player แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


75 ผลลัพธ์ สำหรับ player  P L EY1 ER0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -player-, *player*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
player(n) ผู้เล่น (ละคร, ดนตรี), See also: ผู้แสดง, นักแสดง, Syn. actor, instrumentalist, musician
player(n) นักกีฬา, See also: นักเล่นกีฬา, ผู้เล่นกีฬา
player(n) เครื่องเล่นจานเสียง, See also: เครื่องเล่นเทป, เครื่องบันทึกเสียง
player(n) ผู้เล่นการพนัน, See also: นักพนัน, Syn. gambler

Hope Dictionary
player(เพล'เออะ) n. ผู้เล่น, นักกีฬา, ผู้บรรเลงดนตรี, เครื่องดนตรี, ผู้เล่นการพนัน
record playern. เครื่องเล่นจานเสียง, จานเสียง

Nontri Dictionary
player(n) ผู้เล่น, ตัวละคร, นักแสดง, คนบรรเลง, นักกีฬา

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The players kidded him, called him "Shoeless Joe", and the name stuck. ผู้เล่นคนอื่นเลยเรียกเขาว่า "เท้าเปล่าโจ" และเรียกติดปากกันมาต่อจากนั้น Field of Dreams (1989)
We're looking for an ex-baseball player named Archibald Graham. เรากำลังตามหาอดีตนักเบสบอล ชื่ออาร์ชิบอลด์ เกรแฮม Field of Dreams (1989)
The chance to be an active player in the defence of their country. โอกาสที่จะเป็นผู้เล่นที่ใช้งานในการป้องกันประเทศของพวกเขา The Russia House (1990)
It's like... when a ball player gets traded... and he goes out into the ballpark. มันเหมือน นักเบสบอลที่ย้ายสโมสร และเขาต้องการอำลาสนาม Junior (1994)
So, they let you tote that record player down there, huh? ดังนั้นพวกเขาช่วยให้คุณสิริเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ลงไปที่นั่นเหรอ? The Shawshank Redemption (1994)
And the first player to reach the end wins." You wanna play? ใครเดินถึงเส้นชัยก่อนชนะ เธออยากเล่นมั้ย? Jumanji (1995)
The first player to reach the end wins." "ผู้ใดถึงเส้นชัยก่อน ผู้นั้นชนะ" Jumanji (1995)
The exciting consequences of the game will vanish... only when a player has reached Jumanji and called out its name." "สิ่งระทึกจากเกมจะหายไป เมื่อผู้เล่นไปถึงจูแมนจี้... และเอ่ยชื่อมันออกมา" Jumanji (1995)
That´s the player right there. My name´s Nick. Nick Beam. ผมชื่อนิคบีม ยินดี ที่รู้จัก Nothing to Lose (1997)
I can't work out who this amazing piano player is เดาไม่ออกว่า มือเปียโนมหัศจรรย์คนนี้ใคร The Legend of 1900 (1998)
I've never counted them I'm just a piano player Better start counting, buddy. ฉันไม่เคยนับหรอก ฉันแค่มือเปียโน The Legend of 1900 (1998)
Of course, without another player you're only a tourist. แน่นอนไร้ผู้เล่นคนอื่น คุณเป็นเพียงนักท่องเที่ยว eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
playerA basketball team consists of five players.
playerA football team consists of eleven players.
playerAfter the break-up with her game partners she started to make trouble for other players ...
playerA good coach is, as it were, the parent of the players.
playerAkira is a good tennis player.
playerAll the players did their best.
playerAll the players stood there with their arms folded.
playerAll the players were in position.
playerA player has to memorize words.
playerA player was pleased the victory.
playerAs a soccer player he is second to none.
playerA soccer team consists of eleven players.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ตัวละคร(n) character, See also: player, Syn. ผู้แสดง, นักแสดง, Example: ผู้เขียนบทละครที่ดีจะมีเอกลักษณ์ในการเขียนบทให้ตัวละครมีความแตกต่างกัน, Count Unit: ตัว, คน, Thai Definition: ตัวแสดงหรือผู้ที่สวมบทบาทต่างๆ ในละครหรือการแสดงอื่นๆ
ตัวแสดง(n) actor, See also: player, Syn. ตัวละคร, ผู้แสดง, นักแสดง, Example: ตัวแสดงในเรื่องนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลทางด้านการแสดงมาแล้วทั้งนั้น, Count Unit: ตัว, คน, Thai Definition: ผู้สวมบทบาทเป็นผู้อื่นในการแสดงละคร ภาพยนตร์ หรือการแสดงอื่นๆ
ตัวละคร(n) character, See also: player, Syn. ผู้แสดง, นักแสดง, Example: ผู้เขียนบทละครที่ดีจะมีเอกลักษณ์ในการเขียนบทให้ตัวละครมีความแตกต่างกัน, Count Unit: ตัว, คน, Thai Definition: ตัวแสดงหรือผู้ที่สวมบทบาทต่างๆ ในละครหรือการแสดงอื่นๆ
ตัวแสดง(n) actor, See also: player, Syn. ตัวละคร, ผู้แสดง, นักแสดง, Example: ตัวแสดงในเรื่องนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลทางด้านการแสดงมาแล้วทั้งนั้น, Count Unit: ตัว, คน, Thai Definition: ผู้สวมบทบาทเป็นผู้อื่นในการแสดงละคร ภาพยนตร์ หรือการแสดงอื่นๆ
นักดนตรี(n) musician, See also: player, performer, composer, Example: นักดนตรีประจำร้านเพิ่งลาออก เจ้าของร้านเลยต้องเปิดรับสมัครใหม่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เล่นดนตรี, ผู้บรรเลงดนตรี
นักแสดง(n) actor, See also: player, performer, actress, star, Syn. ดารา, ผู้แสดง, Example: กองถ่ายต้องมานั่งรอนักแสดงอีกกว่า 2 ชั่วโมง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มีอาชีพแสดงละคร ภาพยนตร์ หรืออื่นๆ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
หีบเสียง[hīpsīeng] (n) EN: gramophone ; phonograph ; record player  FR: électrophone [ m ] ; gramophone [ m ] ; phonographe [ m ] ; tourne-disque [ m ]
คนเป่าแตร[khon pao traē] (n) EN: trumpeter ; trumpet player  FR: trompettiste [ m ]
เครื่องเล่นดีวีดี[khreūang len dī-wī-dī] (n, exp) EN: DVD player  FR: lecteur de DVD [ m ]
เครื่องเล่นซีดี[khreūang len sīdī] (n, exp) EN: C.D. player  FR: lecteur de CD
เครื่องเล่นเทป[khreūang len thēp] (x) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder  FR: magnétophone [ m ] ; enregistreur à cassettes [ m ] ; enregistreur à bandes [ m ]
เครื่องเล่นวีดีโอ[khreūang len wīdīō] (x) EN: video cassette player  FR: magnétoscope [ m ]
มือผี[meūphī] (n) EN: card player (who neither wins nor loses money)
นักดนตรี[nakdontrī] (n) EN: musician ; player ; performer ; composer  FR: musicien [ m ] ; musicienne [ f ]
นักฟุตบอล[nak futbøn] (n) EN: soccer player ; football player  FR: footballeur [ m ] ; joueur de football [ m ]
นักกีฬา[nakkīlā] (n) EN: sportsman ; sportswoman ; athlete ; player ; huntsman ; woodsman  FR: sportif [ m ] ; sportive [ m ] ; athlète [ m, f ] ; joueur [ m ] ; joueuse [ f ]

CMU Pronouncing Dictionary
PLAYER P L EY1 ER0
PLAYERS P L EY1 ER0 Z
PLAYER'S P L EY1 ER0 Z
PLAYERS' P L EY1 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
player (n) plˈɛɪər (p l ei1 @ r)
players (n) plˈɛɪəz (p l ei1 @ z)
player-piano (n) plˌɛɪə-pɪˈænou (p l ei2 @ - p i a1 n ou)
player-pianos (n) plˌɛɪə-pɪˈænouz (p l ei2 @ - p i a1 n ou z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
琴师[qín shī, ㄑㄧㄣˊ ㄕ,   /  ] player of a stringed instrument #73,390 [Add to Longdo]
竞赛者[jìng sài zhe, ㄐㄧㄥˋ ㄙㄞˋ ㄓㄜ˙,    /   ] player #293,237 [Add to Longdo]
吹竽手[chuī yú shǒu, ㄔㄨㄟ ㄩˊ ㄕㄡˇ,   ] player of the yu 竽 (free reed mouth organ) [Add to Longdo]
播放机[bō fàng jī, ㄅㄛ ㄈㄤˋ ㄐㄧ,    /   ] player (e.g. CD player) [Add to Longdo]
玩者[wán zhě, ㄨㄢˊ ㄓㄜˇ,  ] player [Add to Longdo]
琴手[qín shǒu, ㄑㄧㄣˊ ㄕㄡˇ,  ] player of a stringed instrument [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Spieler { m } | Spieler { pl }player | players [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
選手[せんしゅ, senshu] (n) player (in game); team member; (P) #93 [Add to Longdo]
[おう, ou] (n, n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P) #347 [Add to Longdo]
俳優[はいゆう, haiyuu] (n, adj-no) (See 役者) actor; actress; player; performer; (P) #767 [Add to Longdo]
背番号[せばんごう, sebangou] (n) number on player's back; (P) #1,281 [Add to Longdo]
最優秀[さいゆうしゅう, saiyuushuu] (adj-no) best; most (valuable player); top (quality); grade A; ace; finest #2,106 [Add to Longdo]
芸人[げいにん, geinin] (n) player; performer; actor; (P) #2,563 [Add to Longdo]
床(P);牀[ゆか, yuka] (n) (1) floor; (2) stage (for the narrator and the shamisen player); (3) dining platform built across a river; (P) #2,631 [Add to Longdo]
棋士[きし, kishi] (n) shogi or go player; (P) #4,260 [Add to Longdo]
[ぜい, zei] (suf) groups engaged in some activity (players, companies, forces, etc.) #4,699 [Add to Longdo]
奏者[そうしゃ, sousha] (n) instrumentalist; player; (P) #5,035 [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
オーディオカセットプレーヤ[おーでいおかせっとぷれーや, o-deiokasettopure-ya] tape player, audio cassette player [Add to Longdo]
マルチプレーヤーゲーム[まるちぷれーやーげーむ, maruchipure-ya-ge-mu] multiplayer game [Add to Longdo]
マルチプレイヤーゲーム[まるちぷれいやーげーむ, maruchipureiya-ge-mu] multiplayer game [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.5055 seconds, cache age: 3.716 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม