partisan แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


40 ผลลัพธ์ สำหรับ partisan  P AA1 R T AH0 Z AH0 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -partisan-, *partisan*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
partisan(n) พรรคพวก, See also: พวกเดียวกัน, Syn. factionist
partisan(n) กลุ่มหัวรุนแรง
partisan(adj) ซึ่งถือพรรคถือพวก, See also: ซึ่งลำเอียง, ซึ่งเข้าข้าง, Syn. biased, one-sided

Hope Dictionary
partisan(พาร์ทิซัน) n. ผู้ถือข้าง, ผู้ถือพรรคถือพวก
bipartisan(ไบพารฺ์'ทิเซิน) adj.ประกอบด้วยสมาชิกของสองพรรคหรือกลุ่ม, See also: bipartisanism, bipartizanism n.

Nontri Dictionary
partisan(adj) ซึ่งแบ่งพวกพ้อง, ซึ่งถือพรรคถือพวก, ซึ่งเข้าข้าง
partisan(n) ผู้เข้าข้าง, พรรคพวก, พวกพ้อง, พลพรรค
partisanship(n) การแบ่งพวก, การถือพรรคถือพวก, การเข้าข้าง
nonpartisan(adj) ไม่เข้าข้าง, ไม่ลำเอียง

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
partisanพรรคพวก, พลพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisan politics; politics, partisanการเมืองแบบยึดแนวทางพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
partisan, offensiveข้าราชการที่เข้าช่วยพรรคการเมืองอย่างออกหน้า (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If necessary, the partisan way. ถ้าจำเป็นก็ให้พรรคพวก Idemo dalje (1982)
I was caught up in a five-front war against a partisan media, a partisan House of Congress, a partisan Ervin Committee. ผมต้องสู้กับศึกถึงห้าด้าน สู้กับสื่อที่ลำเอียง กับรัฐสภาที่แบ่งพรรคแบ่งพวก กรรมาธิการเออร์วินซึ่งมีความลำเอียง Frost/Nixon (2008)
Old partisans used to hole up here back in the day. พรรคพวกเราเคยใช้หลุมนี้ในการซ่อนตัว ในสมัยก่อน Resident Evil: Damnation (2012)
I think I called him a Hitler partisan who distorted evidence in order to reach historically untenable conclusions. ผมคิดว่าผมเรียกเขาว่าฮิตเลอร์ พรรค ที่บิดเบือนหลักฐาน เพื่อที่จะบรรลุข้อสรุปในอดีตไม่ สามารถป้องกันได้ Denial (2016)

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พรรคพวก(n) partisan, See also: followers, friends, Syn. พวก, พวกพ้อง, Example: เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร, Count Unit: คน, Thai Definition: พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน
พลพรรค(n) partisan, See also: friends, company, party, gang, associate, followers, Syn. พรรคพวก, พวกพ้อง, Example: พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นำพลพรรคความหวังใหม่ลงใต้ เจาะฐานเสียงพรรคประชาธิปัตย์, Count Unit: คน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
คนเสื้อแดง[khon seūa daēng] (n, exp) EN: red shirts ; red-shirted protesters  FR: chemises rouges [ fpl ] ; rouges [ mpl ] ; partisans de Thaksin Shinawatra [ mpl ] ; pro-Thaksin [ m ]
พรรคพวก[phakphūak] (n) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang  FR: partisans [ mpl ] ; entourage [ m ] ; amis [ mpl ]
ผู้ฝักใฝ่[phūfakfai] (n) EN: adherent ; partisan ; sympathizer  FR: partisan [ m ] ; sympathisant [ m ]
สมัครพรรคพวก[samakphakphūak] (n) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends  FR: partisans [ mpl ] ; clique [ f ]
สานุศิษย์[sānusit] (n) EN: disciple ; follower ; adherent  FR: disciple [ m ] ; partisan [ m ]
ถือพรรคถือพวก[theū phak theū phūak] (adj) EN: partisan ; cliquish
ถือพวก[theū phūak] (v, exp) EN: have a strong party spirit ; be partisan ; stick together
ถือพวก[theū phūak] (adj) EN: partisan ; cliquish

CMU Pronouncing Dictionary
PARTISAN P AA1 R T AH0 Z AH0 N
PARTISANS P AA1 R T AH0 Z AH0 N Z
PARTISANED P AA1 R T AH0 Z AH0 N D
PARTISANSHIP P AA1 R T AH0 Z AH0 N SH IH2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary
partisan (n) pˌaːtɪzˈæn (p aa2 t i z a1 n)
partisans (n) pˌaːtɪzˈænz (p aa2 t i z a1 n z)
partisanship (n) pˌaːtɪzˈænʃɪp (p aa2 t i z a1 n sh i p)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
党派[dǎng pài, ㄉㄤˇ ㄆㄞˋ, / ] partisan; political party related #15,495 [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
一味[ひとあじ, hitoaji] (n, vs) clan; partisans; conspirators; gang; crew #13,879 [Add to Longdo]
パルチザン[paruchizan] (n) partisan (fre #16,341 [Add to Longdo]
一身[いっしん, isshin] (n) partisans; gang; conspirators [Add to Longdo]
超然内閣[ちょうぜんないかく, chouzennaikaku] (n) (Meiji or Taisho era) non-partisan cabinet [Add to Longdo]
超党派[ちょうとうは, choutouha] (n) nonpartisan; (P) [Add to Longdo]
党派根性[とうはこんじょう, touhakonjou] (n) partisan spirit (prejudice); partisanship; factionalism [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.099 seconds, cache age: 10.282 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม