overturn แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


50 ผลลัพธ์ สำหรับ overturn  OW1 V ER0 T ER2 N
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -overturn-, *overturn*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
overturn(vi) ้คว่ำลง, See also: พลิกคว่ำ, Syn. topple, turn over
overturn(vt) ทำให้คว่ำ, See also: ทำให้ล้ม, คว่ำ, พลิกคว่ำ, Syn. topple, turn over
overturn(vt) ล้มจากอำนาจ, Syn. overthrow, dethrone
overturn(n) การทำให้คว่ำ

Hope Dictionary
overturn(โอ'เวอะเทิร์น) vt., vi., n. (การ) ล้มล้าง, คว่ำ, พลิกตัว

Nontri Dictionary
overturn(n) การกลับตัว, การทำลายล้าง, การพลิกตัว, การล้มคว่ำ
overturn(vi, vt) กลับตัว, ทำลายล้าง, พลิกตัว, ล้มคว่ำ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overturned fold; overfoldชั้นหินคดโค้งตลบทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Overturned Foldsชั้นหินคดโค้งตลบทับ, Example: ชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบแนวแกนเอียง และส่วนข้างทั้งสองเทไปทางเดียวกันแต่มักมีมุมเทต่างกัน [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We don't have any evidence, so if he overturns his testimony, then that's the end of it. เราไม่มีหลักฐานอะไรเลย ก็ในเมื่อเขาสารภาพออกมาเอง ก็จบแล้วอย่างนั้นเหรอ? Orutorosu no inu (2009)
I should overturn the US investigation results? ผมควรจะสรุปให้ต่างจากของทีมสืบสวนอเมริกา? The Case of Itaewon Homicide (2009)
And his discovery will overturn all our ideas about how the universe really works. แต่ถ้าหลุมดำเกือบจะเข้าใจ ยากอย่างสมบูรณ์ ไม่มีใครบอกว่าผู้ชายคนนี้ เขาใช้เวลาที่ผ่านมา 30 ปีการล่า สัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง, หนึ่งยักษ์ The Riddle of Black Holes (2010)
You think you can overturn the Director's decision? เธอคิดว่าจะทำให้ท่านประธานเปลี่ยนใจได้หรอ? Episode #1.2 (2011)
I can't just overturn it because you're blackmailing me. ผมส่งกลับให้คุณไม่ได้ เพราะคุณจะเเบล็คเมลล์ผม Con-Heir (2012)
There's no other way to get the court to overturn the will? ไม่มีทางที่ศาล จะเพิกถอนพินัยกรรมเลยหรอ Con-Heir (2012)
Following an inquiry into the disqualification of driver James Hunt from the Spanish Grand Prix, it has been decided to overturn this disqualification and to restore his victory and reinstate his points. ต่อไปสอบสวนที่ถูกตัดสิทธิ ของคนขับรถเจมส์ล่าจากสเปนแกรนด์กรังปรีซ์ มันได้รับการตัดสินใจที่จะคว่ำที่ถูกตัดสิทธินี้ Rush (2013)
Yeah, I was wondering if, um, maybe you would consider helping us try to overturn the verdict. ใช่ค่ะ ฉันสงสัยว่า คุณสนใจจะช่วยเราพลิกคดีนี้ไหมคะ Ted 2 (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overturnA farm boy accidentally overturned his wagon load of wheat on the road.
overturnHe scattered the coins of the money-changers and overturned their table.
overturnThen I'll help you overturn the wagon.
overturnThe Supreme Court overturned a previous decision.
overturnThe train was overturned.
overturnThe vase on my desk overturned when I jumped up in surprise.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ล้ม(v) overthrow, See also: overturn, bring down, destroy, depose, unseat, topple, Syn. โค่น, ทำลาย, Ant. จัดตั้ง, Example: พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อจะล้มโครงการ
คว่ำ(v) overturn, See also: overthrow, upset, destroy, ruin, defeat, Syn. กำจัด, ปราบปราม, เอาชนะ, ทำลาย, ล้มล้าง, Example: ทหารใช้อำนาจและปืนที่ตนมีอยู่ทำรัฐประหาร คว่ำรัฐบาล ยุบสภา ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งจากนั้นก็เข้าครองอำนาจทางการเมือง
หกคว่ำ(v) capsize, See also: overturn, turn over, Syn. พลิกคว่ำ, Ant. พลิกหงาย, Example: ชามก๋วยเตี๋ยวราดหน้าทะเลหกคว่ำลงบนโต๊ะอาหาร
หงายท้อง(v) overturn, See also: turn over, tip over, Syn. หงายหลัง, Example: รถดับเพลิงที่แล่นมาด้วยความเร็วสูงชนเขาจนหงายท้อง, Thai Definition: พลัดตกหรือคว่ำโดยเอาหลังลง
เทกระจาด(v) overturn, See also: reverse, upturn, overthrow, Syn. คว่ำ, พลิกคว่ำ, อุบัติเหตุ, Example: มีข่าวว่ารถโดยสารสายเหนือเทกระจาดผู้โดยสารที่จังหวัดนครสวรรค์รถโดยสารเทกระจาดที่จังหวัดสุรินทร์, Thai Definition: อาการที่รถบรรทุกหรือรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้โดยสารตายหรือได้รับบาดเจ็บหรือข้าวของต้องเสียหายไปทั้งคัน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
โค่น[khōn] (v) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple  FR: abattre
คว่ำ[khwam] (v) EN: invert ; turn upside down ; capsize ; turn over ; overturn  FR: chavirer ; se renverser ; se retourner ; retourner
คว่ำ[khwam] (v) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat  FR: renverser ; défaire
ก่อวินาศกรรม[kø winātsakam] (v, exp) EN: sabotage ; undermine ; overturn
หงายท้อง[ngāithøng] (v) EN: overturn ; turn over ; tip over

CMU Pronouncing Dictionary
OVERTURN OW1 V ER0 T ER2 N
OVERTURNS OW1 V ER0 T ER2 N Z
OVERTURNED OW1 V ER0 T ER2 N D
OVERTURNING OW1 V ER0 T ER2 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
overturn (v) ˌouvətˈɜːʳn (ou2 v @ t @@1 n)
overturns (v) ˌouvətˈɜːʳnz (ou2 v @ t @@1 n z)
overturned (v) ˌouvətˈɜːʳnd (ou2 v @ t @@1 n d)
overturning (v) ˌouvətˈɜːʳnɪŋ (ou2 v @ t @@1 n i ng)

EDICT JP-EN Dictionary
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s, vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf, v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P) #12,243 [Add to Longdo]
転倒(P);顛倒[てんとう, tentou] (n, vs, adj-no) (1) falling down; tumbling; overturning; turning over; (2) reversing; inverting; inversion; (3) getting upset; (P) #13,880 [Add to Longdo]
転覆(P);顛覆;転ぷく[てんぷく, tenpuku] (n, vs) (1) capsizing; overturn; turning over; upset; (2) overthrow (e.g. a government); (P) #18,164 [Add to Longdo]
ちゃぶ台返し;チャブ台返し;卓袱台返し[ちゃぶだいがえし(ちゃぶ台返し;卓袱台返し);チャブだいがえし(チャブ台返し), chabudaigaeshi ( chabu dai kaeshi ; chabudai kaeshi ); chabu daigaeshi ( chabu dai ] (n) (See ちゃぶ台) flipping a table over in anger; overturning a table in anger [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s, vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r, vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P) [Add to Longdo]
覆す[くつがえす, kutsugaesu] (v5s, vt) to overturn; to upset; to overthrow; to undermine; (P) [Add to Longdo]
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r, vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P) [Add to Longdo]
面子[メンツ, mentsu] (n) game of slapping cards down to overturn opponent's [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0728 seconds, cache age: 0.941 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม