein the light of all the relevant circumstances [Add to Longdo]
Gefahrensymbole { pl }relevant hazard symbols and warnings [Add to Longdo]
belanglos { adv }irrelevantly [Add to Longdo]
berufsbezogen { adj }relevant to one's job [Add to Longdo]
einschlägigrelevant [Add to Longdo]
irrelevant; bedeutungslos; belanglos; unerheblich { adj }irrelevant [Add to Longdo]
irrelevant { adv }irrelevantly [Add to Longdo]
irrelevant; beziehungslos { adj }inconsequential [Add to Longdo]
relevant; erheblich { adj } | besonders relevant sein (für)relevant | to be of particular relevance (to) [Add to Longdo]
sachbezogen { adv }with reference to the relevant issue/issues [Add to Longdo]
sachdienlich; sachbezogen { adj }pertinent; relevant [Add to Longdo]
sachdienlich { adv }relevantly [Add to Longdo]
sachdienliche Daten; relevante Datenrelevant data [Add to Longdo]
sicherheitsrelevantsecurity related [Add to Longdo]
unwesentlich { adj }irrelevant; unimportant [Add to Longdo]
unwichtignonrelevant [Add to Longdo]
wichtig; bedeutsam; wesentlich; passend; themabezogen { adj }relevant [Add to Longdo]
zuständig; betreffend { adj }relevant [Add to Longdo]
Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.The police are looking for any relevant information. [Add to Longdo]
einschl. : einschlägigrelevant [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
該当事項[がいとうじこう, gaitoujikou] (n) relevant (applicable) information (items) [Add to Longdo]
関係書類[かんけいしょるい, kankeishorui] (n) relevant documents; (all) the documents related (to the matter) [Add to Longdo]
関係省庁[かんけいしょうちょう, kankeishouchou] (n) the concerned government agencies; the ministries and agencies that are relevant to the matter at hand; the relevant authorities [Add to Longdo]
関連事項[かんれんじこう, kanrenjikou] (n) related (relevant) matters; matters relevant to the subject [Add to Longdo]
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n, vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject [Add to Longdo]
政策関連[せいさくかんれん, seisakukanren] (adj-no) policy-related; policy based; policy relevant [Add to Longdo]
珍問[ちんもん, chinmon] (n) irrelevant question [Add to Longdo]
要領を得る[ようりょうをえる, youryouwoeru] (exp, v1) to be to the point; to hit the mark; to be relevant [Add to Longdo]
蒟蒻問答[こんにゃくもんどう, konnyakumondou] (n) an irrelevant and incoherent dialogue; dialogue at cross purposes; an off-the-beam response [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
該当[がいとう, gaitou] relevant_sein, passen, zutreffen [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.2293 seconds, cache age: 134.949 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม