Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ pass through แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


40 ผลลัพธ์ สำหรับ pass through  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -pass through-, *pass through*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
pass through(phrv) เดินทางผ่าน
pass through(phrv) ทำให้เคลื่อนผ่าน
pass through(phrv) เรียนครบหลักสูตร (เช่น มหาวิทยาลัย)
pass through(phrv) ประสบกับ, See also: ทุกข์ทรมานกับ, ยุ่งยากับ, Syn. go through

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we can pass through there we're safe. ถ้าเราผ่านไปได้ เราก็จะปลอดภัย The Great Dictator (1940)
Abracadabra... and we pass through walls. อับราคาดาบรา... และเราก็ผ่านทะลุกำแพง. Cinema Paradiso (1988)
We all know in our hearts though we may pass through the valley of the shadow of death you are with us, guiding and protecting us. เรารู้อยู่แก่ใจว่า.. ..แม้จะเดินเข้าสู่เงื้อมมือมัจจุราช.. พระองค์ก็ทรงอยู่กับเรา.. The Bodyguard (1992)
And we must pass through Gimmerton Church to go that journey. เราต้องผ่าน โบสถ์กิมเมอร์ตัน เพื่อเริ่มการเดินทางนั้น Wuthering Heights (1992)
No officer is ever to enter my house again. Or even to pass through the village! ไม่มีทหารคนไหนได้เข้ามาในบ้านเราอีกแน่ หรือแม้แต่จะผ่านเข้ามาในหมู่บ้านเรา Episode #1.5 (1995)
Please let us pass through your woods. กรุณาแจ้งให้เราผ่านป่าของคุณ Princess Mononoke (1997)
Did a young man pass through here? ต้อนรับชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านที่นี่? Princess Mononoke (1997)
Gandalf, we could pass through the Mines of Moria. แกนดัล์ฟ เราสามารถไปทางเหมืองมอเรียได้นะ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Shortly, you'll pass through these doors and join your classmates. อีกไม่กี่อึดใจนี้ เธอจะผ่านประตูนี้ไปพบเพื่อนร่วมชั้น Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Beams of reflected light from that corner pass through it... into the box... มันจะสะท้อนภาพจากมุมนั้นผ่านเข้ามา เข้ามาในกล่อง... Girl with a Pearl Earring (2003)
All citizens must pass through medical scanning. Sir! พลเมืองทุกคนต้องผ่าน เครื่องตรวจโรค Resident Evil: Apocalypse (2004)
Family members must pass through security checkpoints together. สมาชิกครอบครัวจะต้องผ่าน ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกัน Resident Evil: Apocalypse (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pass throughDidn't you see a dog pass through the yard?
pass throughIt is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God.
pass throughShe was afraid to pass through the woods.
pass throughThe gate is so narrow that the car can't pass through it.
pass throughThis ship is too big to pass through the canal.
pass throughTwo fat men trying to pass through a narrow doorway are in checkmate.
pass throughWhen they pass through strong wind, the planes rock like this, but don't worry.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ลอดผ่าน(v) pass through, See also: pass under, penetrate, Example: แดดยามสายลอดผ่านหน้าต่างเข้ามา ทำให้ฉันต้องตื่นอย่างทุกข์ทรมาน, Thai Definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบนได้
ลอด(v) pass through, See also: go under, go through, Syn. ผ่าน, ทะลุ, Example: มุมตึกยังคงมีแสงไฟลอดออกมาตามขอบหน้าต่างที่ปิดสนิท, Thai Definition: ผ่านเข้าไปในช่อง หรือใต้สิ่งที่มีพื้น หรือสิ่งที่ขวางอยู่เบื้องบน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ข้าม[khām] (v) EN: go across ; cross ; pass through ; go through  FR: traverser ; passer
ลอด[løt] (v) EN: pass through ; go under ; go through ; slip through ; duck under ; come through ; escape from/out of  FR: passer dans ; passer par ; passer à travers ; passer sous ; s'échapper
ผ่าน[phān] (v) EN: pass ; pass through ; cross  FR: passer ; traverser
ผ่านไป[phān pai] (v, exp) EN: pass through ; go through  FR: défiler ; parcourir ; passer par

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, ] pass through; to get into (armor), #178,644 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
パナマックス[panamakkusu] (n) Panamax (maximum size of ship that can pass through the Panama Canal) [Add to Longdo]
越える(P);超える(P)[こえる, koeru] (v1,vi) (1) (esp. 越える) to cross over; to cross; to pass through; to pass over (out of); (2) (esp. 超える) to exceed; (P) [Add to Longdo]
過ぎる[すぎる, sugiru] (v1,vi) (1) to pass through; to pass by; to go beyond; (2) to pass (i.e. of time); to elapse; (3) to have expired; to have ended; to be over; (4) to exceed; to surpass; to be above; (5) (as 〜に過ぎない, etc.) to be no more than ...; (v1,vi,suf) (6) (often used after adjective stems or the -masu stems of verbs) to be excessive; to be too much; to be too ...; (P) [Add to Longdo]
光を通す;光を透す[ひかりをとおす, hikariwotoosu] (exp,v5s) to allow light to pass through; to shine light through [Add to Longdo]
制動放射[せいどうほうしゃ, seidouhousha] (n) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter [Add to Longdo]
制動輻射[せいどうふくしゃ, seidoufukusha] (n) (See 制動放射) bremsstrahlung (physics); X-rays produced when fast electrons pass through matter [Add to Longdo]
潜り抜ける;くぐり抜ける[くぐりぬける, kugurinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to escape (through the cordon); to evade (the law) [Add to Longdo]
潜る[もぐる, moguru] (v5r,vi) (1) (uk) to drive; to pass through; to pass under; (2) to evade; to hide; (3) to survive; (P) [Add to Longdo]
町を通る[まちをとおる, machiwotooru] (exp,v5r) to pass through town [Add to Longdo]
通り過ぎる[とおりすぎる, toorisugiru] (v1,vi) to pass; to pass through; (P) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1426 seconds, cache age: 160.396 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม