Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ plunge แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


70 ผลลัพธ์ สำหรับ plunge  P L AH1 N JH
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -plunge-, *plunge*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
plunge(vi) พุ่งไปข้างหน้า, See also: ตกลงอย่างแรง, Syn. fall, Ant. rise
plunge(vt) พุ่งไปข้างหน้า, See also: ตกลงอย่างแรง, Syn. fall, Ant. rise
plunge(vi) ลดลงอย่างเร็ว (เช่น ราคา, อุณหภูมิ), Syn. plummet
plunge(vi) ลาดชันลงไป
plunge(n) การพุ่งลงไปในน้ำ, Syn. dive
plunge(n) การตกอย่างรวดเร็ว, See also: การลดลงอย่างรวดเร็ว, Syn. fall
plunge(n) สถานที่ว่ายน้ำ
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ
plunger(n) เครื่องมือสำหรับดูดท่อน้ำทิ้ง, See also: เครื่องมือที่ปลายด้านหนึ่งมีลักษณะคล้ายถ้วยใช้สำหรับดูดของเสียในท่อน้ำหรือส้วม, Syn. plumber's helper
plunge in(phrv) พรวดพราดเข้าไป, Syn. press in, push in, thrust in

Hope Dictionary
plunge(พลันจฺ) vt., vi., n. (การ) จุ่ม, จุ้ม, จ้วง, โผ, พรวด, สอด, ทำให้ถลำเข้า, ผลัก, เป็นหนี้, สถานที่กระโดดน้ำ, สถานที่ว่ายน้ำ -Phr. (take the plunge ตัดสินใจกะทันหัน), Syn. immerse
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ, เครื่องสูบ, คนบ้าระห่ำ, คนไม่ยั้งคิด

Nontri Dictionary
plunge(n) การจุ่ม, การจ้วง, การถลา, การโผ, การกระโดด
plunge(vi, vt) ดำลง, จุ้ม, จ้วง, ถลา, โผ, กระโดดลง
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ, ลูกสูบ, เครื่องดัน, คนเสี่ยงโชค, คนบ้าระห่ำ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plungeพลันจ์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
plungerลูกสูบ (ของกระบอกฉีดยา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plungerพลันเจอร์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
plunger cuspปุ่มกระแทก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"'You don't know. You can never be sure. But you take the plunge anyway. "คุณไม่รู้หรอก แถมยังไม่มีวันแน่ใจด้วย แต่คุณก็ลองเสี่ยงอยู่ดี" Imagine Me & You (2005)
Doubt will plunge this country back into chaos, and I will not let that happen. ความแคลงใจที่ทำให้ประเทศวุ่นวาย, จะให้เกิดขึ้นไม่ได้ V for Vendetta (2005)
I think we have got the winning hand, and I want to plunge forward. ฉันคิดว่าตัวเองมีไพ่เจ๋งอยู่ในมือ และฉันอยากจะเปิดมัน ฉันอยากจะเสี่ยง Cassandra's Dream (2007)
We've gotta have a discussion about this before you plunge ahead. เราต้องคุยกันก่อน ที่นายจะทำอะไรลงไป Cassandra's Dream (2007)
One day a pure heart will walk among you if she can't lift the curse when the 5000 moon rises from the sea this valley shall be plunge into eternal darkness! วันนึง.. หัวใจที่บริสุทธิ์ จะเดินเข้ามาอยู่ท่ามกลางพวกท่าน ถ้าเธอไม่สามารถถอนคำสาป The Secret of Moonacre (2008)
You tore open the ropes is what you did, just as he was about to plunge his... ไม่สิ คุณกระชากเชือกขาดกระจายเลยต่างหาก เป็นเวลากับที่เขากำลังจะพรวด.. The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
But the basis for her, uh, shareholder suit was the plunge in unr's stock price. แต่โดยพื้นฐานของเธอแล้ว, เออ, ผู้ถือหุ้นยังเชื่อในราคาหุ้นของUNR They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
So we decided you should take the plunge like us. โอว ลิลลี่ กับ รูฟัส พวกเราไม่เจอคุณเลย The Goodbye Gossip Girl (2009)
This young man has managed to infiltrate OZ's system and plunge it into chaos. ชายหนุ่มคนนี้ได้ทำการแทรกซึมระบบของ OZ และก่อให้ความวุ่นวายขึ้น Summer Wars (2009)
Or plunge you into a mysterious past. หรือ พาเข้าไปในอดีตที่ลึกลับของคุณ The Debarted (2009)
Before we plunge into this mind-bending math, we first need to back up a bit, because it's possible there's already evidence for a creator in the math. งานการ์เร็ตอยู่ที่ขอบ ชั้นนำของฟิสิกส์ ก่อนที่เราจะกระโดดลง ไปในคณิตศาสตร์ใจดัดนี้ ครั้งแรกที่เราจำเป็น ต้องสำรองบิต Is There a Creator? (2010)
He plunges into a hundred foes without thought, but before marriage he stands frozen with fear. เขาพุ่งเข้าสู่ศัตรูนับร้อย อย่างไม่คิดถึงชีวิต แต่เบื้องหน้าการสมรส เขากลับยืนตัวแข็งด้วยความกลัว Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plungeHe'd had no experience of teaching but he plunged in nonetheless.
plungeMany people were plunged into distress by the news.
plungeStock prices plunged to a record low.
plungeSue and John decided to take the plunge.
plungeThe Dow plunged 35 points and then bottomed out.
plungeThe plane exploded and plunged into the ocean, killing all the people on board.
plungeThe robber tried to plunge the knife into the boy.
plungeWe plunged into the river.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ปัก(v) stick, See also: plunge down, stab down, put in, pitch, Example: เมื่อพวกนัดท่องเที่ยวเดินทางมาถึงที่แคมป์แล้ว พวกผู้ชายก็ช่วยกันปักเตนท์เพื่อเป็นที่พักอาศัยกัน, Thai Definition: ฝังลงให้ติดอยู่
กระโดด(v) plunge in/into, See also: jump over, leap, hop, spring, bound, skip, Syn. โดด, กระโจน, Example: เธอร้อนมากจนอยากกระโดดลงไปในน้ำ, Thai Definition: ใช้กำลังเท้าทั้งคู่ถีบพื้นให้ตัวลอยสูงขึ้น
จิ้ม(v) dip, See also: plunge, dunk, Syn. จุ่ม, จุ้ม, Example: เราใช้ผลอ่อน ใบอ่อนของมะม่วงเป็นผักสดจิ้มน้ำพริก
ปัก(v) stab down, See also: plunge down, put in thrust, Syn. ทิ่ม, Example: เครื่องร่อนเสียอาการทรงตัวมากจนแก้ไม่ทัน หัวปักลงมาชนพื้นดิน, Thai Definition: เอาหัวดิ่งลง
ปัก(v) stab down, See also: plunge down, put in thrust, Syn. ทิ่ม, Example: เครื่องร่อนเสียอาการทรงตัวมากจนแก้ไม่ทัน หัวปักลงมาชนพื้นดิน, Thai Definition: เอาหัวดิ่งลง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
จิ้ม[jim] (v) EN: dip ; plunge ; dunk  FR: plonger ; tremper
ปัก[pak] (v) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in  FR: planter ; enfoncer ; ficher
ต่ำ[tam] (v) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive  FR: plonger

CMU Pronouncing Dictionary
PLUNGE P L AH1 N JH
PLUNGED P L AH1 N JH D
PLUNGER P L AH1 N JH ER0
PLUNGES P L AH1 N JH IH0 Z
PLUNGER'S P L AH1 N JH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
plunge (v) plˈʌnʤ (p l uh1 n jh)
plunged (v) plˈʌnʤd (p l uh1 n jh d)
plunger (n) plˈʌnʤər (p l uh1 n jh @ r)
plunges (v) plˈʌnʤɪz (p l uh1 n jh i z)
plungers (n) plˈʌnʤəz (p l uh1 n jh @ z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
跳进[tiào jìn, ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] plunge; jump into, #21,869 [Add to Longdo]
搋子[chuāi zi, ㄔㄨㄞ ㄗ˙, ] plunger (for clearing drains) [Add to Longdo]
马桶拔[mǎ tǒng bá, ㄇㄚˇ ㄊㄨㄥˇ ㄅㄚˊ, / ] plunger for unblocking toilet [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
ピストン[pisuton] (n) piston; plunger; (P) [Add to Longdo]
プランジャー[puranja-] (n) plunger [Add to Longdo]
プランジャーポンプ[puranja-ponpu] (n) plunger pump [Add to Longdo]
ラバーカップ[raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]
逆飛び込み[さかとびこみ, sakatobikomi] (n, vs) headlong dive; header; plunge [Add to Longdo]
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m, vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]
清水の舞台から飛び降りる[きよみずのぶたいからとびおりる, kiyomizunobutaikaratobioriru] (exp, v1) to make a leap into the dark; to take the plunge; to jump in at the deep end [Add to Longdo]
天地晦冥[てんちかいめい, tenchikaimei] (exp) The world is covered in darkness; All is plunged into darkness [Add to Longdo]
踏み切る[ふみきる, fumikiru] (v5r, vt) to make a bold start; to take a plunge; to take off; (P) [Add to Longdo]
突き進む[つきすすむ, tsukisusumu] (v5m, vi) to push on; to plunge forward; to push one's way to [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1138 seconds, cache age: 6.083 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม