Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ความหมายของคำว่า prick | พจนานุกรม Longdo Dict
85 ผลลัพธ์ สำหรับ prick  P R IH1 K
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -prick-, *prick*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
prick[VT] แทง, See also: เจาะ, Syn. pierce, puncture
prick[VT] ยุแหย่, See also: ยุ, แหย่
prick[N] รอยแทง, Syn. stab, puncture
prick[N] อวัยวะเพศชาย (คำต้องห้าม), See also: องคชาติ
pricket[N] เหล็กแหลมสำหรับปักเทียน, Syn. candlestick
prickie[N] หนาม, See also: ของแหลม, เดือยแหลม
prickie[VT] แทงเบา ๆ
prickie[VI] รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง
prickle[N] หนาม, Syn. spine, spike
prickle[VT] แทงเบาๆ, Syn. sting, tingle
Hope Dictionary
prick(พริค) n. การแทง (ทิ่ม,ตำ,เจาะ) ,รอยแทง,เครื่องเจาะ,ประตัก,ลึงค์,ศูนย์กลางเป้าธนู,ผู้ชายที่น่ากลัว,อาวุธแหลม. vt. แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ,ลงประตัก,ทำให้เจ็บปวดมาก (คล้ายถูกแทง) ,ทำให้ลุกชู,วัดด้วยวงเวียน vi. แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ, (หู) ผึ่ง,รู้สึกคล้ายถูกแทง,ขี่ม้าอย่างรว
prick-eared(พริค'เอียร์ด) adj. หูชันและแหลมตัดผมสั้น
pricket(พริค'คิท) n. เหล็กแหลมปักเทียน,เชิงเทียนที่มีเหล็กแหลมดังกล่าว,กวางตัวผู้อายุ2ขวบ
prickle(พริค'เคิล) n. หนาม,ของแหลม,ขนเม่น,เดือยแหลม,ความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง vt. แทงเบา ๆ ,ทำให้รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง. vi. รู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกแทง
prickly(พริค'ลี) adj. เต็มไปด้วยหนาม,เต็มไปด้วยเดือยแหลม,เต็มไปด้วยปัญหา,เจ็บปวดเหมือนถูกแทง,ไว (อารมณ์,ประสาท), See also: prickliness n. prickliness,n.
prickly heatn. โรคผิวหนังผื่นคัน (เนื่องจากต่อมเหงื่ออักเสบ)
Nontri Dictionary
prick(n) เครื่องแทง,ประตัก,ลึงค์,เครื่องเจาะ
prick(vt) แทง,ทิ่ม,ตำ,เจาะ,ทำให้เจ็บปวด
prickle(n) หนาม,ขนเม่น,ของแหลม
prickle(vi) ถูกหนามตำ,แทงด้วยหนาม
prickly(adj) เหมือนหนามแทง,เต็มไปด้วยหนาม
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prickleหนามเกิดจากผิว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
prickAt the sound of my voice, my dog pricked up his ears.
prickCould it be that her prickly attitude is just because she has period pains? No, couldn't be.
prickHe felt the pricks of conscience.
prickHis conscience pricked him.
prickI have a pricking pain here.
prickI have a prickling sensation in my left eye.
prickI pricked my thumb with a needle.
prickI pricked up my ears.
prickI pricked up my ears when I heard of the available apartment.
prickIt is better to be stung by a nettle than pricked by a rose.
prickShe pricked the balloon.
prickThe dog pricked up his ears at the sound.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
หนาม[N] thorn, See also: prickle, barb, prick, spine, sting, Example: เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา, Thai definition: ส่วนแหลมๆ ที่งอกออกจากกิ่งไม้เป็นต้น
ผด[N] prickly heat, See also: heat rash, sudamina, sudamen, papule, pustule, blister, Syn. ผื่น, เม็ดเล็กๆ, ตุ่มเล็กๆ, Example: เด็กทารกมักมีผดขึ้นที่คอหรือข้อพับเวลาอากาศร้อนมากๆ, Thai definition: ชื่อโรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นผื่นเม็ดเล็กๆ ตามผิวหนัง มักเกิดในเวลาที่มีอากาศร้อนอบอ้าว มีอาการคัน
ทิ่มแทง[V] stab, See also: prick, Example: งาของช้างตัวหลังกำลังจะไปทิ่มแทงช้างตัวหน้า, Thai definition: ทิ่มให้ทะลุเข้าไป, อาการที่แทงซ้ำหลายๆ ครั้ง
บ่ง[V] prick, See also: pick off, Syn. เขี่ย, สะกิด, Example: แม่ใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าจนน้องร้องเสียงดัง, Thai definition: ใช้ของแหลมๆ แทงที่เนื้อเพื่อเอาหนามเป็นต้นที่ฝังอยู่ในเนื้อหรือหนองออก
ซ่า[V] tingle, See also: prickle, be terrified, be horrified, Example: เขาใจหายวาบ ขนลุกชันขึ้นทั้งตัว ซ่าไปทั่วหนังหัว, Thai definition: อาการที่ปรากฏแก่ร่างกายเมื่อเวลาขนลุกหรือเป็นเหน็บเป็นต้น
กระเจี๊ยว[N] penis, See also: prick, cock, peter, Syn. จู๋, Count unit: อัน, Thai definition: อวัยวะสืบพันธุ์เด็กชายเล็กๆ, Notes: (ปาก)
กระดอ[N] penis, See also: prick, cock, peter, Syn. กระจู๋, จู๋, Thai definition: เป็นคำที่ใช้เรียกอวัยวะเพศชาย
สะกิด[V] prick, See also: puncture, jab, pierce, punch, perforate, Example: แม่ครัวใช้มีดสะกิดเนื้อที่เกาะอยู่รอบเม็ดลำไยออกให้หมด, Thai definition: เอาสิ่งปลายแหลมเขี่ยและควักแต่เบาๆ
สะกิด[V] prick, See also: jab, scratch, Example: แม่ครัวใช้มีดสะกิดเนื้อที่เกาะอยู่รอบเม็ดลำไยออกให้หมด, Thai definition: เอาสิ่งปลายแหลมเขี่ยและควักแต่เบาๆ
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บ่ง[v.] (bong) EN: puncture ; prick   FR: piquer
ควย[n.] (khūay) EN: prick ; cock   FR: pénis [m] ; verge [f]
กระดอ[n.] (kradø) EN: penis ; prick   FR: verge [f] ; pénis [m]
กระเจี๊ยว[n.] (krajīo) EN: penis ; prick ; cock ; peter   
มะแขว่น = มะแข่น = บ่าแข่น[n.] (makhaen = mākhaen = makhwaen ) EN: zanthoxylum limonella ; mullilam ; Indian prickly ash-tree ; Indian ivy-rue   
หนาม[n.] (nām) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting   FR: épine [f] ; picot [m]
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale   FR: embrocher ; empaler
ตำ[v.] (tam) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole   FR: percer ; transpercer ; piquer
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทิ่ม[v.] (thim) EN: stab ; pierce ; prick ; gore ; poke ; prod ; thrust   FR: piquer ; percer
CMU Pronouncing Dictionary
PRICK   P R IH1 K
PRICKS   P R IH1 K S
PRICKED   P R IH1 K T
PRICKLY   P R IH1 K L IY0
PRICKETT   P R IH1 K IH0 T
PRICKLEBACK   P R IH1 K AH0 L B AE2 K
PRICKLEBACKS   P R IH1 K AH0 L B AE2 K S
Oxford Advanced Learners Dictionary
prick  (v) prˈɪk
pricks  (v) prˈɪks
pricked  (v) prˈɪkt
pricker  (n) prˈɪkər
prickle  (v) prˈɪkl
prickly  (j) prˈɪkliː
prickers  (n) prˈɪkəz
pricking  (v) prˈɪkɪŋ
prickled  (v) prˈɪkld
prickles  (v) prˈɪklz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[fèi, ㄈㄟˋ, ] prickly heat, #100,313 [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, ] prickly heat, #889,464 [Add to Longdo]
仙人掌果[xiān rén zhǎng guǒ, ㄒㄧㄢ ㄖㄣˊ ㄓㄤˇ ㄍㄨㄛˇ, ] prickly pear [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
prickeln; kribbeln | prickelnd | geprickeltto prick; to prickle; to tingle | tingling | tingled [Add to Longdo]
prickelnd {adv}tingly [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
くっつき虫;くっ付き虫[くっつきむし, kuttsukimushi] (n) (See ひっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
つんと[, tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
ひっつき虫;引っ付き虫[ひっつきむし, hittsukimushi] (n) (See くっつき虫) burr (prickly seeds or seedheads that stick to fur and clothes) [Add to Longdo]
ひりひり[, hirihiri] (adv,n,vs) (on-mim) prickling pain; smarting; stinging [Add to Longdo]
カクタスペア[, kakutasupea] (n) fruit of a cactus in genus Opuntia (inc. prickly pears and cholla); cactus pear [Add to Longdo]
チカチカ[, chikachika] (adv,vs) (1) (on-mim) flickering; flashing on and off (e.g. Christmas lights); (2) prickling (pain) [Add to Longdo]
チクチク;ちくちく[, chikuchiku ; chikuchiku] (n,vs) (on-mim) type of prickling pain; prick; prickle [Add to Longdo]
チクチク痛む;ちくちく痛む[チクチクいたむ(チクチク痛む);ちくちくいたむ(ちくちく痛む), chikuchiku itamu ( chikuchiku itamu ); chikuchikuitamu ( chikuchiku itamu )] (exp,v5m) to prickle; to tingle [Add to Longdo]
チクリ[, chikuri] (adv) type of prickling pain; tale telling; (P) [Add to Longdo]
花椒[かしょう, kashou] (n) Sichuan pepper (tree) (Zanthoxylum bungeanum); Chinese prickly-ash [Add to Longdo]
Time: 0.011 seconds, cache age: 145.213 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม