Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ periodically แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


30 ผลลัพธ์ สำหรับ periodically  P IY2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -periodically-, *periodically*, periodical

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
periodically(adv) อย่างเป็นไปตามกำหนดเวลา
periodically(adv) อย่างเป็นช่วงๆ, Syn. rhythmically

Nontri Dictionary
periodically(adv) เป็นบางคราว, เป็นบางครั้งบางคราว, เป็นระยะ, เป็นช่วงๆ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
periodicallyเป็นคราว ๆ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of the questions that comes up periodically is to what extent could corporation be considered to be psychopathic. คำถามหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็คือ เราควรถือว่าบรรษัทมีอาการทางจิต มากน้อยแค่ไหน The Corporation (2003)
They periodically move to the perimeter, but those 2 exit points are monitored. พวกเขาเป็นระยะ ๆ ย้ายไปยังปริมณฑล แต่ผู้ที่ออกจากจุดที่ 2 มีการตรวจสอบ Cubeº: Cube Zero (2004)
Let me just tell you, while I do not currently have a scathing retort, you check your e-mail periodically for a doozy. จะบอกอะไรให้ ถึงตอนนี้ฉันไม่มีคำโต้ตอบที่เผ็ดร้อน ไว้เช็คอีเมลอ่านคำที่แสบสันต์ เป็นระยะแล้วกัน The Electric Can Opener Fluctuation (2009)
Periodically in and around this town for the past 75 years. มันเกิดเป็นช่วงๆ แถวๆเมืองนี้ ในช่วง 75 ปีที่ผ่านมา Bloodlines (2010)
Scan for viruses regularly, and periodically update the software. นี้ได้ update anti-virus เป็นประจำรึเปล่า? City Hunter (2011)
Yeah, they'd come in here periodically but it was always in a group setting. พวกเขาเข้ามาที่นี่เป็นบางครั้ง ต่อเมื่อต้องการ จะมีการ จัดกลุ่มอะไรพวกนั้น Playtime (2012)
This periodically altered the amount of sunlight falling on the edge of the northern ice cap. นี้การเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ ปริมาณแสงแดด ตกลงมาบนขอบของ น้ำแข็งทางตอนเหนือ The Lost Worlds of Planet Earth (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
periodicallyEveryone should periodically receive a physical examination.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เป็นพักๆ(adv) occasionally, See also: periodically, periodically, sporadically, intermittently, spasmodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: เสียงคำรามของเสือแว่วมาเป็นพักๆ พวกเราจึงต้องย้ายที่นอนไปนอนบนเรือ, Thai Definition: คราวหนึ่งๆ เป็นช่วงๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นช่วง(adv) intermittently, See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically, Syn. เป็นตอน, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: สัญญาณที่ได้รับมักขาดหายเป็นช่วง ช่วงหนึ่งๆ หายไปเกือบ 10 วินาที, Thai Definition: ระยะหนึ่งๆ เป็นพักๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นจังหวะ(adv) intermittently, See also: periodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นพักๆ, Example: ด้านส่งต้องหยุดเป็นจังหวะ เพื่อให้ทางด้านรับได้มีโอกาสโต้ตอบ
เป็นช่วงๆ(adv) periodically, See also: intermittently, Syn. เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, เป็นจังหวะ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เป็นช่วง[pen chūang] (adv) EN: ntermittently ; periodically ; sporadically ; occasionally ; spasmodically  FR: par intermittence ; sporadiquement
เป็นช่วง ๆ[pen chūang-chūang] (adv) EN: periodically; intermittently  FR: par intermittence ; périodiquement
เป็นจังหวะ[pen jangwa] (adv) EN: intermittently ; periodically
เป็นครั้งคราว[pen khrang khrāo] (adv) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time
เป็นครั้งเป็นคราว[pen khrang pen khrāo] (adv) EN: sometimes ; now and then ; occasionally ; in times ; from time to time ; periodically ; once in a while  FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; de temps en temps ; de temps à autre
เป็นคราว ๆ[pen khrāo-khrāo] (adv) EN: occasionally ; sometimes ; now and then ; now and again ; periodically ; at time  FR: de temps à autre ; de temps en temps ; occasionnellement ; à l'occasion ; périodiquement
ยันเต[yantē] (adv) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly

CMU Pronouncing Dictionary
PERIODICALLY P IY2 R IY0 AA1 D IH0 K AH0 L IY0
PERIODICALLY P IY2 R IY0 AA1 D IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
periodically (a) pˌɪəʳrɪˈɒdɪkliː (p i@2 r i o1 d i k l ii)

DING DE-EN Dictionary
periodisch { adv } | periodisch erneuert; periodisch verlängertperiodically | periodically renewed [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
鹿追[しかおい, shikaoi] (n) hinged bamboo water cup or trough, which makes a percussive sound periodically as it tips over [Add to Longdo]
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] (n) cyclically; periodically [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
周期的に[しゅうきてきに, shuukitekini] cyclically, periodically [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.126 seconds, cache age: 1.421 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม