Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ possible แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดง







ประเภทคำอ่านที่แสดง


58 ผลลัพธ์ สำหรับ possible  P AA1 S AH0 B AH0 L
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -possible-, *possible*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Approved EN-TH
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
possible(adj) เป็นไปได้, See also: ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้, Syn. plausible, probable, likely
possible(n) ความเป็นไปได้

Hope Dictionary
possible(พอส'ซะเบิล) adj. เป็นไปได้,บางที,พอทนได้
impossible(อิมพอส' ซะเบิล) adj. เป็นไปไม่ได้, ทำไม่ได้, ไม่มีทางจะบังเกิดขึ้น., See also: impossibleness n., Syn. inconceivable

Nontri Dictionary
possible(adj) เป็นไปได้,บางที,อาจจะ
impossible(adj) เป็นไปไม่ได้,เหลือทน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
possible maximum lossความเสียหายสูงสุดที่อาจเกิดขึ้น มีความหมายเหมือนกับ maximum possible loss [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Possible Reservesปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่เป็นไปได้ว่าจะมีอยู่, Example: โดยมีข้อมูลทางธรณีวิทยาและวิศวกรรมปิโตรเลียมบ่งชี้ว่าน่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมได้ ซึ่งจะมีความมั่นใจน้อยกว่า Proved และ probable reserves (ดูคำ Proved และ Probable reserves) [ปิโตรเลี่ยม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This was made possible by the genius of Field Marshal Herring, upon whom I shall now pin a token of my regard. มันเป็นเพราะความฉลาด ของ จอมพล เฮอลิง บัดนี้ผมจะมอบเหรียญเกียรติยศให้เขา The Great Dictator (1940)
Is it possible to repair the ornament, madam? ตุ๊กตานั่นพอจะเอามาซ่อมได้มั้ยคะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death. หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา Rebecca (1940)
It's also possible for a lawyer to be just plain stupid, isn't it? I mean, it's possible. นอกจากนี้ยังเป็นไปได้สำหรับทนายความที่จะเป็นเพียงธรรมดาโง่ไม่ได้หรือไม่ ฉันหมายความว่ามันเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
- It's not possible he heard it. - มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาได้ยินมัน 12 Angry Men (1957)
I have to reach the greatest number of people possible and tell them. ไม่ใช่เรื่องอื่น ผมจะต้องบอกผู้คนให้ได้จำนวนมากที่สุด Oh, God! (1977)
It's a possible resting place of the Lost Ark. เป็นไปได้ว่ามันจะเป็นสถานที่อยู่ของ หีบที่หายไป. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Every possible exit has been blocked, every highway, every road, every fire break. ทุกทางออกถูกบล็อก ทางหลวง ทุกถนน ทุกแยกไฟ First Blood (1982)
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India. ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช Gandhi (1982)
The only possible place. ที่เดียวที่น่าจะเป็นไปได้ Clue (1985)
This electrical marvel will make it possible for you to sleep again. เครื่องมือไฟฟ้านี้จะทำให้หนูนอนหลับได้อีกครั้ง Return to Oz (1985)
They made it possible for me to conquer the Emerald City. มันทำให้ฉันสามารถที่จะ จัดการกับเมืองมรกตได้ Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
possibleAll of us want to live as long as possible.
possibleAll possible means have been tried.
possibleAll right. I'll come as soon as possible.
possibleAll things considered, it's set up so it isn't possible to win.
possibleAs far as possible one should try to become on as close terms as possible with any sort of man.
possibleAs shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
possibleA trip to Mars may become possible in my life.
possibleBased on my observation of the movement of particle D, I modify the system so that there exist three possible exits.
possibleBecause of the heavy snow, it was possible to have sent a train for 10 minutes.
possibleCalm down. I'll come over as soon as possible.
possibleCome as soon as possible.
possibleCome downstairs as soon as possible.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อาจ[āt = ātja] (adv) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps  FR: possible ; peut-être
อาจจะ[āt ja] (x) EN: may ; might ; maybe  FR: peut-être ; il se peut que ; il est possible que
อาจจะเป็นได้[āt ja pen dāi] (xp) FR: ça se peut ; c'est possible
ชะรอย[charøi] (adv) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe  FR: peut-être ; possiblement
ได้[dāi = dai] (x) EN: yes ; that's possible ; certainly  FR: oui ; c'est possible ; certainement
ได้ไหม[dāi mai] (xp) FR: est-ce possible ?
โดยเร็วที่สุด[dōi reo thīsut] (adv) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP  FR: en toute hâte ; dès que possible
ฝันเฟื่อง[fanfeūang] (v) EN: daydream of the impossible ; fantasize about the impossible ; dream about the impossible ; imagine the impossible  FR: rêver à l'impossible ; vivre de chimères
คง[khong] (adv) EN: probably ; likely surely ; in all probability ; may ; might ; possible  FR: probablement ; vraisemblablement ; en toute vraisemblance
ขวนขวาย[khūankhwāi] (v) EN: struggle ; attempt ; take the trouble ; go out of one's way  FR: essayer ; faire son possible

CMU Pronouncing Dictionary
POSSIBLE P AA1 S AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary
possible (n) pˈɒsəbl (p o1 s @ b l)
possibles (n) pˈɒsəblz (p o1 s @ b l z)

DING DE-EN Dictionary
etwaig {adj} | etwaige Einwände | bei etwaigen Schädenpossible | any objections arising | in the event of damage [Add to Longdo]
möglich {adj} | möglicher | am möglichstenpossible | more possible | most possible [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
あられもない[araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
あらん限り;有らん限り[あらんかぎり, arankagiri] (exp,adv,adj-no) all; as much as possible [Add to Longdo]
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P) [Add to Longdo]
あり得べき;有り得べき[ありうべき, ariubeki] (adj-f) (uk) possible; probable; likely [Add to Longdo]
あるある[aruaru] (exp) (poss. from あるある大事典 (TV show)) Oh yeah; Of course it is so; Cheer up, that's average; It happens; It's possible; Don't worry, it happens [Add to Longdo]
あわよくば[awayokuba] (exp) if there is a chance; if possible; if circumstances permit; if things go well; if luck is on my side [Add to Longdo]
いざ知らず[いざしらず, izashirazu] (exp) I don't know about ... but; it may be possible for ... but [Add to Longdo]
きりり[kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
すぐそこ[sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately [Add to Longdo]
できない相談;出来ない相談[できないそうだん, dekinaisoudan] (n) impossible proposition; unreasonable proposal; tall order [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3089 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม