Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ overlap แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


70 ผลลัพธ์ สำหรับ overlap  OW1 V ER0 L AE2 P
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -overlap-, *overlap*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
overlap(vt) ทำให้ทับกัน, See also: ทำให้เหลื่อมกัน
overlap(vi) ทับกัน, See also: ้เหลื่อมกัน
overlap(vt) คาบเกี่ยวกัน, Syn. coincide
overlap(n) ส่วนที่ทับกัน, See also: ส่วนที่เหลื่อมกัน

Hope Dictionary
overlap(โอ'เวอะแลพ) v., n. (การ) วางทับ, วางซ้อน, ทับ, ทับกัน, ทำให้สอดคล้องกับ, สอดคล้องกับ, คาบเกี่ยวกัน, เหลื่อม, ประจวบเหมาะกับ., Syn. lap over, extend over

Nontri Dictionary
overlap(vt) ซ้อนกัน, ทับกัน, เหลื่อมกัน, คาบเกี่ยวกัน

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overlapรอยเกย [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
overlapping insuranceการประกันภัยเหลื่อมกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
overlapping bar chartแผนภูมิแท่งซ้อนกัน, แผนภูมิแท่งที่จัดเรียงแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Longdo Unapproved EN-TH
overlapping territorial claims area(n) พื้นที่ทับซ้อน, พื้นที่ทางบกหรือทางทะเลซึ่งมีประเทศมากกว่า ๑ ประเทศ อ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ สงคราม ความเชื่อทางศาสนา ที่ตั้งของชุมชนทางชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย หรือผลประโยชน์แห่งรัฐ เช่น พื้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารที่มีปัญหาการอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา. หมู่เกาะสแปรตลีที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน มีหลายประเทศต่างอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะทั้งหมดหรือบางส่วนของหมู่เกาะ ได้แก่ จีน เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน บูรไน และ มาเลเซีย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(voices overlap and distort) ฉันจะไปอยู่ในการต่อสู้ที่สอง How I Won the War (1967)
It's not bad, but it'll overlap with Keigo's. มันเป็นเรื่องไม่ดี but it' I l over lap with Keigo's. Platonic Sex (2001)
- Why is that? - Well, the police overlap shifts so there's always someone minding the store. หรือถูกผูกไว้กับต้นไม้นี้ L.D.S.K. (2005)
But to harm someone you must determine when your white day overlaps with your enemy's black day. แต่ถ้าเจ้าต้องการจะทำร้ายใคร เจ้าจะต้องลงมือในวันที่วันขาวของเจ้า ตรงกับวันดำของศัตรู Milarepa (2006)
Okay, if you're going to overlap them like that isn't it going to make them more blurry? โอเค ถ้าเธอต้องซ้อนภาพแบบนั้น มันไม่ทำให้ภาพยิ่งเบลอเหรอ? Cheating Death (2008)
Maybe there's some overlap among the employees. บางทีอาจจะเกี่ยวข้องกับพนักงาน Double Blind (2009)
Actually, there's a lot of overlap between real estate and sex work. จริงๆแล้ว มันมีส่วนคาบเกี่ยวกันมากระหว่างงานอสังหาริมทรัพย์และเซ็กส์ Pleasure Is My Business (2009)
These walls overlap and there's a passageway in here. Here. สิ่งที่เราทำ ที่ทำในนามของทุกสิ่งที่คุณคิดว่า. Angels & Demons (2009)
We force them into a choke point. We get 'em in overlap in fields of fire. เราบีบพวกมันให้เข้าไปในที่แคบ\แล้วตลบหลังระดมยิงจัดการได้แน่ Predators (2010)
If you notice any overlap in your suspect pools. หากคุณเห็นสิ่งคาบเกี่ยวใด ๆ ในกลุ่มผู้ต้องสงสัย The Uncanny Valley (2010)
And no overlap with sales reps. และไม่มีช่วงเวลาเปลี่ยนเจ้าเหลื่อมซ้อนกันด้วย The Internet Is Forever (2010)
Garcia, did you find any overlap between the Bennett and Archer families? การ์เซีย คุณเจอ ข้อมูลที่คาบเกี่ยวกันระหว่าง ครอบครัวเบนเนท และอาร์เชอร์ไหม Safe Haven (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
overlapIt's clear that our arguments don't overlap at all.
overlapWhen inserting the budwood into the root stock make the cambium layer overlap.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
คาบเกี่ยวกัน(v) overlap, See also: be interrelated, be connected, extend over, Syn. ติดต่อกัน, เกี่ยวเนื่องกัน, Example: คนมักไขว้เขวเรื่องวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีว่ามันคาบเกี่ยวกันได้อย่างไร
ลักลั่น(v) overlap, See also: be unsystematic, be out of order, be not in proper order, Syn. เหลื่อมล้ำ, Example: หน้าที่ของเขาลักลั่นกัน, Thai Definition: ขาดความเป็นระเบียบทำให้เกิดเหลื่อมล้ำ ไม่เป็นไปตามกฎตามแบบตามลำดับเป็นต้น
เกย(v) overlap, See also: lap over, Example: น้ำพัดพาลูกของฉันซึ่งกำลงจะหมดแรงให้ขึ้นไปเกยหาดริงฝั่งห้วยอีกทางหนึ่ง, Thai Definition: พาดทับเฉพาะชายหรือริม
คาบเกี่ยว(v) overlap, See also: extend over, be related, be connected, Syn. คาบกัน, ต่อเนื่องกัน, Example: ช่วงอายุระหว่าง 15 - 25 ปี เป็นช่วงอายุที่คาบเกี่ยวระหว่างวัยรุ่นตอนปลายกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
ทับกัน(adv) overlap each other, See also: lie one upon another, Syn. ซ้อนกัน, Example: หินก้อนใหญ่และเล็กตั้งกองทับกัน โดยมีดินเป็นตัวแทรกประสาน
ซ้อน(v) overlap, See also: pile up, superimpose, Syn. ทับกัน, ซ้ำ, วางทับกัน, Example: การเรียงหนังสือเยอะขนาดนี้ จะต้องซ้อนกันขึ้นไปถึงจะได้
กระหนาบคาบเกี่ยว(v) overlap, See also: relate, correlate, Syn. ขนาบคาบเกี่ยว, คาบเกี่ยว, เหลื่อมล้ำ, Example: เรื่องเกี่ยวกับสังคมมนุษย์เรื่องของวิชามานุษยวิทยา โดยเฉพาะภาควัฒนธรรม กระหนาบคาบเกี่ยวเข้ากับวิชาสังคมวิทยา
การก้าวก่าย(n) interference, See also: overlap, Example: สุนิสาชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นโดยไม่คำนึงว่าการกระทำของตนเป็นการก้าวก่ายสิทธิส่วนบุคคล
การซ้อน(n) overlap, See also: overlapping, Syn. การเหลื่อม, การเหลื่อมล้ำ, Example: เกิดมีการซ้อนตำแหน่งกันในหน่วยงาน
ความซ้ำซ้อน(n) overlap, See also: coincidence, Example: หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยมีความซ้ำซ้อนกันในการทำงาน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ก้าวก่าย[kāokāi] (v) EN: interfere ; intervene ; overlap ; meddle ; tamper  FR: interférer ; se mêler de ; fourrer le nez (dans qqch.) (fam.)
คาบกัน[khāp kan] (v, exp) EN: overlap
คาบเกี่ยว[khāpkīo] (v) EN: overlap
คาบเกี่ยวกัน[khāpkīo kan] (v, exp) EN: overlap ; be interrelated
เกย[koēi] (v) EN: overlap ; lap over  FR: chevaucher ; empiéter ; mordre
ลักลั่น[laklan] (v) EN: overlap
ลักลั่น[laklan] (adj) EN: unsystematic ; not in proper order ; inconsistent ; overlapping ; incorrect ; incompatible ; mismatched ; incongruous ; ill-fitting ; skewed
เหลื่อม[leūam] (v) EN: overlap  FR: se chevaucher
ซ้ำซ้อน[samsøn] (v) EN: overlap ; duplicate
ซ้ำซ้อน[samsøn] (adj) EN: overlapping ; deplicated ; redundant ; repeated ; multiple

CMU Pronouncing Dictionary
OVERLAP OW1 V ER0 L AE2 P
OVERLAPS OW1 V ER0 L AE2 P S
OVERLAPPED OW1 V ER0 L AE2 P T
OVERLAPPING OW1 V ER0 L AE2 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary
overlap (n) ˈouvəlæp (ou1 v @ l a p)
overlap (v) ˌouvəlˈæp (ou2 v @ l a1 p)
overlaps (n) ˈouvəlæps (ou1 v @ l a p s)
overlaps (v) ˌouvəlˈæps (ou2 v @ l a1 p s)
overlapped (v) ˌouvəlˈæpt (ou2 v @ l a1 p t)
overlapping (v) ˌouvəlˈæpɪŋ (ou2 v @ l a1 p i ng)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
重叠[chóng dié, ㄔㄨㄥˊ ㄉㄧㄝˊ, / ] overlapping; to duplicate; to reduplicate (in Chinese grammar), #14,528 [Add to Longdo]
[rèn, ㄖㄣˋ, ] overlapping part of Chinese gown, #59,381 [Add to Longdo]
重影[chóng yǐng, ㄔㄨㄥˊ ㄧㄥˇ, ] overlapping images; double exposure of photo (e.g. due to fault or motion of camera); double vision, #67,059 [Add to Longdo]
套叠[tào dié, ㄊㄠˋ ㄉㄧㄝˊ, / ] overlapping; nesting; to interleave [Add to Longdo]
重迭[chóng dié, ㄔㄨㄥˊ ㄉㄧㄝˊ, ] overlapping; to duplicate; to reduplicate (in Chinese grammar) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
アタリ[atari] (n) collision; overlapping (e.g. of two objects in a video game) [Add to Longdo]
オーバーラップ[o-ba-rappu] (n, vs) overlap; (P) [Add to Longdo]
オーバーラップウィンドウ[o-ba-rappuuindou] (n) { comp } overlap window [Add to Longdo]
オーバーラップウィンドウ方式[オーバーラップウィンドウほうしき, o-ba-rappuuindou houshiki] (n) { comp } overlapped windowing [Add to Longdo]
オーバラップ[o-barappu] (n) { comp } overlap [Add to Longdo]
ダブる[dabu ru] (v5r, vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing [Add to Longdo]
掛かる(P);懸かる(P);掛る;懸る[かかる, kakaru] (v5r, vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r, aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話が掛かる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]
糊代[のりしろ, norishiro] (n) overlap width; margin to paste up [Add to Longdo]
合わす(P);合す[あわす, awasu] (v5s, vt) (1) (See 合わせる) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) [Add to Longdo]
合わせる(P);併せる(P);合せる[あわせる, awaseru] (v1, vt) (1) to match (rhythm, speed, etc.); (2) to join together; to unite; to combine; to add up; (3) (See 顔を合わせる) to face; to be opposite (someone); (4) to compare; to check with; (5) (See 遭う) to cause to meet (e.g. an unpleasant fate); (6) to place together; to connect; to overlap; (7) to mix; to combine; (8) to put blade to blade; to fight; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
オーバラップ[おーばらっぷ, o-barappu] overlap [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1599 seconds, cache age: 4.463 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม