Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ quash แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


40 ผลลัพธ์ สำหรับ quash  K W AO1 SH
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -quash-, *quash*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
quash(vt) ปราบ, See also: กำจัด กรต่อต้าน, ข่าวลือ
quash(vt) ยกเลิก, See also: เพิกถอน การตัดสินใจ
quasher(n) ผู้ต่อต้าน, See also: ผู้ปราบปราม

Hope Dictionary
quash(ควอช) vt. ขจัดสิ้น, ยกเลิก, เพิกถอน, ทำให้ไร้ผล, ทำให้โมฆะ, ปราบ (กบฏ), Syn. suppress
squash(สควอช) vt., vi. กด, รัด, บีบ, คั้น, บด, อัด, เบียด, ถูกกด (รัด, บีบ, คั้น, บด, อัด, เบียด) , ทำให้ยับเยิน, ทำลาย, ทำให้เกิดเสียงกด (รัด, บีบ, คั้น, บด, อัด, เบียด) , น้ำผลไม้, สิ่งที่อัดแน่น, พืชสกุลฟักทอง แตง น้ำเต้า, กลุ่มที่เบียดแน่น, กีฬาเทนนิสแบบหนึ่งที่ใช้ไม้สั้น (หรือเรียกว่ากีฬา squash tennis)
squashy(สควอช'ชี) adj. บีบหรืออัด หรือคั้นได้ง่าย, เบียดเสียด, นิ่มและเปียก, สุกทั่วไปหมด., See also: squashily adv., Syn. pulpy

Nontri Dictionary
quash(vt) ยกเลิก, เพิกถอน, ปราบ, ล้มล้าง, กลับคำ
squash(n) น้ำผลไม้คั้น, ฟักทอง, ความแออัดยัดเยียด, กีฬาชนิดหนึ่ง
squash(vt) บีบ, คั้น, อัดแน่น, กดให้แบน, ทำลาย, รัด, เบียด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
quashเพิกถอน, ลบล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Gorosh, I'm denying your motions To quash all the charges against Dr. Kevorkian. ศาลอ่านคำร้องทั้งหมดแล้ว คุณโกรอชศาลขอปฏิเสธคำร้องของคุณ... You Don't Know Jack (2010)
It's kind of like Quash Hill, just not as lame. It's kind of like Quash Hill, just not as lame. Frozen (2010)
You gotta quash that shit. คุณต้องทำให้มันเป็นโมฆะ Discovery (2012)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บี้[bī] (v) EN: crush ; smash ; press ; squash ; compress ; squeeze
ฟัก[fak] (n) EN: gourd ; squash  FR: gourde [ f ] ; cucurbitacée [ f ]
ฟักทอง[fakthøng] (n) EN: pumpkin ; winter squash  FR: potiron [ m ] ; citrouille [ f ]
คั้น[khan] (v) EN: squeeze ; press ; squash ; compress ; pinch ; crush ; extract  FR: presser ; écraser
ขยำ[khayam] (v) EN: squeeze ; squash ; crush ; crumple  FR: presser ; écraser
ขยี้[khayī] (v) EN: crush ; squash ; quash ; trample  FR: écraser ; comprimer ; piétiner
กดความ[kotkhwām] (v) EN: get a case quashed ; get proceedings put on the back burner
น่วม[nūam] (v) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy
น่วม[nūam] (adj) EN: yielding ; soft ; squashy ; pliable ; supple  FR: mou ; tendre ; doux : moelleux ; souple
ปราบ[prāp] (v) EN: tame ; subdue ; suppress ; subjugate ; quell ; quash ; conquer ; overcome ; put down ; wipe out  FR: réprimer ; supprimer ; dompter ; mater

CMU Pronouncing Dictionary
QUASH K W AO1 SH
QUASHED K W AO1 SH T
QUASHING K W AO1 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
quash (v) kwˈɒʃ (k w o1 sh)
quashed (v) kwˈɒʃt (k w o1 sh t)
quashes (v) kwˈɒʃɪz (k w o1 sh i z)
quashing (v) kwˈɒʃɪŋ (k w o1 sh i ng)

EDICT JP-EN Dictionary
ぐしゃっ[gushatsu] (adv-to) (on-mim) crushed flat; squashed to a pulp; squished; crumpled [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na, adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
スカッシュ[sukasshu] (n) squash; (P) [Add to Longdo]
スカッシング関数[スカッシングかんすう, sukasshingu kansuu] (n) squashing function [Add to Longdo]
ペポ南瓜[ペポカボチャ, pepokabocha] (n) (uk) marrow (any variety of Cucurbita pepo, inc. acorn squash, spaghetti squash, etc.) [Add to Longdo]
レスカ[resuka] (n) (abbr) lemon squash [Add to Longdo]
レモンスカッシュ[remonsukasshu] (n) lemon squash [Add to Longdo]
押しつぶす;押し潰す;圧し潰す;押潰す(io);圧潰す(io);圧しつぶす[おしつぶす, oshitsubusu] (v5s, vt) to squash; to crush; to flatten [Add to Longdo]
下敷きになる;下敷になる[したじきになる, shitajikininaru] (exp, v5r) (See 下敷き) to be squashed by; to be pinned under [Add to Longdo]
西洋カボチャ;西洋南瓜[せいようカボチャ(西洋カボチャ);せいようかぼちゃ(西洋南瓜), seiyou kabocha ( seiyou kabocha ); seiyoukabocha ( seiyou kabocha )] (n) buttercup squash (Cucurbita maxima) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1019 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม