Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ pierce แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
68 ผลลัพธ์ สำหรับ pierce  P IH1 R S
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -pierce-, *pierce*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
pierce[VT] บุก, See also: ฝ่า
pierce[VI] บุก, See also: ฝ่า
pierce[VT] แทง, See also: ทิ่ม, ปัก, เสียบ, เจาะ, ไช, ทะลวง, Syn. perforate, puncture, thrust
pierce[VT] ค้นคว้า, See also: ค้นพบ
pierce[VT] (เสียง, แสง) แทรกผ่าน, See also: ส่องผ่าน
pierce[VT] มีผลกระทบอย่างมาก
pierce through[PHRV] ทิ่มแทง, See also: เจาะผ่าน
Hope Dictionary
pierce(เพียส) vt. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,มองทะลุ,ทะลุผ่าน,ทะลวง,ค้นคว้า, (เสียง) แทรกผ่าน,vi. ทิ่ม,แทง,เจาะ,ไช,ทะลวง., See also: piercable adj. piercer n., Syn. penetrate,bore
Nontri Dictionary
pierce(vt) แทง,ทิ่ม,เจาะ,ไช,ทะลวง
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
piercement; diapir; diapiric fold; piercing foldชั้นหินคดโค้งแทรกดัน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
That gun to pierce your ears, they don't use that to pierce your nipples, do they? ปืนที่จะเจาะหูของพวกเขาไม่ได้ใช้ที่เจาะหัวนมของคุณพวกเขา? Pulp Fiction (1994)
- But she's got a breastplate- You gotta pierce through that. - [ Thumping ] - แต่เธอก็มี breastplate - คุณ gotta เจาะผ่านที่ - [เต้น] Pulp Fiction (1994)
This will kill monsters and pierce samurai armor. นี้จะฆ่ามอนสเตอร์และเจาะเกราะซามูไร Princess Mononoke (1997)
His gaze pierces cloud, shadow, earth and flesh. จ้องทะลุเมฆเงา ทะลุดินเเละเนื้อหนัง The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
What if I pierce through the wall and it's the 52nd floor? ถ้าเจาะกำแพงผ่านออกไปได้ แล้วมันเป็นชั้นที่ 52 ล่ะ? Oldboy (2003)
If we have no strength and are caught, our eyes will pierce the enemies. ถ้าเราไม่เหลือกำลังและถูกจับ เราก็จะใช้สายตาทิ่มแทงศัตรู Shadowless Sword (2005)
But My Lady's sad face is the one that pierces straight through my heart. แต่ใบหน้าของพระสนมคือสิ่งเดียวที่ทำให้หัวใจของข้าเจ็บปวด Episode #1.9 (2006)
I'll find a way to sever Jones's hold on you, and not rest until this blade pierces his heart. ผมจะหาทางปลดหนี้ ของพ่อจาก โจนส์ ให้ได้ และจะไม่หยุดจนกว่า มีดเล่มนี้จะได้ทิ่มแทงหัวใจมัน Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
Aaron Pierce said you lied to him. แอรอน เพียร์ซบอกว่าคุณโกหกเขา Day 5: 10:00 a.m.-11:00 a.m. (2006)
The Kinsella 320Z, been known to pierce body armor at 400 yards. The Kinsella 320Z, เท่าที่รู้คือทะลุเสื่อเกราะได้ที่ระยะ 400 หลา Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
"Think this thing can pierce through bone? - ไอ้นี่ยิงทะลุกระดูกได้มั้ย Chuck Versus the Wookiee (2007)
"an arrow pierces through the memories" ลูกศรอันหนึ่งทะลุทะลวง ผ่านความทรงจำ Namastey London (2007)
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pierceA bullet pierced the helmet.
pierceHis heart was pierced with grief.
pierceHis words pierced to the heart of the matter.
pierceIf a high hill stood between A and B, it was important to decide whether the line should climb over it, pierce it with a tunnel, or make a detour to avoid it.
pierceThe arrow pierced the thick board.
pierceThe pin pierced his finger and it began to bleed.
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ทะลุทะลวง[V] pierce, See also: penetrate, Syn. ผ่าน, ทะลุ, ทะลวง, Example: รังสีแกมมามีลักษณะเหมือนรังสีเอกซ์แต่มีอำนาจทะลุทะลวงผ่านสารได้มากกว่า, Thai definition: เจาะผ่านไปได้
แทง[V] stab, See also: pierce, knife, jab, Syn. ทิ่มแทง, Example: อย่าเอาไม้แทงมันแรงนักสิ, Thai definition: เอาของแหลมทิ่มหรือปักเข้าไป
เจาะ[V] pierce, See also: puncture, drill, punch, bore, perforate, dig, Syn. ไช, ทะลวง, ทิ่ม, ขุด, Example: ช่างเจาะแผ่นเหล็กด้วยสว่านไฟฟ้า, Thai definition: ทำให้เป็นช่องเป็นรู
เจาะยาง[V] puncture a tire, See also: pierce a tyre, Thai definition: เจาะยางรถให้เสียหายจนวิ่งไม่ได้
ทะลวง[V] pierce, See also: penetrate, stab, Example: โจรใช้มีดทะลวงพุงตำรวจ หลังจากต่อสู้กันซักพักหนึ่ง, Thai definition: ทำให้เป็นช่องทะลุ , ทำให้เป็นทางหรือเป็นช่องทะลุเข้าไป
ทะลุ[V] pierce through, See also: go through, bore through, puncture through, penetrate through, Syn. ทะลุทะลวง, Example: กระสุนทะลุอกด้านซ้ายของวินัย ทำให้เขาเสียชีวิต, Thai definition: เกิดเป็นรูหรือทำให้เป็นรูถึงอีกข้างหนึ่ง
ยอก[V] pierce, See also: sting, prick, Syn. ทิ่ม, ตำ, Example: หนามยอกต้องเอาหนามบ่ง
กะซวก[V] abruptly stab, See also: pierce, knife, Syn. แทง, Example: เขาถูกคนร้ายใช้มีดกระซวกที่ท้องจนบาดเจ็บสาหัส, Notes: (ภาษาปาก)
จ้วง[V] stab, See also: pierce, cut, hit, beat, Syn. ฟัน, ตี, Example: ขโมยจ้วงเขาเสียหลายแผล, Thai definition: กิริยาที่ตีหรือฟันสุดแขน
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ไช[v.] (chai) EN: ream ; pierce ; bore ; drill ; perforate   FR: percer ; trouer ; perforer ; fouir
เจาะ[n. exp.] (jǿ) EN: make a hole ; bore ; puncture ; perforate ; drill ; pierce ; punch a hole ; penetrate   FR: percer ; perforer ; forer ; poinçonner ; trouer
กะซวก[v.] (kasūak) EN: abruptly stab ; pierce ; knife   
สัก[v.] (sak) EN: spear ; stab ; pierce   FR: transpercer ; percer
เสียบ[v.] (sīep) EN: stab ; prick ; pierce ; penetrate ; pin ; skewer ; impale   FR: embrocher ; empaler
เสียด[v.] (sīet) EN: pierce ; penetrate painfully ; thrust into painfully ; feel pain ; feel a sharp pain   FR: ressentir une douleur aiguë
ตำ[v.] (tam) EN: pierce ; puncture ; prick ; penetrate ; hole   FR: percer ; transpercer ; piquer
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate   FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
ทะลุ[v.] (thalu) EN: pierce through ; go through ; bore through ; puncture through ; penetrate through   FR: percer ; pénétrer ; traverser , transpercer
ทะลุทะลวง[v. exp.] (thalu thalūang) EN: pierce ; penetrate   
CMU Pronouncing Dictionary
PIERCE   P IH1 R S
PIERCED   P IH1 R S T
PIERCEY   P IH0 R S IY1
PIERCE'S   P IH1 R S IH0 Z
PIERCEALL   P IH0 R S IY1 L
Oxford Advanced Learners Dictionary
pierce  (v) pˈɪəʳs
pierced  (v) pˈɪəʳst
pierces  (v) pˈɪəʳsɪz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, / ] pierce; to string, #8,306 [Add to Longdo]
穿洞[chuān dòng, ㄔㄨㄢ ㄉㄨㄥˋ, 穿] pierce [Add to Longdo]
DING DE-EN Dictionary
piercen | sich piercen lassento pierce | to get pierced [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
ぶすっと[, busutto] (adv,vs) (1) (on-mim) sound of something thick and soft being pierced by something sharp and hard; (2) containing sullen anger or discontempt [Add to Longdo]
ピアサー[, piasa-] (n) piercer [Add to Longdo]
ピアス[, piasu] (n) (1) (from pierced earrings) earrings; (2) (body) piercings; (P) [Add to Longdo]
貫く[つらぬく, tsuranuku] (v5k,vt) (1) to go through; to pierce; to penetrate; (2) to persist; to stick to; (P) [Add to Longdo]
貫通[かんつう, kantsuu] (n,vs,adj-no) pierce; penetrate; perforate; (P) [Add to Longdo]
穴が開く;穴が空く;穴があく[あながあく, anagaaku] (exp,v5k) to have a hole; to be pierced (with a hole) [Add to Longdo]
孔を穿つ[こうをうがつ, kouwougatsu] (exp,v5t) to pierce a hole [Add to Longdo]
刺し貫く[さしつらぬく, sashitsuranuku] (v5k,vt) to pierce [Add to Longdo]
刺し通す;刺通す[さしとおす, sashitoosu] (v5s,vt) to stab; to pierce; to run through (e.g. with a sword) [Add to Longdo]
刺す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to pierce; to stab; to prick; to stick; to thrust; (2) (See 螫す) to sting; to bite; (3) to sew; to stitch; to embroider; (4) (See 差す・11) to pole (a boat); (5) to catch (with a limed pole); (6) (in baseball) to put (a runner) out; to pick off; (P) [Add to Longdo]
Time: 0.0848 seconds, cache age: 42.49 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม