plenty แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


60 ผลลัพธ์ สำหรับ plenty  P L EH1 N T IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -plenty-, *plenty*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
plenty(n) จำนวนมากมาย, See also: ปริมาณอุดมสมบูรณ์, ปริมาณเหลือเฟือ, Syn. abundance, fullness, plentifulness, Ant. scarcity
plenty(adj) มากพอ, See also: เพียงพอ, มาก, มากมาย
plenty(adv) อย่างเต็มที่, See also: ทีเดียว, เพียงพอ, Syn. enough

Hope Dictionary
plenty(เพลน'ที) adj. ความอุดมสมบูรณ์, ความมากมาย, ความเยอะแยะ, ความมั่นคั่ง. adj. อุดมสมบูรณ์, มากมาย. adv. เต็มที่, ทีเดียว, Syn. affluence, abundance
aplenty(อะเพลน'ที) adj., adv. มีปริมาณที่เพียงพอ, Syn. sufficiently, enough

Nontri Dictionary
plenty(adj) อุดมสมบูรณ์, มากมาย, ล้นเหลือ, มั่งคั่ง
plenty(n) ความอุดมสมบูรณ์, ความมากมาย, ความมั่งคั่ง
aplenty(adv) อุดมสมบูรณ์, มากมาย, เพียงพอ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I got plenty of gold. - Yes, yes. ฉันได้รับความอุดมสมบูรณ์ ของทอง ใช่ ๆ. Pinocchio (1940)
- Loaf around, plenty to eat, plenty to drink. ก้อนรอบ ๆ มากมายที่จะกิน มากมายที่จะดื่ม Pinocchio (1940)
A can of coffee with plenty of milk and sugar in it. สามารถของกาแฟที่มีความ อุดมสมบูรณ์ ของนมและน้ำตาลในนั้น The Old Man and the Sea (1958)
'Here there's plenty to eat and drink. Bring your friend too.' ที่นี่มีของกินเยอะแยะ พาเพื่อนมาด้วยนะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
See they get plenty of tea. คุณชาย ดูพวกเขาได้รับความ อุดมสมบูรณ์ของชา How I Won the War (1967)
Curious thing, that, give the British soldier plenty of tea, and he'll die for you. สิ่งที่อยากรู้อยากเห็นว่าให้ ทหารอังกฤษ ความอุดมสมบูรณ์ของชาถ่าน ของเขา และมีคุณเขาจะตายเพื่อคุณ How I Won the War (1967)
I don't know what planet we're on, but the fact is, we're both of us here, we're breathing, we're conscious, we got plenty of oxygen, water... ผมไม่รู้ว่าเราอยู่บนดาวเคราะห์ไหน เเต่เราหายใจได้ เเละมีสติดี มีอ็อกซิเจน เเละนํ้าเหลือเฟือ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Because there's plenty Of water to drink ก็เพราะมีน้ำให้ดื่มเหลือเฟือน่ะสิ The Little Prince (1974)
Is Ben getting plenty of pictures? Oh, you bet he is. - เบนถ่ายรูปไว้เยอะรึเปล่า Jaws (1975)
Take your time, Charlie. We got plenty of it. ใช้เวลาของคุณ ชาร์ลี เรามี ความอุดมสมบูรณ์ของมัน Mad Max (1979)
If she decides to push over the Great Lakes, it could get plenty soupy. ถ้ามันแผ่ขยายไปถึงเกรท เลคส์ มันอาจแปรปรวนมากทีเดียว Airplane! (1980)
Gresh water, plenty of sunshine.... มีน้ำบริสุทธิ์ แสงแดดอบอุ่น The Road Warrior (1981)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plentyActually, the present method has plenty of room for improvement.
plentyActually, this method has plenty of room for improvement.
plentyAs a new father, I gave my first child plenty of books.
plentyAs a proud new father, I gave my fast child plenty of books.
plentyBabies want plenty of sleep.
plentyBecause there was plenty of water...
plentyEvery day they gave it plenty of milk and soon it grew nice and plump.
plentyFor circumstantial evidence, that's plenty.
plentyGive him plenty of work to do.
plentyGive yourself plenty of time.
plentyHe drank plenty of black coffee so as not to fall asleep.
plentyHe had plenty of fight left in him.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
บานตะเกียง(adj) great deal of, See also: plenty of, Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะโก้, บานตะไท, มากมาย, Example: เขานึกถึงหนี้สินบานตะเกียงแล้วท้อใจ อยากหนีไปให้พ้นๆ, Notes: (ปาก)
บานตะไท(adj) great deal of, See also: plenty of, Syn. บานเบียง, บานเบิก, บานเบอะ, บานแบะ, บานตะเกียง, บานตะโก้, มากมาย, Example: ฉันไม่สนใจมรดกอันบานตะไทของคุณปู่นักหรอก, Notes: (ปาก)

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บาน[bān] (adv) EN: a lot ; many ; a great deal ; excessively ; plenty of  FR: beaucoup ; énormément
ก่ายกอง[kāikøng] (adj) EN: many ; lots of ; plenty ; abundant
มาก[māk] (adv) EN: much ; very much ; many ; very ; a lot of ; plenty ; abundantly ; extremely ; plentifully ; profusely  FR: beaucoup ; nombreux ; très ; abondamment ; à profusion
มากมาย[mākmāi] (adv) EN: plentifully ; abundantly ; a lot of ; plenty  FR: beaucoup ; énormément ; plein
อู่ข้าวอู่น้ำ[ū khāo ū nām] (n, exp) EN: breadbasket ; land of plenty
แยะ[yae] (adv) EN: plenty ; lots (of) ; scores (of) ; tons (of)  FR: plein (de) ; des tas (de)
เยอะ[yoe] (adv) EN: much ; much more ; far more ; plenty of ; lots ; heaps ; piles  FR: beaucoup ; plein (de)
เยอะมาก[yoe māk] (adv) EN: a lot ; plenty  FR: beaucoup ; énormément
เยอะแยะ[yoeyae] (adv) EN: many ; much ; plenty (of) ; a lot (of) ; lots of ; abundantly ; plentifully ; an abundance of  FR: beaucoup ; plein ; des tas
เยอะแยะเลย[yoeyae loēi] (adv) EN: plenty

CMU Pronouncing Dictionary
PLENTY P L EH1 N T IY0
PLENTY P L EH1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
plenty (n) plˈɛntiː (p l e1 n t ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
充裕[chōng yù, ㄔㄨㄥ ㄩˋ, ] plenty; sufficient; enough #14,471 [Add to Longdo]
优裕[yōu yù, ㄧㄡ ㄩˋ, / ] plenty; abundance #73,289 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Menge { f } | Mengen { pl }plenty | plenties [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
十分(P);充分[じゅうぶん, juubun] (adj-na) (1) plenty; enough; sufficient; satisfactory; adequate; (n, vs) (2) (十分 only) division into ten; (adv) (3) perfectly; thoroughly; fully; in full; (P) #1,756 [Add to Longdo]
豊富[ほうふ, houfu] (adj-na, n) abundance; wealth; plenty; bounty; (P) #6,290 [Add to Longdo]
ふさ[fusa] (adv, adj-na) (arch) plenty #15,507 [Add to Longdo]
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty [Add to Longdo]
しこたま[shikotama] (adv) a lot; loads; plenty [Add to Longdo]
たっぷり[tappuri] (adj-na, adv, n) (on-mim) full; in plenty; ample; (P) [Add to Longdo]
ふんなんに[funnanni] (adv) in plenty; fully [Add to Longdo]
ダボダボ[dabodabo] (adv-to) (1) loose (of clothing); (2) plenty (of pouring a liquid) [Add to Longdo]
仰山[ぎょうさん, gyousan] (adj-na, adv, n) (1) large quantity; plenty; abundance; great many; (2) exaggeration [Add to Longdo]
潤沢[じゅんたく, juntaku] (adj-na, n) luster; lustre; favor; favour; abundance; plenty [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.638 seconds
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม