partly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


42 ผลลัพธ์ สำหรับ partly
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: -partly-, *partly*, part

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
partly(adv) บางส่วน, See also: ไม่ทั้งหมด, Syn. incompletely, partially, Ant. completely, entirely, wholely

Hope Dictionary
partly(พาร์ท'ลี) adv. บางส่วน

Nontri Dictionary
partly(adv) เป็นบางส่วน, ไม่ทั้งหมด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's the easy part. ได้งานแน่ Schindler's List (1993)
You're a prisoner? It's all part-and-parcel, the whole genie gig. มันเป็นส่วนหนึ่งไปแล้ว ภูตในตะเกียง Aladdin (1992)
Tonight, the part of Al will be played by a tall, dark and sinister ugly man. คืนนี้ ในบทบาทของอัล ถูกเล่นโดย ชาย สูง ดูชั่วร้ายและ น่ากลัว ข้าคือนายของเจ้าแล้ว Aladdin (1992)
Quit bitching! This is the part you do get paid for. อย่าบ่น เขาจ้างคุณมาทำหน้าที่นะ The Bodyguard (1992)
But take care... not to smile at any part of it. แต่พึ่งระวัง จงอย่าได้ยิ้มเยาะกับตอนใดของเรื่อง Wuthering Heights (1992)
He's part of our family now. เขาเป็น ส่วนหนึ่งของบ้านเราแล้ว Wuthering Heights (1992)
Especially if it's anything of which I have a part. โดยเฉพาะเมื่อฉันมีส่วน ทำให้หล่อนพอใจ Wuthering Heights (1992)
It was a marvelous effort on her part to discover that I did not love her. ต้องใช้ความพยายามอันน่าชื่นชม กว่าหล่อนจะพบว่าฉันมิได้ รักหล่อน Wuthering Heights (1992)
Nothing that God or Satan could inflict would have parted us. ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้า หรือซาตานทำ จะแยกเราออกจากกันได้ Wuthering Heights (1992)
Why have I made him angry then by taking your part a hundred times? งั้นเหตุใดฉันถึงทำให้ เขาโมโห เพราะรับแทนเธอ เป็นร้อยๆครั้ง Wuthering Heights (1992)
I didn't know you took my part. ฉันไม่เห็นรู้ว่าเธอรับแทน Wuthering Heights (1992)
If you're gonna wear a cast, feature it more. lt's part of the story. พี่คะ มาทำอะไรอยู่ตรงนี้เหรอคะ - อ๊ะ -คุณพ่อรอเราอยู่นะคะ Hero (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partlyA dead dear being pecked by vultures, remains partly eaten by other animals, that sort of rotten meat is called 'carrion'.
partlyHis death was partly my fault.
partlyI can follow you partly.
partlyI'm sorry. I'm partly responsible for it.
partlyI partly agree with you.
partlyI think you're partly to blame for the negotiation breakdown.
partlyIt is made partly of wood.
partlyPartly because he could not receive enough information, Harper's description remains imperfect.
partlyThe difficulty with biography is that it is partly record and partly art.
partlyThe road was partly destroyed in consequence of the earthquake.
partlyThe severe housing shortage is partly to blame for the inflated rents.
partlyThe wall is partly covered with ivy.

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
บางส่วน[bāng suan] (adv) EN: partly ; in part  FR: partiellement ; en partie
พร่อง[phrǿng] (v) EN: be depleted ; be decreased ; be diminished ; be partly consumed ; be short
พร่อง[phrǿng] (x) EN: partly consumed ; lacking ; missing ; deficient  FR: presque vide

CMU Pronouncing Dictionary
partly

Oxford Advanced Learners Dictionary
partly

WordNet (3.0)
partially(adv) in part; in some degree; not wholly, Syn. part, partly, Ant. wholly

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Partly

adv. In part; in some measure of degree; not wholly. “I partly believe it.” 1 Cor. xi. 18. [ 1913 Webster ]


CC-CEDICT CN-EN Dictionary
半脱产[bàn tuō chǎn, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄛ ㄔㄢˇ,    /   ] partly released from productive labor; partly released from one's regular work #100,156 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
半ば[なかば, nakaba] (n-adv, n) middle; half; semi; halfway; partly; (P) #5,314 [Add to Longdo]
がてら[gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
慰み半分[なぐさみはんぶん, nagusamihanbun] (n) partly for fun; capricious [Add to Longdo]
自棄気味[やけぎみ, yakegimi] (n) partially out of despair; partly in desperation; somewhat out of frustration [Add to Longdo]
中間製品[ちゅうかんせいひん, chuukanseihin] (n) intermediate product; partly-finished product [Add to Longdo]
半開き[はんびらき, hanbiraki] (n) partly open; in half bloom [Add to Longdo]
目を細める[めをほそめる, mewohosomeru] (exp, v1) (1) to close one's eyes partly; to squint; (2) to smile with one's whole face; to look fondly at [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0419 seconds, cache age: 1.301 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม