Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ outspanned แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
3 ผลลัพธ์ สำหรับ outspanned  
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -outspanned-, *outspanned*, outspann, outspanne

Oxford Advanced Learners Dictionary
outspanned  (v) ˌautspˈænd
Oxford Advanced Learners Dictionary
outspanned  (v) ˌautspˈænd
outspanning  (v) ˌautspˈænɪŋ
Time: 0.0168 seconds, cache age: 24.472 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม