relevant แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


51 ผลลัพธ์ สำหรับ relevant  R EH1 L AH0 V AH0 N T
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -relevant-, *relevant*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
relevant(adj) เข้าประเด็น, See also: ซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน, ตรงประเด็น, ซึ่งสัมพันธ์กัน, Syn. pertinent, Ant. irrelevant
relevant(adj) สำคัญ, See also: มีความหมาย, Syn. essential, significant

Hope Dictionary
relevant(เรล'ลิเวินทฺ) adj. เข้าประเด็น, ตรงประเด็น, สัมพันธ์กัน, เข้าเรื่องกัน, See also: relevantly adv., Syn. pertinent, apt, related
irrelevant(อิเรล'ละเวินท.) adj. ไม่เกี่ยวข้อง, ไม่ถูกจุด, ไม่ตรงประเด็น.

Nontri Dictionary
relevant(adj) สัมพันธ์กัน, เข้าเรื่อง, ตรงประเด็น
irrelevant(adj) นอกเรื่อง, ไม่ถูกจุด, ไม่ตรงประเด็น

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relevantเกี่ยวกับประเด็น, เกี่ยวเนื่อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevantเกี่ยวเนื่อง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
relevant evidenceพยานหลักฐานเกี่ยวกับประเด็น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relevant factข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประเด็น [ ดู evidential fact ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Need I remind you that it's an act of treason to withhold information from me relevant to this matter, regardless of how classified it is. ผมขอเตือนคุณไว้ก่อนว่า คุณจะมีความผิด ถ้าไม่รับฟังคำแนะนำจากผม... ...ในสิ่งที่คุณกำลังจะทำ, ขอให้พึงระลึกไว้ด้วย. Ghost in the Shell (1995)
The relevant issue is whether or not you are ready to accept the responsibility for the death of every human being in this world. ประเด็นสำคัญก็คือคุณล่ะพร้อมมั้ย ที่จะยอมรับผิดชอบการตายของมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ The Matrix Reloaded (2003)
I mean, don't you think that that's relevant to a murder investigation? ไม่คิดเหรอว่ามันเกี่ยวกับ งานสืบสวนในคดีฆาตกรรม Four Brothers (2005)
I didn't tell you because it wasn't relevant at all. ผมไม่ได้บอก เพราะมันไม่เกี่ยวเลย Four Brothers (2005)
But I fail to see how any of this is relevant to Sara Tancredi and the fact that she aided and abetted, that she jumped bail... แต่ชั้นไม่เห็นว่านี่มันเกี่ยวข้องกันยังไง ซาร่า แทนเครดี้ และความจริงก็คือช่วยเหลือและส่งเสริม that she jumped bail... Sona (2007)
Tracking relevant targets. ค้นหาเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง Eagle Eye (2008)
Into family keepsake albums, along with relevant journaling. เข้าไปในอัลบั้มภาพของครอบครัว กับบันทึกญาติตระกูล Finding Freebo (2008)
Why does attempted murder from 25 years ago suddenly become relevant to her health now? ทำไมการพยายามฆาตกรรมเธอเมื่อ25ปีก่อน\ ถึงได้มีผลต่อสุขภาพเธอในปัจจุบัน Birthmarks (2008)
Relevant if she's taking them. ไม่มีความสัมพันธุ์ ถ้าเธอใช้มัน Emancipation (2008)
Only relevant if it can cause pulmonary edema and delirium. มันจะเกี่ยวข้องถ้าทำให้เกิด น้ำท่วมปอดกับคลุ้มคลั่ง Emancipation (2008)
But there is no relevant policy. แต่ตอนนี้ไม่มีกฏข้อไหนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ Baby and I (2008)
Whether or not this was in fact the correct boy was not relevant to my decision; เด็กคนนี้ จะเป็นตัวจริงหรือไม่ ก็ไม่เกี่ยวกับการตัดสินใจของผม Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relevantI hope this expense report contains all the relevant business expenses because I'm not paying a cent more after this.
relevantThe content of his speech is not relevant to the subject.
relevantThey found out truth while examining a pile of relevant documents.
relevantYour question is not relevant to the subject.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปัจจัยภายใน(n) internal factor, See also: relevant factor, Ant. ปัจจัยภายนอก, Example: ปัจจัยภายในที่ทำให้ผิวคนเราเสื่อมนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายตามกาลเวลา, Thai Definition: เหตุภายในที่ทำให้เกิดผล

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไม่เกี่ยวข้อง[mai kīokhøng] (adj) EN: irrelevant
นอกประเด็น[nøk praden] (adj) EN: irrelevant ; beside the point ; not pertinent ; not germane ; inapposite ; immaterial  FR: pas pertinent
ออกนอกเรื่อง[øk nøk reūang] (adv) EN: divergently ; divertingly ; irrelevant  FR: hors de propos
ผิดฝาผิดตัว[phitfā-phittūa] (adj) EN: mismatched ; mistaken ; unrelated ; irrelevant ; in the wrong way
สัมพันธ์กัน[samphan kan] (v, exp) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern  FR: interagir
ตรงประเด็น[trong praden] (v, exp) EN: be relevant ; be pertinent

CMU Pronouncing Dictionary
RELEVANT R EH1 L AH0 V AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary
relevant (j) rˈɛləvənt (r e1 l @ v @ n t)
relevantly (a) rˈɛləvəntliː (r e1 l @ v @ n t l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
着边[zháo biān, ㄓㄠˊ ㄅㄧㄢ, / ] relevant; to the point; has sth to do with the matter (also used with negative) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Gefahrensymbole { pl }relevant hazard symbols and warnings [Add to Longdo]
berufsbezogen { adj }relevant to one's job [Add to Longdo]
relevant; erheblich { adj } | besonders relevant sein (für)relevant | to be of particular relevance (to) [Add to Longdo]
sachdienliche Daten; relevante Datenrelevant data [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
該当事項[がいとうじこう, gaitoujikou] (n) relevant (applicable) information (items) [Add to Longdo]
関係書類[かんけいしょるい, kankeishorui] (n) relevant documents; (all) the documents related (to the matter) [Add to Longdo]
関係省庁[かんけいしょうちょう, kankeishouchou] (n) the concerned government agencies; the ministries and agencies that are relevant to the matter at hand; the relevant authorities [Add to Longdo]
関連事項[かんれんじこう, kanrenjikou] (n) related (relevant) matters; matters relevant to the subject [Add to Longdo]
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n, vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject [Add to Longdo]
政策関連[せいさくかんれん, seisakukanren] (adj-no) policy-related; policy based; policy relevant [Add to Longdo]
珍問[ちんもん, chinmon] (n) irrelevant question [Add to Longdo]
要領を得る[ようりょうをえる, youryouwoeru] (exp, v1) to be to the point; to hit the mark; to be relevant [Add to Longdo]
蒟蒻問答[こんにゃくもんどう, konnyakumondou] (n) an irrelevant and incoherent dialogue; dialogue at cross purposes; an off-the-beam response [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
該当[がいとう, gaitou] relevant_sein, passen, zutreffen [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 3.0818 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม