Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ owing to แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


39 ผลลัพธ์ สำหรับ owing to  
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -owing to-, *owing to*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
owing to(prep) เนื่องจาก, See also: เพราะว่า, Syn. because of

Nontri Dictionary
OWING owing to(pre) เนื่องจาก, เพราะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"I, Professor Severus Snape, do hereby give the Slytherin team permission to practice today, owing to the need to train their new Seeker." ฉันศจ.เซเวอรัส สเนป อนุญาติให้ทีมสลิธีริน ฝึกซ้อมที่สนามได้ในวันนี้ เพื่อฝึกซีกเกอร์คนใหม่ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I'm realizing now it probably takes you a little longer to get to the phone, owing to the extra baby weight... ฉันมาคิดๆดูแล้ว เธออาจจะใช้เวลานานไปสักหน่อย เพื่อรับโทรศัพท์ เนื่องจากน้ำหนักของทารกเพิ่มขึ้น... Seven Thirty-Seven (2009)
Unrequited and misguided, owing to his lack of emotional availability. ไม่สมหวังและเข้าใจผิด เนื่องจากการขาดของ มีอารมณ์. Now You See Me (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
owing toHe had to part from her owing to unavoidable circumstances many years ago.
owing toHe was absent owing to illness.
owing toHis death was owing to his reckless driving.
owing toI found it difficult to make myself heard owing to the noise.
owing toI'm sorry to have troubled you owing to our mistake.
owing toI regret that I will be unable to meet you on February 27 owing to an unexpected matter.
owing toMany flights were canceled, owing to the typhoon.
owing toOur train stopped for five hours owing to the earthquake.
owing toOwing to a bad cold, he could not take part in the game.
owing toOwing to a change of administrations, he lost his job.
owing toOwing to a shortage of funds our project failed.
owing toOwing to bad weather, I didn't go.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
เนื่องมาจาก(conj) owing to, See also: because, due to, Syn. เนื่องจาก, เพราะว่า, Example: พนักงานรักษาความปลอดภัยถูกพักงานเนื่องมาจากความไม่รับผิดชอบงานของตนเอง, Thai Definition: คำที่ใช้หน้าประโยคที่แสดงเหตุ
เหตุ(conj) because of, See also: owing to, due to, as, since, on account of, by reason of, thanks to, Syn. ด้วย, เพราะ, Example: การแข่งขันฟุตบอลได้เลื่อนออกไป เหตุเพราะฝนตก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เนื่องด้วย(conj) because of, See also: owing to, as a result of, due to, on account of, Syn. เนื่องจาก, เนื่องแต่, เพราะ, Example: ผมจะต้องกล้ำกลืนฝืนใจกินทั้งๆ ที่อิ่มแล้วเนื่องด้วยความเกรงใจกลัวเขา, Thai Definition: เพราะเหตุที่
โดยเหตุที่(conj) because of, See also: owing to, as a result of, due to, in virtue of, Syn. ด้วยเหตุที่, Example: ผู้นำมีคำสั่งให้ตัดสัมพันธ์เด็ดขาดโดยเหตุที่ฝ่ายตรงข้ามทำรุนแรงก่อน, Thai Definition: คำเชื่อมแสดงความเป็นเหตุผล
ทั้งนี้เพราะ(conj) because of, See also: owing to, as a result of, due to, Syn. เพราะ, เนื่องจาก, Example: เขาเลือกที่จะเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้เพราะต้องการตามใจผู้ปกครอง

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โดยเหตุที่[dōi hēt thī] (x) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; in virtue of  FR: d'autant que
เนื่องด้วย[neūangdūay] (conj) EN: because of ; owing to ; as a result of ; due to ; on account of  FR: du fait de ; à cause de ; vu
เนื่องจาก[neūangjāk] (conj) EN: because (of) ; due to the fact that ; owing to ; due to ; on account of ; through ; as a result of ; since ; as ; for  FR: par suite de ; dû à ; à cause de
เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย[neūangjāk saphāpwaētløm thī mai eūa-amnūay] (x) EN: owing to unfortunate circumstances ; owing to circumstances beyond our control
เนื่องมาจาก[neūangmājāk] (conj) EN: owing to ; because ; due to
รุ่งขึ้น[rung kheun] (n, exp) EN: next day ; tomorrow ; following today  FR: lendemain [ m[ ; jour d'après [ m ]

DING DE-EN Dictionary
Infolge des Regens konnten wir nicht kommen.Owing to the rain we couldn't come. [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
クイックモーション[kuikkumo-shon] (n) (1) quick motion; (2) pitcher throwing to first base (baseball) [Add to Longdo]
顔負け[かおまけ, kaomake] (n, vs) feeling embarrassed; being put to shame; bowing to; (P) [Add to Longdo]
稽首[けいしゅ, keishu] (n, vs) bowing to the floor [Add to Longdo]
故有って[ゆえあって, yueatte] (exp) for a certain reason; owing to unavoidable circumstances [Add to Longdo]
五十肩[ごじゅうかた, gojuukata] (n) (1) stiff shoulders (owing to age); (2) frozen shoulder [Add to Longdo]
御蔭で;お蔭で[おかげで, okagede] (exp) thanks to you; owing to you; because of you [Add to Longdo]
受戒[じゅかい, jukai] (n, vs) { Buddh } vowing to follow the precepts [Add to Longdo]
病害[びょうがい, byougai] (n) (crop) damage owing to disease or blight [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1081 seconds, cache age: 1.113 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม