Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ polygamie แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


33 ผลลัพธ์ สำหรับ polygamie  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -polygamie-, *polygamie*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Automatically try *polygamie*
DING DE-EN Dictionary
Polygamie { f }; Vielweiberei { f }; Mehrehe { f }polygamy [Add to Longdo]

Longdo Approved FR-TH
polygamie(n) la, = ความสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช่แบบผัวเดียวเมียเดียว เช่น ชายหนึ่งหญิงสอง หรือ หญิงหนึ่งชายสอง (มากกว่านี้ก็รวมอยู่ด้วย), Ant. la monogamie

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On the eve of his sentencing for an assortment of crimes and misdemeanours ranging from polygamy to fraud, he has disappeared. Vor seiner Verurteilung für eine Reihe von Verbrechen und Vergehen, die von Polygamie bis hin zu Betrug reichen, ist er geflüchtet. Zelig (1983)
Polygamy's legal in Utah. Polygamie ist legal in Utah. Peggy Sue Got Married (1986)
Our suspect is wanted for polygamy and fraud. Unser Verdächtiger wird gesucht wegen Polygamie und Betrug. Wanted: Dead or Alive (1989)
Uh, we'd like you to come downtown and answer charges of embezzlement interstate trafficking, fraud, and here's the biggie, polygamy. Sie möchten aufs Revier mitkommen, wegen des Vorwurfs der Untreue, des illegalen Handels, Betrugs, und, jetzt kommt der Knüller, der Polygamie. Wanted: Dead or Alive (1989)
Polygamy? Polygamie? Wanted: Dead or Alive (1989)
It's that polygamy thing again, isn't it? Es ist wieder die Polygamie-Geschichte, oder? Wanted: Dead or Alive (1989)
- We should allow polygamy if it works? - No, but... Sollen wir Polygamie zulassen, nur weil sie funktioniert? Silver Bells (1997)
Three-way marriage. Das ist Polygamie. Silver Bells (1997)
Why else be polygamous? Was sollte Polygamie sonst? A Night in Sickbay (2002)
As your publicist, I must tell you all this bed hopping is tacky. Als Publizistin muss ich dir sagen, dass Polygamie billig ist. Change of a Dress (2002)
lt-- [ sighs ] I mean, this nonmonogamy, it's clearly the path to opening up our hidden potential as human beings. Mit der Polygamie können wir unser verborgenes menschliches Potential aktivieren. Mango Kiss (2004)
But maybe there's something to this polygamy thing, you know? Aber vielleicht, ist da ja was ander Polygamie Sache. Bitches (2007)
-I am a real gentleman with the lady. Schluss mit Polygamie und der Sorten Lascars (2009)
- Oh, no! - Die Polygamie. Paul et ses femmes (2010)
Adultery, polygamy... Ehebruch, Polygamie... Diese Familie! Paul et ses femmes (2010)
It's all totally possible, except for the polygamy thing. Das ist auf jeden Fall alles möglich, außer diese Polygamie-Sache. To Moscow, and Quickly (2010)
This is polygamy. Das ist Polygamie. A Pudding-Filled Cactus (2010)
- That's an era. - Das ist Polygamie. On the Other Side of the Tracks (2012)
It's not polygamy or honorable. Willst du mir eine Moralpredigt über Polygamie halten? On the Other Side of the Tracks (2012)
You know polygamy is illegal in the state of Massachusetts. Sie wissen, dass Polygamie in Massachusetts verboten ist. Continuum (2013)
The Church of the Shield is a cesspool of polygamy, doomsday paranoia ritualized elder and child abuse but he also has four of the most prominent civil rights attorneys in the country on retainer. Die Kirche des Schildes ist ein Sammelbecken an Polygamie, Endzeitstimmungsparanoia, dem ritualisierten Missbrauch der Kinder durch die Eltern, aber er hat außerdem vier der prominentesten Bürgerrechtsanwälte des Landes auf Kurzwahl... The Kenyon Family (No. 71) (2015)
- Yes, Isak? - Polygamie... ist die erlaubt? Self Therapy (2015)
We are one and the same. Wenn wir Polygamie akzeptieren wollen, dann tun wir das. Self Therapy (2015)
That's polygamy. Das ist Polygamie. For the Rain to Gather (2015)
- Did you join, like, a New Wave, like, polygamous cult? Ist das ein "New Wave" -Polygamie-Kult? Flicky-Flicky Thump-Thump (2015)
From the adelphic polygyny of the Omaha tribe to the patriarchal polygamy of the early Mormons to the free love hippy communes of the 1970s. Von der Frauenvererbungs- Polygynie des Omaha-Stammes über die patriarchalische Polygamie der frühen Mormonen, bis zu den Freie-Liebe-Kommunen der Hippies aus den 1970ern. All My Exes Live in Essex (2015)
No, it's like polyamory, but with monogamy. Nein, es ist Polygamie, aber mit Monogamie. Safeword (2016)
Oh, trouble in poly paradise? Ärger im Polygamie-Paradies? #Fire (2017)
Polygamy? Polygamie? Like Riding a Vagina Bike (2017)
I think polygamy is barbaric. Ich finde, die Polygamie ist eine barbarische Sitte.
They're against polygamy, but they all have mistresses. Sie sind gegen Polygamie, aber haben alle Mätressen.

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.3638 seconds, cache age: 25.764 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม