Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ ooze แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
55 ผลลัพธ์ สำหรับ ooze  UW1 Z
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -ooze-, *ooze*
Possible hiragana form: おおぜ

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
ooze[VI] ไหลซึม, See also: ซึมออก, รั่ว, Syn. exude, percorate
ooze[VT] ทำให้ไหลซึม, See also: ทำให้ซึมออก, Syn. exude
ooze[N] การไหลซึมอย่างช้าๆ, Syn. slow flow
ooze[N] โคลนหรือเลน (ที่อยู่ใต้แม่น้ำหรือทะเลสาบ), Syn. slime, mud, muck
ooze out[PHRV] (ของเหลว) ไหลซึมออกมา
ooze away[PHRV] (ของเหลว) ค่อยๆซึมออกมา
ooze away[PHRV] ค่อยๆหายไป, See also: (คุณภาพ) ค่อยๆ หมด
Hope Dictionary
ooze(อูซ) vi.,n. (การ) ไหลซึม,ซึมออก,เยิ้ม,รั่ว,สิ่งที่ซึมออกมา, Syn. seep,leak
booze(บูซ) {boozed,boozing,boozes} n. เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์,วิสกี้ vt.,vi. ดื่มเหล้ามากเกินไป, See also: boozer n.
snooze(สนูซ) vi.,n. (การ) นอน,นอนหลับ,งีบหลับ,สัปหงก,นั่งสัปหงก., See also: snoozer n. snoozy adj.
Nontri Dictionary
ooze(n) การซึมออก,การล้น,การรั่ว,การเยิ้ม
ooze(vi) รั่วออก,ซึมออก,ไหลออก,เยิ้ม
booze(n) เหล้า,วิสกี้,ของมึนเมา
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
oozeซึมเยิ้ม [มีความหมายเหมือนกับ weep ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oozeเลนพื้นท้องทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
The little ones were crawling into a strange glowing ooze from a broken canister nearby. คนน้อยได้คลานเข้าไปในโคลนตมเรืองแสงแปลก ... ... จากกระป๋องหักที่ใกล้เคียง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Ooh, Jack, you made wounds ooze and flesh crawl. อู๊ย แจ๊ก เธอทำให้มีเลือดซึมออกมาจากบาดแผล ไหลออกมาจากเนื้อน่าขนลุกขนพอง The Nightmare Before Christmas (1993)
What tar pit did this crap ooze out of? นี่ไปตักขี้โคลนบ่อไหนมาหา? Resident Evil: Degeneration (2008)
BETRAYAL OOZES OUT OF HIM AT EVERY PORE." ซิกมุนด์ ฟรอยด์ Soul Mates (2009)
It's because I ooze charm. เพราะว่าฉันเป็นคน มีเสน่ห์ล้นเหลือ Chapter Two 'Ink' (2009)
And I was afraid, with the ooze and the fevers และฉันก็กลัว พวกน้ำหนองไหลเยิ้ม หรือาการเจ็บป่วย I Like You So Much Better When You're Naked (2010)
It just oozes sexiness... เป็นเรื่องรั่วไหลที่กระตุ้นความสนใจได้ดีสุดๆ Traffic (2011)
So, ooze invasion -- any leads? เรื่อง พวกนั้นบุก ได้ข่าวอะไรบ้างไหม Hello, Cruel World (2011)
A sick smile came across her face as she watched the blood ooze out of her sister's heart. เธอฉีกยิ้มแบบแปลกๆ ขณะที่เธอจ้องมองเลือดที่ไหลทะลักออกมาจากหัวใจของน้องสาว The First Secret (2011)
The heat from the fire caused the blood in the substrate to liquefy and ooze up through the cement. ความร้อนจากไฟทำให้เลือด ข้างใต้กลายเป็นของเหลว และซึมขึ้นมาบนซีเมนต์ The Bod in the Pod (2012)
Her husband came home from a business trip and turned to green ooze right in front of her. สามีเขากลับมาจากธุระเรื่องงาน แล้วกลายเป็นเมือกเขียวๆ ไปต่อหน้าต่อตา Faes Wide Shut (2013)
It's as if that purple ooze has returned them to their rightful place in the animal kingdom. เหมือนของเหลวสีม่วง ดึงคนกลับจุดของตน ในอาณาจักรสัตว์ Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ซิบ[V] drip, See also: ooze, trickle, dribble, drizzle, Example: เขาโดนครูตีจนเลือดซิบ ตั้งแต่ฝ่ามือถึงโคนแขน ด้วยความผิดฐานทำเลขผิด, Thai definition: อาการที่เลือดไหลออกน้อยๆ
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เหล้า[n.] (lao) EN: alcohol ; liquor ; spirit ; booze (inf.)   FR: alcool [m] ; spiritueux [m] ; liqueur [f] ; gnôle [f] (fam.)
หลับไหล[v.] (laplai) EN: sleep ; be asleep ; slumber ; go to bed ; snooze   
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp-lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze   FR: faire la sieste ; faire un somme
เผย[v.] (phoēi) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans   FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
พูดพร่ำ[v. exp.] (phūt-phram) EN: chatter ; prattle ; blather ; babble ; natter ; rabbit on ; schmooze   FR: parler interminablement
ซาบ[v.] (sāp) EN: seep ; ooze ; exude   FR: s'infiltrer ; s'écouler ; suinter
ซึม[v.] (seum) EN: percolate ; ooze ; seep ; leek ; weep ; permeate ; soak   FR: suinter ; dégoutter ; dégouliner ; s'infiltrer
ซึมออกมา[v. exp.] (seum øk mā) EN: ooze out ; leak out   FR: suinter
เยิ้ม[v.] (yoēm) EN: ooze ; seep ; exude ; be sticky ; be wet ; be brimful ; moist   FR: suinter ; perler ; exsuder
CMU Pronouncing Dictionary
OOZE   UW1 Z
OOZED   UW1 Z D
OOZES   UW1 Z IH0 Z
Oxford Advanced Learners Dictionary
ooze  (v) ˈuːz
oozed  (v) ˈuːzd
oozes  (v) ˈuːzɪz
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
烂泥[làn ní, ㄌㄢˋ ㄋㄧˊ, / ] ooze, #36,349 [Add to Longdo]
Longdo Unapproved JP-TH
大勢[おおぜい, oozei] many
EDICT JP-EN Dictionary
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1,vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
ヘドロ(P);へどろ[, hedoro (P); hedoro] (n) sludge; slime; chemical ooze; (P) [Add to Longdo]
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks [Add to Longdo]
横綱大関[よこづなおおぜき, yokodunaoozeki] (n) grand champion filling the rank of champion to keep their number at 2 (sumo) [Add to Longdo]
角番大関[かどばんおおぜき, kadoban'oozeki] (n) (See 角番) ozeki-ranked sumo wrester in danger of losing his rank [Add to Longdo]
看板大関[かんばんおおぜき, kanban'oozeki] (n) physically exceptional sumo wrestler promoted straight to champion rank during Edo period [Add to Longdo]
酒飲み;酒呑み;酒呑[さけのみ, sakenomi] (n) (heavy) drinker; drunkard; tippler; boozer [Add to Longdo]
新大関[しんおおぜき, shin'oozeki] (n) sumo wrestler newly promoted to ozeki rank [Add to Longdo]
吹っ切れる;吹っきれる[ふっきれる, fukkireru] (v1,vi) to break through; to become unbound by; to ooze out [Add to Longdo]
垂れる[たれる, tareru] (v1,vi) (1) to hang; to droop; to dangle; to sag; to lower; to pull down; (2) to leave behind (at death); to give; to confer; (3) to drip; to ooze; to trickle; to drop; (P) [Add to Longdo]
Time: 0.0175 seconds, cache age: 15.13 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม